Giáo án Tin học lớp 7 - Phần I: Bảng tính điện tử - Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán - Thái Quang Tiến - Trường THCS Bổ Túc

1. MỤC TIÊU

1.1. Kiến thức:

 - HS biết:

Hs biết khái niệm hàm trong chương trình bảng tính

 - HS hiểu:

Hs hiểu cách sử dụng hàm.

1.2. Kỹ năng:

 - Biết cách sử dụng hàm để giải quyết bài toán trong thực tế

1.3. Thái độ:

 - Tập trung, nghiêm túc, nhận thức được việc sử dụng các hàm.

2. TRỌNG TÂM

Vận dụng các hàm để tính toán.

3. CHUẨN BỊ:

 3.1. Giáo viên: Phòng máy tính, máy chiếu.

 3.2. Học sinh: Dụng cụ học tập, sách, vở.

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1154Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 7 - Phần I: Bảng tính điện tử - Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán - Thái Quang Tiến - Trường THCS Bổ Túc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài : 4 – tiết : 19,20
Tuần dạy : 10
SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
1. MỤC TIÊU
1.1. Kiến thức:
	- HS biết :
Hs biết khái niệm hàm trong chương trình bảng tính
	- HS hiểu :
Hs hiểu cách sử dụng hàm.
1.2. Kỹ năng:
	- Biết cách sử dụng hàm để giải quyết bài toán trong thực tế
1.3. Thái độ: 
	- Tập trung, nghiêm túc, nhận thức được việc sử dụng các hàm.
2. TRỌNG TÂM
Vận dụng các hàm để tính toán.
3. CHUẨN BỊ:
	3.1. Giáo viên: Phòng máy tính, máy chiếu.
	3.2. Học sinh: Dụng cụ học tập, sách, vở.
4. TIẾN TRÌNH 
4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện:
- Lớp 7a1 : 	
- Lớp 7a2 : 	
- Lớp 7a3 : 	
4.2. . Kiểm tra miệng:
A
B
C
D
E
F
G
1
STT
Họ Tên
Toán
Lý
Tin
Tổng
TBC
2
1
Hải Anh
2
5
6
?
3
2
Ngọc Anh
4
9
7
?
.
.
Minh Ánh
8
3
9
?
41
40
Hãy tình tổng điểm 3 môn cho HS1, HS2.
Hãy tính TBC=(toán+lý+Tin)/3 cho HS1, HS2.
Trả lời : 
- Tổng hs1 = 2+5+6=13
- Tổng hs2 = 4+9+7=20
- Trung bình cộng : hs1= (2+5+6)/3=6.3
Hs2 = (4
(4+9+7)/3=6.6
4.3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động 1: Giới thiệu về hàm trong chương trình bảng tính
GV : Hàm là gì?
HS: Đọc sgk: trả lời.
GV: cách tính như trên ta gọi là sử dụng công thức, cách tính sử dụng hàm ntn?
HS: lên bảng tính tổng điểm 3 môn củ a HS1, HS2 bằng cách sử dụng hàm.
Sử dụng công thức:
=2+5+6
Hoặc:
=c2+d2+e2
Sử dụng hàm:
=sum(2,5,6)
Hoặc:
=Sum(c2,d2,e2)
1. Hàm trong chương trình bảng tính.
• Hàm là một số công thức được định nghĩa từ trước.
• Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với các giá trị dữ liệu cụ thể. 
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS cách sử hàm trong chương trình bảng tính 
GV: Hãy nhắc lại 4 bước nhập công thức vào ô tính.
HS: Nhắc lại
HS: Ghi vở.
GV: Kí tự bắt buộc phải có trước tên hàm là gì?
HS: Dấu bằng.
2. Cách sử dụng hàm.
* bước nhập hàm:
+Chọn ô cấn nhập hàm.
+Gõ dấu =
+Gõ tên hàm theo cú pháp của hàm.
+Nhấn Enter.
Tiết 20 - Hoạt động 3: Giới thiệu 1 số hàm trong chương trình bảng tính 
GV: Hãy tính tổng điểm 3 môn cuả học sinh 3:
HS. Tính tổng
GV: có một cách tính tổng khác như sau:
=Sum (2,5,6) Hoặc = sum(c2,d2,e2).
GV: Các biến số a,b,c có giới hạn số lượng không?
HS: Không
GV: Hãy lên bảng xác địng các ô thuộc khối C2:D4
GV: Hãy lên bảng viết công thức tính tổng các ô thuộc khối C2: D4.
HS: sum(C2:D4).
GV: Hãy tính tổng tất cả các ô thuộc 2 khối c2:d4 và F2:F4.
HS: Thực hiện
GV: treo bảng phụ bài tập:
-Công thức nào sau đây cho kết quả khác các công thức còn lại.
=SUM(C3,D3,E3)
=SUM(C3:E3)
=SUM(C3,D3:E3)
=SUM(8,D3,E3)
=SUM(8,C3:E3)
=C3+D3+E3.
HS: Hoạt động nhóm.
3. Một số hàm trong chương trình bảng tính.
a. Hàm tính tổng.
Tên hàm: Sum
Cú pháp: =Sum(a,b,c)
Trong đó: a,b,c: Là các biến số, (các biến số có thể là địa chỉ ô tính, điạ chỉ khối)
- Hàm Sum cho phép sử dụng địa chỉ khối trong công thức tính.
Ưu điểm khi sử dụng hàm:
4.4. Câu hỏi, bài tập củng cố:
- Câu 1: Chọn công thức và kết quả đúng nếu tính tổng của khối A1:C3?
A.=sum(A1,C3) à 0 
B. =sum(A1,C3) à 24
C. =sum(A1:C3) à 24 
D. =sum(A1,A3,B2,C1,C3) à 0 
	- Đáp án câu 1: c.
4.5. Hướng dẫn học sinh tự học:
	- Đối với bài học ở tiết này:
Học bài mới ghi.
Trả lời các câu hỏi trong sgk tr 31.
Đọc thêm bài: “Sự kỳ diệu của số pi”.
- Đối với bài học ở các tiết học tiếp theo:
Chuẩn bị bài thực hành 4: “BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EM”.
5. RÚT KINH NGHIỆM

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - Thái Quang Tiến - Trường THCS Bổ Túc.doc