Giáo án môn Tin học lớp 6 - Bài 12: Hệ điều hành windows XP

Bài 12: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS XP

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: HS làm quen với hệ điều hành Windows

2. Kỹ năng: Nắm được những ưu điểm của hệ điều hành so với các hệ điều hành khác (hệ điều hành DOS) và sự giống và khác nhau của các phiên bản hệ điều hành Windows (Windows 95, Windows 98)

3. Thái độ: Nghiêm túc trong giờ học

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên: Bài soạn - máy vi tính

- Học sinh: Học bài cũ, nghiên cứu bài mới, dụng cụ, ý thức học tập tốt.

III. Tiến trình dạy học:

1. Ổn định tổ chức lớp: Kiểm tra sĩ số.(1’)

2. Kiểm tra bài cũ: (4’)

- Kiểm tra câu hỏi SGK trang 47

3. Bài mới:

Có nhiều hệ điều hành khác nhau trong đó có hệ điều hành Windows của hãng Microsoft. Phiên bản đang được phổ biến hiện nay trên thế giới là Windows XP

 

doc 6 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 10/03/2020 Lượt xem 451Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học lớp 6 - Bài 12: Hệ điều hành windows XP", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN
Tuần: 13
Ngày soạn: 29/11/2017
Tiết : 25
Ngày dạy: 
Lớp 6/2: 01/12/2017
Lớp 6/1: 02/12/2017
Bài 12: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS XP	
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: HS làm quen với hệ điều hành Windows
2. Kỹ năng: Nắm được những ưu điểm của hệ điều hành so với các hệ điều hành khác (hệ điều hành DOS) và sự giống và khác nhau của các phiên bản hệ điều hành Windows (Windows 95, Windows 98)
3. Thái độ: Nghiêm túc trong giờ học
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Bài soạn - máy vi tính
- Học sinh: Học bài cũ, nghiên cứu bài mới, dụng cụ, ý thức học tập tốt.
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định tổ chức lớp: Kiểm tra sĩ số.(1’)
2. Kiểm tra bài cũ: (4’)
- Kiểm tra câu hỏi SGK trang 47
3. Bài mới:
Có nhiều hệ điều hành khác nhau trong đó có hệ điều hành Windows của hãng Microsoft. Phiên bản đang được phổ biến hiện nay trên thế giới là Windows XP
T/G
Hđ của Thầy
HĐ của trò
Ghi bảng 
Hoạt động 1: Tìm hiểu màn hình làm việc chính của Windows
Mục tiêu: Giúp Hs tìm hiểu màn hình làm việc của Máy tính
11’
* Màn hình nền
- G/v cho các nhóm HS khởi động máy và quan sát màn hình nền của Windows XP
? Em thấy trên màn hình nền của Windows XP gồm có những thành phần nào? 
* Một vài biểu tượng chính trên màn hình nền 
? Các biểu tượng ngoài màn hình chúng ta thao tác nháy một lần chuột hay nháy đúp chuột thì các cửa sổ được mở ra?
? Nháy vào biểu tượng My Computer chúng ta sẽ thấy được gì?
? Nháy vào biểu tượng Recycle chúng ta sẽ thấy được gì?
* Các biểu tượng chương trình
- G/v giới thiệu về các chương trình trong Windows
- HS khởi động máy và quan sát màn hình nền của Windows XP
- HS quan sát và liệt kê các thành phần
- HS thao tác sau đó nêu cụ thể
- HS thao tác sau đó nêu rõ
- HS thao tác và quan sát
1. Màn hình làm việc chính của Windows
a) Màn hình nền:
Các biểu tượng chương trình
biểu tượng "thùng rác"
Thanh công việc
b) Một vài biểu tượng chính trên màn hình nền
 Nháy đúp chuột vào biểu tượng My Computer để xem thông tin có trên máy tính
 Nháy đúp chuột vào biểu tượng vào Recycle Bin là thùng rác chức các tệp và thư mục bị xóa.
Các thư mục được tạo sẵn trong máy tính. Xem nội dung trong một thư mục hay đĩa có trong máy tính thì ta nháy đúp chuột lên biểu tượng tương ứng của đối tượng trên màn hình
c) Các biểu tượng chương trình
* Các chương trình ứng dụng được cài đặt trên Windows có các biểu tượng riêng. 
Đây là biểu tượng thùng rác, chương trình bảng tính, phần mềm quan sát các vì sao trong Hệ mặt trời
- Muốn chạy chương trình nào thì ta nháy đúp chuột vào biểu tượng tương ứng của chương trình đó
Hoạt động 2: Tìm hiểu công dụng của nút Start và bảng chọn Start.
Mục tiêu: HS nắm các thao tác nút Start
10’
- G/v cho HS thực hành trên máy nháy chuột vào nút Start thì xuất hiện cái gì?
? Bảng chọn này chứa cái gì?
? Khi trỏ chuột vào All Program chúng ta sẽ làm được gì?
? Theo em các chương trình trên bảng chọn này có biểu tượng giống nhau không?
? Để chạy một chương trình thì em cần thao tác như thế nào?
- HS nháy vào nút Start rồi quan sát trả lời
- HS hoạt động theo nhóm đưa ra câu trả lời
- HS thực hành rồi quan sát trả lời
2. Nút Start và bảng chọn Start.
- Bảng chọn này chứa các lệnh cần thiết để bắt đầu sử dụng Windows
- Trỏ chuột vào All Program để chọn chương trình cần chạy 
- Các biểu tượng trên chương trình bảng chọn khác nhau 
- Để chạy một chương trình ta nháy đúp chuột vào biểu tượng tương ứng của chương trình đó
Hoạt động3: Tìm hiểu thanh công việc
Mục tiêu: Nắm được thanh công việc dùng để làm gì
7’
- G/v giới thiệu về thanh công việc
- G/v cho HS mở một chương trình yêu cầu HS quan sát trên thanh công việc xuất hiện gì? 
? Muốn thay đổi các chương trình đó bằng cách nào?
- HS hoạt động cá nhân
- HS thực hành mở chương trình và quan sát thanh công việc
3. Thanh công việc
Các chương trình đang chạy
Thanh công việc 
- Thay đổi các chương trình đang chạy trên thanh công việc bằng cách nháy chuột vào chương trình đó
Hoạt động 4: Tìm hiểu cửa sổ làm việc 
7’
- G/v giới thiệu các cửa sổ trong Windows
- G/v yêu cầu HS quan sát cửa sổ của chương trình Word
? Các cửa sổ của hệ điều hành có đặc điểm nào chung?
- Gọi 2 HS đọc nội dung phần ghi nhớ
- Gọi 2 HS nhắc lại độc lập sách.
- HS quan sát
- HS thao tác và trả lời
4. Cửa sổ làm việc
Thanh tiêu đề.
Thanh bảng chọn
Thanh công cụ
Thanh cuốn dọc
4. Củng cố: (4 phút):
 	- Nhắc lại nội dung chính bài tập
 	 	5. Dặn dò (1 phút):
- Học bài theo SGK, vở ghi, phần ghi nhớ
 	- Xem sách chuẩn bị giờ sau.
IV. Rút kinh nghiệm:	
GIÁO ÁN
Tuần: 13
Ngày soạn: 29/11/2017
Tiết : 26
Ngày dạy: 
Lớp 6/2: 01/12/2017
Lớp 6/1: 02/12/2017
BÀI THỰC HÀNH SỐ 02
LÀM QUEN VỚI WINDOWS XP
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: HS làm quen với hệ điều hành Windows xp
2. Kỹ năng: 
- Thực hiện các thao tác ra vào hệ thống
- Làm quen bảng chọn Start
- Làm quen biểu tượng và cửa sổ
3. Thái độ: Nghiêm túc trong giờ học
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: SGK, bài soạn, máy vi tính
- Học sinh: Học bài cũ, nghiên cứu bài mới, ý thức học tập tốt.
III. Tiến trình dạy học:
1. ổn định tổ chức lớp: Kiểm tra sĩ số.(1’)
2. Kiểm tra bài cũ: 
- Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh
3. Bài mới:
Có nhiều hệ điều hành khác nhau trong đó có hệ điều hành Windows của hãng Microsoft. Phiên bản đang được phổ biến hiện nay trên thế giới là Windows XP. Chúng ta đi nghiên cứu về HĐH này.
T/G
HĐ của Thầy
HĐ của trò
Ghi bảng
Hoạt đông 1: tìm hiểu cách đăng nhập hệ thống làm việc
Mục tiêu: HS thực hiện đăng nhập phiên làm việc
15 ‘
- GV hướng dẫn HS khởi động máy tính.
? Khi đăng nhập thành công, em thấy màn hình xuất hiện những gì?
- GV chốt lại các bước khởi động máy tính.
HS khởi động máy tính theo sự hướng dẫn của GV.
- HS theo dõi máy tính khởi động và trả lời câu hỏi của GV.
- HS nghe và ghi bài.
1. Đăng nhập phiên làm việc Log On.
- Thực hiện theo các bước sau để đăng nhập phiên làm việc:
+ Bước 1: Chọn tên đăng nhập đã đăng kí.
+ Bước 2: Nhập mật khẩu.
+ Bước 3: Nhấn phím Enter.
- Sau khi đăng nhập thành công, sẽ xuất hiện màn hình nền.
Hoạt động 2: Làm quen bảng chọn Start
Mục tiêu: Nắm được hoạt động bảng chọn Start
24’
GV: hướng dẫn HS làm quen với bảng chọn Start.
- Để chọn bất cứ mục nào trong bảng chọn Start ta chỉ cần nháy chuột vào mục đó.
- HS: thực hành theo sự hướng dẫn của GV.
- HS: quan sát các khu vực của bảng chọn Start và nhận biết các khu vực đó.
2. Làm quen với bảng chọn Start. 
- Nháy chuột vào nút Start -> xuất hiện bảng chọn Start, trong đó:
­ Khu vực 1: Cho phép mở các thư mục chứa dữ liệu chính của người sử dụng: My Documents, My Pictures
­ Khu vực 2: All Program chứa các chương trình đã cài đạt trong máy tính.
­ Khu vực 3: các phần mềm người sử dụng hay dùng nhất trong thời gian gần đây.
­ Khu vực 4: Chứa các lệnh vào, ra hệ thống.
4. Củng cố: (4 phút):
 	- Nhắc lại nội dung chính bài tập
 	 	5. Dặn dò (1 phút):
- Học bài theo SGK, vở ghi, phần ghi nhớ
 	- Xem sách chuẩn bị giờ sau.
IV. Rút kinh nghiệm:	

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 25 26.doc