Giáo án môn Tin học 6 - Tiết 24, 25 năm 2015

I.MỤC TIÊU

1. Kiến thức

 - Hiểu được các khái niệm cơ bản của tổ chức thông tin trong máy tính như tệp tin, thư mục, đĩa và khái niệm đường dẫn.

- Biết được vai trò của hệ điều hành trong việc tạo ra, lưu trữ và quản lí thông tin trên máy tính điện tử.

- Kể tên được các thao tác chính với tệp tin và thư mục.

 2. Kỹ năng:

 - Hiểu và chỉ ra được quan hệ mẹ con của thư mục.

 - Viết được đường dẫn tới một thư mục hay một tệp tin trong máy tính

 - Liệt kê được các thao tác chính đối với tệp tin và thư mục.

 3. Thái độ:

 - Hình thành phong cách làm việc chuẩn mực, tự giác, tích cực.

II.CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: SGK, tài liệu tham khảo, phòng máy.

2. Học sinh: SGK, Đọc bài trước.

 

doc 7 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 471Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 6 - Tiết 24, 25 năm 2015", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 02/11/2015
Ngày giảng: lớp 6a: 11/11/2015	lớp 6b: 10/11/2015
TIẾT 24: 
TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH (T2)
I.MỤC TIÊU
1. Kiến thức
	- Hiểu được các khái niệm cơ bản của tổ chức thông tin trong máy tính như tệp tin, thư mục, đĩa và khái niệm đường dẫn.
- Biết được vai trò của hệ điều hành trong việc tạo ra, lưu trữ và quản lí thông tin trên máy tính điện tử.
- Kể tên được các thao tác chính với tệp tin và thư mục.
 2. Kỹ năng: 
	- Hiểu và chỉ ra được quan hệ mẹ con của thư mục.
	- Viết được đường dẫn tới một thư mục hay một tệp tin trong máy tính
	- Liệt kê được các thao tác chính đối với tệp tin và thư mục.	
 3. Thái độ: 
	- Hình thành phong cách làm việc chuẩn mực, tự giác, tích cực. 
II.CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: SGK, tài liệu tham khảo, phòng máy.
2. Học sinh: SGK, Đọc bài trước.
III. TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC
1. Ổn định tổ chức:
Lớp: 6a	Sĩ số: 32	Vắng:
Lớp: 6b	Sĩ số: 	29	Vắng:
2. Kiểm tra bài cũ: 
Câu hỏi: + Tệp tin là gì? Thư mục là gì? Thư mục có thể chứa những gì? Một thư mục có thể chứa được bao nhiêu tệp tin?
Đáp án: 
	+ Tệp tin là đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ.
	+ Hệ điều hành tổ chức các tệp trên đĩa thành thư mục.
+ Mỗi thư mục có thể chứa các tệp hoặc các thư mục con.
	+ Một thư mục có thể chứa vô số tập tin tuỳ theo dung lượng bộ nhớ.
3. Tiến trình bài dạy
HĐ CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG
GV: Trong thư viện để có thể tìm được quyển sách muốn tìm thì chúng ta cần phải biết quyển sách đó nằm ở chỗ nào.
Tương tự, để có thể truy cập đến thư mục hoặc tập tin nào đó thì chúng ta phải biết địa chỉ của nó. Đó chính là đường dẫn.
HS: Lắng nghe.
? Đường dẫn là gì?
GV: Lấy ví dụ cho HS quan sát.
HS: Quan sát.
GV: Chiếu ảnh
GV: Hướng dẫn HS viết được đường dẫn: E:\1.TRUONG THCS TL\Khối 6\Lop 6A1
Gv: Chiếu 
GV: YC HS hoạt động nhóm viết đường dẫn đến tệp tin Tổ 2.doc
HS: Hoạt động nhóm trong 2 phút
? Kể tên các thao tác chính với tệp tin và thư mục mà em đã biết.
HS: Trả lời.
GV: Giới thiệu các thao tác chính, em sẽ làm quen với các thao tác trên trong các bài thực hành.
HS: Lắng nghe.
GV: Cho HS ghi bài vào vở.
3. Đường dẫn:
 Đường dẫn là dãy tên các thư mục lồng nhau đặt cách nhau bởi dấu \, bắt đầu từ một thư mục xuất phát nào đó và kết thúc bằng thư mục hoặc tệp tin để chỉ ra đường tới thư mục hoặc tệp tương ứng.
4. Các thao tác chính với tệp tin và thư mục:
- Xem thông tin về các tệp và thư mục.
- Tạo mới
- Xoá
- Đổi tên
- Sao chép
- Di chuyển
4. Củng cố
Bài tập: Quan sát vào ảnh sau và Chỉ ra
a, Thư mục gốc
b, Thư mục mẹ của thư mục TOAN
c, Thư mục TOAN chứa tệp tin, thư mục nào?
d, Chỉ ra thư mục con của thư mục THUVIEN
 GV: Chiếu ảnh
Đáp án: 
a, C:	c, Dai.doc và Hinh.ppt
b, KHTN	d, KHTN và KHXH
Câu 2: Chỉ ra điểm không hợp lí trong cây thư mục sau: 
Đáp án: Có 2 tệp tin cùng tên trong cùng một thư mục
5. Dặn dò
- Hoàn thành phần câu hỏi và bài tập trang 47.
- Chuẩn bị tiết sau học bài 12. Hệ điều hành Windows.
Sông Công, ngày 07/11/2015 
 Duyệt	
 	 	 Trương Thị Huyên 
Ngày soạn :06/11/2015
Ngày giảng: lớp 6a: 11/11/2015	lớp 6b:13/11/2015
TIẾT 25 : HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS
I.MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Làm quen với hệ điều hành Windows.
- Thấy được ưu điểm của hệ điều hành Windows so với hệ điều hành khác (hệ điều hành DOS).
2. Kỹ năng: 
- Chỉ ra được dự giống và khác nhau của các phiên bản khác nhau của hệ điều hành Windows (Windows 95, Windows 98).
- Thao tác với các biểu tượng trên màn hình nền.
- Nhận biết được các biểu tượng của các chương trình.
- Thao tác với nút Start và bảng chọn Start.
3. Thái độ: 
	- Hình thành phong cách làm việc chuẩn mực, tự giác.
II.CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: SGK, tài liệu tham khảo, máy tính.
2. Học sinh: SGK, Đọc bài trước.
III. TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC
1. Ổn định tổ chức:
Lớp: 6a	Sĩ số: 32	Vắng:
Lớp: 6b	Sĩ số: 	29	Vắng:
2. Kiểm tra bài cũ: 
Câu hỏi : Nêu chức năng của hệ điều hành? Phân biệt tệp tin và thư mục? Có thể đặt tên 2 tệp tin giống nhau chứa trong cùng một thư mục không?
3. Tiến trình bài dạy: 
Hoạt động của GV và HS
Nội dung
GV: Chiếu ảnh
GV: giới thiệu hệ điều hành Windows.
GV: Màn hình nền là giao diện đầu tiên mà người sử dụng tiếp xúc với máy tính.
Màn hình nền của Windows XP.
GV: Giới thiệu một số biểu tượng trên màn hình nền của Windows XP
GV: Các phần mềm ứng dụng được cài đặt trên windows thường có những biểu tượng riêng.
GV: chiếu một số biểu tượng của một số phần mềm ứng dụng hay sử dụng:
GV: giới thiệu nút Start trên một số loại phiên bản khác nhau
 : Win XP
 : Win 7
 : Win 8
? Nút Start nằm ở vị trí nào trên màn hình?
? Điều gì xảy ra khi ta nhấn vào nút Start?
HS: Xuất hiện bảng chọn Start.
GV: Giới thiệu tác dụng của nút Start và chức năng của bảng chọn Start, đồng thời thực hiện các thao tác minh họa.
GV giới thiệu về thanh công việc:
- Thanh công việc nằm ở đáy màn hình.
- Khi nhìn vào thanh công việc, ta có thể biết được có mấy chương trình đang được chạy.
? Từ Windows trong tiếng Anh có nghĩa là gì?
Cửa sổ làm việc của chương trình Word.
GV: YC HS mở bất kì một cửa sổ làm việc trong Windows và nhận biết một số thành phần chính trên màn hình làm việc của các chương trình. 
1. Màn hình làm việc chính của Windows.
a, Màn hình nền.
- Khi khởi động xong máy tính, sẽ xuất hiện màn hình nền của Windows.
- Màn hình nền của Windows bao gồm các biểu tượng chương trình, các biểu tượng chính, thanh công việc
b, Một vài biểu tượng chính trên màn hình nền.
- My Computer, My Document, Recycle Bin.
c, Các biểu tượng chương trình.
- Các chương trình phần mềm ứng dụng được cài đặt trên Windows thường có các biểu tượng riêng.
VD: Microsoft Word: phần mềm soạn thảo.
 - Paint: Phần mềm đồ họa.
 - Mario: phần mềm trò chơi.
 - VietKey 2002: phần mềm dùng để soạn thảo chữ tiếng Việt.
2. Nút Start và bảng chọn Start
- Nút Start nằm ở góc trái phía dưới của màn hình và nằm trên thanh công việc.
- Khi nháy chuột vào nút Start sẽ xuất hiện bảng chọn Start.
- Bảng chọn Start chứa các lệnh cần thiết để bắt đầu sử dụng Windows.
 - All Program: khi nháy chuột vào sẽ có thể khởi động bất kì 1 chương trình nào đó được cài đặt trên máy tính.
3. Thanh công việc.
- Thường nằm ở đáy màn hình.
- Khi chạy một chương trình, biểu tượng của nó sẽ xuất hiện trên thanh công việc.
- Có thể chuyển đổi nhanh giữa các chương trình đó bằng cách nháy chuột vào biểu tượng chương trình tương ứng trên thanh công việc.
4. Cửa sổ làm việc
- Trong Windows mỗi chương trình được thực hiện trong một cửa sổ riêng, ta có thể thực hiện các chương trình thông qua cửa sổ đó.
- Các cửa sổ làm việc trong hệ điều hành Windows thường bao gồm:
+ Thanh tiêu đề: chứa tên của cửa sổ.
+ Nút thu nhỏ : thu nhỏ cửa sổ thành biểu tượng trên thanh công việc.
+ Nút phóng to: phóng to cửa sổ trên màn hình nền.
+ Nút đóng: đóng cửa sổ và kết thúc chương trình hiện thời.
+ Thanh bảng chọn: chứa các nhóm lệnh của chương trình.
+ Thanh công cụ: chứa các biểu tượng các lệnh chính của chương trình.
+ Thanh cuốn dọc, ngang: di chuyển cửa sổ lên trên, xuống dưới, sang trái hay sang phải.
4.Củng cố
? Nút Start nằm ở đâu trên màn hình nền?
	? Có cách nào để biết rằng hiện tại em đang mở bao nhiêu cửa sổ trong Windows? Hãy nêu chi tiết cách nhận biết.
5. Dặn dò
	+ Học bài.
	+ Làm các bài tập: 3.60 3.70 (SBT).
	+ Đọc trước bài thực hành 2: Làm quen với Windows.
Sông Công, ngày 14/11/2015 
 Kí duyệt	
 	Trương Thị Huyên 

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_12_He_dieu_hanh_windows.doc