Giáo án môn Tin học 6 - Trường THCS Thị Cầu

I. MỤC TIÊU:

* Kiến thức

- Biết khái niệm về thông tin và hoạt động thông tin của con người

- Biết máy tính là công cụ hỗ trợ con người trong các hoạt động thông tin

*Kỹ năng

- Biết khái niệm ban đầu về tin học và nhiệm vụ của tin học

* Thái độ:

 - Học sinh tiếp nhận và xử lý thông tin trong cuộc sống hàng ngày một cách có chọn lọc.

II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Nghiên cứu bài dạy, chuẩn bị giáo án đầy đủ

- Học sinh: Đọc bài trước khi đến lớp

 

doc 140 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 514Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Tin học 6 - Trường THCS Thị Cầu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thực hành, tìm hiểu những thao tác đầu tiên với hệ điều hành Windows.
II. Chuẩn bị.
1. Giáo viên : Giáo án, tài liệu tham khảo, phòng máy.
2. Học sinh : Vở ghi, SGK.
III. tiến trình lên lớp.
* Kiểm tra bài cũ : (2/)
? Nêu thao tác khởi động máy tính.
* Bài mới : (38/)
Hoạt động của GV và HS
Nội dung ghi bảng
* Hoạt động 1 : Xác định mục đích, yêu cầu của tiết thực hành.
- GV : Nêu mục đích, yêu cầu.
- HS: Ghi nhớ và ghi lại vào vở.
* Hoạt động 2 : Tìm hiểu và thực hành thao tác đăng nhập phiên làm việc.
- GV: + Để đảm bảo tính riêng tư khi làm việc, Windows XP cho phép mỗi người đăng ký một tài khoản (Account) của người dùng (User name) và mật khẩu (Password) để đăng nhập.
 + Tạo trước một tài khoản để HS sử dụng khi đăng nhập.
- HS: Ghi các thao tác vào vở.
- GV: Sau khi đăng nhập, màn hình sẽ hiện ra. Em có thể thấy trên đó: Các biẻu tượng, nút Start, thanh công việc và các thành phần khác.
* Hoạt động 3 : Tìm hiểu vàlàm quen với bảng chọn Start.
- GV: ? Để xuất hiện bảng chọn Start ta làm thế nào
- HS: Nháy chuột vào nút Start.
- GV: ? Làm thế nào để xem tất cả các chương trìh được cài đặt trong máy.
- HS: Trỏ chuột vào All Program.
- HS: Thực hành.
- GV: Cho HS quan sát, giới thiệu các khu vực trong bảng chọn.
- HS: Quan sát,nhận biết 4 khu vực và ghi bài.
* Hoạt động 4 : Tìm hiểu và thực hành thao tác với bểu tượng.
- GV: Giới thiệu một số biểu tượng thường dùng trên nền màn hình.
- HS: Quan sát, nhận biết các biểu tượng đó và ghi bài.
- GV: Giới thiệu và thực hiện các thao tác với biểu tượng.
- HS: + Quan sát, ghi bài.
 + Thực hành.
- GV : Theo dõi, nhắc nhở.
1. Mục đích, yêu cầu.
- Củng cố các thao tác cơ bản với chuột.
- Làm quen với bảng chọn Start.
- Làm quen với biểu tượng.
2. Nội dung .
a) Đăng nhập phiên làm việc.
- Chọn tên đăng nhập đã đăng ký.
- Nhập mật khẩu (nếu cần).
- Nhấn phím Enter.
b) Làm quen với bảng chọn Start.
-Nháy chuột vào nút Startàbảng chọn Start xuất hiện.
+ Khu vực 1: Mở các thư mục chứa dữ liệu của người dùng.
VD: My Document, My Computer
+ Khu vực 2: All programs (Nháy nút này hiện ra bảng chọn chương trình).
+ Khu vực 3: Các phần mềm hay được sử dụng.
+ Khu vực 4: Các lệnh vào /ra Windows
c) Biểu tượng.
- My Computer: Chứa biểu tượng các ổ đĩa.
- Recycle Bin: Chứa các tệp và thư mục đã xóa.
- My Documents: Chứa tài liệu của người đăng nhập phiên làm việc.
* Các thao tác với biểu tượng: 
- Chọn : Nháy chuột vào biểu tượng.
- Kích hoạt : Nháy đúp chuột vào biểu tượng.
- Di chuyển : Nháy chuột để chọn biểu tượng.Thực hiện thao tác kéo thả để di chuyển biểu tượng tới vị trí mới.
IV. tổng kết. 
* Kiểm tra đánh giá : (3/)
? Hãy mở bảng chọn Start.
? Hãy thực hiện thao tác với biểu tượng My Computer.
* HDVN: (2/)
- Xem lại và thực hành lại các thao tác trên (nếu có máy tính).
- Đọc trước các thao tác còn lại trong bài thực hành 2 để tiết sau thực hành tiếp.
Ngày dạy : 27 / 11 / 2015.
Tiết 25:Bài thực hành 2. Làm quen với windows (Tiết 2)
I. Mục tiêu.
1. Kiến thức : - Tiếp tục củng cố các thao tác cơ bản với chuột, với biểu tượng.
 - Làm quen với cửa sổ làm việc.
2. Kỹ năng : - Thực hiện được các thao tác cơ bản với cửa sổ, biểu tượng, thanh bảng chọn trong môi trường Windows.
 - Thực hiện các thao tác vào / ra hệ thống.
3. Thái độ : HS có hứng thú thực hành, tìm hiểu những thao tác với cửa sổ làm việc.
II. Chuẩn bị.
1. Giáo viên : Giáo án, tài liệu tham khảo, phòng máy.
2. Học sinh : Vở ghi, SGK.
III. tiến trình lên lớp.
* Kiểm tra bài cũ : (5/)
- Hãy thực hiện các thao tác với biểu tượng Mycomputer.
? Trên cửa sổ làm việc có những gì. Hãy liệt kê chi tiết các thành phần đó.
* Bài mới : (35/)
Hoạt động của GV và HS
Nội dung ghi bảng
* Hoạt động 1 : Xác định mục đích, yêu cầu của tiết thực hành.
- GV : Nêu mục đích, yêu cầu.
- HS: Ghi nhớ và ghi lại vào vở.
* Hoạt động 2 : Tìm hiểu và thực hành các thao tác với cửa sổ làm việc.
- GV: ? Hãy kích hoạt biểu tượng My Documents hoặc My Computer trên màn hình nền.
- HS : Thực hiện.
- GV: Yêu cầu HS quan sát và nhận biết các thành phần chính của cửa sổ như : Thanh tiêu đề, thanh bảng chọn, thanh công cụ, các thanh cuốn, các nút điều khiển,...
- HS: Quan sát, nhận biết.
- GV: Yêu cầu HS dùng con trỏ chuột chỉ rõ từng thành phần.
- HS: Thực hiện.
- GV: ? Hãy tìm các nút tương ứng để phóng to, thu nhỏ hoặc đóng cửa sổ.
- HS: Thực hành thao tác phóng to, thu nhỏ.
- GV: Giới thiệu cách di chuyển cửa sổ.
- HS: Ghi bài. Thực hành.
- GV: Yêu cầu HS đóng cửa sổ hiện thời.
- HS; Thực hành thao tác đóng cửa sổ.
- GV: Yêu cầu HS kích hoạt biểu tượng khác và thực hiện các thao tác với cửa sổ đó.
- HS: Thực hành.
- GV: Quan sát, uốn nắn.
* Hoạt động 3 : Tìm hiểu cách kết thúc phiên làm việc và ra khỏi hệ thống.
- GV : Giới thiệu các thao tác để kết thúc phiên làm việc.
- HS : Ghi bài. Thực hành.
- GV : ? Hãy nhắc lại cách thoát khỏi một chương trình (phần mềm) mà em đã biết.
- HS : Trả lời.
- GV : Cách thoát khỏi hệ thống cũng tương tự.
- HS : Ghi bài. Thực hành.
1. Mục đích, yêu cầu.
- Củng cố các thao tác cơ bản với chuột, biểu tượng.
- Làm quen với cửa sổ.
- Kết thúc phiện làm việc và ra khỏi hệ thống.
2. Nội dung .
d) Cửa sổ.
- Các thành phần chính của cửa sổ như : + Thanh tiêu đề.
+ Thanh bảng chọn.
+ Thanh công cụ.
+ Các thanh cuốn.
+ Các nút điều khiển,...
- Di chuyển cửa sổ bằng cách đưa con trỏ lên thanh tiêu đề của cửa sổ và kéo thả đến vị trí mong muốn.
e) Kết thúc phiên làm việc.
- Nháy chuột tại nút Start.
- Nháy Log Off.
- Nháy nút Log Off.
f) Ra khỏi hệ thống.
- Nháy nút Start.
- Chọn Turn Off Computer.
- Chọn Turn Off.
IV. tổng kết. 
* Kiểm tra đánh giá : (3/)
? Nhắc lại các thao tác với cửa sổ.
? Muốn kết thúc phiên làm việc ta làm thế nào.
? Nêu trình tự ra khỉ hệ thống.
* HDVN: (2/)
- Ôn lại bài thực hành 2.
- Ôn tập về thư mục và tệp tin.
- Đọc trước bài thực hành 3.
Ngày dạy: 27 / 11 / 2015
Tiết 26: Bài thực hành 3. Các thao tác với thư mục (Tiết 1)
I. Mục tiêu.
1. Kiến thức : Làm quen với hệ thống quản lí tệp trong Windows XP.
2. Kỹ năng : - Thực hiện được việc xem nội dung các thư mục qua việc sử dụng biểu tượng My Computer.
- Thực hiện được việc tạo thư mục, đổi tên, xóa thư mục đã có. 
3. Thái độ : HS có hứng thú tìm hiểu những thao tác cơ bản với My Computer.
II. Chuẩn bị.
1. Giáo viên : Giáo án, tài liệu tham khảo, phòng máy.
2. Học sinh : Vở ghi, SGK.
III. tiến trình lên lớp.
* Kiểm tra bài cũ :(3/)
? Nêu các thao tác với tệp và thư mục.
* Bài mới : (35/)
Hoạt động của GV và HS
Nội dung ghi bảng
* Hoạt động 1 : Xác định mục đích, yêu cầu của tiết thực hành.
- GV : Nêu mục đích, yêu cầu.
- HS: Ghi nhớ và ghi lại vào vở.
* Hoạt động 2 : Tìm hiểu cách sử dụng My Computer.
- GV : Để xem trên máy có gì, ta sử dụng My Computer hay Windows Explorer.
- GV: ? Muốn khởi động My Computer ta làm thế nào.
- HS: Trả lời.Ghi bài.
- GV: Nêu và làm mẫu các thao tác.
- HS: Quan sát.Ghi bài.
* Hoạt động 3 : Tìm hiểu cách xem nội dung đĩa.
- GV: Hướng dẫn HS cách xem nội dung đĩa.
- HS: Quan sát.Ghi bài.
- GV: Có thể kéo các thanh cuốn để xem tiếp.
- GV: Làm mẫu vào thư mục.
- HS: Quan sát.Ghi bài.
* Hoạt động 4 : Tìm hiểu cách xem nội dung thư mục.
- GV: Giới thiệu các cách hiển thị thư mục.
- HS: Quan sát. Ghi bài.
* Hoạt động 5 : Tìm hiểu cách tạo thư mục mới.
- GV: + Muốn tạo một thư mục riêng cho mình ta sẽ tạo thư mục mới. 
 + Hướng dẫn cách tạo thư mục.
- HS: Quan sát.Ghi bài.
- GV: Tên thư mục không phân biệt chữ hoa, chữ thường.
* Hoạt động 6 : Tìm hiểu cách đổi tên thư mục.
- GV: ? Đổi tên thư mục làm gì.
- HS: Cho dễ nhớ.
- GV: Hướng dẫn cách đổi tên thư mục.
- HS: Quan sát.Ghi bài.
* Hoạt động 7 : Tìm hiểu cách xoá thư mục.
- GV: ? Tại sao phải xóa thư mục .
- HS: Khi không cần dùng thư mục đó nữa.
- GV: + Làm mẫu.
 + Thư mục sẽ được đưa vào thùng rác, khi nào ta xóa nó trong thùng rác thì thư mục mới được xóa thực sự.
- HS: Quan sát.Ghi bài.
1. Mục đích, yêu cầu.
- Làm quen với hệ thống quản lí tệp trong Windows XP.
- Biết sử dụng My Computer để xem nội dung đĩa và các thư mục.
- Biết cách tạo, đổi tên, xóa thư mục đã có.
2. Nội dung .
a) Sử dụng My Computer.
- Mở cửa sổ My Computer: nháy đúp chuột tại biểu tượng trên màn hình nền Windows
- Nháy nút trên thanh công cụ để hiện thị cửa sổ My Computer dưới dạng 2 ngăn, ngăn bên trái cho biết cấu trúc ổ đĩa và thư mục 
b) Xem nội dung đĩa.
Nháy chuột vào b.tượng ổ đĩa trên màn hình sẽ xuất hiện cửa sổ với nội dung thư mục gốc của ổ đĩa đó gồm các tệp và các thư mục con.
c) Xem nội dung thư mục.
- Nháy chuột vào biểu tượng hoặc tên của thư mục ở ngăn trái hoặc nháy đúp chuột vào biểu tượng ở ngăn phải để xem nội dung thư mục. 
- Nháy nút để thay đổi cỏch hiển thị cỏc thư mục.
- Bờn trỏi thư mục cú dấu +: thư mục này cú thư mục con chưa được hiển thị. Nháy dấu này thư mục con được hiển thị.(dấu + thành dấu -)
- Nhỏy : để hiển thị nội dung của thư mục vừa xem.
- Nhỏy nỳt : Để đến cỏc thư mục con.
- Nháy nút : Để xem thư mục mẹ của thư mục con đang được hiển thị.
d) Tạo thư mục mới.
- Mở cửa sổ thư mục nơi sẽ chứa thư mục mới (từ ổ đĩa)
- Nháy chuột phải tại vựng trống trong cửa sổ thư mục.
+ Chọn New \ Folder.
- Trên màn hình xuất hiện thư mục mới với tên tạm thời , gõ tên thư mục cần tạo rồi nhấn Enter.
- Lưu ý: Tờn thư mục dài đến 215 kớ tự nhưng khụng được chứa cỏc kớ tự: \ / : * ? ” .
e) Đổi tên.
- Cách 1:Nháy chuột phải tại biểu tượng thư mục
+ Chọn Rename
.(Hoặc nháy 2lần chuột vào tên thư mục cần đổi tên).
+ Gừ tờn mới
+ Nhấn phớm Enter.
Chỳ ý: Tờn của thư mục trong cựng 1 thư mục mẹ khụng được trựng nhau và khụng cú cỏc ký tự đặc biệt, cú thể dài đến 215 ký tự.
f) Xoá thư mục.
- Cỏch 1: Chọn thư mục cần xoỏ, nhấn phớm Delete.
- Cỏch 2: Nháy chuột phải vào thư mục cần xoỏ, nháy chuột tại Delete.
+ Nhấn Yes để đồng ý
+ Nhấn No để huỷ bỏ.
IV. tổng kết .
* Kiểm tra đánh giá : (5/)
? Muốn xem nội dung đĩa ta làm thế nào.
? Nhắc lại các thao tác với thư mục vừa học.
* HDVN: (2/)
- Học thuộc bài.
- Xem lại và tự rèn các thao tác với thư mục để tiết sau thực hành thành thạo.
Ngày dạy: 2 / 12 / 2015.
Tiết 27 : Bài thực hành 3. Các thao tác với thư mục (Tiết 2)
I. Mục tiêu.
1. Kiến thức : Làm quen với hệ thống quản lí tệp trong Windows XP.
2. Kỹ năng : - Thực hiện được việc xem nội dung các thư mục qua việc sử dụng biểu tượng My Computer.
- Thực hiện được việc tạo thư mục, đổi tên, xóa thư mục đã có. 
3. Thái độ : HS có hứng thú tìm hiểu những thao tác cơ bản với My Computer.
II. Chuẩn bị.
1. Giáo viên : Giáo án, tài liệu tham khảo, phòng máy.
2. Học sinh : Vở ghi, SGK.
III. tiến trình lên lớp.
* Kiểm tra bài cũ : (2/)
? Nhắc lại các thao tác chính với thư mục.
* Bài mới : (33/)
Hoạt động của GV và HS
Nội dung ghi bảng
* Hoạt động 1 : Xác định mục đích, yêu cầu của tiết thực hành.
- GV: Nêu mục đích, yêu cầu.
- HS: Ghi nhớ và ghi lại vào vở.
- GV: Phổ biến và kiểm tra an toàn.
+ Kiểm tra nguồn điện.
+ Kiểm tra máy tính, phòng thực hành.
+ Kiểm tra chuột, bàn phím.
- HS: Kiểm tra lại máy của mình.
* Hoạt động 2 : Thực hành.
- GV: Phát đề bài thực hành cho HS.
- GV: 
+ Xếp 2HS một máy để thực hành. 
+ Yêu cầu HS đọc kỹ nội dung thực hành.
- HS: Nhận và nghiên cứu đề bài.
- GV: Làm mẫu cho HS quan sát một lần.
- HS: Quan sát.
- GV: 
Lưu ý: Mỗi yêu cầu thực hành có thể có nhiều cách thực hiện nên chọn cách nào em thấy làm dễ nhất.
- HS: Thực hành. 
- GV: + Hướng dẫn, quan sát, giúp đỡ, uốn nắn sai sót cho HS..
 + Chú ý học sinh cá biệt.
 + Xử lý các sai hỏng về máy móc.
1. Mục đích, yêu cầu.
- Làm quen với hệ thống quản lý tệp tin trong Windows XP.
- Sử dụng My Computer để thực hiện các thao tác với tệp và thư mục.
- Biết thực hành các thao tác: tạo thư mục, đổi tên, xóa thư mục đã có. 
2. Nội dung thực hành.
a) Mở cửa sổ My Computer (dưới dạng 2 ngăn)
b) Xem trong ổ C có những thư mục nào.
c) Tạo 3 thư mục mới trong ổ C, có tên là : Mon Toan, Mon Van, Mon Anh.
d) Đổi tên 2 thư mục: Mon Toan, Mon Van thành Mon Sinh, Mon Su.
e) Sao chép (Copy) 2 thư mục vừa đổi tên đó sang ổ D.
f) Di chuyển thư mục chưa đổi tên vào thư mục bất kỳ (Windows) của ổ C.
g) Xóa thư mục vừa di chuyển.
h) Xem thông tin về các tệp tin và thư
 mục trong thư mục mới tạo.
IV. tổng kết.
* Kiểm tra đánh giá : (8/)
? Hãy nhắc lại chi tiết các thao tác với thư mục trong bài thực hành.
- GV: 
+ Nghiệm thu bài thực hành của học sinh.
+ Nhận xét chung giờ thực hành.
+ Phân tích một số bài thực hành tốt và kém.
+ Giải đáp các thắc mắc của học sinh.
(có thể lấy làm điểm kiểm tra 15 phút).
* HDVN: (2/)
- Xem lại các thao tác với thư mục trong bài thực hành 3.
- Ôn tập các thao tác với tệp tin.
- Đọc trước nội dung bài thực hành 4.
Ngày dạy: 4/12/2015
TIẾT 28: BÀI THỰC HÀNH 4: THAO TÁC VỚI TỆP TIN (T1)
I.MỤC TIấU
* Kiến thức, kĩ năng:
- Thực hiện được cỏc thao tỏc đổi tờn, xoỏ, sao chộp và di chuyển tệp tin
* Thỏi độ:
- Cú ý thức tự học, tỡm tũi, sỏng tạo, giữ gỡn phũng mỏy
II. CHUẨN BỊ
Gv: Giỏo ỏn đầy đủ, chuẩn bị phũng thực hành
Hs: Đọc bài trước khi đến lớp
III. TIẾN TRèNH LấN LỚP:
* Kiểm tra bài cũ: 
Hóy cho biết cỏc lưu ý khi đặt tờn cho thư mục. Nờu cỏch đổi tờn thư mục.
* Bài mới:
Hoạt động của giỏo viờn và học sinh
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: Hướng dẫn mở đầu
Hs ổn định chỗ ngồi theo phõn cụng, thụng bỏo tỡnh trạng mỏy
Hoạt động 2: Hướng dẫn thường xuyờn
* Giỏo viờn vấn đỏp học sinh cỏch mở cửa sổ My Computer
Cho biết đõu là thư mục, đõu là tệp tin? Vỡ sao em biết
G: kết luận lại cỏch phõn biệt giữa tệp tin và thư mục
Yc lớp mở cửa sổ My Document
Quan sỏt cỏc thư mục và tệp tin trong đú
G: Vấn đỏp cỏc mỏy: Chỉ xem trong cửa sổ My Document của em cú tệp tin nào khụng?
G: Nờu cỏch đổi tờn tệp tin
Hs thực hiện trờn mỏy
Lớp thực hiện theo yc của giỏo viờn
G: Giải thớch khụng nờn đổi phần mở rộng của tệp tin vỡ như vậy cú thể thay đổi tớnh chất của tệp tin, nờn khụng mở được tệp tin nữa
Gv: Cỏch xoỏ thư mục?
H: Trả lời cõu hỏi
G: Nờu cỏch xoỏ tệp tin cũng giống như xoỏ thư mục
Vậy chỳng ta cú mấy cỏch để xoỏ một thư mục?
H: Trả lời
Yc hs làm bài tập phỏt tay về đổi tờn và xoỏ tệp tin
G: Cho biết thế nào là sao chộp văn bản
H: Trả lời
G: Nờu cỏch sao chộp tệp tin cú nghĩa là tạo ra một tệp tin mới cú nội dung giống tệp tin cũ 
? Tờn của tệp tin sau khi sao chộp cú giống tệp tin cũ khụng?
H: Suy nghĩ, kiểm tra trờn mỏy để trả lời cõu hỏi
G: Khẳng định: Khụng thể giống nhau vỡ cú thể người sử dụng sao chộp tệp tin đú vào cựng một thư mục đang chứa tệp tin cũ.
Sau khi sao chộp cú thể thay đổi tờn của tệp tin
Yc học sinh làm bài tập yờu cầu
G phỏt phiếu học tập cho hs 
Hướng dẫn cỏch làm bằng cỏch vấn đỏp từng bước
Việc lưu một văn bản em vừa soạn thảo vào mỏy đú chớnh là em tạo ra một tệp và cất vào một nơi nào đú trong mỏy tớnh
Hoạt động 3: Hướng dẫn kết thỳc:
- Gv chấm điểm một số mỏy thao tỏc nhanh, làm đỳng cỏc yc
- Vệ sinh phũng mỏy tớnh
1. Mục đớch, yờu cầu
2. Nội dung:
a) Khởi động My Computer
1. Mở cửa sổ My Computer
2. Mở thư mục My Document
b) Đổi tờn tệp tin:
Cỏch thực hiện:
B1: Nhỏy chuột vào tờn của tệp
B2: Nhỏy chụụt vào tờn tệp một lần nữa
B3: Gừ tờn mới rồi nhấn Enter
Lưu ý: Khụng nờn đổi phần mở rộng của tờn tệp tin
c) Xoỏ tệp tin:
B1: Nhỏy chuột vào tờn tệp tin
B2: Nhấn phớm Delete
Lưu ý: Cũng như với thao tỏc xoỏ thư mục, sau khi nhấn phớm Delete tệp tin sẽ được đưa vào Recyle Bin
d) Sao chộp tệp tin vào thư mục khỏc:
B1: Chọn tệp tin cần sao chộp
B2: Trong bảng chọn Edit, chọn mục Copy
B3: Chuyển đến thư mục chứa tệp tin mới
B4: Trong bảng chọn Edit, chọn Paste
* Bài tập tổng hợp:
1. Khởi động Chương trỡnh soạn thảo văn bản
- Gừ một đoạn văn tuỳ ý
- Lưu văn bản đú thành tờn: Vanban
2. Tạo một thư mục Học tập chứa hai thư mục con là Toỏn và Văn
Sao chộp tệp Van ban vừa tạo ra vào thư mục Văn
IV. Tổng kết:
* Nhận xột, đỏnh giỏ:
Nờu một số thao tỏc sai thường gặp của học sinh
* HDVN: Đọc trước nội dung cũn lại của bài thực hành
Ngày dạy: 04/12/2015
TIẾT 29: BÀI THỰC HÀNH 4: THAO TÁC VỚI TỆP TIN (T2)
I.MỤC TIấU
* Kiến thức, kĩ năng:
- Thực hiện được cỏc thao tỏc đổi tờn, xoỏ, sao chộp và di chuyển tệp tin
* Thỏi độ:
- Cú ý thức tự học, tỡm tũi, sỏng tạo, giữ gỡn phũng mỏy
II. CHUẨN BỊ
Gv: Giỏo ỏn đầy đủ, CHUẨN BỊ phũng thực hành
Hs: Đọc bài trước khi đến lớp
III. TIẾN TRèNH LấN LỚP:
* Kiểm tra bài cũ: 
Hóy thực hiện thao tỏc đổi tờn một tệp tin trong ổ đĩa C và sao chộp tệp tin đú vào ổ đĩa D
* Bài mới:
Hoạt động của giỏo viờn và học sinh
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: Hướng dẫn mở đầu
Hs ổn định chỗ ngồi theo phõn cụng, thụng bỏo tỡnh trạng mỏy
Hoạt động 2: Hướng dẫn thường xuyờn
* Sao chộp tệp tin vào thư mục khỏc
G nhắc lại nội dung đó thực hành ở tiết trước thụng qua việc kiểm tra bài cũ của hs
vào bài mới: Nhắc lại thế nào là di chuyển
G: kết luận, nờu cỏch di chuyển tệp tin
Học sinh thao tỏc trờn mỏy theo yc của giỏo viờn
G: Quan sỏt uốn nắn cỏc thao tỏc của H
H: Ghi chộp bài
G: Nờu lưu ý và hỏi học sinh cỏch thực hiện sao chộp
Lớp thao tỏc trờn mỏy cỏch sao chộp và di chuyển thư mục
* Xem nội dung tệp tin
G: Cho biết phõn loại tệp tin?
H: Trả lời (4 loại)
Thụng qua cõu trả lời của H giỏo viờn kết luận, việc phõn loại tệp tin cũng tương ứng với 4 nội dung của tệp tin sẽ chứa: Hỡnh ảnh, õm thanh, chương trỡnh, văn bản
Muốn xem nội dung của thư mục, em thực hiện cỏch gỡ? 
H: trả lời cõu hỏi
G: Nờu cỏch thực hiện xem nội dung tệp tin
Phõn biệt cho hs cỏc tệp tin với nhau thụng qua tờn và biểu tượng của tệp tin
H: Làm bài tập theo yc của giỏo viờn
* Bài tập tổng hợp:
H thảo luận, đưa ra phương ỏn giải quyết
G: Kết luận, hướng dẫn chung
H: hoạt động theo nhúm 2,3/ mỏy
G: Quan sỏt uốn nắn thao tỏc của học sinh. giải quyết cỏc tỡnh huống, thắc mắc phỏt sinh
Hoạt động 3: Hướng dẫn kết thỳc:
- Gv chấm điểm một số mỏy thao tỏc nhanh, làm đỳng cỏc yc
- Vệ sinh phũng mỏy tớnh
1. Mục đớch, yờu cầu
2. Nội dung:
a) Khởi động My Computer
b) Đổi tờn tệp tin:
c) Xoỏ tệp tin:
d) Sao chộp tệp tin vào thư mục khỏc:
e) Di chuyển tệp tin sang thư mục khỏc
B1: Chọn tệp tin cần di chuyển
B2: Trong bảng chọn Edit, chọn Cut
B3: Chuyển đến thư mục mới sẽ chứa tệp tin
B4: Trong bảng chọn Edit, chọn Paste
lưu ý: Ta cũng cú thể thực hiện sao chộp và di chuyển thư mục
* Lưu ý: Thực hiện thao tỏc sao chộp và di chuyển thư mục cũng tương tự như sao chộp và di chuyển tệp tin
f) Xem nội dung tệp và chạy chương trỡnh:
- Xem nội dung tệp tin: Nhỏy đỳp chuột vào tệp tin
- Chạy chương trỡnh: Nhỏy đỳp chuột vào tờn tệp chương trỡnh, chương trỡnh sẽ được khởi động
* Bài tập tổng hợp:
1. Khởi động Chương trỡnh soạn thảo văn bản
- Gừ một đoạn văn tuỳ ý
- Lưu văn bản đú thành tờn: Vanban
2. Tạo một thư mục Học tập chứa hai thư mục con là Toỏn và Văn
Sao chộp tệp Van ban vừa tạo ra vào thư mục Văn
3. Di chuyển thư mục Toỏn vào ổ đĩa C
4. Mở ổ đĩa C xem nội dung của một tệp bất kỡ. Cho biết đú là tệp tin kiểu gỡ
5. Thực hiện xoỏ tất cả những thư mục và tệp tin em vừa tạo ra. Khi đú thư mục và tệp tin đó bị mất hẳn chưa?
IV. Tổng kết:
* Nhận xột, đỏnh giỏ:
Nờu một số thao tỏc sai thường gặp của học sinh
* HDVN: CHUẨN BỊ tuần sau kiểm tra thực hành 1 tiết
Ngày dạy: 9 / 12 / 2015
Tiết 30 : bài tập 
I. Mục tiêu.
1. Kiến thức : Củng cố các kiến thức cơ bản của chương I, II thông qua các câu hỏi ôn tập và bài tập.
2. Kỹ năng : - Rèn kĩ năng hệ thống kiến thức đã học, kĩ năng làm bài tập trắc nghiệm.
- Tiếp tục rèn kĩ năng gõ bàn phím bằng mười ngón.	
3. Thái độ : HS có ý thức ôn tập, làm BT và thấy được ứng dụng của Tin học vào thực tế. 
II. Chuẩn bị.
1. Giáo viên : Giáo án, tài liệu tham khảo, phòng máy.
2. Học sinh : Vở ghi, SGK; ôn tập các kiến thức đã học trong chương I, II.
III. tiến trình lên lớp.
* Kiểm tra bài cũ :(3/)
? Hãy nhắc lại các kiến thức cơ bản đã học trong chương I.
? Trong chương II em đã được học những bài gì.
* Bài mới : (35/)
Hoạt động của GV và HS
Nội dung ghi bảng
* Hoạt động 1 : Ôn tập chương I thông qua bài tập trắc nghiệm và câu hỏi.
- GV : Đưa BP đề bài.
- HS : Đọc đề và trả lời (có giải thích).
Bài 1. 
D.
Bài 2.
C.
Bài 3.
D.
- GV: 
? Có mấy dạng thông tin cơ bản, là những dạng nào.
- HS: Có 3 dạng thông tin cơ bản, là:
+ Văn bản.
+ Âm thanh.
+ Hình ảnh.
- GV: Gọi HS khác nhận xét, bổ sung.
- HS: Nhận xét.
Bài 4.
D.
- GV: ? Thông tin trong máy tính được biểu diễn như thế nào.
- HS: Thông tin trong máy tính được biểu diễn thành các dãy bit chỉ gồm hai kí hiệu 0 và 1, tương ứng với hai trạng thái có hay không có tín hiệu hoặc đóng hay ngắt mạch điện.
- GV: Gọi HS khác nhận xét, bổ sung.
- HS: Nhận xét.
Bài 5.
B.
- GV: ? Nêu cấu trúc chung của máy tính điện tử.
- HS: Gồm các khối chức năng:
+ Bộ xử lí trung tâm.
+ Thiết bị vào/ra.
+ Bộ nhớ.
- GV: Gọi HS khác nhận xét, bổ sung.
- HS: Nhận xét.
Bài 6.
A.
* Hoạt động 2 : Ôn tập chương II thông qua bài tập trắc nghiệm và câu hỏi.
Bài 7.
C.
- GV: ? Em đã được học những phần mềm nào. ? Nêu chức năng của từng phần mềm.
- HS: 
+ Mouse Skills: Để luyện tập chuột.
+ Mario: Để luyện gõ bàn phím bằng mười ngón.
+ Solar System 3D Simulator: Để quan sát Trái Đất và các vì sao trong Hệ Mặt Trời.
- GV: Gọi HS khác nhận xét, bổ sung.
- HS: Nhận xét.
Bài 8.
B.
A. Ôn tập chương I.
Hãy chọn phương án ghép đúng.
Bài 1.
Máy tính không dùng để:
Tính toán doanh thu một công ty.
In thiếp mời sinh nhật.
Quản lí danh sách học sinh.
Phân biệt mùi thơm của các loài hoa.
Bài 2.
Máy tính có thể dùng để xác định:
Cảm giác của em khi nhận được phần thưởng học sinh giỏ.
Mọi suy nghĩ trong đầu óc con người. 
Quỹ đạo chuyển động quanh Mặt Trời của các hành tinh.
Giấc mơ của em đêm qua.
Bài 3.
Theo em, mùi vị các món ăn mẹ em thường nấu là dạng thông tin dạng nào ?
Văn bản.
Âm thanh.
Hình ảnh.
Không phải là một trong các dạng thông tin cơ bản hiện nay của tin học.
Bài 4.
Theo em, tại sao thông tin trong máy tính được biểu diễn thành dãy bit ?
Vì máy tính gồm các mạ

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_14_Soan_thao_van_ban_don_gian.doc