Bài 12. Hệ điều hành Windows

Windows là hệ điều hành của hãng phần mềm Microsoft. Phiên bản đang được sử dụng phổ biến hiện nay trên thế giới là Windows XP. Nút Start là nơi bắt đầu mọi công việc trong Windows. Người dùng trao đổi thông tin với chương trình thông qua cửa sổ của nó.