Giáo án môn Tin học lớp 6 - Bài tập + Kiểm tra 1 Tiết

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

+ Củng cố các kiến thức đã học ở chương I và II.

+ Mở rộng thêm một số kiến thức về Tin học.

2.Kỹ năng: Ghi nhớ và thực hiện các thao tác để sử dụng phần mềm: Mario, Solar System 3D Simulator.

3.Thái độ: Tinh thần ham học hỏi, hăng say.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên: sách Tin học THCS ,giáo án, phòng máy tính

 - Học sinh: sách Tin học THCS .

III. Tiến trình dạy học:

1 .Ổn định lớp (1 phút): Kiểm tra sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra.

 

doc 6 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 10/03/2020 Lượt xem 330Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học lớp 6 - Bài tập + Kiểm tra 1 Tiết", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN
Tuần: 09
Ngày soạn: /11/2017
Tiết: 17
Ngày dạy: /11/2017
BÀI TẬP
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 
+ Củng cố các kiến thức đã học ở chương I và II.
+ Mở rộng thêm một số kiến thức về Tin học.
2.Kỹ năng: Ghi nhớ và thực hiện các thao tác để sử dụng phần mềm: Mario, Solar System 3D Simulator.
3.Thái độ: Tinh thần ham học hỏi, hăng say..
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: sách Tin học THCS ,giáo án, phòng máy tính 
	- Học sinh: sách Tin học THCS .
III.. Tiến trình dạy học:
1 .Ổn định lớp (1 phút): Kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra. 
3. Bài mới (36 phút):
T/G
HĐ của Thầy
HĐ của Trò
Ghi bảng
Hoạt động 1: Lý thuyết.
Mục tiêu: HS nắm được kiến thức đã học.
36’
- Thông tin là gì? Có mấy dạng thông tin cơ bản? Lấy ví dụ.
- Vì sao xử lý thông tin đóng vai trò quan trọng nhất của quá trình hoạt động thông tin?
- Máy tính biểu diễn thông tin dưới dạng gì? Vì sao dãy bit còn được gọi là dãy nhị phân?
- ? Quá trình xử lý thông gồm mấy bước.
?Nêu khả năng to lớn của máy tinh?
- GV giới thiệu các thiết bị cấu thành máy tính
- GV nêu lại các thiết bị nhập/xuất dữ liệu cơ bản
- ? Hàng phím nào quan trọng nhất?
? Em hãy nêu cách khởi động phần mềm Mouse Skills Mario, Solar System 3D Simulator?
? phần mềm Mouse Skills để làm gì? Nêu các thao tác đối với chuột
?Phần mềm mario dùng để làm gi?
? Phần mềm Solar System 3D Simulator dùng để làm gì?
- Hãy giải thích hiện tượng nhật thực và nguyệt thật?
- HS nghe hiểu.
- Hs trả lời 
- HS trả lời
- HS ghi nhớ và trả lời 
1. Thông tin và tin học.
- Thông tin là tất cả những gì đêm lại sự hiểu biết cho con người, thế giới xung quanh và về chính con người.
- Nhiệm vụ chính của tin học là nghiên cứu việc thực hiện các hoạt động thông tin một cách tự động nhờ sự trợ giúp của máy tính điện tử.
- Thông tin có 3 dạng cơ bản: Âm thanh, hình ảnh, văn bản.
- Trong tin học thông tin biễu diễn dạng mã hóa thành dãy bít gồm giá trị 0 và 1
2. Em có thể làm được những gì nhờ vào máy tính.
- Một số khả năng của máy tính
- Có thể dùng máy tính điện tử vào những việc gì
- Hạn chế của máy tính
3. Máy tính và phần mềm máy tính
- Cấu trúc máy tính gồm các khối chức năng: 
+ Bộ xử lí trung tâm (CPU)
+ Thiết bị vào , thiết bị ra (bàn phím, màn hình)
+ Bộ nhớ (ổ đĩa cứng, CD..)
Các khối chức năng hoạt động dưới sự hướng dẫn của các chương trình.
- Chương trình máy tính là tập hợp các lệnh, mỗi câu lệnh hướng dẫn một thao tác cụ thể. Chương trình còn được gọi là phần mềm.
- Phần mềm: Phần mềm được chia làm 2 loại là phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng.
- Cấu tạo của bàn phím máy tính: Khu vực chính của bàn phím máy tính gồm 5 hàng phím. 
II. Phần mềm học tập.
1. Mouse Skills.
- Dùng luyện tập chuột
2. Mario.
- Phần mềm Mario là chương trình dùng để luyện gõ 10 ngón. 
- Các bước để đăng kí luyện gõ phím:
+ Khởi động.
+ Nháy vào Student / New/ Chọn hình ảnh.
+ Khai báo tên/ nhập thông tin sinh viên.
+ Nháy Done
3. Solar System 3D Simulator.
- Là phần mềm dùng để quan sát, mô phỏng hệ mặt trời thu nhỏ.
 	4. Củng cố: ( 7 phút)
Nhận xét buổi học, nhấn mạnh các kiến thức quan trọng.
5. Dặn dò (1 phút):	
- Học bài theo SGK và vở ghi
 	- Chuẩn bị tiết sau kiểm tra 45 phút.
IV. Rút kinh nghiệm:	
GIÁO ÁN
Tuần: 09
Ngày soạn: /11/2017
Tiết: 18
Ngày dạy: /11/2017
KIỂM TRA 1 TIẾT
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: 
- Các dạng thông tin cơ bản trong tin học.
- Hiểu chức năng của từng bộ phận máy tính
- Biết số thiết bị vào/ra cơ bản của máy tính
2. Kỹ năng: 
	- Sử dụng được các thiết bị nhập và xuất.
	3. Thái độ: nghiêm túc trong kiểm tra.
II. Chuẩn bị:
- GV: Xác định kiến thức cần kiểm tra.
HS: Ôn lại kiến thức đã học
III. Tiến trình lên lớp:
1.Ổn định lớp (1 phút):
2.Kiểm tra: 
3.Bài mới: Tiến hành kiểm tra 1 tiết
IV. Ma trận đề:
Nội dung
Cấp độ nhận thức
Tổng điểm
Biết
Hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Bài 2
1c
0,5 đ
1c
1,5 đ
2,0 đ
Bài 3
1c
2 đ
2 đ
Bài 4
4c
2 đ
2 đ
Bài 5
1c
2 đ
2,5 đ
Bài 6
1c
1 đ
0,5 đ
Bài 7
1c
0,5 đ
0,5 đ
Bài 8
1c
0,5 đ
0,5 đ
Tổng điểm
4 đ
3đ
2đ
1đ
10 đ
KIỂM TRA 1 TIẾT 
A. Trắc nghiệm: (4 điểm)
I. Chọn phương án đúng nhất bằng cách khoanh tròn vào A, B, C hoặc D 
Dạng thông tin cơ bản (cũng là dạng thông tin chính trong tin học) là:
A. Văn bản
B. Âm thanh
C. Hình ảnh
D. Tất cả các dạng trên
 2. Cấu trúc chung của máy tính gồm các khối chức năng:
A. Bộ xử lý trung tâm
B. Thiết bị vào
C. Thiết bị ra
D. Tất cả các khối trên
 3. CPU là tên gọi của:
A. Bộ nhớ
B. Bộ xử lý trung tâm
C. Con chuột
D. Bàn phím
 4. Phần mềm MARIO dùng để:
A. Luyện tập chuột
B. Luyện gõ phím bằng 10 ngón
C. Quan sát Hệ Mặt trời
D. Chơi trò chơi
 5. Phần mềm đã học nào giúp chúng ta quan sát Trái đất và các vì sao trong Hệ Mặt trời?
A. Mouse Skills
B. Mario
C. Solar System 3D Simulator
D. Windows
	 6. Thiết bị nào sau đây là thiết bị nhập:
A. Màn hình
B. CPU
C. Chuột, bàn phím
D. Loa
 7.Trình tự của quá trình ba bước là:
A. Xử lí Xuất Nhập
B. Nhập Xuất Xử lí
C. Xuất Xử lý Nhập
D. Nhập Xử lý Xuất
 8. Trong các hàng phím sau, hàng phím nào quan trọng nhất:
	A. Hàng phím chứa dấu cách	B. Hàng phím trên	
	C. Hàng phím cơ sở	D. Hàng phím số
B. Tự luận: (2,5 điểm)
 9. Chọn (cột A) ghép với (cột B) sao cho phù hợp và ghi kết quả vào (cột C)
Thao tác chuột
(Cột A)
Cách thực hiện
(Cột B)
Kết quả
(Cột C)
1) Di chuyển chuột 
A. nhấn nhanh hai lần liên tiếp nút trái chuột
1 - 
2) Nhấn chuột
B. nhấn nhanh nút phải chuột và thả tay
2 - 
3) Nhấn đúp chuột
C. nhấn giữ nút trái chuột, di chuyển đến vị trí đích và thả tay
3 - 
4) Nhấn phải chuột
D. nhấn nhanh nút trái chuột và thả tay
4 - 
5) Kéo rê chuột
E. giữ và di chuyển chuột trên mặt phẳng
5 - 
 10. Những khả năng to lớn nào đã làm máy tính trở thành công cụ xử lý hiệu quả(2điểm)
 11. Hãy nêu các dạng thông tin cơ bản trong tin học (1,5 điểm)
V. Đáp án:
	I. Phần trắc nghiệm
	Câu 1: d
	Câu 2: d
Câu 3: b
Câu 4: b
Câu 5: c
Câu 6: c
Câu 7: d
Câu 8: c
II. Phần tự luận
Câu 9: 1-E;	2-D; 	3-A; 	4-B; 	5-C;
Câu 10: Những khả năng to lớn để máy tính trở thành công cụ xử lý hiệu quả
Khả năng tính toán nhanh
Tính toán với độ chính xác cao
Khả năng lưu trữ lớn
Khả năng làm việc không mệt mỏi
Câu 11: Các dạng thông tin cơ bản: Có 3 dạng thông tin cơ bản
Dạng văn bản: được ghi lại bằng con số, bằng chữ viết....
Dạng hình ảnhNhững hình vẽ minh họa trong sách báo, tấm ảnh chụp,...
Dạng âm thanh: Tiếng đàn, tiếng động,...
VI. Rút kinh nghiệm:	

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 17 18.doc