Bài 8. Quan sát Trái Đất và các vì sao trong Hệ Mặt Trời

Trái đất của chúng ta quay quanh Mặt Trời như thế nào? Ví sao lại có hiện tượng nhật thức, nguyệt thức? Hệ Mặt Trời của chúng ta có những hành tinh nào? Phần mềm mô phỏng Hệ Mặt Trời sẽ giải đáp cho chúng ta các câu hỏi đó. Màn hình khởi động của phần mềm có dạng như hình dưới đây.