Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài 18: Trình bày trang văn bản và in - Trương Văn Và

I. MỤC TIÊU

Sau khi học xong bài này HS cần đạt được những mục tiêu sau:

1. Kiến thức:

- Nắm được cách trình bày trang văn bản khác nhau.

- Nắm được cách chọn hướng trang và đặt lề trang văn bản.

2. Kỹ năng:

Thực hiện được các thao tác trình bày trang văn bản khác nhau, chọn hướng trang và đặt lề trang.

Thái độ:

Nghiêm túc, có ý thức, thói quen suy nghĩ và làm việc hợp lý, tính cẩn thận, khoa học.

II. CHUẨN BỊ

 1. Giáo viên:

 Giáo án word, giáo án điện tử, SGK, SGV, tài liệu tham khảo, bảng phụ.

 2. Học sinh:

 SGK, vở viết, học bài cũ

 

doc 5 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1055Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài 18: Trình bày trang văn bản và in - Trương Văn Và", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:......................
Ngày giảng:....................
GIÁO ÁN
MÔN: TIN HỌC 6
Tiết: 53
Bài 18: TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN
I. MỤC TIÊU
Sau khi học xong bài này HS cần đạt được những mục tiêu sau:
Kiến thức:
- Nắm được cách trình bày trang văn bản khác nhau.
- Nắm được cách chọn hướng trang và đặt lề trang văn bản.
Kỹ năng:
Thực hiện được các thao tác trình bày trang văn bản khác nhau, chọn hướng trang và đặt lề trang.
Thái độ:
Nghiêm túc, có ý thức, thói quen suy nghĩ và làm việc hợp lý, tính cẩn thận, khoa học.
II. CHUẨN BỊ
 1. Giáo viên:
 Giáo án word, giáo án điện tử, SGK, SGV, tài liệu tham khảo, bảng phụ.
 2. Học sinh:
 SGK, vở viết, học bài cũ
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Ổn định tổ chức lớp	(1’)
- Kiểm tra sĩ số	Lớp:............Sĩ số:........Vắng:........
- Ổn định chỗ ngồi của học sinh.
2. Kiểm tra bài cũ	(5’)
Câu hỏi: Hãy cho biết ý nghĩa của các vị trí được đánh số dưới đây: (chiếu slide)
(Lưu ý: Kiểm tra học sinh khá, giỏi)
Đáp án và thang điểm:
 Căn lề	(1 điểm)
 Khoảng cách lề	(1 điểm)
 Khoảng cách đên đoạn văn trên	(1 điểm)
 Khoảng cách đên đoạn văn dưới	(1 điểm)
 Thụt lề đầu dòng	(2 điểm)
 Khoảng cách giữa các dòng	(2 điểm)
Hỏi thêm: Nếu chọn một phần văn bản của đoạn và thực hiện lệnh định dạng đoạn văn thì lệnh đó có tác dụng định dạng cho toàn đoạn văn đó không?
Đáp án: Có	(2 điểm)
3. Nội dung bài mới
	Đặt vấn đề vào bài: Chúng ta đã từng học qua soạn thảo văn bản và cũng đã từng thực hành soạn thảo văn bản. Nhưng khi chúng ta soạn thảo thì chưa biết cách trình bày văn bản. Bài hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu cách trình bày văn bản đó là “Bài 18 Trình bày trang văn bản và in”, ở bài này gồm có 3 phần, ở tiết này chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu 2 phần đầu.
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Thời gian
Hoạt động 1: Trình bày trang văn bản
16’
§ 18. Trình bày trang văn bản và in (tiết 1)
1. Trình bày trang văn bản
 Các yêu cầu cơ bản khi trình bày trang văn bản:
- Chọn hướng trang: trang đứng hay trang nằm ngang.
- Đặt lề trang: Lề trái, lề phải, lề trên và lề dưới.
Trình bày trang văn bản là chọn hướng trang và đặt các khoảng cách lề cho trang văn bản.
Lưu ý: Đừng nhầm lề trang với lề đoạn văn. Lề đoạn văn được tính từ lề trang và có thể “thò” ra ngoài lề trang.
Nếu văn bản có nhiều trang, việc trình bày trang có tác dụng đến mọi trang của văn bản.
GV: Ghi bảng, yêu cầu HS tìm hiểu SGK và trả lời câu hỏi: Có mấy cách trình bày trang văn bản?
GV: Khi trình bày trang văn bản cần có các yêu cầu cơ bản nào?
hướng dẫn HS quan sát hình HS hiểu hơn về cách trình bày trang.
GV: Ghi bảng câu trả lời của HS
GV: Chọn hướng trang thì có những hướng nào?
GV: Đặt lề trang thì đặt những lề nào?
GV: Vậy em hãy cho biêt khái niệm trình bày trang văn bản?
GV: Chiếu slide yêu cầu: Em hãy quan sát hình rồi phân biệt lề trang và lề đoạn.
GV: Dẫn chứng thế nào là lề trang, lề đoạn, phần lề đoạn thò ra lề trang.
GV: Chúng ta đã biết trình bày trang văn bản là chọn hướng trang và đặt các khoảng cách lề cho trang văn bản. Nhưng chúng ta chưa biết cách đặt như thế nào? Bây giờ chúng ta đến phần 2 đến biết cách chọn hướng trang và đặt lề cho trang văn bản.
HS: Có 2 cách đó là: Trang đứng và trang nằm ngang.
HS: Chọn hướng trang và đặt lề trang.
HS: Quan sát hình và trả lời: Trang đứng và trang nằm ngang.
HS: Quan sát hình và trả lời: Lề trái, lề phải, lề trên và lề dưới.
HS suy nghĩ trả lời: Trình bày trang văn bản là chọn hướng trang và đặt các khoảng cách lề cho trang văn bản.
HS: Quan sát hình chiếu.
HS: Chú ý và ghi bài
HS: Lắng nghe
Hoạt động 2: Chọn hướng trang và đặt lề trang
16’
2. Chọn hướng trang và đặt lề trang
- File \ Page setup... để mở hộp thoại Page setup
- Nháy chuột chọn trang Margins 
- Chọn Portrait (Đứng) hoặc Landscape (Nằm ngang)
- Thay đổi các số bên phải các ô: Top, Bottom, Left, Right để đặt lề tương ứng là trên, dưới, trái, phải bằng cách nháy chuột vào nút mũi tên lên/xuống để tăng hoặc giảm các số hay nháy chuột vào ô đó và gõ số từ bàn phím.
Lưu ý: Khi thao tác trên hộp thoại có thể thấy ngay tác dụng của nó trong hình minh họa ở góc dưới bên phải hộp thoại.
Chú ý: Khi trình bày trang chúng ta không cần chọn bất kỳ đối tượng nào và nó tác động đến mọi trang.
GV: Cho HS tìm hiểu và yêu cầu trả lời câu hỏi: Để trình bày trang văn bản em chọn lệnh nào?
GV: Chiếu hình ảnh minh họa để HS dễ nhớ và thực hành dễ hơn.
GV: Giới thiệu trang đứng, trang nằm ngang, giới thiệu các lề.
GV: Thực hành thử cách chọn hướng trang và đặt lề nháy nút OK để chấp nhận, Cancel để bỏ qua.
GV: Ghi bảng
GV: Để thay đổi các số bên phải các ô Top, Bottom, Left, Right em làm thế nào?
GV: Nhận xét câu trả lời và bổ sung: Ngoài ra ta cũng có thể nháy chuột vào ô đó và gõ số từ bàn phím.
GV: Khi trình bày trang em có thể thấy ngay tác dụng được không?
GV: Em hãy trình bày trang văn bản sau với khoảng cách các lề là 1.
GV: Cho hoạt động nhóm, chia lớp làm 4 nhóm.
GV: Đặt câu hỏi: Khi trình bày trang em có cần chọn bất kỳ đối tượng nào hay không? Trình bày trang có tác động đến mọi trang không?
HS: Suy nghĩ trả lời: File \ Page setup...
HS: Quan sát, ghi bài
HS: Chú ý lắng nghe
HS: Quan sát, ghi bài.
HS: Tìm hiểu SGK và trả lời: Nháy chuột vào nút mũi tên lên/xuống để tăng hoặc giảm các số.
HS: Suy nghĩ trả lời: Có
HS: Thực hiện
HS: Hoạt động theo nhóm để trả lời câu hỏi
4. Củng cố (5’)
Câu 1: Chọn đáp án đúng: Các thao tác trình bày trang văn bản?
A. Đặt hướng trang đứng hay trang nằm ngang.
B. Đặt khoảng cách lề cho mọi đoạn văn.
C. Đặt khoảng cách lền trên, lề dưới, lề trái, lề phải cho trang văn bản.
D. Căn thẳng lề trái tất cả trang văn bản.
Câu 2: Để trình bày trang văn bản, em chọn lệnh gì?
Trả lời: File \ Page setup \ Margins 
Câu 3: Một văn bản đã được trình bày với trang nằm ngang. Em có thể đặt lại văn bản đó theo hướng trang đứng được không? Nếu được thì thực hiện thao tác nào?
Trả lời:	-	File \ Page setup \ Margins 
	-	Chọn Portrait \ OK
5. Dặn dò (2’)
Bài vừa học:
-	Các yêu cầu cơ bản khi trình bày văn bản là gì?
-	Thao tác chọn hướng trang và đặt lề trang.
-	Làm bài tập 1, 2 trang 96.
-	Có điều kiện thì thực hành cách trình bày trang văn bản.
Bài sắp học:
- 	Muốn xem trước khi in, em sử dụng nút lệnh nào?
- 	Tìm hiểu thao tác in văn bản.
Rút kinh nghiệm
Cần rút kinh nghiệm về:
Nội dung:	
Phương pháp:	
Sử dụng đồ dùng dạy học và thiết bị dạy học:	
Khác:	

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 18. Trình bày trang văn bản và in - Trương Văn Và.doc