Giáo án môn Vật lý 6 - Bài 4: Đo thể tích vật rắn không thấm nước

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Nêu được một số dụng cụ đo thể tích với GHĐ và ĐCNN của chúng.

2. Kĩ năng: - Xác định được thể tích của vật rắn không thấm nước bằng bình chia độ, bình tràn.

3. Thái độ: - Làm việc theo qui trình, trung thực trong báo cáo kết quả, cẩn thận trong TN.

II. Chuẩn bị:

1. GV: -Vật rắn không thấm nước.bình chia độ.bình tràn, bình chứa, bảng 4.1.

 

doc 2 trang Người đăng trung218 Lượt xem 1015Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Vật lý 6 - Bài 4: Đo thể tích vật rắn không thấm nước", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 03 	 Ngày soạn: 04-09-2015
Tiết : 03	 	 	 Ngày dạy : 07-09-2015
Bài 4:
ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Nêu được một số dụng cụ đo thể tích với GHĐ và ĐCNN của chúng.
2. Kĩ năng: - Xác định được thể tích của vật rắn không thấm nước bằng bình chia độ, bình tràn.
3. Thái độ: - Làm việc theo qui trình, trung thực trong báo cáo kết quả, cẩn thận trong TN.
II. Chuẩn bị:
1. GV: -Vật rắn không thấm nước.bình chia độ.bình tràn, bình chứa, bảng 4.1.
Vật cần đo thể tích
Dụng cụ đo
Thể tích ước lượng (cm3)
Thể tích đo được (cm3)
GHĐ
ĐCNN
2. HS:
III. Tổ chức hoạt động dạy và học:
1. Ổn định lớp: (1’) Kiểm tra sĩ số vệ sinh lớp.
2. Kiểm tra bài cũ: (6’) - Cách đo thể tích chất lỏng? Có thể cho HS thực hành đo thể tích.
 - Chữa bài tập 3.1?
3. Tiến trình:
GV tổ chức các hoạt động
Hoạt động của học sinh
Kiến thức cần đạt
Hoạt động 1: Giới thiệu bài mới: (1’)
- Để đo độ dài ta dùng thước. Vậy để đo thể tích chất lỏng ta sử dụng dụng cụ đo nào? Và cách đo được thực hiện như thế nào? Tiết học hôm nay sẽ giúp chúng ta trả lời câu hỏi này.
- Lắng nghe và suy nghĩ tìm phương án trả lời
Hoạt động 2: Đo thể tích vật rắn không thấm nước: (15’)
- Cho HS tìm GHĐ và ĐCNN của dụng cụ thực hành?
-Tìm cách đo thể tích vật rắn 
- Hướng dẫn HS tiến hành thực hành và rút ra kết quả đo.
- Dùng vật có kích thước lớn hơn miệng bình chia độ y/c HS tìm cách đo thể tích?
- Giới thiệu cách đo.
- Cho HS làm nhóm câu C1?
- Trả lời câu hỏi của GV.
- HS tiến hành đo theo nhóm dưới sự hướng dẫn của GV.
- Theo dõi và đưa ra phương pháp.
- Làm việc nhóm trả lời C1.
I. Cách đo thể tích của vật rắn không thấm nước:
1.Dùng bình chia độ:
+ Đo thể tích ban đầu (V1 )
+ Cho vật vào bình chia độ, đo thể tích nước dâng lên trong bình(V2).
+ Thể tích vật bằng:
 V = V2 –V1 
2. Dùng bình tràn:
+ Đổ nước đầy bình tràn. Đặt cốc dưới vòi bình tràn.
+ Nhúng vật chìm trong nước ở bình tràn.
+ Hứng lượng nước tràn ra.
+ Đổ lượng nước tràn ra vào bình chia độ để đo thể tích.
Hoạt động 3: Thực hành đo thể tích vật rắn không thấm nước: (15’)
- Cho Hs làm cá nhân câu C2, C3?
- Cho HS đọc phần thực hành.
- Thảo luận tiến trình thực hành.
- Hướng dẫn HS thực hành và ghi kết quả đo?
-Theo dõi. Thảo luận C2, C3.
- HS tiến hành đọc thực hành .
- HS thảo luận.
- HS tiến hành thí nghiệm theo nhóm.
V
Vcl
Vcl+v
Vv
.......
.......
........
........
.......
.......
.......
.......
- Làm việc theo nhóm.
- Lập kế hoạch đo.
- Đo và ghi kết quả đo theo bảng 
I. Cách đo thể tích của vật rắn không thấm nước:
3.Thực hành:
Hoạt động 4: Vận dụng: (5’)
- Giới thiệu cách đo thể tích vật rắn không thấm nước trong thực tế cuộc sống.
- Cho Hs làm cánhân câu C4?
- Phương pháp đo thể tích vật rắn không thấm nước?
- Hs chú Ý theo dõi.
- Tìm cách đo thể tích vật.
II. Vận dụng:
C4:- Lau sạch bát trước khi dùng 
- Khi nhấc ra ca không được làm đỗ nước hoặc sánh nước ra bát 
- Đỗ hết nước từ bát vào bình chia độ, không làm đỗ nước ra ngoài. 
IV. Củng cố: (1’) - Gọi một đến 2 hs đọc phần ghi nhớ SGK? 
 Ghi nhớ: Để đo thể tích chất lỏng có thể dùng bình chia độ, bình tràn.
V. Hướng dẫn về nhà : (1’) - Làm bài tập 4.1-4.6 ,làm câu C5 ,C6 ở nhà.
 - Học phần ghi nhớ ,chuẩn bị bài 5 SGK.
VI. Rút kinh nghiệm:.............................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_4_Do_the_tich_vat_ran_khong_tham_nuoc.doc