Giáo án Sinh học 6 - Tiết 19 Bài 17 - Vận chuyển các chất trong thân

Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

 -Nêu được chức năng mạch: mạch gỗ dẫn nước và ion khoáng từ rễ lên thân, lá; mạch rây dẫn chất hữu cơ từ lá về thân, rễ.

2. Kĩ năng

 - Rèn kĩ năng làm thí nghiệm về sự dẫn nước và chất khoáng của thân

 - Rèn kĩ năng quan sát, nhận biết, thảo luạn nhóm

3. Thái độ

 - Có ý thức bảo vệ thực vật

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HỌC:

1. Chuẩn bị của giáo viên: - Gv làm thí nghiệm với nhiều loại hoa

 - Kính hiển vi, dao sắc, giấy thấm, nước

2. Chuẩn bị của học sinh:

 - Hs làm thí nghiệm theo nhóm trên các loại hoa và trong 2 môi trường nước khác nhau: nước màu và nước không màu ghi lại kết quả

III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ôn định lớp (1 phút): 6A1

 6A2

 2. Kiểm tra bài cũ (5 phút): - Thân to ra do đâu? Vì sao

3. Các hoạt động dạy và học:

a. Giới thiệu bài mới: Chúng ta đã được tìm hiểu về các bộ phận của thân non, thân già, thân trưởng thành. Tuy nhiên, nhừng bộ phận nào của thân tham gia vào vận chuyển nước, muối khoáng và các chất hữu cơ? Câu trả lời này sẽ được giải đáp trong bài hôm nay

 

doc 2 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 24/12/2020 Lượt xem 412Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Sinh học 6 - Tiết 19 Bài 17 - Vận chuyển các chất trong thân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 10	Ngày soạn: 21/10/2017
Tiết: 19	Ngày dạy: 23/10/2017 
Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN 
I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức 
 -Nêu được chức năng mạch: mạch gỗ dẫn nước và ion khoáng từ rễ lên thân, lá; mạch rây dẫn chất hữu cơ từ lá về thân, rễ. 
2. Kĩ năng 
 - Rèn kĩ năng làm thí nghiệm về sự dẫn nước và chất khoáng của thân
 - Rèn kĩ năng quan sát, nhận biết, thảo luạn nhóm 
3. Thái độ 
 - Có ý thức bảo vệ thực vật 
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HỌC:
1. Chuẩn bị của giáo viên: - Gv làm thí nghiệm với nhiều loại hoa
 - Kính hiển vi, dao sắc, giấy thấm, nước 
2. Chuẩn bị của học sinh: 
 - Hs làm thí nghiệm theo nhóm trên các loại hoa và trong 2 môi trường nước khác nhau: nước màu và nước không màu ghi lại kết quả 
III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ôån định lớp (1 phút): 6A1	
 6A2	 
 2. Kiểm tra bài cũ (5 phút): - Thân to ra do đâu? Vì sao 
3. Các hoạt động dạy và học: 
a. Giới thiệu bài mới: Chúng ta đã được tìm hiểu về các bộ phận của thân non, thân già, thân trưởng thành. Tuy nhiên, nhừng bộ phận nào của thân tham gia vào vận chuyển nước, muối khoáng và các chất hữu cơ? Câu trả lời này sẽ được giải đáp trong bài hôm nay
b. Phát triển bài:
Hoạt động 1 (18 phút): TÌM HIỂU SỰ VẬN CHUYỂN NƯỚC, MUỐI KHOÁNG TRONG THÂN
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
 - Gv yêu cầu Hs báo cáo lại thì nghiệm của nhóm mình đã làm ở nhà 
- Gv kiểm tra lại báo cáo của các nhóm 
- Gv nhận xét và cho điểm các nhóm 
- Yêu cầu Hs quan sát các thí nghiệm của mình trên cành mang hoa (hoa huệ) và cành mang lá (cành dâu ). Gv đưa cho hs 1 cành đã làm thí nghiệm hưỡng dẫn Hs bóc vỏ cành để quan sát 
- Gv hướng dãn Hs cắt lát mỏng qua cành của 2 loại hoa trên đưa lên kính hiển vi quan sát 
 + Quan sát em thấy có gì khác so với cành không ngâm trong nước màu?
+ Lát cắt có màu đó là loại mạch nào?
+ Vậy nước và muối khoáng được vận chuyển qua phần nào của thân?
- Gv gọi đại diện trả lời và nhận xét 
-Hs trình bày thí nghiệm ở nhà của nhóm mình 
- Hs đặt thí nghiệm lên bàn cho GV kiểm tra 
- Hs quan sát lại các thi nghiệm do Gv yêu cầu 
-Hs làm thực hành theo sự hướng dẫn của Gv
-Hs bóc vỏ cành thí nghiệm ngâm trong nước có màu 
- Hs theo dõi Gv làm thí nghiệm cắt lát cắt ngang đưa lên kính hiển vi 
-Hs quan sát trên kính hiển vi nhận xét 
+ Ơû giữa có phần có màu còn cành ngâm trong nước thì không có màu 
+ Phần bắt màu đó là mạch gỗ 
+ Nước và muối khoáng vận chuyển qua mạch gỗ của cây 
- Đại diện các nhóm trả lời và nhận xét 
Tiểu kết: 
 - Nước và muối khoáng vận chuyển từ rễ lên thân nhờ mạch gỗ của cây 
 Hoạt động 2 (13 phút): TÌM HIỂU SỰ VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT HỮU CƠ 
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
- GV trình bày thí nghiệm làm ở nhà 
 - Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: 
 + Vì sao mép vỏ ở phía trên chỗ cắt lại phình to ra? 
+ Vì sao mép vỏ ở phía dưới lại không phình to?
+ Vậy mạch rây có chức năng gì?
- Gv mở rộng: nhân dân ta thường cắt lớp vỏ ngoài cho chất hữu cơ đi xuống tích tụ lại và đắp đất váo để cho cành mọc rễ sau cắt ra đề nhân giống. vì chất hữu cơ do phần lá tạo ra đi nuôi phần thân và rễ 
- Hs lắng nghe
- Thảo luận nhóm trả lời cậu hõi 
+ Vì có chất hữu cõ lắng lại 
+ Còn ở phần trên không có chất hữu cơ tích tụ lại 
+ Có chức năng vận chuyển các chất hữu cơ do phần lá đưa xuống 
- Hs nghe Gv giải thích hiện tương nhân giống của nhân dân ta bằng phương pháp chiết cành 
 Tiểu kết: - Các chất hữu cơ trong cây được vận chuyển nhờ mạch rây trong thân 
IV. CỦNG CỐ – DẶN DÒ 
1. Củng cố (5 phút): HS đọc ghi nhớ SGK. Hs trả lời các câu hỏi trong SGK
2. Dặn dò (1 phút): 
 - Về học bài và xem bài mới 
 - Chuẩn bị cho bài sau: củ khoai tây, củ su hào, củ gừng, củ dong ta, 1 đoạn xương rồng, que nhọn, giấy thấm 
V. RÚT KINH NGHIỆM:

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 9 Sinh 6 Tiet 19_12190931.doc