Giáo án Sinh học 9 - Tiết 20 Bài 20 - Thực hành quan sát và lắp mô hình ADN

BÀI 20 : THỰC HÀNH

QUAN SÁT VÀ LẮP MÔ HÌNH ADN

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.

1.Kiến thức:

- Củng cố cho HS kiến thức về cấu trúc phân tử ADN.

2.Kỹ năng:

- Biết quan sát mô hình cấu trúc không gian của phân tử ADN để nhận biết thành phần cấu tạo

3.Thái độ:

- Giáo dục ý thức tự giác, kiên trì trong giờ thực hành

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HỌC.

1. Giáo viên.

- Mô hình phân tử ADN.

- Hộp đựng mô hình cấu trúc phân tử ADN tháo dời.

2. Học sinh: Ôn lại bài ADN.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP.

1. Ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số: (1’)

9A1 .

9A2.

2. Kiểm tra bài cũ: (6’)

- Nêu đặc điểm cấu tạo hóa học của ADN ?

- Mô tả cấu trúc không gian của ADN ?

 

doc 2 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 24/12/2020 Lượt xem 471Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Sinh học 9 - Tiết 20 Bài 20 - Thực hành quan sát và lắp mô hình ADN", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 10 Ngày soạn: 24/10/2017
Tiết : 20 Ngày dạy: 26/10/2017
BÀI 20 : THỰC HÀNH
QUAN SÁT VÀ LẮP MÔ HÌNH ADN
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.
1.Kiến thức:
- Củng cố cho HS kiến thức về cấu trúc phân tử ADN.
2.Kỹ năng:
- Biết quan sát mô hình cấu trúc không gian của phân tử ADN để nhận biết thành phần cấu tạo
3.Thái độ: 
- Giáo dục ý thức tự giác, kiên trì trong giờ thực hành
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HỌC.
1. Giáo viên.
- Mô hình phân tử ADN.
- Hộp đựng mô hình cấu trúc phân tử ADN tháo dời.
2. Học sinh: Ôn lại bài ADN.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP.
1. Ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số: (1’)
9A1........................................ 
9A2............................................................... 
2. Kiểm tra bài cũ: (6’)
- Nêu đặc điểm cấu tạo hóa học của ADN ?
- Mô tả cấu trúc không gian của ADN ? 
3. Hoạt động dạy - học:
 Hoạt động 1: Quan sát mô hình cấu trúc không gian của phân tử ADN(18’)
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 a. Quan sát mô hình
- GV hướng dẫn HS quan sát mô hình phân tử ADN, thảo luận:
+ Vị trí tương đối của 2 mạch nuclêôtit?
+ Chiều xoắn của 2 mạch?
+ Đường kính vòng xoắn? Chiều cao vòng xoắn?
+ Số cặp nuclêôtit trong 1 chu kì xoắn?
+ Các loại nuclêôtit nào liên kết với nhau thành cặp?
- GV gọi HS lên trình bày trên mô hình.
- HS quan sát kĩ mô hình, vận dụng kiến thức đã học và nêu được:
+ ADN gồm 2 mạch song song.
+ Xoắn phải.
+ Đường kính 20 ăngtoron, chiều cao 34 ăngtơron gồm 10 cặp nuclêôtit/ 1 chu kì xoắn.
+ 10 cặp.
+ Các nuclêôtit liên kết thành từng cặp theo nguyên tắc bổ sung: A – T; G – X.
- Đại diện các nhóm trình bày.
 b. Chiếu mô hình AND
- GV hướng dẫn HS chiếu mô hình ADN lên màn hình. Yêu cầu HS so sánh hình này với H 15 SGK.
- 1 vài HS dùng nguồn sáng phóng hình chiếu của mô hình ADN lên 1 màn hình như đã hướng dẫn.
- HS quan sát hình, đối chiếu với H 15 và rút ra nhận xét.
 Hoạt động 2: Lắp ráp mô hình cấu trúc không gian của phân tử ADN(17’)
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
-GV hướng dẫn cách lắp ráp mô hình:
+ Lắp mạch 1: theo chiều từ chân đế lên hoặc từ trên đỉnh trục xuống
Chú ý: Lựa chọn chiều cong của đoạn cho hợp lí đảm bảo khoảng cách với trục giữa.
+ Lắp mạch 2: Tìm và lắp các đoạn có chiều cong song song mang nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung với đoạn 1.
+ Kiểm tra tổng thể 2 mạch.
- GV yêu cầu các nhóm cử đại diện đánh giá chéo kết quả lắp ráp.
- HS ghi nhớ kiến thức, cách tiến hành.
- Các nhóm lắp mô hình theo hướng dẫn. Sau khi lắp xong các nhóm kiểm tra tổng thể.
+ Chiều xoắn 2 mạch.
+ Số cặp của mỗi chu kì xoắn.
+ Sự liênkết theo nguyên tắc bổ sung.
- Đại diện các nhóm nhận xét tổng thể, đánh giá kết quả.
IV. CỦNG CỐ - DẶN DÒ.
1. Củng cố: (2’)
- GV nhận xét chung về tinh thần, kết quả giờ thực hành.
- Căn cứ vào phần trình bày của HS và kết quả lắp ráp mô hình để đánh giá điểm.
2. Dặn dò: (1’)
- Vẽ hình 15 SGK vào vở.
- Ôn lại các dạng bài tập đã học.
V. RÚT KINH NGHIỆM.

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 10 tiet 20_12176722.doc