Giáo án Thể dục 5 - Bài 25 - Động tác thăng bằng – trò chơi “ai nhanh và khéo hơn”

Lớp 5

Bài 25

ĐỘNG TÁC THĂNG BẰNG – TRÒ CHƠI

“AI NHANH VÀ KHÉO HƠN”

I-Mục Tiêu – Yêu cầu:

 - Ôn 5 động tác đã học và học động tác thăng bằng .Biết cách thực hiện các động tác vươn thở, tay , chân , vặn mình ,động tác toàn thân của bài thể dục phát triển chung.

 - Học mới động tác thăng bằng.Biết cách thực hiện động tác của bài thể dục phát triển chung.

 - Chơi trò chơi “ Ai nhanh và khéo hơn“ biết cách chơi và tham gia chơi được.

II./ Địa điểm phương tiện :

 -Địa điểm : Sân trường vệ sinh an toàn tập luyện . Phương tiện : Chuẩn bị còi. Kẻ sân chơi,

 

doc 2 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 899Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 5 - Bài 25 - Động tác thăng bằng – trò chơi “ai nhanh và khéo hơn”", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lôùp 5
Baøi 25
ÑOÄNG TAÙC THAÊNG BAÈNG – TROØ CHÔI
“AI NHANH VAØ KHEÙO HÔN”
I-Mục Tiêu – Yêu cầu:
 - Ôn 5 động tác đã học và học động tác thăng bằng .Biết cách thực hiện các động tác vươn thở, tay , chân , vặn mình ,động tác toàn thân của bài thể dục phát triển chung.
 - Học mới động tác thăng bằng.Biết cách thực hiện động tác của bài thể dục phát triển chung.
 - Chơi trò chơi “ Ai nhanh và khéo hơn“ biết cách chơi và tham gia chơi được.
II./ Địa điểm phương tiện :
 -Địa điểm : Sân trường vệ sinh an toàn tập luyện . Phương tiện : Chuẩn bị còi. Kẻ sân chơi,
III./ Nội dung và phương pháp lên lớp :
NỘI DUNG
Đ L
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1) Phần mở đầu :
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học . 
- Cán sự hô nhịp cả lớp khởi động các khớp
*Chơi trò chơi “ Tìm người chỉ huy”.
2) Phần cơ bản :
a.Ôn 5 động tác vươn thở, tay , chân , vặn mình và toàn thân : Giáo viên đếm nhịp và làm mẫu cho lớp tập. 
- Cho lớp trưởng điều khiển giáo viên theo dõi.Nhận xét sửa động tác sai cho học sinh . 
b.Động tác thăng bằng : Giáo viên nêu tên động tác sau đó vừa làm mẫu vừa giải thích cho học sinh tập theo. Lần 2 giáo viên hô nhịp học sinh tập, kết hợp sửa động tác sai cho học sinh. Lần 3 lớp trưởng điều khiển giáo viên theo dõi sửa động tác sai. 
*Chia nhóm cho HS luyện tập. GV quan sát chung, sửa sai cho HSCHT (các em HSCHT thì GV hướng dẫn lại tập đúng động tác rồi mới cho các em tập theo nhóm của mình)
- Các nhóm trình diễn trước lớp :
*GV yêu cầu HSHT thì phải thuộc các động tác có thứ tự, còn các HSCHT thuộc động tác nào thì tập động tác đó. Nhận xét tuyên dương. 
*Tập phối hợp cả 6 động tác đã học : giáo viên điều khiển cho lớp tập liên hoàn 6 động tác .
c.Trò chơi : “Ai nhanh và khéo hơn” GV nêu tên trò chơi , nhắc lại cách chơi và luật chơi. Cho học sinh chơi thử . Cho học sinh chơi theo cặp. Cho HS chơi (theo nhóm nam, nữ, riêng)
-Nhận xét tuyên dương.
3) Phần kết thúc: 
-Cho học sinh thả lỏng .
-GV hệ thống bài .Nhận xét tiết học .
-Về nhà tập 6 động tác đã học
-Chuẩn bị bài sau Động tác nhảy - Trò chơi “Chạy nhanh theo số”
4 -6’
18-24’ 
4 -6’
Các tổ tập luyện dưới sự điều khiển của tổ trưởng. Thi đua trình diễn .
Lớp chơi trò chơi.
Lôùp 5
Baøi 26:
ÑOÄNG TAÙC NHAÛY – TROØ CHÔI“CHAÏY NHANH THEO SOÁ”
I- Mục tiêu - Yêu cầu:
 - Ôn 6 động tác đã học và học động tác nhảy. Biết cách thực hiện các động tác vươn thở, tay , chân , vặn mình ,động tác toàn thân, thăng bằng của bài thể dục phát triển chung.
 - Học mới động tác nhảy .Biết cách thực hiện động tác 
 - Chơi trò chơi “ Chạy nhanh theo số “ biết cách chơi và tham gia chơi được.
II./ Địa điểm phương tiện :
Địa điểm : Sân trường vệ sinh an toàn tập luyện .
Phương tiện : Chuẩn bị còi. Kẻ sân chơi,
III./ Nội dung và phương pháp lên lớp :
NỘI DUNG
Đ L
Phương pháp tổ chức
1) Phần mở đầu :
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học 
- Cán sự hô nhịp cả lớp khởi động các khớp
 2) Phần cơ bản :
a-Ôn 6 động tác vươn thở, tay , chân , vặn mình ,toàn thân và thăng bằng : Giáo viên đếm nhịp và làm mẫu cho lớp tập. 
-Cho lớp trưởng điều khiển giáo viên theo dõi.Nhận xét sửa động tác sai cho học sinh.Nhận xét.
b.Động tác nhảy : Giáo viên nêu tên động tác sau đó vừa làm mẫu vừa giải thích cho học sinh tập theo. Lần 2 giáo viên hô nhịp học sinh tập, kết hợp sửa động tác sai cho học sinh. Lần 3 lớp trưởng điều khiển giáo viên theo dõi sửa động tác sai. 
- Chia nhóm cho HS luyện tập. GV quan sát chung, sửa sai cho HSCHT (các em HSCHT thì GV hướng dẫn lại tập đúng động tác rồi mới cho các em tập theo nhóm của mình).
- Các nhóm trình diễn trước lớp
- Nhận xét tuyên dương. 
GV yêu cầu HS giỏi thì phải thuộc các động tác có thứ tự, còn các HS yếu thuộc động tác nào thì tập động tác đó. 
*Giáo viên điều khiển cho cả lớp tập lại 7 động tác đã học. Nhận xét tuyên dương.
b- Trò chơi : “Chạy nhanh theo số” GV nêu tên trò chơi , nhắc lại cách chơi và luật chơi. Cho học sinh chơi thử . Cho học sinh chơi theo cặp . Nhận xét tuyên dương.
3) Phần kết thúc: 
-Cho học sinh thả lỏng .
-GV hệ thống bài .Nhận xét tiết học .
-Về nhà tập 7 động tác đã học. 
-Chuẩn bị bài sau Động tác điều hòa - Trò chơi “Thăng bằng” 
4 - 6’
18-25’
2 -4’
Các tổ tập luyện dưới sự điều khiển của tổ trưởng. 
Thi đua trình diễn .
 Lớp chơi trò chơi.

Tài liệu đính kèm:

  • docThe Duc lop 5 tuan 13_12176634.doc