Giáo án Thể dục lớp 3 - Giáo viên: Ngô Hoàng Vũ

BÀI 9

ÔN ĐI VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT

TCT: 9

I. Mục tiêu:

 - Tiếp tục ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, quay phải, quay trái.

 Yêu cầu: Biết và thực hiện động tác tương đối chính xác.

 - Ôn động tác đi vượt chướng ngại vật thấp.

 Yêu cầu: Thực hiện động tác tương đối đúng.

 - Chơi trò chơi “Thi xếp hàng”.

 Yêu cầu: Biết cách chơi và chơi tương đối chủ động.

II. Địa điểm và phương tiện:

 - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập

 - Phương tiện: 1 còi .

III. Nội dung và phương pháp lên lớp.

 

doc 67 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 685Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục lớp 3 - Giáo viên: Ngô Hoàng Vũ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 giờ học
 - Cho học sinh KĐ
 - GV điều khiển cho cả lớp 
tập kết hợp nhận xét. 
 - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi
 - GV nhận xét kết quả giờ học
 - GV giao bài tập về nhà.
BÀI :32
ÔN BÀI TẬP RÈN LUYỆN TƯ THẾ VÀ KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG CƠ BẢN 
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
TCT: 32
I. Mục tiêu:
 - Tiếp tục ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi vượt chướng ngại vật, đi chuyển hướng phải trái.
 Yêu cầu: Thực hiện động tác tương đối chính xác.
- Chơi trò chơi “ Con cóc là cậu ông trời”
	 Yêu cầu: Biết cách chơi và chơi một cách tương đối chủ động.
II. Địa điểm và phương tiện:
 - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập
 - Phương tiện: 1 còi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
ĐL
phương pháp tổ chức
1 Mở đầu:
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
 - Chạy chậm 1 vòng quanh sân tập
 - Đứng thành vòng tròn quay mặt vào trong xoay các khớp cổ tay,đầu gối, hông, bả vai.
 - Chơi trò chơi “ Tìm người chỉ huy” 
2.Cơ bản:
 a. Ôn tập:
 - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi vượt chướng ngại vật thấp, đi chuyển hướng phải, trái. 
 - Cho từng tổ lên trình diễn.
 b. Chơi trò chơi:
“ Con cóc là cậu ông trời.”
3. Kết thúc:
 - Cho học sinh hát một bài.
 - GV cùng học sinh hệ thống bài
 - GV nhận xét kết quả giờ học.
 - Ôn 8 động tác thể dục vừa học.
6.8’
80.100m
2x8 N
1.2’
18.22
12.14’
4.5
 1 L
6.8’
3.5’
 *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học
 - Cho học sinh KĐ
 - GV điều khiển cho cả lớp tập kết hợp sửa sai cho học sinh.
 - Chia tổ cho HS tập luyện GV quan sát nhận xét 
 - Cho HS lên trình diễn 
theo tổ
 - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi GV nhận xét
 - GV nhận xét kết quả giờ học
 - GV giao bài tập về nhà.
 TUẦN 17
Thứ ....... ngày ........ tháng ........năm 2018
BÀI :33
 ÔN BÀI TẬP RÈN LUYỆN TƯ THẾ VÀ KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG CƠ BẢN 
TRÒ CHƠI “ CHIM VỀ TỔ”
TCT: 33
I. Mục tiêu:
 - Tiếp tục ôn tập các động tác ĐHĐN và KNVĐCB đã học.
 Yêu cầu: HS thực hiện động tác ở mức tương đối chính xác.
 - Chơi trò chơi “ Chim về tổ”
	 Yêu cầu: Biết tham gia chơi tương đối chủ động.
II. Địa điểm và phương tiện:
 - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập
 - Phương tiện: 1 còi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
ĐL
phương pháp tổ chức
1 Mở đầu:
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
 - Chạy chậm một vòng quanh sân tập.
 - Cho cả lớp xoay khớp cổ tay, đầu gối, hông bả vai.
 - Chơi trò chơi “Làm theo hiệu lệnh”
 * Ôn bài thể dục phát triển chung
2.Cơ bản:
 a. Ôn tập:
 - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, quay phải, quay trái, đi đều 1-4 hàng dọc.
 - Ôn đi chuyển hướng phải, trái
 b. Chơi trò chơi:
“Chim về tổ.”
3. Kết thúc:
 - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
 - GV cùng học sinh hệ thống bài
 - GV nhận xét kết quả giờ học.
 - Ôn 8 động tác thể dục đã học.
 Ôn các bài tập rèn luyện tư thế.
6.8’
80.100m
2x8 N
1.2’
3x8 N
18.22’
12.14’
6.8’
3.5’
 *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học
 - Cho học sinh KĐ
 - Tập bài thể dục
- GV điều khiển cho cả lớp tập kết hợp nhận xét. 
 - Chia tổ cho HS tập luyện.
 - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi
 - GV nhận xét kết quả giờ học
 - GV giao bài tập về nhà.
BÀI :34
ÔN ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - BÀI TẬP RÈN LUYỆN TƯ THẾ VÀ KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG CƠ BẢN 
TCT: 34
I. Mục tiêu:
 - Tiếp tục ôn tập hợp hàng ngang,dóng hàng,đi đều theo 4 hàng dọc. Yêu cầu: Thực hiện động tác ở mức tương đối chính xác.
- Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp, đi chuyển hướng phải trái.
Yêu cầu: Thực hiện động tác ở mức thuần thục.
- Chơi trò chơi “ Mèo đuổi chuột”
	 Yêu cầu: Biết tham gia chơi tương đối chủ động.
II. Địa điểm và phương tiện:
 - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập
 - Phương tiện: 1 còi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
ĐL
phương pháp tổ chức
1 Mở đầu:
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
 - Chạy chậm 1 vòng quanh sân tập
 - Đứng thành vòng tròn quay mặt vào trong xoay các khớp cổ tay,đầu gối, hông, bả vai.
 - Chơi trò chơi “ Kéo cưa lừa xẻ” 
 * Ôn bài thể dục phát triển chung 
2.Cơ bản:
 a. Ôn tập:
 - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi đều theo 2-4 hàng dọc.
 - Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp, đi chuyển hướng phải, trái. 
 - Cho từng tổ lên trình diễn. 
 b. Chơi trò chơi:
“ Mèo đuổi chuột.”
3. Kết thúc:
 - Cho học sinh hát một bài.
 - GV cùng học sinh hệ thống bài
 - GV nhận xét kết quả giờ học.
 - Ôn 8 động tác thể dục vừa học.
6.8’
80.100m
2x8 N
1.2’
3x8 N
 18.22’
12.14’
4.5’
1 L
6.8’
3.5’
 *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học
 - Cho học sinh KĐ
- GV điều khiển cho cả lớp tập kết hợp sửa sai cho học sinh.
 - Chia tổ cho HS tập luyện GV quan sát nhận xét 
 - Cho HS lên trình diễn theo tổ
- GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi GV nhận 
xét
 - GV nhận xét kết quả giờ học 
 - GV giao bài tập về nhà.
TUẦN 18
Thứ ....... ngày ........ tháng ........năm 2018
BÀI :35
ÔN ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ 
 BÀI TẬP RÈN LUYỆN TƯ THẾ VÀ KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG CƠ BẢN
TCT: 35
I. Mục tiêu:
 - Tiếp tục ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, quay phải, quay trái, đi chuyển hướng phải trái, đi vượt chướng ngại vật thấp.
 Yêu cầu: Thực hiện được các động tác ở mức tương đối chính xác.
- Chơi trò chơi “ Mèo đuổi chuột”
	 Yêu cầu: Biết tham gia chơi tương đối chủ động.
II. Địa điểm và phương tiện:
 - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập
 - Phương tiện: 1 còi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
ĐL
phương pháp tổ chức
1 Mở đầu:
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
 - Chạy chậm một vòng quanh sân tập.
 - Cho cả lớp xoay khớp cổ tay, đầu gối, hông bả vai.
 - Chơi trò chơi “Có chúng em”
 - Ôn bài thể dục phát triển chung
2.Cơ bản:
 a. Ôn tập:
 - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, quay phải, quay trái.
 - Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp, đi chuyển hướng phải, trái
 b. Chơi trò chơi:
“ Mèo đuổi chuột.”
3. Kết thúc:
 - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
 - GV cùng học sinh hệ thống bài
 - GV nhận xét kết quả giờ học.
 - Ôn 8 động tác thể dục đã học.
6.8’
1.2’
2x8 N
1.2’
18.22
6.8’
3.5’
 *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học
 - Cho học sinh KĐ
- GV điều khiển cho cả lớp tập kết hợp nhận xét. 
 - Chia tổ cho HS tập luyện.
 - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi
 - GV nhận xét kết quả giờ học
 - GV giao bài tập về nhà.
KÍ DUYEÄT CUÛA KHOÁI TRÖÔÛNG
KÍ DUYEÄT CUÛA BAN GIAÙM HIEÄU
Ngày soạn: 27/12/2011
 Ngày giảng:
 3B :30/12/2011
 3A :30/12/2011
BÀI : 36
SƠ KẾT HỌC KỲ I – TRÒ CHƠI “ ĐUA NGỰA”
 I. Mục tiêu:
 - Sơ kết học kỳ I.
 Yêu cầu: HS hệ thống được những kiến thức, kỹ năng đã học, những ưu điểm khuyết điểm trong học tập từ đó cố gắng tập luyện tốt hơn nữa
- Chơi trò chơi “ Đua ngựa”
	 Yêu cầu: Biếtâthm gia chơi tương đối chủ động.
II. Địa điểm và phương tiện:
 - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập
 - Phương tiện: 1 còi, dụng cụ, kẻ sân chơi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
ĐL
phương pháp tổ chức
1 Mở đầu:
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
 - Chạy chậm 1 vòng quanh sân tập
 - Đứng thành vòng tròn quay mặt vào trong xoay các khớp cổ tay,đầu gối, hông, bả vai.
 - Chơi trò chơi “ Kết bạn”
 * Tập bài thể dục phát triển chung. 
2.Cơ bản:
 a. Sơ kết học kỳ I: 
 + Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, 
điểm số.
 + Bài thể dục phát triển chung 8 động
tác.
 + Thể dục rèn luyện tư thế và kỹ năng vận động cơ bản: Đi vượt chướng ngại vật
 thấp, đi chuyển hướng phải, trái. 
 + Trò chơi vận động là “ Tìm người chỉ huy”, “ Thi xếp hàng”, “ Mèo đuổi chuột”, “Chim về tổ”, “ Đua ngựa” 
 b. Chơi trò chơi:
“ Đua ngựa.”
3. Kết thúc:
 - Cho học sinh hát một bài.
 - GV cùng học sinh hệ thống bài
 - GV nhận xét kết quả giờ học.
 - Ôn 8 động tác thể dục vừa học.
6.8’
80.100m
2x8 N
1.2’
4x8 N
18.22’
12.14’
6.8’
3.5’ 
 *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học
 - Cho học sinh KĐ
GV cùng HS hệ thống lại 
kiến thức đã học sau đó GV 
nhận xét ưu, nhược điểm mà HS đã đạt và còn hạn 
chế để HS nắm được dể cố gắng trong học kỳ sau.
- GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi GV nhận xét
 - GV nhận xét kết quả giờ học 
 - GV giao bài tập về nhà.
Ngày soạn: 1/1/2012
 Ngày giảng:
 3A :4/1/2012
 3B :4/1/2012 
TUẦN 19
BÀI :37
TRÒ CHƠI “ THỎ NHẢY”
I. Mục tiêu:
 - Ôn các bài tập RLTTCB
 Yêu cầu: HS thực hiện động tác ở mức tương đối chính xác.
 - Chơi trò chơi “ Thỏ nhảy”
	 Yêu cầu: Biết cách chơi và tham gia chơi được ở mức ban đầu.
II. Địa điểm và phương tiện:
 - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập
 - Phương tiện: 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
ĐL
Phương pháp tổ chức
1 Mở đầu:
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
 - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
 - Chơi trò chơi “Bịt mắt bắt dê”
 - Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp
2.Cơ bản:
 a. Ôn tập: 
 - Đi theo vạch kẻ thẳng.
 - Đi hai tay chống hông.
 - Đi kiễng gót, 
 - Đi vượt chướng ngại vật thấp, 
 - Đi chuyển hướng phải trái. 
 b. Làm quen với trò chơi:
“ Thỏ nhảy.”
3. Kết thúc:
 - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
 - Đi thường xung quanh sân tập hít thở sâu
 - GV cùng học sinh hệ thống bài
 - GV nhận xét kết quả giờ học.
 - Ôn 8 động tác thể dục đã học.
 Ôn các bài tập rèn luyện tư thế.
6.8’
1.2’
2.3’
1.2’
18.22
12.14’
2.3 L
2.3 L
2.3 L
2.3 L
6.8’
3.5’ 
 *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
- GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học
 - Cho học sinh KĐ
 - GV điều khiển cho cả 
lớp tập kết hợp nhận xét. 
 - GV hướng dẫn cho HS cách chơi sau đó cho HS chơi GV nhận xét
 - GV nhận xét kết quả giờ học
 - GV giao bài tập về nhà.
Ngày soạn: 3/01/2012
 Ngày giảng:
 3B : 6/1/2012
 3A : 6/1/2012 
BÀI: 38
ÔN ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI “ THỎ NHẢY”
I. Mục tiêu:
 - Tiếp tục ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, triển khai đội hình để tập bài thể dục.
 Yêu cầu: Thực hiện thuần thục kỹ năng này ở mức tương đối chủ động.
- Chơi trò chơi “ Thỏ nhảy”
	 Yêu cầu: Biết cách và chơi bắt đầu có sự chủ động.
II. Địa điểm và phương tiện:
 - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập
 - Phương tiện: 1 còi, kẻ sân chơi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
ĐL
Phương pháp tổ chức
1 Mở đầu:
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
 - Chạy chậm 1 vòng quanh sân tập theo nhịp hô của GV
 - Chơi trò chơi “ Chui qua hầm” 
 * Ôn bài thể dục phát triển chung 
2.Cơ bản:
 a. Ôn tập:
 - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. 
 - Cho từng tổ lên trình diễn.
b. Chơi trò chơi:
“ Thỏ nhảy.”
3. Kết thúc:
 - Cho học sinh đi theo một hàng dọc vừa đi vừa thả lỏng.
 - GV cùng học sinh hệ thống bài
 - GV nhận xét kết quả giờ học.
 - Ôn 8 động tác thể dục vừa học.
6.8’
80.100m
1.2’
2x8 N
18.22
12.14’
2.3 L
1 L
6.8’
3.5’ 
 *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học
 - Cho học sinh KĐ
- GV điều khiển cho cả lớp
tập kết hợp nhận xét.
 - Chia tổ cho HS tập 
luyện GV quan sát nhận xét 
 - Cho HS lên trình diễn 
- GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi GV nhận xét
 - GV nhận xét kết quả giờ học 
 - GV giao bài tập về nhà.
Ngày soạn: 8/01/2012
 Ngày giảng:
 3A : 11/01/2012
 3B : 11/01/2012 
TUẦN 20
BÀI : 39
ÔN ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
I. Mục tiêu:
 - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi đều theo 1- 4 hàng dọc.
 Yêu cầu: HS thực hiện động tác tương đối chính xác.
 - Chơi trò chơi “ Thỏ nhảy”
	 Yêu cầu: Biết được cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.
II. Địa điểm và phương tiện:
 - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập
 - Phương tiện: 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
ĐL
Phương pháp tổ chức
1 Mở đầu:
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
 - Chạy chậm 1 hàng dọc thành vòng tròn quanh sân tập.
 - Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp
 - Chơi trò chơi “Có chúng em” 
2.Cơ bản:
 a. Ôn tập:
 - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi 
đều theo 1- 4 hàng dọc.
 - Chia tổ tập luyện
 - Cho từng tổ lên trình diễn.
b. Chơi trò chơi:
“ Thỏ nhảy.”
3. Kết thúc:
 - Đi thường theo nhịp và hát
 - GV cùng học sinh hệ thống bài
 - GV nhận xét kết quả giờ học.
 - Ôn 8 động tác thể dục đã học.
6.8’
1.2’
1.2’
1.2’
18.22
12.14’
2.3 L
2.3 L
1 L
6.8’
3.5’ 
 *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học
 - Cho học sinh KĐ
 - GV điều khiển cho cả 
lớp tập kết hợp nhận xét. 
 - Cho các tổ tự tập luyện. 
 - Cho từng tổ lên trình diễn GV cùng HS nhận xét 
 - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi GV nhận xét
 - GV nhận xét kết quả giờ học 
 - GV giao bài tập về nhà.
Ngày soạn: 10/1/2012
 Ngày giảng:
 3B : 13/1/2012
 3A : 13/1/2012 
BÀI :40
TRÒ CHƠI “ LÒ CÒ TIẾP SỨC”
I. Mục tiêu:
 - Tiếp tục ôn đi đều theo 1- 4 hàng dọc.
 Yêu cầu: Thực hiện động tác ở mức tương đối đúng.
- Học trò chơi “ Lò cò tiếp sức”
	 Yêu cầu: Biết cách và bước đầu biết tham gia vào trò chơi.
II. Địa điểm và phương tiện:
 - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập
 - Phương tiện: 1 còi, kẻ sân chơi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
ĐL
Phương pháp tổ chức
1 Mở đầu:
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
 - Giậm chân tại chỗ vỗ tay và hát.
 - Xoay khớp cổ tay, đầu gối, hông, bả vai
 - Chơi trò chơi “ Qua đường lội” 
2.Cơ bản:
 a. Ôn tập:
 - đi đều theo 1- 4 hàng dọc
 - Cho từng tổ lên trình diễn.
b. Làm quen với trò chơi:
“ Lò cò tiếp sức.”
3. Kết thúc:
 - Cho học sinh đi theo một hàng dọc vừa đi vừa thả lỏng.
 - GV cùng học sinh hệ thống bài
 - GV nhận xét kết quả giờ học.
 - Ôn 8 động tác thể dục vừa học.
6.8’
80.100m
1.2’
2x8 N
18.22
12.14’
2.3 L
1 L
6.8’
3.5’ 
 *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
- GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học
 - Cho học sinh KĐ
 - GV điều khiển cho cả lớp tập kết hợp nhận xét.
 - Cho HS lên trình diễn 
theo tổ
 - GV hướng dẫn cho HS cách chơi sau đó cho HS chơi GV nhận xét
- GV nhận xét kết quả giờ học 
 - GV giao bài tập về nhà.
Ngày soạn: 15/1/2012
 Ngày giảng:
 3A :18/1/2012
 3B :18/1/2012 
 TUẦN 21
 BÀI 41
NHẢY DÂY
I. Mục tiêu:
 - Học nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân.
 Yêu cầu: Thực hiện được động tác ở mức cơ bản đúng.
 - Chơi trò chơi “ Lò cò tiếp sức”
	 Yêu cầu: Nắm được cách chơi và biết tham gia chơi ở mức tương đối chủ động.
II. Địa điểm và phương tiện:
 - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập
 - Phương tiện: 1 còi, dây nhảy, kẻ sân chơi trò chơi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
ĐL
Phương pháp tổ chức
1 Mở đầu:
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
 - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
 - đi đều theo 1.4 hàng dọc
 - Chạy chậm 1 hàng dọc thành vòng tròn quanh sân tập.
2.Cơ bản:
 a. Học nhảy dây:
 GV hướng dẫn HS cách so dây, trao dây, quay dây.
 b. Chơi trò chơi:
“ Lò cò tiếp sức.”
3. Kết thúc:
 - Đi thường theo nhịp và hát
 - GV cùng học sinh hệ thống bài
 - GV nhận xét kết quả giờ học.
 - Ôn 8 động tác thể dục đã học, ôn nhảy dây cá nhân.
6.8’
1.2’
1.2’
1.2’
18.22’
12.14’
6.8’
3.5’
 *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học
 - Cho học sinh KĐ
 - GV làm mẫu ,hướng dẫn cho cả lớp cách thực hiện động tác sau đó cho HS tập nhảy . 
- chia lớp thành các nhóm 2-3 người tập.kết hợp GV 
nhận xét.
 - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi GV nhận xét
 - GV nhận xét kết quả giờ học 
 - GV giao bài tập về nhà.
Ngày soạn: 17/1/2012
 Ngày giảng:
 3B :20/1/2012
 3A :20/1/2012 
BÀI :42
ÔN NHẢY DÂY- TRÒ CHƠI “ LÒ CÒ TIẾP SỨC”
I. Mục tiêu:
 - Tiếp tục ôn nhảy day kiểu chụm hai chân.
 Yêu cầu: Thực hiện động tác ở mức tương đối đúng.
- Chơi trò chơi “ Lò cò tiếp sức”
	 Yêu cầu: Biết được cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.
II. Địa điểm và phương tiện:
 - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập
 - Phương tiện: 1 còi, dây nhảy, kẻ sân chơi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
ĐL
Phương pháp tổ chức
1 Mở đầu:
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
 - Xoay khớp cổ tay, đầu gối, hông, bả vai.
 - Chạy chậm 1 hàng dọc thành vòng tròn quanh sân tập.
 - Chơi trò chơi “ Có chúng em đây” 
2.Cơ bản:
 a. Ôn tập:
 - Nhảy dây cá nhân.
 - Cho một số em lên trình diễn.
 b. Chơi trò chơi:
“ Lò cò tiếp sức.”
3. Kết thúc:
 - Cho học sinh đi theo một hàng dọc vừa đi vừa thả lỏng.
 - GV cùng học sinh hệ thống bài
 - GV nhận xét kết quả giờ học.
 - Ôn 8 động tác thể dục vừa học, ôn nhảy dây cá nhân.
6.8’
2x8 N
80.100m
1.2’
18.22’
10.12’
6.8’
3.5’
 *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
- GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học
 - Cho học sinh KĐ
 - GV cho cả lớp tập kết hợp nhận xét.
 - Cho HS lên trình diễn theo tổ.
- Gọi học sinh nhận xét ,GV nhận xét đánh giá chung.
 - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi GV nhận xét
 - GV nhận xét kết quả giờ học 
 - GV giao bài tập về nhà.
Ngày soạn: 29/1/2012
 Ngày giảng:
 3A :1/2/2012
 3B :1/2/2012 
 TUẦN 22
BÀI :43
ÔN NHẢY DÂY – TRÒ CHƠI “ LÒ CÒ TIẾP SỨC”
I. Mục tiêu:
 - Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân.
 Yêu cầu: Thực hiện động tác ở mức tương đối đúng.
 - Chơi trò chơi “ Lò cò tiếp sức”
	 Yêu cầu: Biết cách chơi và chơi ở mức tương đối chủ động.
II. Địa điểm và phương tiện:
 - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập
 - Phương tiện: 1 còi, dây nhảy, kẻ sân chơi trò chơi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
ĐL
Phương pháp tổ chức
1 Mở đầu:
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
 - Tập bài thể dục phát triển chung 8 động tác.
 - Chạy chậm 1 hàng dọc thành vòng tròn quanh sân tập.
 - Trò chơi “ Kéo cưa lừa sẻ” 
2.Cơ bản:
 a. Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm 2 chân:
 - HS đứng tại chỗ so dây, trao dây, quay dây và tập chụm 2 chân bật nhảy nhẹ nhàng.
 - Cho HS tập luyện theo tổ
 * Cho cả lớp nhảy đồng loạt em nào có số lần nhảy nhiều nhất được biểu dương. 
 b. Chơi trò chơi:
“ Lò cò tiếp sức.”
3. Kết thúc:
 - Tập động tác điều hoà.
 - GV cùng học sinh hệ thống bài
 - GV nhận xét kết quả giờ học.
 - Ôn 8 động tác thể dục đã học, ôn nhảy dây cá nhân.
 6.8’
 2x8N
 1.2’
 1.2’
18.22
 10.12’
6.8’
3.5’
 *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học
 - Cho học sinh KĐ
- GV hướng dẫn cho cả lớp cách thực hiện động tác sau đó cho HS tập nhảy kết hợp GV nhận xét. 
 - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi GV nhận xét
 - GV nhận xét kết quả giờ học
 - GV giao bài tập về nhà.
Ngày soạn: 31/1/2012
 Ngày giảng:
 3B :3/2/2012
 3A :3/2/2012 
BÀI :44
ÔN NHẢY DÂY- TRÒ CHƠI “ LÒ CÒ TIẾP SỨC”
I. Mục tiêu:
 - Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân.
 Yêu cầu: Thực hiện động tác ở mức độ tương đối đúng.
- Chơi trò chơi “ Lò cò tiếp sức”
	 Yêu cầu: Biết được cách chơi và chơi ở mức tương đối chủ động.
II. Địa điểm và phương tiện:
 - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập
 - Phương tiện: 1 còi, dây nhảy, kẻ sân chơi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
ĐL
Phương pháp tổ chức
1 Mở đầu:
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
 - Xoay khớp cổ tay, đầu gối, hông, bả vai.
 - Tập bài thể dục phát triển chung 8 
động tác.
 - Chơi trò chơi “ Chim bay, cò bay” 
 *Chạy chậm 1 hàng dọc thành vòng tròn quanh sân tập.
2.Cơ bản:
 a. Ôn tập:
 - Nhảy dây cá nhân.
 - Cho HS thi đua với nhau. 
 b. Chơi trò chơi:
“ Lò cò tiếp sức.”
3. Kết thúc:
 - Cho học sinh đi theo một hàng dọc vừa đi vừa thả lỏng.
 - GV cùng học sinh hệ thống bài
 - GV nhận xét kết quả giờ học.
 - Ôn 8 động tác thể dục vừa học, ôn nhảy dây cá nhân.
6.8’
2x8 N
2x8 N
1.2’
80.100m
18.22’
12.14’
6.8’
3.5’
 *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 - GV nhận lớp phổ biến 
nội dung giờ học
 - Cho học sinh KĐ
 - GV cho cả lớp tập kết hợp nhận xét.
 - Cho HS thi đua theo tổ
- GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi GV nhận xét
 - GV nhận xét kết quả giờ học
 - GV giao bài tập về nhà.
Ngày soạn: 5/2/2012
 Ngày giảng:
 3A :8/2/2012
 3B :8/2/2012 
 TUẦN 23
BÀI :45
TRÒ CHƠI “ CHUYỂN BÓNG TIẾP SỨC”
I. Mục tiêu:
 - Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân.
 Yêu cầu: Thực hiện động tác ở mức tương đối đúng.
 - Chơi trò chơi “ Chuyển bóng tiếp sức”
	 Yêu cầu: Biết được cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.
II. Địa điểm và phương tiện:
 - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập
 - Phương tiện: 1 còi, dây nhảy, bóng chơi trò chơi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
ĐL
phương pháp tổ chức
1 Mở đầu:
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
 - Tập bài thể dục phát triển chung 8 động tác.
 - Trò chơi “ Đứng ngồi theo lệnh” 
 - Chạy chậm 1 hàng dọc thành vòng tròn quanh sân tập.
2.Cơ bản:
 a. Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm 2 chân:
 - HS đứng tại chỗ so dây, trao dây, quay dây và tập chụm 2 chân bật nhảy nhẹ nhàng.
 - Cho HS tập luyện theo tổ
 * Cho cả lớp nhảy đồng loạt em nào có số lần nhảy nhiều nhất được biểu dương. 
 b. Chơi trò chơi:
“ Chuyền bóng tiếp sức.”
3. Kết thúc:
 - Chạy chậm thả lỏng tích cực.
 - GV cùng học sinh hệ thống bài
 - GV nhận xét kết quả giờ học.
 - Ôn 8 động tác thể dục đã học, ôn nhảy dây cá nhân.
6.8’
2x8N
1.2’
1.2’
18.22
10.12’
6.8’
3.5’
 *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học 
 - Cho học sinh KĐ
 - GV nhắc lại cho cả lớp cách thực hiện động tác sau đó cho HS tập nhảy kết hợp
 GV nhận xét. 
- GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi GV nhận xét
 - GV nhận xét kết quả giờ học 
 - GV giao bài tập về nhà.
Ngày soạn: 7/2/2012
 Ngày giảng:
 3B :10/2/2012
 3A :10/2/2012 
BÀI :46
ÔN TRÒ CHƠI “ CHUYỀN BÓNG TIẾP SỨC”
I. Mục tiêu:
 - Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân.
 Yêu cầu: Thực hiện động tác ở mức độ tương đối đúng.
- Chơi trò chơi “ Chuyền bóng tiếp s

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an ca nam_12196086.doc