Giáo án Thể dục lớp 5 cả năm - Giáo viên: Nguyễn Thanh Khê - Trường TH Lê Thế Hiếu

TUẦN 1:

Bài 1: GIỚI THIỆU NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH THỂ DỤC LỚP 5.

 - TRÒ CHƠI: “KẾT BẠN”

I- MỤC TIÊU:

 - TĐ: Nhận biết tầm quan trọng của môn học thể dục.

- Biết được những nội dung cơ bản của chương trình và một số quy định, yêu cầu trong các giờ học thể dục.

- Trò chơi: “Kết bạn”. Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.

II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

 - Địa điểm: Sân trường sạch và mát

 - Phương tiện: Còi

III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

A- Mở đầu:

* Ổn định tổ chức:- nhắc nhở HS về nội quy học tập môn TDTT

- Giới thiệu chương trình, cho hs biết được những nội dung cơ bản của chương trình và một số quy định, yêu cầu trong các giờ học thể dục.

* Khởi động: Tập động tác xoay cổ tay, cổ chân, xoay gối, hông,

 

doc 145 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 11/01/2021 Lượt xem 359Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục lớp 5 cả năm - Giáo viên: Nguyễn Thanh Khê - Trường TH Lê Thế Hiếu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 nhỏ, nâng cao đùi,...
6 -> 8 lần
- Cho HS khởi động nhanh, gọn và trật tư.ï
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
* Kiểm tra bài cũ: 
Gọi vài em tập lại kĩ thuật các động tác của bài thể dục phát triển chung. 
1 lần 8N
- Nhận xét ghi mức hoàn thành động tác cho HS.
B- Phần cơ bản
25-27’
I- Hướng dẫn kĩ thuật động tác:
 Ôn luyện kĩ thuật các động tác của bài thể dục phát triển chung:
- Toàn lớp ôn luyện kĩ thuật động tác bài thể dục phát triển chung. 
- Từng hàng tập luyện kĩ thuật đ.tác bài TD phát triển chung theo nhóm.
- Gọi HS tập cá nhân các kĩ thuật động tác bài thể dục phát triển chung.
15-18’
4 lần 8N
2 lần 8N
1 lần 8N
- GV hô nhịp cho HS tập, kết hợp quan sát và giúp HS sửa sai để các em hoàn thiện tốt các kĩ thuật động tác đã tập.
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
II- Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”
Hướng dẫn kĩ thuật chơi
Cho HS chơi thử
Tiến hành chơi
7-9’
1 lần
- Hướng dẫn cách thức và qui luật cho HS nắm và biết cách chơi. Để khi chơi các em ít bị phạm luật chơi.
C- Kết thúc:
3-4’
Hồi tĩnh: Tập động tác thả lỏng cơ thể, để cơ thể sớm hồi phục. 
Củng cố: Vừa rồi các em ôn luyện nội dung gì? (Bài thể dục phát triển chung ). 
Nhận xét và dặn dò
 Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần tập lại kĩ thuật đã học thật nhiều lần./.
6 -> 8 lần 
1->2 lần 
- Thả lỏng và nghỉ ngơi tích cực
- Cho HS nhắc lại nội dung vừa được ơn và tập luyện. 
- Nhận xét và giao bài cho HS về tập luyện thêm ở nhà.
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
Bài 32: - BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
 - TRÒ CHƠI: “LÒ CÒ TIẾP SỨC”
I- MỤC TIÊU:
- Thực hiện cơ bản đúng các động tác của bài thể dục phát triển chung
- Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”. Biết cách choi và tham gia chơi được. 
II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
	- Địa điểm: Sân trường sạch và mát
	- Phương tiện: Còi, vạch trò chơi
III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A- Mở đầu: 
* Ổn định tổ chức:- Báo cáo sĩ số.
- Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em sẽ tiếp tục ôn luyện bài thể dục phát triển chung và thực hiện trò chơi: “Lò cò tiếp sức”.
5-6’
-Nghe HS báo cáo và phổ biến nhiệm vụ giáo án. 
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€ 
 €GV
* Khởi động: Tập động tác: xoay cổ tay, cổ chân, xoay gối, hông, đánh tay, tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi,...
6 -> 8 lần
- Cho HS khởi động nhanh, gọn và trật tư.ï
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
* Kiểm tra bài cũ: 
Gọi vài em tập lại kĩ thuật các động tác của bài thể dục phát triển chung. 
1 lần 8N
- Nhận xét ghi mức hoàn thành động tác cho HS.
B- Phần cơ bản
25-27’
I- Hướng dẫn kĩ thuật động tác:
 Ôn luyện kĩ thuật các động tác của bài thể dục phát triển chung:
- Toàn lớp ôn luyện kĩ thuật động tác bài thể dục phát triển chung. 
- Từng hàng tập luyện kĩ thuật đ.tác bài TD phát triển chung theo nhóm.
- Gọi HS tập cá nhân các kĩ thuật động tác bài thể dục phát triển chung.
15-18’
4 lần 8N
2 lần 8N
1 lần 8N
- GV hô nhịp cho HS tập, kết hợp quan sát và giúp HS sửa sai để các em hoàn thiện tốt các kĩ thuật động tác đã tập.
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
II- Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”
Hướng dẫn kĩ thuật chơi
Cho HS chơi thử
Tiến hành chơi
7-9’
1 lần
- Hướng dẫn cách thức và qui luật cho HS nắm và biết cách chơi. Để khi chơi các em ít bị phạm luật chơi.
C- Kết thúc:
3-4’
Hồi tĩnh: Tập động tác thả lỏng cơ thể, để cơ thể sớm hồi phục. 
Củng cố: Vừa rồi các em ôn luyện nội dung gì? (Bài thể dục phát triển chung ). 
Nhận xét và dặn dò
 Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần tập lại kĩ thuật đã học thật nhiều lần./.
6 -> 8 lần 
1->2 lần 
- Thả lỏng và nghỉ ngơi tích cực
- Cho HS nhắc lại nội dung vừa được ơn và tập luyện. 
- Nhận xét và giao bài cho HS về tập luyện thêm ở nhà.
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
TUẦN 17:
Bài 33: - ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI 
 	 - TRÒ CHƠI: “CHẠY TIẾP SỨC THEO VÒNG TRÒN”
I- MỤC TIÊU:
- Thực hiện được động tác đi đều vòng phải, vòng trái. 
- Trò chơi: “Chạy tiếp sức theo vòng tròn”. Biết cách chơi và tahm gia chơi được. 
II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
	- Địa điểm: Sân trường sạch và mát
	- Phương tiện: Còi, vòng (trò chơi). 
III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A- Mở đầu: 
* Ổn định:- Báo cáo sĩ số
- Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em sẽ ôn luyện đi đều vòng phải, vòng trái, chơi trò chơi “Chạy tiếp sức theo vòng tròn”.
5-6’
- Nghe HS báo cáo và phổ biến giáo án
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€ 
 €GV
* Khởi động: Tập động tác khởi động làm nóng cơ thể, để cơ thể thích ứng bài sắp tập. 
6 -> 8 lần
- Cho HS khởi động nhanh gọn và trật tự
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
* Kiểm tra bài cũ: 
Gọi vài em tập lại các động tác của bài thể dục phát triển chung. 
1 lần 8N
- Nhận xét ghi mức hoàn thành động tác cho HS.
B- Phần cơ bản
25-27’
I/. Hướng dẫn kĩ thuật động tác:
25-27’
 * Ôn luyện đi đều vòng phải, vòng trái:
- Ôn luyện đi đều vòng trái
- Ôn luyện đi đều vòng phải
+ Toàn lớp tập luyện kĩ thuật. 
+ Từng hàng tập luyện các kĩ thuật theo nhóm.
+ HS tập cá nhân các kĩ thuật động tác.
4 -> 5 lần
2 -> 3 lần
1 -> 2 lần
GV hô hiệu lệnh cho HS tập, kết hợp sửa sai cho từng HS, khi thực hiện động tác. 
vòng phải,vòng trái
 II/. Trò chơi:“Chạy tiếp sức theo vòng tròn”. 
 - Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi. 
Cho HS chơi thử
Tiến hành trò chơi
 1 lần
- GV hướng dẫn cách thức và qui luật chơi cho HS nắm, để khi chơi các em sẽ ít vi phạm luật chơi.
C- Kết thúc:
3-4’
Hồi tĩnh: Tập động tác thả lỏng cơ thể, để cơ thể mau hồi phục
Củng cố: Hôm nay các em vừa ôn luyện nội dung gì?( Đi đều vòng phải, vòng trái). 
Nhận xét và dặn dò
 Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về ôn luyện các động tác đã học thật nhiều lần ở nhà. 
6 -> 8 lần
- Thả lỏng và nghỉ ngơi tích cực. 
- Cho vài em nhắc lại nội dung vừa học. 
- Nhận xét và giao bài cho HS về tập luyện thêm ở nhà.
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
Bài 34: - ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI 
 	 - TRÒ CHƠI: “CHẠY TIẾP SỨC THEO VÒNG TRÒN”
I- MỤC TIÊU:
- Thực hiện được động tác đi đều vòng phải, vòng trái. 
- Trò chơi: “Chạy tiếp sức theo vòng tròn”. Biết cách chơi và tahm gia chơi được. 
II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
	- Địa điểm: Sân trường sạch và mát
	- Phương tiện: Còi, vòng (trò chơi). 
III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A- Mở đầu: 
* Ổn định:- Báo cáo sĩ số
- Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em sẽ ôn luyện đi đều vòng phải, vòng trái, chơi trò chơi “Chạy tiếp sức theo vòng tròn”.
5-6’
- Nghe HS báo cáo và phổ biến giáo án
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€ 
 €GV
* Khởi động: Tập động tác khởi động làm nóng cơ thể, để cơ thể thích ứng bài sắp tập. 
6 -> 8 lần
- Cho HS khởi động nhanh gọn và trật tự
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
* Kiểm tra bài cũ: 
Gọi vài em tập lại các động tác của bài thể dục phát triển chung. 
1 lần 8N
- Nhận xét ghi mức hoàn thành động tác cho HS.
B- Phần cơ bản
25-27’
I/. Hướng dẫn kĩ thuật động tác:
25-27’
 * Ôn luyện đi đều vòng phải, vòng trái:
- Ôn luyện đi đều vòng trái
- Ôn luyện đi đều vòng phải
+ Toàn lớp tập luyện kĩ thuật. 
+ Từng hàng tập luyện các kĩ thuật theo nhóm
+ HS tập cá nhân các kĩ thuật động tác.
4 -> 5 lần
2 -> 3 lần
1 -> 2 lần
GV hô hiệu lệnh cho HS tập, kết hợp sửa sai cho từng HS, khi thực hiện động tác. 
vòng phải,vòng trái
 II/. Trò chơi:“Chạy tiếp sức theo vòng tròn”. 
 - Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi. 
Cho HS chơi thử
Tiến hành trò chơi
 1 lần
- GV hướng dẫn cách thức và qui luật chơi cho HS nắm, để khi chơi các em sẽ ít vi phạm luật chơi.
C- Kết thúc:
3-4’
Hồi tĩnh: Tập động tác thả lỏng cơ thể, để cơ thể mau hồi phục
Củng cố: Hôm nay các em vừa ôn luyện nội dung gì?( Đi đều vòng phải, vòng trái). 
Nhận xét và dặn dò
 Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về ôn luyện các động tác đã học thật nhiều lần ở nhà. 
6 -> 8 lần
- Thả lỏng và nghỉ ngơi tích cực. 
- Cho vài em nhắc lại nội dung vừa học. 
- Nhận xét và giao bài cho HS về tập luyện thêm ở nhà.
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
TUẦN 18
Bài 35: - ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI; 
 ĐỔI CHÂN KHI ĐI ĐỀU SAI NHỊP
 	 - TRÒ CHƠI: “CHẠY TIẾP SỨC THEO VÒNG TRÒN” 
I- MỤC TIÊU:
- Thực hiện được động tác đi đều vòng phải vòng trái, cách đổi chân khi đi đều sai nhịp. 
- Trò chơi: “Chạy tiếp sức theo vòng tròn”. Biết cách chơi và tham gia chơi được. 
II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
	- Địa điểm: Sân trường sạch và mát
	- Phương tiện: Còi, vòng trò chơi. 
III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A- Mở đầu: 
* Ổn định: Báo cáo sĩ số
* Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: - Hôm nay các em sẽ ôn luyện đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp. Thực hiện trò chơi:“Chạy tiếp sức theo vòng tròn”. 
5-6’
- Nghe báo cáo sĩ số và phổ biến nhiệm vụ giáo án
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€ 
 €GV
* Khởi động: Tập động tác khởi động : xoay cổ tay, cổ chân, xoay gối, hông, đánh tay, tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi,
6 -> 8 lần
- HS khởi động nhanh, gọn và trật tự
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
* Kiểm tra bài cũ: 
- Gọi vài em tập lại kĩ thuật đi đều vòng phải, vòng trái.
1 -> 2 lần
- Nhận xét đánh giá ghi mức độ hoàn thành đ.tác cho HS
B- Phần cơ bản
25-27’
I- Hướng dẫn kĩ thuật động tác:
 * Ôn luyện đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp:
15-18’
- Toàn lớp tập luyện kĩ thuật đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- Từng hàng tập luyện kĩ thuật đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp theo nhóm. 
- Gọi vài HS tập lại các kĩ thuật đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp. 
5 -> 6 lần
1 -> 2 lần
- GV quan sát và trực tiếp sửa sai từng kĩ thuật động tác 
vòng phải,vòng trái
II- Trò chơi “Chạy tiếp sức theo vòng tròn”
Hướng dẫn kĩ thuật chơi
Cho HS chơi thử
Tiến hành trò chơi
7-9’
1 lần
-Hướng dẫn cách thức, quy luật chơi cho HS nắm và biết chơi, để khi chơi các em ít phạm luật.
C- Kết thúc:
3-4’
Hồi tĩnh: Tập đ.tác thả lỏng cơ thể, để cơ thể mau hồi phục. 
Củng cố: Vừa rồi các em ôn nội dung gì? (Đi đều vòng phải-trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp)
Nhận xét và dặn dò
 Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần tập lại kĩ thuật đã học thật nhiều lần./.
6 -> 8 lần
1 -> 2 lần
- Thả lỏng và nghỉ ngơi tích cực. 
- Cho hs nhắc lại nội dung vừa được ôn luyện. 
- Nhận xét và giao bài cho HS về tập luyện thêm ở nhà.
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
Bài 36: - ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI; 
 ĐỔI CHÂN KHI ĐI ĐỀU SAI NHỊP
 - SƠ KẾT HỌC KỲ I 
 	 - TRÒ CHƠI: “CHẠY TIẾP SỨC THEO VÒNG TRÒN” 
I- MỤC TIÊU:
- Thực hiện được động tác đi đều vòng phải vòng trái, cách đổi chân khi đi đều sai nhịp. 
- Trò chơi: “Chạy tiếp sức theo vòng tròn”. Biết cách chơi và tham gia chơi được.
- Nhắc lại được những nội dung cơ bản đã học trong học kỳ. 
II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
	- Địa điểm: Sân trường sạch và mát
	- Phương tiện: Còi, vòng trò chơi. 
III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A- Mở đầu: 
* Ổn định: Báo cáo sĩ số
* Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: - Hôm nay các em sẽ ôn luyện đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp. Thực hiện trò chơi:“Chạy tiếp sức theo vòng tròn”. 
5-6’
- Nghe báo cáo sĩ số và phổ biến nhiệm vụ giáo án
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€ 
 €GV
* Khởi động: Tập động tác khởi động : xoay cổ tay, cổ chân, xoay gối, hông, đánh tay, tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi,
6 -> 8 lần
- HS khởi động nhanh, gọn và trật tự
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
* Kiểm tra bài cũ: 
- Gọi vài em tập lại kĩ thuật đi đều vòng phải, vòng trái.
1 -> 2 lần
- Nhận xét đánh giá ghi mức độ hoàn thành đ.tác cho HS
B- Phần cơ bản
25-27’
I- Hướng dẫn kĩ thuật động tác:
 * Ôn luyện đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp:
15-18’
- Toàn lớp tập luyện kĩ thuật đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- Từng hàng tập luyện kĩ thuật đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp theo nhóm. 
- Gọi vài HS tập lại các kĩ thuật đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp. 
5 -> 6 lần
1 -> 2 lần
- GV quan sát và trực tiếp sửa sai từng kĩ thuật động tác 
vòng phải,vòng trái
II- Trò chơi “Chạy tiếp sức theo vòng tròn”
Hướng dẫn kĩ thuật chơi
Cho HS chơi thử
Tiến hành trò chơi
7-9’
1 lần
-Hướng dẫn cách thức, quy luật chơi cho HS nắm và biết chơi, để khi chơi các em ít phạm luật.
C- Kết thúc:
3-4’
Hồi tĩnh: Tập đ.tác thả lỏng cơ thể, để cơ thể mau hồi phục. 
Củng cố: Hệ thống các kiến thức đã học cho các em nhớ, đồng thời kết hợp cho các em nhắc lại một số kiến thức cơ bản đã được học. 
Nhận xét và dặn dò
 Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần tập lại kĩ thuật đã học thật nhiều lần./.
6 -> 8 lần
1 -> 2 lần
- Thả lỏng và nghỉ ngơi tích cực. 
- Cho hs nhắc lại một số nội dung cơ bản đã được học qua ở học kỳ I, đồng thời hệ thống kiến thức cho hs nhớ. 
- Nhận xét và giao bài cho HS về tập luyện thêm ở nhà.
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
TUẦN 19
BÀI 37: - ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI; 
 ĐỔI CHÂN KHI ĐI ĐỀU SAI NHỊP
 	 - TRÒ CHƠI: “ĐUA NGỰA” 
I- MỤC TIÊU:
- Thực hiện được động tác đi đều vòng phải vòng trái, cách đổi chân khi đi đều sai nhịp. 
- Trò chơi: “Đua Ngựa”. Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi. 
II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
	- Địa điểm: Sân trường sạch và mát
	- Phương tiện: Còi, vòng trò chơi. 
III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A- Mở đầu: 
* Ổn định: Báo cáo sĩ số
* Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: - Hôm nay các em sẽ ôn luyện đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp. Thực hiện trò chơi:“ Đua Ngựa”. 
5-6’
- Nghe báo cáo sĩ số và phổ biến nhiệm vụ giáo án
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€ 
 €GV
* Khởi động: Tập động tác khởi động : xoay cổ tay, cổ chân, xoay gối, hông, đánh tay, tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi,
6 -> 8 lần
- HS khởi động nhanh, gọn và trật tự
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
* Kiểm tra bài cũ: 
- Gọi vài em tập lại kĩ thuật đi đều vòng phải, vòng trái.
1 -> 2 lần
- Nhận xét đánh giá ghi mức độ hoàn thành đ.tác cho HS
B- Phần cơ bản
25-27’
I- Hướng dẫn kĩ thuật động tác:
 * Ôn luyện đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp:
15-18’
- Toàn lớp tập luyện kĩ thuật đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- Từng hàng tập luyện kĩ thuật đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp theo nhóm. 
- Gọi vài HS tập lại các kĩ thuật đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp. 
5 -> 6 lần
1 -> 2 lần
- GV quan sát và trực tiếp sửa sai từng kĩ thuật động tác 
vòng phải,vòng trái
II- Trò chơi “Đua Ngựa”
Hướng dẫn kĩ thuật chơi.
Cho HS chơi thử.
Tiến hành trò chơi. 
7-9’
1 lần
-Hướng dẫn cách thức, quy luật chơi cho HS nắm và biết chơi, để khi chơi các em ít phạm luật.
C- Kết thúc:
3-4’
Hồi tĩnh: Tập đ.tác thả lỏng cơ thể, để cơ thể mau hồi phục. 
Củng cố: Vừa rồi các em ôn nội dung gì? (Đi đều vòng phải-trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp)
Nhận xét và dặn dò
 Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần tập lại kĩ thuật đã học thật nhiều lần./.
6 -> 8 lần
1 -> 2 lần
- Thả lỏng và nghỉ ngơi tích cực. 
- Cho hs nhắc lại nội dung vừa được ôn luyện. 
- Nhận xét và giao bài cho HS về tập luyện thêm ở nhà.
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
Bài 38: - TUNG VÀ BẮT BÓNG 
 - NHẢY DÂY KIỂU CHỤM HAI CHÂN 
 - TRÒ CHƠI: “BÓNG CHUYỀN SÁU” 
I- MỤC TIÊU:
- Biết cách tung và bắt bóng bằng 2 tay; Tung bóng bằng 1 tay, bắt bóng bằng 2 tay. 
- Thực hiện được nhảy dây kiểu chụm hai chân. 
- Trò chơi:“Bóng chuyền sáu”. Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Sân trường sạch và mát
- Phương tiện: Còi, bóng, dây 
III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A- Mở đầu: 
* Ổn định: - Báo cáo sĩ số
- Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em sẽ ôn luyện: Tung và bắt bóng; nhảy dây kiểu chụm hai chân. Trò chơi:“Bóng chuyền sáu” .
5-6’
- Nghe HS báo cáo và phổ biến nhiệm vụ giáo án 
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€ 
 €GV
* Khởi động: Tập động tác khởi động làm nóng cơ thể, để cơ thể thích ứng bài sắp tập.
6 -> 8 lần
- Cho HS khởi động nhanh, gọn và trật tự
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV 
* Kiểm tra bài cũ: 
Gọi vài em tập lại kĩ thuật động tác bài thể dục.
- Nhận xét ghi mức hoàn thành động tác cho HS.
B- Phần cơ bản
25-27’
I- Hướng dẫn kĩ thuật động tác:
 1/. Giảng giải và làm mẫu động tác tung và bắt bóng:
* Tung bóng: Nâng bóng và tung lên cao, đồng thời thả bóng rời tay (tung vừa sức để bóng bay và rơi đúng tầm cho người đối diện bắt bóng).
* Bắt bóng: Chọn điểm rơi thích hợp của bóng và hạ tay theo chiều bóng rơi để làm giảm áp lực và bắt bóng được nhẹ nhàng.
- Toàn lớp luyện tập kĩ thuật tung và bắt bóng.
- Từng hàng tập luyện theo nhóm
- Cho HS tập cá nhân kĩ thuật tung và bắt bóng. 
15-18’
5 -> 6 lần
4 -> 5 lần
1 -> 2 lần
- GV giảng giải và làm mẫu động tác tung và bắt bóng cho HS xem để HS tập theo.
- GV quan sát và trực tiếp giúp HS sửa sai kĩ thuật khi các em tập sai động tác 
 * * * * *
GV 
o * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 €€€€€
GV €€€€€
€ €€€€€ 
 * * 
 * * 
 2- Ôn nhảy dây kiểu chụm 2 chân:
GV giảng giải và làm mẫu kĩ thuật nhảy dây kiểu chụm 2 chân: so dây, chao dây, quay dây (vừa làm mẫu kết hợp giải thích cho HS nghe)
- Toàn lớp luyện tập kĩ thuật nhảy (không dây)
- Từng hàng luyện tập kĩ thuật nhảy dây kiểu chụm hai chân theo nhóm. 
- Cho HS tập cá nhân. 
5 -> 6 lần
4 -> 5 lần
1 -> 2 lần
- GV giảng giải và làm mẫu động tác nhảy dây kiểu chụm 2 chân cho HS xem để HS tập theo.
- GV quan sát và giúp HS sửa sai khi các em tập sai kĩ thuật 
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
II- Trò chơi: “Bóng chuyền sáu”
Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi
Cho HS chơi thử
Tiến hành trò chơi
7-9’
1 lần
- Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi cho HS nắm và biết cách chơi
* *
* *
* *
C- Kết thúc:
3-4’
Hồi tĩnh: Tập động tác thả lỏng cơ thể, ). 
Nhận xét và dặn dò
6 -> 8 lần
1 -> 2 lần
- Thả lỏng và nghỉ ngơi tích cực
- Nhận xét và giao bài cho HS .
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €GV
TUẦN 20
Bài 39: - TUNG VÀ BẮT BÓNG 
 - NHẢY DÂY KIỂU CHỤM HAI CHÂN 
 - TRÒ CHƠI: “BÓNG CHUYỀN SÁU” 
I- MỤC TIÊU:
- Thực hiện được động tác tung và bắt bóng bằng 2 tay; Tung bóng bằng 1 tay, bắt bóng bằng 2 tay. 
- Thực hiện được nhảy dây kiểu chụm hai chân. 
- Trò chơi:“Bóng chuyền sáu”. Biết cách chơi và tham gia chơi được.
II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Sân trường sạch và mát
- Phương tiện: Còi, bóng, dây 
III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A- Mở đầu: 
* Ổn định: - Báo cáo sĩ số
- Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em sẽ ôn luyện: Tung và bắt bóng; nhảy dây kiểu chụm hai chân. Trò chơi:“Bóng chuyền sáu” .
5-6’
- Nghe HS báo cáo và phổ biến nhiệm vụ giáo án 
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€ 
 €GV
* Khởi động: Tập động tác khởi động làm nóng cơ thể, để cơ thể thích ứng bài sắp tập.
6 -> 8 lần
- Cho HS khởi động nhanh, gọn và trật tự
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV 
* Kiểm tra bài cũ: 
Gọi vài e

Tài liệu đính kèm:

  • docca nam_12260991.doc