Giáo án Thể Dục Lớp 5 - Học kì 1 - Trường Tiểu học Hương Sơn B

TUẦN 1:

Bài 1: - GIỚI THIỆU NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH THỂ DỤC LỚP 5.

 - TRÒ CHƠI: “KẾT BẠN”

I- MỤC TIÊU:

 - TĐ: Nhận biết tầm quan trọng của môn học thể dục.

- Biết được những nội dung cơ bản của chương trình và một số quy định, yêu cầu trong các giờ học thể dục.

- Trò chơi: “Kết bạn”. Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.

II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

 - Địa điểm: Sân trường sạch và mát

 - Phương tiện: Còi

III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

A- Mở đầu:

* Ổn định tổ chức:- nhắc nhở HS về nội quy học tập môn TDTT

- Giới thiệu chương trình, cho hs biết được những nội dung cơ bản của chương trình và một số quy định, yêu cầu trong các giờ học thể dục.

* Khởi động: Tập động tác xoay cổ tay, cổ chân, xoay gối, hông,

 

doc 74 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 526Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể Dục Lớp 5 - Học kì 1 - Trường Tiểu học Hương Sơn B", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 dặn dò
 Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần tập lại kĩ thuật đã học thật nhiều lần./.
6 -> 8 lần
1 -> 2 lần
-Thả lỏng và nghỉ ngơi tích cực.
-Cho HS nhắc lại nội dung vừa được ôn luyện. 
-Nhận xét và giao bài cho HS về tập luyện thêm ở nhà.
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
TUẦN 8:
 	 BÀI 15: - TẬP HỢP HÀNG DỌC, HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG , ĐIỂM SỐ 
 ĐI ĐỀU THẲNG HƯỚNG VÀ VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI 
 - TRÒ CHƠI: “KẾT BẠN”
I- MỤC TIÊU:
- Thực hiện được tập hợp hàng dọc, hàng ngang nhanh, dóng thẳng hàng (ngang, dọc) điểm đúng số của mình.
- Thực hiện được đi đều thẳng hướng và vòng phải-vòng trái.
- Trò chơi: “kết bạn”. Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi. 
II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
	- Địa điểm: Sân trường sạch và mát
	- Phương tiện: Còi. 
III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A- Mở đầu: 
* Ổn định:- Báo cáo sĩ số
- Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em ôn tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, điểm số; Đi đều thẳng hướng và vòng phải-vòng trái; Chơi trò chơi: “kết bạn”. 
5-7’
- Nghe HS báo cáo và phổ biến nhiệm vụ giáo án 
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€ 
 €GV
* Khởi động: Tập động tác khởi động làm nóng cơ thể, để cơ thể thích ứng bài sắp tập. 
6 -> 8 lần
- Khởi động nhanh, gọn và trật tự
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
* Kiểm tra bài cũ: 
Gọi vài HS tập lại kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ đã học.
1 -> 2 lần
- Nhận xét ghi mức hoàn thành động tác cho HS
B- Phần cơ bản
25-27’
I- Hướng dẫn kĩ thuật động tác:
 Ôn luyện kĩ thuật động tác: 
* Tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, điểm số.
* Đi đều thẳng hướng và vòng phải, vòng trái. 
- Toàn lớp tập luyện các kĩ thuật động tác. 
-Từng hàng tập theo nhóm các kĩ thuật động tác. 
- Từng HS tập cá nhân các kĩ thuật động tác.
15-18’
5 -> 6 lần
3 -> 4 lần
1 -> 2 lần
- GV hô hiệu lệnh cho HS tập. Kết hợp cán sự quan sát và giúp HS sửa sai từng kĩ thuật động tác.
 €€€€€ 
 €€€€€
GV €€€€€
€ €€€€€
vòng phải,vòng trái
II- Trò chơi: “Kết bạn”
Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi
Cho HS chơi thử
Tiến hành trò chơi
7-9’
1 lần
- GV hướng dẫn cách thức và qui luật chơi để HS nắm và biết cách chơi 
C- Kết thúc:
3-5’
Hồi tĩnh: Tập động tác thả lỏng cơ thể, để cơ thể sớm hồi phục.
Củng cố: Vừa rồi các em ôn luyện nội dung gì? (Đội hình đội ngũ).
Nhận xét và dặn dò
 Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần tập lại kĩ thuật đã học thật nhiều lần./.
6 -> 8 lần
1 -> 2 lần
-Thả lỏng và nghỉ ngơi tích cực.
-Cho HS nhắc lại nội dung vừa được ôn luyện. 
-Nhận xét và giao bài cho HS về tập luyện thêm ở nhà.
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
 BÀI 16: - ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ VÀ ĐỘNG TÁC TAY 
 CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG 
 	 - TRÒ CHƠI: “DẪN BÓNG”
I- MỤC TIÊU:
- Biết cách thực hiện động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. 
- Trò chơi:“Dẫn bóng”. Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
	- Địa điểm: Sân trường sạch và mát
	- Phương tiện: Còi, bóng, vạch trò chơi. 
III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A- Mở đầu:*Ổn định:- Báo cáo sĩ số
- Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em sẽ học 2 đ.tác vươn thở và tay của bài TD. Thực hiện trò chơi: “Dẫn bóng”
3-5’
- Nghe báo cáo và phổ biến nhiệm vụ giáo án
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€ 
 €GV
*Khởi động: xoay cổ tay, cổ chân, xoay gối, hông, đánh tay, tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi
* Kiểm tra bài cũ: Gọi vài HS tập lại kĩ thuật động tác ĐHĐN đã học
6 -> 8 lần
- Cho hs khởi động nhanh, gọn, trật tự
- Nhận xét và ghi mức hoàn thành động tác cho HS.
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
B- Phần cơ bản
25-27’
I- Hướng dẫn kĩ thuật động tác:
 Giảng giải và làm mẫu động tác:
* Vươn thở: (5, 6, 7, 8 như 1, 2, 3, 4 nhưng đổi bên phải) 
- TTCB: Đứng nghiêm
N1: Chân trái bước lên trước, trọng tâm dồn lên chân trước, chân sau kiễng gót, 2 tay đưa lên cao chếch chữ V (hít vào)
N2: Hai tay bắt chéo về trước bụng (thở ra). 
N3: Như nhịp 1.
N4: Trở về TTCB
15-18’
4 lần 8N
- GV giảng giải và làm mẫu động tác vươn thở và tay cho HS xem, tập theo. 
- GV quan sát uốn nắn sửa sai trực tiếp khi HS tập sai kĩ thuật động tác
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
* Động tác tay: (5, 6, 7, 8 như 1, 2, 3, 4 nhưng đổi bên phải)
- TTCB: Đứng nghiêm
- N1:Chân trái bước sang ngang bằng vai, 2 tay duỗi dang ngang, bàn tay úp.
- N2:Hai tay đưa lên cao vỗ vào nhau trên đỉnh đầu.
- N3:Hai tay gập về trước và co trước ngực
- N4: Về TTCB
* Toàn lớp tập 2 đ.tác vươn thở , tay
* Từng hàng tập lại kĩ thuật 2 động tác theo nhóm. 
* Gọi vài em tập cá nhân 2 động tác 
4 lần 8N
 4 lần 8N
 2 lần 8N
1 lần 8N
- GV hô nhịp cho HS tập kết hợp trực tiếp sửa sai từng nhịp cho các em khi tập. 
-GV tập lại động tác sai của HS để HS thấy và biết cách sửa sai và tập lại đúng kĩ thuật.
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
II- Trò chơi: “Dẫn bóng”. 
Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi
Cho HS chơi thử
 - Tiến hành trò chơi
7-9’
1 lần
- GV hướng dẫn cách thức và qui luật chơi để HS nắm và biết cách chơi
C- Kết thúc:
3-5’
TUẦN 9
 BÀI 17: - ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ, TAY, VÀ CHÂN 
CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG 
- TRÒ CHƠI: “DẪN BÓNG”
I- MỤC TIÊU:
- Biết cách thực hiện đ.tác vươn thở, tay và chân của bài thể dục phát triển chung. 
- Trò chơi:“Dẫn bóng”. Biết cách chơi và tham gia chơi được vào các trò chơi. 
II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
	- Địa điểm: Sân trường sạch và mát
	- Phương tiện: Còi, vạch trò chơi, bóng. 
III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A- Mở đầu: 
* Ổn định: - Báo cáo sĩ số: 
- Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em sẽ ôn lại 2 động tác đã học; học mới động tác chân. Chơi trò chơi: “Dẫn bóng”.
3-5’
- Nghe HS báo cáo và phổ biến nhiệm vụ giáo án
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€ 
 €GV
* Khởi động: Tập động tác khởi động xoay cổ tay, cổ chân, xoay gối, hông, đánh tay, tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, 
6 -> 8 lần
- Cho HS khởi động nhanh và trật tự
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
* Kiểm tra bài cũ: 
Gọi vài em tập lại 2 động tác bài thể dục đã học.
1 lần 8N
- Nhận xét và ghi mức hoàn thành động tác cho HS
B- Phần cơ bản
25-27’
I- Hướng dẫn kĩ thuật động tác:
 1- Ôn luyện kĩ thuật động tác vươn thở, động tác tay đã học
- Toàn lớp tập lại 2 động tác bài TD phát triển chung.
15-18’
2 lần 8N
1 lần 8N
- GV hô hiệu lệnh cho HS tập. Kết hợp sửa sai khi HS tập sai
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
 2- Giảng giải và làm mẫu động tác:
* Động tác chân: (5, 6, 7, 8 như 1, 2, 3, 4 nhưng đổi bên phải) 
 - TTCB: Đứng nghiêm
- N1: Nâng đùi trái lên (vuông góc với hông), 2 tay đặt chụm lên vai, khuỷu tay ngang vai 
- N2: Duỗi 2 tay dang ngang, chân trái lùi về sau kiễng gót
- N3: Đá lăn chân trái về trước, duỗi cẳng chân, 2 tay đưa ra trước, bàn tay úp (sấp). 
- N4: Trở về TTCB
* Toàn lớp tập luyện kĩ thuật động tác 
* Từng hàng tập lại các kĩ thuật động tác theo nhóm.
* HS tập cá nhân động tác chân
4 lần 8N
4 lần 8N
2 lần 8N
1 lần 8N
- GV giảng giải và làm mẫu cho HS xem và tập theo để HS tập đúng và chuẩn kĩ thuật động tác 
- GV tập động tác sai của HS để HS xem và biết cách sửa sai. Qua đó các em tập đúng và chính xác các kĩ thuật động tác đã được tập luyện
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
II- Trò chơi: “Dẫn bóng””
Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi
Cho HS chơi thử
 - Tiến hành trò chơi. 
7-9’
1 lần
- GV hướng dẫn cách thức, và luật chơi để hs nắm và biết cách chơi. 
C- Kết thúc:
3-5’
Hồi tĩnh: Tập động tác thả lỏng duỗi tay, duỗi chân, chạy nhẹ nhàng, kết hợp hít thở sâu để cơ thể mau hồi phục.
Củng cố: Vừa rồi các em được ôn và học nội dung gì? (Ôn động tác vươn thở, động tác tay; học động tác chân). 
Nhận xét và dặn dò: 
 Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần tập lại kĩ thuật đã học thật nhiều lần
6 -> 8 lần
1 -> 2 lần
- GV cho HS thả lỏng và nghỉ ngơi tích cực. 
- Cho HS nhắc lại nội dung vừa được tập luyện. 
- Nhận xét và giao bài cho HS về tập luyện ở nhà.
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
BÀI 18: - ÔN 3 ĐỘNG TÁC: VƯƠN THỞ, TAY, CHÂN
 CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG 
 - TRÒ CHƠI: “AI NHANH VÀ KHÉO HƠN”
I- MỤC TIÊU:
- Biết cách thực hiện đ.tác vươn thở, tay và chân của bài thể dục phát triển chung. 
- Trò chơi:“Ai nhanh và khéo hơn”. Biết cách chơi và tham gia chơi được vào các trò chơi.
II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
	- Địa điểm: Sân trường sạch và mát
	- Phương tiện: Còi, vòng tròn trò chơi
III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A- Mở đầu: 
* Ổn định:- Báo cáo sĩ số
- Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em ôn 3 động tác đã học và chơi trò chơi “Ai nhanh và khéo hơn”.
3-5’
- Nghe báo cáo và phổ biến nhiệm vụ giáo án
 €€€€€
€€€€€
€€€€€
€€€€€ 
 €GV
* Khởi động: Tập động tác khởi động xoay cổ tay, cổ chân, xoay gối, hông, đánh tay, tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, 
6 -> 8 lần
- Cho HS khởi động nhanh, gọn và trật tự
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
* Kiểm tra bài cũ: 
- Gọi HS tập lại 3 động tác thể dục đã học.
1 lần 8N
- Nhận xét và ghi mức hoàn thành động tác cho HS
B- Phần cơ bản
25-27’
I- Hướng dẫn kĩ thuật động tác:
 Ôn luyện 3 động tác: vươn thở, tay, chân.
15-18’
GV hô hiệu lệnh 
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
- Toàn lớp tập luyện kĩ thuật 3 động tác: vươn thở, tay, chân bài TD phát triển chung.
- Từng hàng tập lại 3 động tác: vươn thở, tay, chân bài TD phát triển chung theo nhóm.
- HS tập cá nhân 3 động tác vươn thở, tay, chân. 
4 lần 8N
2 lần 8N
1 lần 8N
Cho HS tập kết hợp quan sát và trực tiếp
Giúp HS sửa sai kĩ thuật động tác khi các em tập sai kĩ thuật.
II- Trò chơi:“Ai nhanh và khéo hơn”
Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi
Cho HS chơi thử
 - Tiến hành trò chơi
7-9’
1 lần
- GV hướng dẫn cách thức và qui luật chơi để HS nắm và biết cách chơi . 
C- Kết thúc:
3-5’
Hồi tĩnh: Tập động tác thả lỏng cơ thể, để cơ thể mau hồi phục.
 Củng cố: Vừa rồi các em ôn những động tác gì? (vươn thở, tay, chân). 
Nhận xét và dặn dò
 Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần tập lại kĩ thuật đã học thật nhiều lần ở nhà./.
6 -> 8 lần
1 -> 2 lần
- HS thả lỏng và nghỉ ngơi tích cực. 
- Cho HS nhắc lại nội dung vừa tập luyện. 
- Nhận xét và giao bài cho HS về tập luyện thêm ở nhà.
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
TUẦN 10
BÀI 19: - ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ, TAY, CHÂN VẶN MÌNH 
 CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
 - TRÒ CHƠI: “AI NHANH VÀ KHÉO HƠN”
I- MỤC TIÊU:
- Biết cách thực hiện động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình của bài thể dục phát triển chung. 
- Trò chơi:“Ai nhanh và khéo hơn”. Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
	- Địa điểm: Sân trường sạch và mát
	- Phương tiện: Còi, 
III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A- Mở đầu: 
* Ổn định:- Báo cáo sĩ số
- Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em sẽ ôn 3 động tác đã học và học mới động tác vặn mình. Chơi trò chơi“Ai nhanh và khéo hơn”.
4-6’
- Nghe báo cáo và phổ biến nhiệm vụ giáo án
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€ 
 €GV
* Khởi động: Tập động tác khởi động: xoay cổ tay, cổ chân, xoay gối, hông, đánh tay, tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, 
6 -> 8 lần
- Cho HS khởi động nhanh, gọn và trật tự
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
* Kiểm tra bài cũ: 
- Gọi HS tập lại 3 động tác thể dục đã học.
1 lần 8N
- Nhận xét và ghi mức hoàn thành động tác cho HS
B- Phần cơ bản
25-27’
I- Hướng dẫn kĩ thuật động tác:
 1- Ôn luyện 3 động tác đã học:
- HS tập lại 3 động tác: vươn thở, tay, chân.
 2- Giảng giải và làm mẫu kĩ thuật Động tác vặn mình: (5, 6, 7, 8 như 1, 2, 3, 4 nhưng đổi bên phải)
 + TTCB: Đứng nghiêm
 + N1: Bước chân trái sang ngang bằng vai, 2 tay duỗi dang ngang, bàn tay ngửa. 
+ N2: Xoay thân trên sang trái (2 tay vẫn duỗi thẳng, 2 chân vẫn giữ nguyên như cũ).
 + N3: Về nhịp 1 
 + N4: Về TTCB 
15-18’
2 lần 8N
4 lần 8N
- GV quan sát và trực tiếp giúp HS sửa sai khi các em tập sai.
- GV giảng giải và làm mẫu động tác vặn mình cho HS xem và tập theo. Kết hợp quan sát và sửa sai cho HS.
-GV hô nhịp cho HS tập kết hợp quan sát và giúp các em uốn 
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
- Toàn lớp tập luyện các kĩ thuật động tác. 
- Từng hàng tập lại kĩ thuật động tác theo nhóm. 
- Gọi HS tập cá nhân các kĩ thuật động tác .
4 lần 8N
2 lần 8N
1 lần 8N
nắn sửa sai, để các em tập được chuẩn kĩ thuật động tác.
II-Trò chơi: “Ai nhanh và khéo hơn”
Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi
Cho HS chơi thử
 - Tiến hành trò chơi
7-9’
1 lần
- GV hướng dẫn cách thức và qui luật chơi để HS nắm và biết cách chơi 
C- Kết thúc:
3-5’
Hồi tĩnh: Tập động tác thả lỏng cơ thể, để cơ thể mau hồi phục. 
Củng cố: Vừa rồi các em ôn và học mới động tác gì? (ôn 3 động tác vươn thở, tay, chân và học động tác vặn mình). 
Nhận xét và dặn dò
 Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần tập lại kĩ thuật đã học thật nhiều lần ở nhà
6 -> 8 lần
1 -> 2 lần
- Thả lỏng và nghỉ ngơi tích cực. 
- Cho HS nhắc lại nội dung vừa ô và tập luyện. 
- Nhận xét và giao bài cho HS về tập luyện thêm ở nhà.
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€ 
 €GV
BÀI 20: - ÔN 4 ĐỘNG TÁC: VƯƠN THỞ, TAY, CHÂN, VẶN MÌNH
 - TRÒ CHƠI: “CHẠY NHANH THEO SỐ”
I- MỤC TIÊU:
- Biết cách thực hiện động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình của bài thể dục phát triển chung. 
- Trò chơi:“Ai nhanh và khéo hơn”. Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
	- Địa điểm: Sân trường sạch và mát
	- Phương tiện: Còi, vạch trò chơi
III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A- Mở đầu: 
* Ổn định:- Báo cáo sĩ số
- Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em sẽ ôn 4 động tác đã học và chơi trò chơi “Chạy nhanh theo số”
4-6’
- Nghe báo cáo và phổ biến nhiệm vụ giáo án
 €€€€€
€€€€€
€€€€€
€€€€€ 
 €GV
* Khởi động: Tập động tác khởi động: xoay cổ tay, cổ chân, xoay gối, hông, đánh tay, tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, 
6 -> 8 lần
- Cho HS khởi động nhanh, gọn và trật tự
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
* Kiểm tra bài cũ: 
- Gọi HS tập lại 4 động tác thể dục đã học.
1 lần 8N
- Nhận xét và ghi mức hoàn thành động tác cho HS
B- Phần cơ bản
25-27’
I- Hướng dẫn kĩ thuật động tác:
 Ôn luyện 4 động tác: vươn thở, tay, chân, vặn mình bài TD phát triển chung.
15-18’
- GV hô nhịp cho HS tập
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
- Toàn lớp tập luyện kĩ thuật các động tác đã học
- Từng hàng tập lại các kĩ thuật động tác theo nhóm. 
- HS tập cá nhân 4 động tác: vươn thở, tay, chân, vặn mình. 
4 lần 8N
2 lần 8N
1 lần 8N
- GV kết hợp cán sự lớp quan sát giúp HS sửa sai cho HS khi tập sai động tác chưa được chuẩn.
II- Trò chơi: “Chạy nhanh theo số”
Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi
Cho HS chơi thử
 - Tiến hành trò chơi
7-9’
1 lần
- GV hướng dẫn cách thức, luậtø chơi cho hs nắm và biết chơi, để khi chơi các em ít phạm luật chơi 
C- Kết thúc:
3-5’
Hồi tĩnh: Tập động tác thả lỏng cơ thể, để cơ thể mau hồi phục. 
Củng cố: Vừa rồi các em đã được ôn những động tác gì? (vươn thở, tay, chân, vặn mình).
Nhận xét và dặn dò: 
 Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần tập lại kĩ thuật đã học thật nhiều lần ở nhà./.
6 -> 8 lần
1 -> 2 lần
- HS thả lỏng và nghỉ ngơi tích cực. 
- Cho HS nhắc lại nội dung vừa được ô và tập luyện. 
- Nhận xét và giao bài cho HS về tập luyện thêm ở nhà.
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
TUẦN 11
 BÀI 21: - ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ, TAY, CHÂN, VẶN MÌNH VÀ 
 TOÀN THÂN CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG 
 - TRÒ CHƠI: “CHẠY NHANH THEO SỐ”
I- MỤC TIÊU:
- Biết cách thực hiện động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình và động tác toàn thân của bài thể dục phát triển chung. 
- Trò chơi:“Chạy nhanh theo số”. Biết cách chơi và tham gia chơi được.
II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
	- Địa điểm: Sân trường sạch và mát
	- Phương tiện: Còi, vạch trò chơi
III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A- Mở đầu: 
* Ổn định:- Báo cáo sĩ số
- Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em ôn 4 động tác đã học, học mới động tác toàn thân. Chơi trò chơi: “Chạy nhanh theo số”
4-6’
- Nghe báo cáo và phổ biến nhiệm vụ giáo án
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€ 
 €GV
* Khởi động: Tập động tác khởi động: xoay cổ tay, cổ chân, xoay gối, hông, đánh tay, tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, 
6 -> 8 lần
- Cho HS khởi động nhanh, gọn và trật tự
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
* Kiểm tra bài cũ: 
- Gọi HS tập lại các động tác thể dục đã học.
1 lần 8N
- Nhận xét và ghi mức hoàn thành động tác cho HS
B- Phần cơ bản
25-27’
I- Hướng dẫn kĩ thuật động tác:
 1- Ôn luyện 4 động tác đã học: vươn thở, tay, chân, vặn mình: 
- HS lớp tập lại 4 động tác bài TD phát triển chung.
 2- Giảng giải và làm mẫu kĩ thuật: Động tác toàn thân: (5, 6, 7, 8 như 1, 2, 3, 4 nhưng đổi bên phải)
 + TTCB: Đứng nghiêm
15-18’
4 lần 8N
2 lần 8N
1 lần 8N
4 lần 8N
- GV quan sát và trực tiếp giúp HS sửa sai khi các em tập sai.
- GV giảng giải và làm mẫu động tác toàn thân cho HS xem và tập theo. Kết hợp quan sát và trực tiếp sửa sai cho HS.
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
 + N1: Chân trái bước sang ngang bằng vai, gập thân trên ra trước, tay phải chạm mũi chân trái, tay trái đưa thẳng lên cao.
 + N2: Đứng thẳng người lên, 2 tay chống hông
 + N3: Hai tay vẫn chống hông, gập thân ra trước 
 + N4: Về TTCB 
-GV hô nhịp cho HS tập kết hợp quan sát và giúp các em uốn nắn sửa sai, để các em tập được chuẩn kĩ thuật động tác.
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
- Toàn lớp tập luyện kĩ thuật đ.tác
- Từng hàng tập lại các kĩ thuật động tác theo nhóm.
- Gọi HS tập cá nhân các kĩ thuật động tác TD . 
4 lần 8N
 2 lần 8N
1 lần 8N
GV tập lại động tác sai của HS. Qua đó các em thấy sai và biết cách sửa sai, tập lại cho đúng.
II- Trò chơi: “Chạy nhanh theo số”
Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi
Cho HS chơi thử
 - Tiến hành trò chơi
7-9’
1 lần
- GV hướng dẫn cách thức và qui luật chơi để HS nắm và biết cách chơi 
C- Kết thúc:
3-4’
Hồi tĩnh: Tập động tác thả lỏng cơ thể, để cơ thể mau hồi phục. 
Củng cố: Vừa rồi các em đã ôn và học mới động tác gì? (ôn 4 động tác: vươn thở, tay, chân, vặn mình và học động tác toàn thân). 
Nhận xét và dặn dò
 Nhận xét tiết học 
6 -> 8 lần 
1 -> 2 lần 
- Thả lỏng và nghỉ ngơi tích cực. 
- Cho HS nhắc lại nội dung vừa được ôn luyện . 
- Nhận xét và giao bài cho HS về tập luyện thêm ở nhà.
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
BÀI 22 - ÔN LUYỆN ĐỘNG TÁC: VƯƠN THỞ, TAY, CHÂN, VẶN MÌNH, 
 TOÀN THÂN CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
 - TRÒ CHƠI: “CHẠY NHANH THEO SỐ”
I- MỤC TIÊU:
- Biết cách thực hiện động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình và động tác toàn thân của bài thể dục phát triển chung. 
- Trò chơi:“Chạy nhanh theo số”. Biết cách chơi và tham gia chơi được.
II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
	- Địa điểm: Sân trường sạch và mát
	- Phương tiện: Còi, vạch trò chơi
III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A- Mở đầu: 
* Ổn định:- Báo cáo sĩ số
- Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em ôn luyện 5 động tác đã học: vươn thở, tay, chân, vặn mình và toàn thân. Chơ

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an the duc lop 5 hoc ki 1_12296037.doc