Giáo án Thể Dục Lớp 5 - Học kì 2 - Trường Tiểu học Hương Sơn B

TUẦN 19

BÀI 37: - ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI;

 ĐỔI CHÂN KHI ĐI ĐỀU SAI NHỊP

 - TRÒ CHƠI: “ĐUA NGỰA”

I- MỤC TIÊU:

- Thực hiện được động tác đi đều vòng phải vòng trái, cách đổi chân khi đi đều sai nhịp.

- Trò chơi: “Đua Ngựa”. Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.

II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

 - Địa điểm: Sân trường sạch và mát

 - Phương tiện: Còi, vòng trò chơi.

III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

A- Mở đầu:

* Ổn định: Báo cáo sĩ số

* Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: - Hôm nay các em sẽ ôn luyện đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp. Thực hiện trò chơi:“ Đua Ngựa”.

* Khởi động: Tập động tác khởi động : xoay cổ tay, cổ chân, xoay gối, hông, đánh tay, tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi,

* Kiểm tra bài cũ:

- Gọi vài em tập lại kĩ thuật đi đều vòng phải, vòng trái.

 

doc 86 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 11/01/2021 Lượt xem 474Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể Dục Lớp 5 - Học kì 2 - Trường Tiểu học Hương Sơn B", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
äp lại đúng chính xác
* * * * * ----à
* * * * * ----à
o GV
II- Trò chơi:“Chuyển nhanh, nhảy nhanh”
Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi
Cho HS chơi thử
Tiến hành trò chơi
7-9’
1 lần
-Hướng dẫn cách thức, luật chơi để HS nắm và biết chơi, 
C- Kết thúc:
3-4’
Hồi tĩnh: Tập động tác thả lỏng cơ thể, để cơ thể sớm hồi phục.
Hôm nay các em học mới nội dung gì? (chạy bật nhảy). 
Nhận xét và dặn dò
Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần tập lại kĩ thuật đã học thật nhiều lần./.
6 -> 8 lần
1 -> 2 lần
- Cho hs thả lỏng và nghỉ ngơi tích cực.
- Cho HS nhắc lại nội dung vừa được ôn luyện.
- Nhận xét và giao bài cho HS về tập luyện thêm ở nhà.
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
TUẦN 25: 
Bài 49: – BẬT CAO
 – TRÒ CHƠI: “Chuyển nhanh, nhảy nhanh”
I- MỤC TIÊU:
- Thực hiện được động tác bật nhảy lên cao. 
- Trò chơi: “Chuyển nhanh, nhảy nhanh”. Biết cách chơi và tham gia chơi được.
II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Sân trường sạch và mát đảm bảo an toàn. 
- Phương tiện: Còi, dây, bóng
III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A- Mở đầu: 
* Ổn định: - Báo cáo sĩ số
- Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em sẽ tập ôn luyện động tác bật cao. Trò chơi:“Chuyển nhanh, nhảy nhanh”.
5-6’
- Nghe HS báo cáo và phổ biến nhiệm vụ giáo án 
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€ 
 €GV
* Khởi động: Tập động tác khởi động làm nóng cơ thể, để cơ thể thích ứng bài sắp tập.
6 -> 8 lần
- Cho HS khởi động nhanh, gọn và trật tự
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
* Kiểm tra bài cũ: 
Gọi vài em tập lại kĩ kĩ thuật bật nhảy. 
1 -> 2 lần
- Nhận xét ghi kết quả mức hoàn thành động tác cho HS
B- Phần cơ bản
25-27’
 I/. Hướng dẫn kĩ thuật động tác:
 Bật cao:
1. Kiễng gót 2 chân, tay duỗi lên cao hít sâu vào
2. Khuỵu gối, hạ thấp trọng tâm 2 tay từ trên hạ xuống ra sau.
3. Đánh tay ra trước, phối hợp chân bật nhảy lên cao
4. Tiếp đất 2 mũi bàn chân, hạ gót, khuỵu gối, 2 tay đưa ra trước giữ thăng bằng
- Toàn lớp luyện tập kĩ thuật bật cao
- Từng nhóm tập luyện kĩ thuật bật cao
- Cho HS tập cá nhân kĩ thuật bật cao
5 -> 6 lần
4 -> 5 lần
1 -> 2 lần
- GV giảng giải và làm mẫu các kĩ thuật động tác cho HS xem và tập theo đúng từng kĩ thuật mỗi động tác.
€€€€€
€€€€€
€€€€€
€€€€€ 
 €GV
II-Trò chơi “Qua cầu tiếp sức”
Hướng dẫn kĩ thuật chơi
Cho HS chơi thử
Tiến hành trò chơi
7-9’
1 lần
- Hướng dẫn cách thức và luật chơi cho HS nắm và biết chơi. Để khi chơi các em ít phạm luật chơi.
C- Kết thúc:
3-4’
Hồi tĩnh: Tập động tác thả lỏng cơ thể, để cơ thể sớm hồi phục.
Hôm nay các em ôn luyện và học mới những nội dung gì? (Tung bóng và bắt; Nhảy dây; bật cao). 
Nhận xét và dặn dò
Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần tập lại kĩ thuật đã học thật nhiều lần./.
6 -> 8 lần
1 -> 2 lần
- Thả lỏng và nghỉ ngơi tích cực
- Cho HS nhắc lại nội dung vừa tập luyện. 
- Nhận xét và giao bài cho HS về tập luyện thêm ở nhà.
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
BÀI 50: - PHỐI HỢP CHẠY ĐÀ – BẬT CAO 
 	 - TRÒ CHƠI: “CHUYỂN NHANH, NHẢY NHANH”
I- MỤC TIÊU:
- Biết cách phối hợp chạy và bật nhảy(Chạy chậm kết hợp bật nhảy lên cao). 
- Trò chơi: “Chuyển nhanh, nhảy nhanh”. Biết cách chơi và tham gia chơi được.
II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
	- Địa điểm: Sân trường sạch và mát đảm bảo an toàn 
	- Phương tiện: Còi, niệm, bóng... 
III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A- Mở đầu: 
* Ổn định: - Báo cáo sĩ số
- Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em sẽ tiếp tục ôn lại kĩ thuật phối hợp chạy đà – bật cao. Chơi trò chơi: “Chuyển nhanh, nhảy nhanh”. 
5-6’
- Nghe HS báo cáo và phổ biến nhiệm vụ giáo án
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€ 
 €GV
* Khởi động: Tập động tác khởi động làm nóng cơ thể để cơ thể thích ứng bài sắp tập.
6 -> 8 lần
- Cho HS khởi động nhanh, gọn và trật tự
€€€€€
 €€€€€ 
* Kiểm tra bài cũ: 
Gọi vài em tập lại kĩ thuật phối hợp chạy và bật nhảy.
1 -> 2 lần
- Nhận xét đánh giá ghi mức hoàn thành động tác cho HS
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
B- Phần cơ bản
25-27’
I- Hướng dẫn kĩ thuật động tác:
15-18’
 Ôn luyện phối hợp chạy đà bật cao:
+Khi có lệnh : Chạy 3 bước đà và bật nhảy lên cao bằng một chân, tay với vật trên cao , khi rơi xuống đất chùng chân hạ gót khuỵu gối, để làm giảm chấn động, hai tay đưa ra trước giữ thăng bằng. Sau đó chạy vòng đích rồi đi thường về phía cuối hàng, lần lượt đến em khác(khi chạy đà chân mạnh lần lược bước trước).
- Toàn lớp tập luyện kĩ thuật động tác phối hợp chạy đà và bật cao. 
- Từng hàng tập luyện kĩ thuật động tác phối hợp chạy bật cao theo nhóm. 
- Cho HS tập cá nhân kĩ thuật phối hợp chạy và bật cao. 
5 -> 6 lần
3 -> 4 lần
1 -> 2 lần
- GV hô hiệu lệnh cho HS tập luyện. Kết hợp quan sát và giúp HS sửa sai khi các em tập sai kĩ thuật đ.tác.
- GV thực hiện động tác mẫu để học sinh xem lại và có hướng tập đúng kĩ thuật. 
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
II- Trò chơi: “Chuyển nhanh, nhảy nhanh” 
Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi
Cho HS chơi thử
Tiến hành trò chơi
7-9’
1 lần
- GV hướng dẫn cách thức và qui luật chơi để HS nắm và biết cách chơi, để khi chơi các em ít phạm luật chơi.
C- Kết thúc:
3-4’
Hồi tĩnh: Tập động tác thả lỏng cơ thể, để cơ thể sớm hồi phục. 
Củng cố: Hôm nay các em vừa ôn nội dung gì? (Phối hợp chạy đà và bật cao). 
Nhận xét và dặn dò
Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần tập lại kĩ thuật đã học thật nhiều lần./.
6 -> 8 lần
1 -> 2 lần
- Thả lỏng và nghỉ ngơi tích cực
- Cho hs nhắc lại nội dung vừa tập luyện. 
- Nhận xét và giao bài cho HS về tập luyện thêm ở nhà.
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
TUẦN 26
 BÀI 51: - THỂ THAO TỰ CHỌN (TÂNG CẦU ĐÙI, ĐỠ CẦU, 
 CHUYỀN CẦU BẰNG MU BÀN CHÂN) 
 	 	 - TRÒ CHƠI: “CHUYỂN VÀ BẮT BÓNG TIẾP SỨC” 
I- MỤC TIÊU:
- Thực hiện được động tác tâng cầu bằng đùi, chuyền cầu bằng mu bàn chân ( hoặc bất cứ bộ phận nào). 
- Trò chơi: “Chuyền và bắt bóng tiếp sức” . Biết cách chơi và tham gia chơi được. 
II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Sân trường sạch và mát, đảm bảo an toàn. 
- Phương tiện: Còi, cầu, bóng,
III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A- Mở đầu: 
* Ổn định: - Báo cáo sĩ số
- Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em sẽ học động tác tâng cầu bằng đùi, đỡ cầu, chuyền cầu bằng mu bàn chân. Thực hiện trò chơi: “Chuyền và bắt bóng tiếp sức. 
5-6’
- Nghe HS báo cáo và phổ biến nhiệm vụ giáo án 
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€ 
 €GV
* Khởi động: Tập động tác khởi động làm nóng cơ thể, để cơ thể thích ứng bài sắp tập.
6 -> 8 lần
- Cho HS khởi động nhanh, gọn và trật tự
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
* Kiểm tra bài cũ: 
Gọi vài em tập lại kĩ thuật bật cao và chạy bật cao.
1 -> 2 lần
-Nhận xét ghi kết quả hoàn thành đ.tác cho hs
B- Phần cơ bản
25-27’
I- Hướng dẫn kĩ thuật động tác:
 1- Giảng giải và làm mẫu động tác tâng cầu bằng đùi: 
15-18’
- GV giảng giải và làm mẫu động tác cho HS xem để HS tập theo kĩ thuật. 
+ Tay cầm cầu cùng chiều với chân đá, chân tâng cầu đưa ra sau chuẩn bị 
+ Khi tung cầu cao sao cho cầu rơi cách cơ thể khoảng 30cm về phía trước ngực.
+ Nâng đùi lên ngang hông để tiếp cầu và tâng cầu lên cao. 
- Toàn lớp thực hiện kĩ thuật động tác 
- HS tập luyện động tác theo nhóm
- HS tập cá nhân kĩ thuật động tác
5 -> 6 lần
4 -> 5 lần
1 -> 2 lần
- GV hô hiệu lệnh cho hs tập kết hợp quan sát và giúp hs sửa sai khi các em tập sai kĩ thuật 
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
2- Giảng giải và làm mẫu động tác chuyền cầu bằng mu bàn chân:
- GV giảng giải và làm mẫu động tác cho HS xem để HS tập theo kĩ thuật.
€€€€€
€€€€€
o GV
€€€€€
€€€€€
+ Cách tung cầu: Tung cầu lên cao sao cho cầu rơi trước mặt (50cm). Khi chuyền cầu thì mu bàn chân duỗi ra trước để đá cầu qua cho bạn
- Toàn lớp thực hiện kĩ thuật động tác 
- Từng nhóm tập luyện động tác 
- HS tập cá nhân kĩ thuật động tác
5 -> 6 lần
4 -> 5 lần
1 -> 2 lần
- GV hô hiệu lệnh cho hs tập và kết hợp quan sát trực tiếp giúp HS sửa sai kĩ thuật khi các em tập sai 
II-Trò chơi:“Chuyền và bắt bóng tiếp sức”.
Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi
Cho HS chơi thử
Tiến hành trò chơi
7-9’
1 lần
- Hướng dẫn cách thức, luật chơi cho hs nắm và biết chơi, để khi chơi hs ít vi phạm 
C- Kết thúc:
3-4’
Hồi tĩnh:Tập đ.tác thả lỏng cơ thể, để cơ thể sớm hồi phục. 
Củng cố: Hôm nay các em vừa học nội dung gì? (Tâng cầu và chuyền cầu). 
Nhận xét và dặn dò
Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần tập lại kĩ thuật đã học thật nhiều lần./.
6 -> 8 lần
1 -> 2 lần
- Thả lỏng và nghỉ ngơi tích cực
- Cho hs nhắc lại nội dung vừa được tập luyện. 
- Nhận xét và giao bài cho HS về tập luyện thêm ở nhà.
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
BÀI 52: - THỂ THAO TỰ CHỌN (NÉM BÓNG TRÚNG ĐÍCH VÀ 
 MỘT SỐ ĐỘNG TÁC BỔ TRỢ)
 	 - TRÒ CHƠI: “CHUYỀN VÀ BẮT BÓNG TIẾP SỨC” 
I- MỤC TIÊU:
- Thực hiện ném bóng 150 gam trúng đích cố định ( chưa cần trúng đích, chỉ cần đúng tư thế và ném bóng đi) và tung bóng bằng một tay, bắt bóng bằng hai tay; vặn mình chuyển bóng từ tay nọ sang tay kia.
- Trò chơi: “Chuyền và bắt bóng tiếp sức”. Biết cách chơi và tham gia chơi được. 
II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Sân trường sạch và mát, đảm bảo an toàn 
- Phương tiện: Còi, bóng 150 gam, bóng số 5 
III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A- Mở đầu: 
* Ổn định: - Báo cáo sĩ số
- Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em sẽ học động tác ném bóng trúng đích và một số động tác bổ trợ. Trò chơi: “Chuyền và bắt bóng tiếp sức” 
5-6’
- Nghe HS báo cáo và phổ biến nhiệm vụ giáo án 
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€ 
 €GV
* Khởi động: Tập động tác khởi động làm nóng cơ thể, để cơ thể thích ứng bài sắp tập.
6 -> 8 lần
- Cho HS khởi động nhanh, gọn và trật tự
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
* Kiểm tra bài cũ: 
Gọi vài em tập lại kĩ thuật tâng cầu và chuyền cầu.
1 -> 2 lần
- Nhận xét ghi mức hoàn thành động tác cho HS
B- Phần cơ bản
25-27’
I- Hướng dẫn kĩ thuật động tác:
 1/- Ném bóng trúng đích: 
- TTCB: Đứng ở vạch CB: 
- Khi có hiệu lệnh ném: HS tiến vào sát vạch giới hạn ném bóng để thực hiện động tác. 
- Đưa tay cầm bóng lên cao – ra sau lấy đà và vun tay từ sau ra trước rồi buông quả bóng rời tay để bóng bay đến điểm đích. 
15-18’
- Giảng giải và làm mẫu kĩ thuật cho hs xem và tập theo động tác 
- GV hô hiệu lệnh cho HS tập luyện và quan sát giúp 
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
€GV
€€€€€
- Toàn lớp thực hiện kĩ thuật đ.tác 
- HS tập luyện cá nhân các đ.tác 
5 -> 6 lần
1 -> 2 lần
HS sửa sai kĩ thuật động tác.
2/- Ôn kĩ thuật tung bóng bằng 1 tay và bắt bóng bằng 2 tay:
- Toàn lớp thực hiện kĩ thuật đ.tác.
- HS tập luyện cá nhân các đ.tác.
5 -> 6 lần
1 -> 2 lần
- Thực hiện lại động tác mẫu để hs xem và tập theo. 
3/- Vặn người chuyển bóng từ tay nọ sang tay kia: 
-TTCB: Đứng nghiêm, 2 tay dang ngang tay phải cầm bóng. 
- Tay phải cầm bóng 150gam, sau đó nâng cao đùi chân phải ngang hông, tay cầm bóng lòn bóng qua khoeo chân sang phía tay trái và dùng tay trái bắt bóng, sau đó thực hiện theo chiều ngược lại. 
- Toàn lớp thực hiện kĩ thuật đ.tác 
- HS tập luyện cá nhân các đ.tác
5 -> 6 lần
1 -> 2 lần
- Giảng giải và làm mẫu kĩ thuật cho hs xem và tập theo động tác. 
- GV hô hiệu lệnh cho HS tập luyện và quan sát giúp HS sửa sai kĩ thuật động tác.
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
€GV
 €€€€
II-Trò chơi:Chuyền và bắt bóng T.sức
Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi
Cho HS chơi thử
Tiến hành trò chơi
7-9’
1 lần
- Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi cho HS nắm và biết cách chơi
C- Kết thúc:
3-4
Hồi tĩnh: Tập động tác thả lỏng cơ thể, để cơ thể sớm hồi phục. 
Củng cố: Hôm nay các em vừa tập nội dung gì? (ném bóng trúng đích và 1 số động tác bổ trợ).
Nhận xét và dặn dò
Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần tập lại kĩ thuật đã học thật nhiều lần./.
6 -> 8 lần
1 -> 2 lần
- Thả lỏng và nghỉ ngơi tích cực
- Cho hs nhắc lại nội dung vừa tập luyện. 
- Nhận xét và giao bài cho HS về tập luyện thêm ở nhà.
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
TUẦN 27
 BÀI 53: - THỂ THAO TỰ CHỌN (CHUYỀN CẦU, TÂNG CẦU, 
PHÁT CẦU BẰNG MU BÀN CHÂN)
 	 - TRÒ CHƠI: “CHUYỀN VÀ BẮT BÓNG TIẾP SỨC” 
 I- MỤC TIÊU:
 - Thực hiện được động tác chuyền cầu bằng mu bàn chân( hoặc bất cứ bộ phận nào của cơ thể). 
- Biết cách tâng cầu và phát cầu bằng mu bàn chân. 
- Trò chơi: “Chuyền và bắt bóng tiếp sức” . Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Sân trường sạch và mát, đảm bảo an toàn . 
- Phương tiện: còi, cầu, bóng... 
III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A- Mở đầu: 
* Ổn định: - Báo cáo sĩ số
- Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em sẽ ôn động tác chuyền cầu, tâng cầu, phát cầu bằng mu bàn chân. Thực hiện trò chơi: “Chuyền và bắt bóng tiếp sức”. 
5-6’
- Nghe HS báo cáo và phổ biến nhiệm vụ giáo án 
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€ 
 €GV 
* Khởi động: Tập động tác khởi động làm nóng cơ thể, để cơ thể thích ứng bài sắp tập.
6 -> 8 lần
- Cho HS khởi động nhanh, gọn và trật tự
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV 
* Kiểm tra bài cũ: 
Gọi vài em tập lại kĩ thuật tâng cầu và chuyền cầu.
1 -> 2 lần
- Nhận xét ghi kết quả mức hoàn thành động tác cho HS
B- Phần cơ bản
25-27’
I- Hướng dẫn kĩ thuật động tác:
 * Ôn luyện kĩ thuật động tác chuyền cầu, tâng cầu, phát cầu bằng mu bàn chân: 
- Toàn lớp thực hiện kĩ thuật đ.tác tâng cầu và chuyền cầu bằng mu bàn chân
 - Từng nhóm thực hiện các đ.tác tâng cầu và chuyền cầu bằng mu bàn chân.
- HS tập luyện cá nhân các đ.tác tâng cầu và chuyền cầu bằng mu bàn chân.
15-18
5 -> 6 lần
4 -> 5 lần
1 -> 2 lần
- GV hô hiệu lệnh cho HS tập luyện và quan sát giúp HS sửa sai kĩ thuật động tác.
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
II- Trò chơi: “Chuyền và bắt bóng tiếp sức”
Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi
Cho HS chơi thử
Tiến hành trò chơi
7-9’
1 lần
- Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi cho HS nắm và biết cách chơi
C- Kết thúc:
3-4’
Hồi tĩnh: Tập động tác thả lỏng cơ thể, để cơ thể sớm hồi phục
 - Củng cố: 
 Hôm nay các em vừa ôn nội dung gì? (chuyền cầu, tâng cầu, phát cầu và thực hiện trò chơi). 
Nhận xét và dặn dò
Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần tập lại kĩ thuật đã học thật nhiều lần./.
6 -> 8 lần
1->2 lần
- Thả lỏng và nghỉ ngơi tích cực
- Cho HS trả lời những nội dung vừa được ôn luyện. 
- Nhận xét và giao bài cho HS về tập luyện thêm ở nhà.
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
 BÀI 54: – THỂ THAO TỰ CHỌN (NÉM BÓNG TRÚNG ĐÍCH VÀ 
 	 MỘT SỐ ĐỘNG TÁC BỔ TRỢ)
 – TRÒ CHƠI: “CHẠY ĐỔI CHỖ, VỖ TAY NHAU” 
I- MỤC TIÊU:
- Thực hiện ném bóng 150 gam trúng đích cố định ( chưa cần trúng đích, chỉ cần đúng tư thế và ném bóng đi) và tung bóng bằng một tay, bắt bóng bằng hai tay; chuyển bóng từ tay nọ sang tay kia.
- Trò chơi: “Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau”. Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi. 
II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Sân trường sạch và mát, đảm bảo an toàn 
- Phương tiện: Còi, bóng 150 gam, bóng số 5 
III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A- Mở đầu: 
* Ổn định: - Báo cáo sĩ số
- Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em sẽ học động tác ném bóng trúng đích và một số động tác bổ trợ. Trò chơi:“Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau” 
5-6’
- Nghe HS báo cáo và phổ biến nhiệm vụ giáo án 
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€ 
 €GV
* Khởi động: Tập động tác khởi động làm nóng cơ thể, để cơ thể thích ứng bài sắp tập.
6 -> 8 lần
- Cho HS khởi động nhanh, gọn và trật tự
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
* Kiểm tra bài cũ: 
Gọi vài em tập lại kĩ thuật tâng cầu và chuyền cầu.
1 -> 2 lần
- Nhận xét ghi mức hoàn thành động tác cho HS
B- Phần cơ bản
25-27’
I- Hướng dẫn kĩ thuật động tác:
 1/- Ném bóng trúng đích: 
- Toàn lớp thực hiện kĩ thuật đ.tác 
- HS tập luyện cá nhân các đ.tác
15-18’
5 -> 6 lần
1 -> 2 lần
- GV hô hiệu lệnh cho HS tập luyện và quan sát giúp HS sửa sai kĩ thuật động tác.
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
€GV
€€€€€
2/- Ôn kĩ thuật tung bóng bằng 1 tay và bắt bóng bằng 2 tay:
- Toàn lớp thực hiện kĩ thuật đ.tác.
- HS tập luyện cá nhân các đ.tác.
5 -> 6 lần
1 -> 2 lần
- Thực hiện lại động tác mẫu để hs xem và tập theo. 
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
€GV
 €€€€ 
3/- Chuyển bóng từ tay nọ sang tay kia: 
- Toàn lớp thực hiện kĩ thuật đ.tác 
- HS tập luyện cá nhân các đ.tác
5 -> 6 lần
1 -> 2 lần
- GV hô hiệu lệnh cho HS tập giúp HS sửa sai kĩ thuật động tác.
II- Trò chơi: “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”. 
Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi
Cho HS chơi thử
Tiến hành trò chơi
7-9’
1 lần
- Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi cho HS nắm và biết cách chơi
C- Kết thúc:
3-4
Hồi tĩnh: Tập động tác thả lỏng cơ thể, để cơ thể sớm hồi phục. 
Củng cố: Hôm nay các em vừa tập nội dung gì? (ném bóng trúng đích và 1 số động tác bổ trợ).
Nhận xét và dặn dò
Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần tập lại kĩ thuật đã học thật nhiều lần./.
6 -> 8 lần
1 -> 2 lần
- Thả lỏng và nghỉ ngơi tích cực
- Cho hs nhắc lại nội dung vừa tập luyện. 
- Nhận xét và giao bài cho HS về tập luyện thêm ở nhà.
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
TUẦN 28
BÀI 55 : – THỂ THAO TỰ CHỌN ( TÂNG CẦU ĐÙI, BẰNG MU BÀN CHÂN, PHÁT CẦU BẰNG MU BÀN CHÂN)
 – TRÒ CHƠI: “ BỎ KHĂN” 
 I- MỤC TIÊU:
 - Thực hiện được động tác tâng cầu bằng đùi, tâng cầu và phát cầu bằng mu bàn chân( hoặc bất cứ bộ phận nào của cơ thể). 
- Trò chơi: “Bỏ khăn” . Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Sân trường sạch và mát, đảm bảo an toàn . 
- Phương tiện: còi, cầu, bóng... 
III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A- Mở đầu: 
* Ổn định: - Báo cáo sĩ số
- Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em sẽ ôn động tác tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân, phát cầu bằng mu bàn chân. Thực hiện trò chơi: “Bỏ khăn”. 
5-6’
- Nghe HS báo cáo và phổ biến nhiệm vụ giáo án 
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€ 
 €GV
* Khởi động: Tập động tác khởi động làm nóng cơ thể, để cơ thể thích ứng bài sắp tập.
6 -> 8 lần
- Cho HS khởi động nhanh, gọn và trật tự
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
* Kiểm tra bài cũ: 
Gọi vài em tập lại kĩ thuật tâng cầu và chuyền cầu.
1 -> 2 lần
- Nhận xét ghi kết quả mức hoàn thành động tác cho HS
B- Phần cơ bản
25-27’
I- Hướng dẫn kĩ thuật động tác:
 * Ôn luyện kĩ thuật động tác tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân, phát cầu bằng mu bàn chân: 
- Toàn lớp thực hiện kĩ thuật đ.tác tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân, phát cầu bằng mu bàn chân.
 - Từng nhóm thực hiện các đ.tác tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân, phát cầu bằng mu bàn chân.
- HS tập luyện cá nhân các đ.tác tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân, phát cầu bằng mu bàn chân. 
15-18
5 -> 6 lần
4 -> 5 lần
1 -> 2 lần
- GV hô hiệu lệnh cho HS tập luyện và quan sát giúp HS sửa sai kĩ thuật động tác.
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
II- Trò chơi: “Bỏ khăn”. 
Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi
Cho HS chơi thử
Tiến hành trò chơi
7-9’
1 lần
- Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi cho HS nắm và biết cách chơi
C- Kết thúc:
3-4’
Hồi tĩnh: Tập động tác thả lỏng 

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an the duc lop 5 hoc ki 2_12296048.doc