Giáo án Thực hành kỹ năng sống - Bài 6 - Giải quyết vấn đề hiệu quả (tiết 2)

Thực hành kỹ năng sống

Bài 6: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ HIỆU QUẢ (Tiết 2)

I/ Mục tiêu:

- Hiểu được tầm quan trọng của việc giải quyết vấn đề trong học tập.

- Biết cách giải quyết vấn đề của bản thân một cách có hiệu quả.

II/ Phương tiện dạy học:

- GV: SGV thực hành kỹ năng sống.

- HS: SGK thực hành kỹ năng sống.

III/ Tiến trình dạy:

I/ Ổn định:

II/ Bài cũ:

- Em hãy kể lại một số việc làm thể hiện việc giải quyết vấn đề trong học tập.

- GV cho HS nhận xét

- GV nhận xét

II/ Bài mới:

a) Khám phá:

- Ở tiết 1, Các em đã biết được một số cách giải quyết tốt vấn đề trong học tập. Bài học ngày hôm nay, sẽ giúp chúng ta tiếp tục biết thêm những cách khác để giải quyết tốt vấn đề trong học tập và những cách cư xử không giúp em giải quyết vấn đề. Đó là bài: Giải quyết vấn đề hiệu quả(Tiết 2)

 

doc 3 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 580Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thực hành kỹ năng sống - Bài 6 - Giải quyết vấn đề hiệu quả (tiết 2)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thực hành kỹ năng sống
Bài 6: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ HIỆU QUẢ (Tiết 2)
I/ Mục tiêu:
- Hiểu được tầm quan trọng của việc giải quyết vấn đề trong học tập.
- Biết cách giải quyết vấn đề của bản thân một cách có hiệu quả.
II/ Phương tiện dạy học:
- GV: SGV thực hành kỹ năng sống.
- HS: SGK thực hành kỹ năng sống.
III/ Tiến trình dạy:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
I/ Ổn định:
II/ Bài cũ:
- Em hãy kể lại một số việc làm thể hiện việc giải quyết vấn đề trong học tập.
- GV cho HS nhận xét
- GV nhận xét
II/ Bài mới:
a) Khám phá: 
- Ở tiết 1, Các em đã biết được một số cách giải quyết tốt vấn đề trong học tập. Bài học ngày hôm nay, sẽ giúp chúng ta tiếp tục biết thêm những cách khác để giải quyết tốt vấn đề trong học tập và những cách cư xử không giúp em giải quyết vấn đề. Đó là bài: Giải quyết vấn đề hiệu quả(Tiết 2)
b) Kết nối: nêu miệng
Mục tiêu: HS nhận biết được những cách giúp giải quyết vấn đề trong học tập.
- GV cho HS quan sát hình
- GV cho các nhóm trình bày: 
- Các em hãy nêu những cách giúp em giải quyết vấn đề trong học tập:
- Em đã làm được những việc nào đã nêu trên.
- GV cho HS nhận xét
- GV nhận xét và kết luận: Có rất nhiều cách giúp em giải quyết vấn đề trong học tập:
{ Chủ động hỏi thầy cô, bạn bè.
{ Tìm hiểu cách giải quyết cho một vấn đề
{ Đón nhận sự khích lệ của bạn bè.
{ Hướng dẫn lại cho bạn bè.
{ Trao đổi với bạn bè.
{ Tự tin giải quyết vấn đề.
c. Thực hành:
*Hoạt động 2: Nhóm đôi
Mục tiêu: Biết được những cách cư xử không giúp em giải quyết vấn đề.
GV hỏi:
+ Em nêu những cách cư xử không giúp em giải quyết vấn đề:
- GV cho HS nhận xét
- GV nhận xét và kết luận: Ở trên là những cách cư xử không giúp em giải quyết vấn đề. Các em cần hết sức tránh.
*Hoạt động 3: Tập thể
Mục tiêu: Biết được các bước giải quyết vấn để em nên biết.
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu các bước giải quyết vấn đề.
- GV cho HS nhận xét
- GV nhận xét
c/ Vận dụng:
- Hôm nay, chúng ta học bài gì?
- Em hãy kể những cách giúp em giải quyết vấn đề trong học tập
- GV nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài sau: Cùng học, cùng chơi.
- HS hát.
- HS trả lời: Đặt chuông báo thức trước khi ngủ, ghi chép bài đầy đủ,
- HS nhận xét
- HS lắng nghe
- HS lắng nghe và nhắc lại tên tựa bài:
Giải quyết vấn đề hiệu quả(Tiết 2)
- HS quan sát hình
- Các nhóm trình bày:
- HS nêu:
{ Hình 1: Chủ động hỏi thầy cô, bạn bè.
{ Hình 2: Tìm hiểu cách giải quyết cho một vấn đề
{ Hình 3: Đón nhận sự khích lệ của bạn bè.
{ Hình 4: Hướng dẫn lại cho bạn bè.
{ Hình 5: Trao đổi với bạn bè.
{ Hình 6: Tự tin giải quyết vấn đề.
- HS trả lời.
- HS nhận xét
- HS lắng nghe
HS trả lời:
+ Những cách cư xử không giúp em giải quyết vấn đề:
l Tức giận
l Trốn tránh
l Buồn chán
l Đổ lỗi
l Kiêu căng
l Vội vàng
l Im lặng
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe và nhắc lại.
- HS trả lời:
1. Xác định vấn đề và tìm ra nguyên nhân.
2. Đưa ra các cách giải quyết vấn đề.
3. Phân tích xem cách nào phù hợp
4. Quyết định lựa chọn cách giải quyết
5. Thực hiện cách đã chọn.
- HS nhận xét
- HS lắng nghe
- Hôm nay, chúng ta học bài: Giải quyết vấn đề hiệu quả (tiết 2)
- Những cách giúp em giải quyết vấn đề trong học tập:
{ Chủ động hỏi thầy cô, bạn bè.
{ Tìm hiểu cách giải quyết cho một vấn đề
{ Đón nhận sự khích lệ của bạn bè.
{ Hướng dẫn lại cho bạn bè.
{ Trao đổi với bạn bè.
{ Tự tin giải quyết vấn đề.
- HS lắng nghe
An Tây, ngày tháng năm
GV soạn giảng
An Tây, ngày tháng năm
Khối trưởng
Trịnh Thị Hoàng Loan

Tài liệu đính kèm:

  • docBai 6 Giải quyết vấn đề hiệu quả (tiết 2).doc