Bài toán Gấp một số lên nhiều lần

Bài 1 : Một buổi tập múa có 6 bạn nam, số bạn nữ gấp 3 lần số bạn nam. Hỏi buổi tập múa có bao nhiêu bạn nữ?

 Tóm tắt:

Bài giải

.

.

.

.

Bài 2 : Năm nay em 6 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi?

Tóm tắt :

Số tuổi của em :

Số tuổi của chị :

 

doc 3 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 04/01/2021 Lượt xem 392Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài toán Gấp một số lên nhiều lần", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BUỔI 11:
GẤP MỘT SỐ LÊN NHIỀU LẦN
Ví dụ :
Bài 1 : Một buổi tập múa có 6 bạn nam, số bạn nữ gấp 3 lần số bạn nam. Hỏi buổi tập múa có bao nhiêu bạn nữ?
 Tóm tắt:
Bài giải
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Bài 2 : Năm nay em 6 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi?
Tóm tắt : 
Số tuổi của em :
Số tuổi của chị : 
Bài giải
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Bài 3: Con hái được 7 quả cam, mẹ hái được gấp 5 lần số cam của con. Hỏi mẹ hái được bao nhiêu quả cam?
Tóm tắt : 
Số cam của con :
Số cam của mẹ : 
Bài giải
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Bài 4 : 
a) Vẽ đoạn thẳng AB dài 6 cm.
b) Vẽ đoạn thẳng CD dài gấp đôi (gấp 2 lần) đoạn thẳng AB.
c) Vẽ đoạn thẳng MN dài bằng 1/3 đoạn thẳng AB.
a, 
b,
c,
Bài 5: Lan có 18 con tem, Lan có số tem gấp 3 lần số tem của Thắm. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu con tem?
Tóm tắt : 
Số tem của Lan :
Số tem của Thắm : 
Bài giải
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Bài 6 : Điền vào ô trống: 

Tài liệu đính kèm:

  • docGap mot so len nhieu lan_12277444.doc