Giáo án Tiếng việt 1 - Vần ôn - ơn (t1)

- MÔN : TIẾNG VIỆT

- BÀI : Vần ôn - ơn (T1)

- TIẾT :

I/. MỤC TIÊU :

1/. Kiến thức :

- Học sinh đọc và viết vần ôn – ơn – con chồn - sơn ca.

- Đọc được từ và câu ứng dụng . Luyện nói theo chủ đề “Sau cơn mưa , cả nhà cá bơi đi bơi lại bận rộn”

2/. Kỹ năng:

- Đọc đúng , viết được, đng tiếng , từ có vần ôn . Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Mai sau khôn lớn”

3/. Thái độ :

Học sinh yêu ngôn ngữ Tiếng việt qua các hoạt động học .

II/. CHUẨN BỊ :

1/. Giáo viên: Tranh minh họa/SGK, , chữ mẫu.

2/. Học sinh: SGK, bảng con , bộ thực hành.

 

doc 5 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 780Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tiếng việt 1 - Vần ôn - ơn (t1)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Thứ .. ngày ... tháng .... năm 2017
MÔN 	: TIẾNG VIỆT
BÀI 	: Vần ôn - ơn (T1)
TIẾT 	: 
I/. MỤC TIÊU :
1/. Kiến thức : 
- Học sinh đọc và viết vần ôn – ơn – con chồn - sơn ca. 
- Đọc được từ và câu ứng dụng . Luyện nói theo chủ đề “Sau cơn mưa , cả nhà cá bơi đi bơi lại bận rộn”
2/. Kỹ năngï:
- Đọc đúng , viết được, đúng tiếng , từ có vần ôn . Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Mai sau khôn lớn”
3/. Thái độ : 
Học sinh yêu ngôn ngữ Tiếng việt qua các hoạt động học . 
II/. CHUẨN BỊ :
1/. Giáo viên: Tranh minh họa/SGK, , chữ mẫu.
2/. Học sinh: SGK, bảng con , bộ thực hành.
III/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
1/. ỔN ĐỊNH (1’)
2/. KIỂM TRA BÀI CŨ (4’) 
a- Kiểm tra miệng 
Yêu cầu : 
-Học sinh đọc trang trái?
- Học sinh đọc trang phải?
- Học sinh đọc cả bài ?
b-Kiểm tra viết : 
-Giáo viên đọc, Học sinh viết chính tả vào bảng:
Tổ 1 : ân – ăn 
Tổ 2: Cái cân 
Tổ 3: Con trăn
Nhận xét.
3/. Bài mới ( 5 ‘)
Giới thiệu bài:
Hôm nay, cô và các em học 2 vần mới:ôn – ơn 
Giáo viên ghi tựa : 
HOẠT ĐỘNG 1 (8’) Học vần ôn
Nhận diện : 
Giáo viên gắn vần ôn 
Vần ôn được ghép bởi mấy âm ? 
So sánh ôn vàø on
Tìm và ghép vần on
à Nhận xét :
b- Đánh vần :
Gíao viên phân tích vần : ôn
Giáo viên đánh vần mẫu: ô- n - ôn
Cô có vần ôn muốn có tiếng chồn cô thêm âm gì? 
Giáo viên đánh vần mẫu: ch – ôn – chồn
Giáo viên treo tranh hỏi :Tranh vẽ gì? : 
Giáo viên ghi bảng - đọc mẫu : 
è Nhận xét : 
c- Hướng dẫn viết:
*- Giáo viên gắn mẫu :vần ôn 
Giáo viên viết mẫu : vần ôn
Hướng dẫn cách viết : 
*- Giáo viên gắn mẫu :vần con chồn 
Giáo viên viết mẫu : vần con chồn
Hướng dẫn cách viết : 
Lưu ý: Khoảng cách , nét nối giữa các con chữ .
è Nhận xét :
HOẠT ĐỘNG 2 :(10’) Học vần ơn 
Nhận diện :
 Giáo viên gắn vần ơn 
Vần ơn có những âm nào ghép lại? 
So sánh ơn và ôn
Tìm và ghép vần ơn
à Nhận xét :
b- Đánh vần :
Giao viên phân tích vần : ơn
Giáo viên đánh vần mẫu: ơ- n - ơn
Có vần ơn muốn có tiếng sơn cô thêm âm gì? 
Đánh vần mẫu: s – ơn – sơn – sơn ca
Giáo viên treo tranh hỏi :Tranh vẽ gì? : 
Giáo viên ghi bảng - đọc mẫu : 
è Nhận xét : Sửa sai
c- Hướng dẫn viết bảng :
*- Giáo viên gắn mẫu :chữ ơn 
Giáo viên viết mẫu : chữ ơn 
Hướng dẫn cách viết : 
*- Giáo viên gắn mẫu :chữ sơn ca 
Giáo viên viết mẫu : chữ sơn ca 
Hướng dẫn cách viết : 
àNhận xét : Chỉnh sửa .
HOẠT ĐỘNG 3 :(10 ’) ĐỌC TỪ ỨNG DỤNG 
Giáo viên hướng dẫn trò chơi: Ghép hình .
Luật chơi: Giáo viên đưa một số các mẫu hình , 4 Học sinh lên bảng lựa chọn và ghép hình cho phù hợp và thời gian trò chơi là hết 1 bài hát .
à Nhận xét : Tuyên dương 
Giáo viên giới thiệu và giải thích từ ứng dụng:
+ Ôn bài: là ôn lại những kiến thức bài cũ .
+ Khôn lớn : 
+ Cơn mưa: Chỉ cơn mưa nói chung.
+ Mơn mởn: Lá xanh non, xanh mơn mởn.
Yêu cầu Học sinh đọc?
Trong các từ trtên , tiếng nào chứa vần chưa học?
è Nhận xét :
4. CỦNG CỐ : Trò chơi
Giáo viên nêu trò chơi : Ai nhanh – Ai đúng .
Luật chơi: Học sinh chia thành 2 dãy cử đại diện lên gạch dưới các tiếng có vần vừa học trong thời gian là hết 1 bài hát .
Hình thức : Chơi tiếp sức .
Đội đội nào gạch nhanh, nhiều , đúng ð Thắng 
è Nhận xét : Tuyên dương .
Thư giãn chuyển tiết.
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINHØ
- Hát 
Học sinh mở SGK
- 2 Học sinh đọc trang trái.
- 2 Học sinh đọc trang phải.
- 1 Học sinh đọc cả bài.
- Học sinh viết bảng con theo từng tổ 
- Lắng nghe
- Học sinh nhắc lại .
- Học sinh quan sát 
- Tạo bởi 2 âm: ô - n 
- Giống : n đứng đằng sau 
- Khác: ôn đứng ở đầu ô
 on đứng đầu là o
- HS tìm ghép trong bộ thực hành
- Học sinh lắng nghe.
- ô đứng trước và âm n đứng sau
( Cá nhân, dãy bàn đồng thanh0.
- Thêm âm ch và dấu thanh huyền ta được tiếng chồn
( Cá nhân, dãy bàn đồng thanh).
 - 1 Học sinh đọc : Con chồn.
( Cá nhân, nhóm, tổ đồng thanh) 
- Học sinh quan sát 
- Tô khan 
- Học sinh viết bảng con : ôn
- Học sinh viết 1 lần 
- Học sinh quan sát 
- Tô khan 
- Học sinh viết bảng con :con chồn 
- Học sinh viết 1 lần
- Học sinh quan sát 
- Được ghép bởi 2 con chữ : ơ và n
- Giống : đều có n đứng ở sau
- Khác : ơn bắt đầu bằng ơ
 ôn bắt đất bằng ô
- HS tìm ghép trong bộ thực hành
- Học sinh lắng nghe.
- ơ đứng trước và n đứng sau
(Cá nhân, dãy bàn đồng thanh).
- Thêm âm s ta được tiếng sơn
( Cá nhân, đôi bạn đồng thanh).
 1 Học sinh đọc : Con chim sơn ca.
( Cá nhân, dãy bàn đồng thanh).
- Học sinh quan sát 
- Tô khan 
- Học sinh viết bảng: ơn
- Học sinh quan sát 
 - Tô khan 
- Học sinh viết bảng: sơn ca
Học sinh quan sát .
4 Học sinh lên bảng thi đua.
ơn bài - khôn lớn
cơn mưa - mơn mởn .
- Cá nhân, bàn tổ đồng thanh .
- Học sinh nêu: 
 ơân à ôn 
Khôn à ôn 
Cơn à ơn 
Mơn mởn à ơn
- Học sinh cử mỗi dãy 4 Học sinh tham gia trò chơi .
- Cả lớp vỗ tay cổ vũ và hát .
Sơn , ngôn, tía , lợn, , nôn , ớn, xâu, môn , xôn, gợn , gài , trợn . . .
- 2 Học sinh đọc lại các tiếng vừa gạch chân 
TIẾT 
LUYỆN TẬP (T2)
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
1/. ỔN ĐỊNH (1’)
HOẠT ĐỘNG 1 (8 ’) Luyện đọc
Yêu cầu :	
Giáo viên đọc mẫu trang trái :
Giáo viên treo tranh và hỏi:
Tranh vẽ gì?
à Cô có câu : . . . Đọc .
“Sau cơn mưa , cả nhà cá bơi đi bơi lại bận rộn”
è Nhận xét : Sửa sai .
HOẠT ĐỘNG 2 : (12) Luyện viết vở 
Giáo viên giới thiệu nội dung luyện viết:
“ôn – con chồn – ơn – sơn ca “
Con chữ nào cao 2 dòng li?
Con chữ nào cao 5 dòng li?
Khoảng cách giữa chữ và chữ ?
Khoảng cách giữa từ và từ ?
Giáo viên viết mẫu :
ôn – con chồn
ơn – sơn ca
Giáo viên hướng dẫn cách viết vào vở .
Lưu ý : Giáo viên chỉnh sửa tư thế ngồi viết của Học sinh .
è Nhận xét : Phần viết vở – Sửa sai.
HOẠT ĐỘNG 3:10 ’) LUYỆN NÓI 
Giáo viên treo tranh :
Hỏi tranh vẽ gì ?
Ai cũng có ước mơ,thế em đã từng mơ ước chưa ?
Ước mơ của các em là gì?
Vì sao em có mơ ước đó ?
Để thực hiện ước mơ đó, bây giờ em sẽ làm gì ?
è Nhận xét :
4/CỦNG CỐ (5’) Trò chơi
Trò chơi: Gạch chân vần vừa học 
Luật chơi: Chia 2 dãy cử 3 đại diện tham gia gạch chân các từ vừa học.
Thời gian : Dứt 1 bài hát .
è Nhận xét :tuyên Dương 
5/. DẶN DÒ(1’):
Về nhà : Đọc lại bài vừa học 
Chuẩn bị : Bài en - ên
Nhận xét tiết học 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 - Hát 
Học sinh mở SGK
( Cá nhân, dãy bàn, đồng thanh)
Học sinh quan sát .
Cá bơi lội.
Dãy bàn, tổ , cả lớp đọc.
- Học sinh quan sát 
- Con chữ : ô , n , ơ , c , a, s
- Con chữ : h 
- 1 thân con chữ 0
- 2 thân con chữ 0
- Học sinh quan sát 
- Học sinh viết vào vở .
- Học sinh quan sát 
- Vẽ : “ Bạn nhỏ mong khi lớn lên sẽ là chiến sỹ biên phòng “
- Học sinh luyện nói 
- Học sinh tự nêu 
- Học sinh chia thành 2 dãy cử 3 đại diện lên tham gia trò chơi .

Tài liệu đính kèm:

  • docbai 46 on on_12221282.doc