Giáo án Tin học 3 - Chủ đề 2 - Bài 4: Tẩy, xoá chi tiết tranh vẽ - Trường TH Lê Ninh

Tin học

Bài 4: TẨY, XÓA CHI TIẾT TRANH VẼ

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Kiến thức: Nhận biết, biết sử dụng công cụ tẩy để xóa chi tiết tranh vẽ. Biết sử dụng công cụ chọn hình vuông, chọn hình tự do để chọn chi tiết trang vẽ muốn xóa.

Kỹ năng: Sử dụng được, đúng và thao tác tốt công cụ tạo vùng chọn. Biết sử dụng công cụ tẩy để xoá một vùng nhỏ trên hình đã vẽ và biết cách sử dụng công cụ chọn và chọn tự do để xoá một vùng lớn.

Thái độ: HS có thái độ nghiêm túc khi luyện tập thao tác tẩy, xóa chi tiết tranh vẽ. Ngồi và nhìn đúng tư thế.

II. ĐỒ DÙNG

 Máy tính có phần mềm Paint.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

1. Kiểm tra bài cũ

- Em hãy lên vẽ vầng trăng có độ dày nét vẽ 3px và màu nét vẽ là màu vàng?

- HS thực hiện.

- Lớp, GV nhận xét.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

- Các em đã được làm quen và thực hành vẽ một số hình vẽ với phần mềm tập vẽ Paint. Vậy khi chúng ta vẽ sai một số chi tiết trong hình vẽ, ta làm thế nào để chỉnh sửa cho tranh vẽ được đẹp hơn? Để hiểu rõ vấn đề này ta tìm hiểu bài mới.

 

docx 5 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 04/01/2021 Lượt xem 830Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 3 - Chủ đề 2 - Bài 4: Tẩy, xoá chi tiết tranh vẽ - Trường TH Lê Ninh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 12
Thứ tư ngày 22 tháng 11 năm 2017
Buổi: 1
Tiết 1: 3A	Tiết 3: 3C
Tiết 2: 3B	Tiết 4: 3D
Tin học
Bài 4: TẨY, XÓA CHI TIẾT TRANH VẼ 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Kiến thức: Nhận biết, biết sử dụng công cụ tẩy để xóa chi tiết tranh vẽ. Biết sử dụng công cụ chọn hình vuông, chọn hình tự do để chọn chi tiết trang vẽ muốn xóa.
Kỹ năng: Sử dụng được, đúng và thao tác tốt công cụ tạo vùng chọn. Biết sử dụng công cụ tẩy để xoá một vùng nhỏ trên hình đã vẽ và biết cách sử dụng công cụ chọn và chọn tự do để xoá một vùng lớn.
Thái độ: HS có thái độ nghiêm túc khi luyện tập thao tác tẩy, xóa chi tiết tranh vẽ. Ngồi và nhìn đúng tư thế.
II. ĐỒ DÙNG 
 Máy tính có phần mềm Paint.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Kiểm tra bài cũ 
- Em hãy lên vẽ vầng trăng có độ dày nét vẽ 3px và màu nét vẽ là màu vàng?
- HS thực hiện.
- Lớp, GV nhận xét.
Bài mới: 
a. Giới thiệu bài: 
- Các em đã được làm quen và thực hành vẽ một số hình vẽ với phần mềm tập vẽ Paint. Vậy khi chúng ta vẽ sai một số chi tiết trong hình vẽ, ta làm thế nào để chỉnh sửa cho tranh vẽ được đẹp hơn? Để hiểu rõ vấn đề này ta tìm hiểu bài mới.
b. Giảng bài: 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
HĐ1. Tẩy chi tiết tranh vẽ
* Các bước thực hiện:
- Gv giới thiệu công cụ tẩy.
+ Chọn công cụ tẩy trong hộp công cụ.
+ Chọn nét vẽ ở phía dưới hộp công cụ.
+ Nhấn giữ chuột trái và di chuyển chuột để tẩy hình vẽ.
* Chú ý: Để thay đổi kích thước của tẩy em có thể chọn công cụ rồi chọn kích thước trong nút lệnh 
- Hs lắng nghe và quan sát.
- HS thực hành theo đúng các bước thực hiện.
HĐ 2. Xóa chi tiết tranh vẽ
* Các bước thực hiện 1:
- Gv giới thiệu công cụ tạo vùng chọn.
+ Chọn công cụ trong hộp công cụ.
+ Kéo thả chuột và di chuyển chuột sao cho phần nét đứt bao quanh chi tiết trong hình vẽ cần xóa.
+ Nhấn phím DELETE để xóa vùng đã chọn.
* Chú ý: Để thay đổi kích thước của tẩy em có thể chọn công cụ rồi chọn kích thước trong nút lệnh 
- Gv ghi bảng.
* Các bước thực hiện 2:
- Gv giới thiệu công cụ tạo vùng chọn.
+ Chọn công cụ trong hộp công cụ.
+ Kéo thả chuột và di chuyển chuột sao cho phần nét đứt bao quanh chi tiết trong hình vẽ cần xóa.
+ Nhấn phím DELETE để xóa vùng đã chọn.
* Chú ý: Để thay đổi kích thước của tẩy em có thể chọn công cụ rồi chọn kích thước trong nút lệnh 
- Gv ghi bảng.
- Lắng nghe, quan sát.
- Quan sát giáo viên làm mẫu.
- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.
Củng cố 
- GV tóm tắt lại ý chính của bài học.
- Yêu cầu HS tắt máy đúng quy trình, sắp xếp gọn gàng bàn máy.
- Nhận xét ý thức, thái độ của HS trong tiết học.
Thứ năm ngày 23 tháng 11 năm 2017
Buổi: 1
Tiết 1: 3B	Tiết 3: 3D
Tiết 2: 3C	Tiết 4: 3A
Tin học
Bài 4: TẨY, XÓA CHI TIẾT TRANH VẼ (Tiếp)	
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Kiến thức: Nhận biết, biết sử dụng công cụ tẩy để xóa chi tiết tranh vẽ. Biết sử dụng công cụ chọn hình vuông, chọn hình tự do để chọn chi tiết trang vẽ muốn xóa.
Kỹ năng: Sử dụng được, đúng và thao tác tốt công cụ tạo vùng chọn. Biết sử dụng công cụ tẩy để xoá một vùng nhỏ trên hình đã vẽ và biết cách sử dụng công cụ chọn và chọn tự do để xoá một vùng lớn.
Thái độ: HS có thái độ nghiêm túc khi luyện tập thao tác tẩy, xóa chi tiết tranh vẽ. Ngồi và nhìn đúng tư thế.
II. ĐỒ DÙNG
Máy tính có phần mềm Paint.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Kiểm tra bài cũ 
- Em hãy cho biết các bước tẩy, xóa chi tiết tranh vẽ?
- 1 HS trả lời.
- Lớp, GV: nhận xét.
Bài mới: 
Giới thiệu bài: Tiết trước các em đã được làm quen với công cụ tẩy, xóa chi tiết tranh vẽ. Tiết học này, chúng ta sẽ thực hành, làm bài tập củng cố lại các kiến thức đã học.
Giảng bài: Hướng dẫn làm bài tập
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
HĐ1. Hoạt động thực hành
 a. Hoạt động thực hành 1:
- GV yêu cầu HS thực hành nhóm: vẽ chiếc điện thoại như hình mẫu, lưu bài vẽ vào thư mục trong máy tính và lưu tên dien thoai.
- GV nhận xét, tuyên dược các nhóm vẽ đẹp, đúng, nhanh.
b. Hoạt động thực hành 2:
- GV yêu cầu HS thực hành nhóm: mở bài vẽ điện thoại vừa lưu, xóa bỏ một vài chi tiết và vẽ thêm các chi tiết khác để được chiếc điện thoại như hình mẫu.
- GV nhận xét, tuyên dược các nhóm vẽ đẹp, đúng, nhanh.
- HS trao đổi, thảo luận theo nhóm, quan sát hình mẫu để tìm công cụ vẽ trong hộp hình mẫu cho đúng.
- HS thực hành vẽ chiếc điện thoại theo mẫu.
- Sau khi vẽ xong, HS lưu lại bài vẽ vào thư mục trên máy tính và lưu tên “dien thoai (tên của HS gõ không dấu)”
VD: dien thoai linh, dien thoai van anh, ... 
- HS báo cáo kết quả đã làm được.
- HS trao đổi, thảo luận theo nhóm, quan sát hình mẫu để tìm sự khác nhau giữa 2 hình vẽ chiếc điện thoại, xóa bỏ những chi tiết khác nhau của hình mẫu 1 với hình mẫu 2. Vẽ thêm các chi tiết khác để được hình chiếc điện thoại theo hình mẫu 2.
- HS thực hành vẽ chiếc điện thoại theo mẫu.
- Sau khi vẽ xong, HS lưu lại bài vẽ vào thư mục trên máy tính .
- HS báo cáo kết quả đã làm được.
HĐ 2. Hoạt động ứng dụng, mở rộng
- GV hướng dẫn HS mở các công cụ , trong để quan sát, tìm hiểu chức năng của các công cụ này.
- GV nhận xét, chốt ý kiến đúng.
- HS thực hành theo hướng dẫn, trao đổi với bạn chức năng của các công cụ , . 
- HS báo cáo kết quả tìm hiểu được.
Củng cố. 
- GV hệ thống lại các ý chính của bài học thông qua phần ghi nhớ.
- HS đọc: Em cần ghi nhớ (SGK/tr48)
- Nhận xét ý thức, thái độ của HS trong tiết học.

Tài liệu đính kèm:

  • docxCD2 Bai 4 Tay xoa chi tiet tranh ve_12197352.docx