Giáo án Tin học 4 - Tuần 20 Bài 5 - Xử lí một phần văn bản, hình và tranh ảnh

TIN HỌC

Tiết 39 - Bài 5: XỬ LÍ MỘT PHẦN VĂN BẢN, HÌNH VÀ TRANH ẢNH

I. MỤC TIÊU:

- Học sinh thực hiện được thao tác: xóa, sao chép, cắt, dán một phần văn bản, hình và tranh ảnh.

- Biết cách sử dụng hợp lí các công cụ đơn giản để xử lí văn bản.

- Thể hiện tính tích cực, thái độ nghiêm túc trong học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Giáo án, sách giáo khoa, phòng máy tính.

- HS: Sách giáo khoa, vở ghi, bút.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

docx 6 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 06/01/2021 Lượt xem 297Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 4 - Tuần 20 Bài 5 - Xử lí một phần văn bản, hình và tranh ảnh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 20
	(Từ ngày đến năm )
Ngày giảng: Thứ , ngày tháng năm 
	TIN HỌC
Tiết 39 - Bài 5: XỬ LÍ MỘT PHẦN VĂN BẢN, HÌNH VÀ TRANH ẢNH
I. MỤC TIÊU:
- Học sinh thực hiện được thao tác: xóa, sao chép, cắt, dán một phần văn bản, hình và tranh ảnh.
- Biết cách sử dụng hợp lí các công cụ đơn giản để xử lí văn bản.
- Thể hiện tính tích cực, thái độ nghiêm túc trong học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Giáo án, sách giáo khoa, phòng máy tính.
- HS: Sách giáo khoa, vở ghi, bút.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
A. Khởi động
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: 
Câu hỏi 1: Em hãy chèn bảng có 4 cột, 6 dòng vào trang soạn thảo? 
- Gọi HS khác nhận xét.
- GV nhận xét, đánh giá.
Câu hỏi 2: Cho bảng sau, em hãy tách 1 ô tùy ý thành 3 ô? 
- Gọi HS khác nhận xét.
- GV nhận xét, đánh giá.
B. Bài mới: 
1. Hoạt động cơ bản
Xử lí một phần văn bản. 
 HĐ 1: Chọn phần văn bản
- GV hướng dẫn học sinh mở một văn bản có sẵn, và y/c HS chọn một phần văn bản? 
- Gọi một HS lên bảng trình bày cách làm.
- Gọi HS khác nhận xét.
- GV nhận xét, đánh giá.
HĐ 2: Xóa, cắt một phần văn bản.
- GV hướng dẫn thao tác xóa cắt một phần văn bản.
+Bước 1: Chọn phần văn bản muốn xóa hoặc cắt.
+Bước 2: Nhấn phím Delete để xóa, chọn Cut để cắt phần văn bản.
- GV thực hành mẫu.
- Gọi 2-3 HS thực hành mẫu.
- Yêu cầu HS thực hành theo nhóm máy. GV quan sát để kịp thời giúp đỡ các em gặp khó khăn.
- Hiển thị một số bài làm để HS quan sát và nhận xét.
- Nhận xét và tuyên dương.
HĐ 3: Sao chép và dán một phần văn bản tới vị trí khác.
 - GV hướng dẫn thao tác sao chép và dán một phần văn bản tới vị trí khác.
+Bước 1: Chọn phần văn bản muốn sao chép.
+Bước 2: Trong thẻ Home chọn .
+Bước 3: Đưa con trỏ đến vị trí cần dán phần văn bản rồi chọn .
- GV hướng dẫn học sinh thực hành.
- Gọi 2 HS lên thực hành.
- Yêu cầu HS thực hành theo nhóm máy.
- GV trình bày kết quả thực hành của một vài học sinh cho cả lớp xem và nhận xét.
- Nhận xét, đánh giá.
HĐ 4: Di chuyển vị trí một phần văn bản.
- GV hướng dẫn thao tác di chuyển vị trí một phần văn bản.
+Bước 1: Chọn phần văn bản cần di chuyển.
+Bước 2: Kéo thả chuột để di chuyển phần văn bản đã chọn đến vị trí mới.
- GV hướng dẫn học sinh thực hành.
- Quan sát HS thực hành.
- Hướng dẫn, uốn nắn một số HS nhận thức và thực hành chậm.
- GV trình bày kết quả thực hành của một vài học sinh cho cả lớp xem và nhận xét.
- Nhận xét, đánh giá.
C. Củng cố - dặn dò: 
- Tóm tắt lại nội dung chính.
- Nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài Xử lí một phần văn bản, hình và tranh ảnh (tiết 2). 
- Giữ trật tự.
- HS lên thực hành.
- HS nhận xét bài của bạn.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.
- HS lên thực hành.
- HS nhận xét bài của bạn.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.
- Lắng nghe, thực hành.
- HS lên thực hành.
- HS nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe, quan sát
- HS lên thực hành.
- HS làm theo hướng dẫn của GV.
- Lắng nghe, quan sát
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.
- Lắng nghe.
- HS làm theo hướng dẫn của GV.
- HS lên thực hành.
- Thực hành theo nhóm máy.
- Quan sát và nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.
- HS làm theo hướng dẫn của GV
- Lắng nghe, thực hành theo yêu cầu của GV.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.
- Quan sát, nhận xét
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.
- Lắng nghe.
Tiết 40 - Bài 5: XỬ LÍ MỘT PHẦN VĂN BẢN, HÌNH VÀ TRANH ẢNH (Tiếp theo)
I. MỤC TIÊU:
- Học sinh thực hiện được thao tác: xóa, sao chép, cắt, dán một phần văn bản, hình và tranh ảnh.
- Biết cách sử dụng hợp lí các công cụ đơn giản để xử lí văn bản.
- Thể hiện tính tích cực, thái độ nghiêm túc trong học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Giáo án, sách giáo khoa, phòng máy tính.
- HS: Sách giáo khoa, vở ghi, bút.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
A. Khởi động
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: 
- Thực hành sao chép dán phần văn bản vào vị trí khác?
- Gọi HS khác nhận xét.
- GV nhận xét, đánh giá.
B. Bài mới: 
1. Hoạt động cơ bản
Xử lí hình, tranh ảnh.
- GV hướng dẫn học sinh chèn một vài hình, tranh ảnh vào văn bản.
HĐ 1: Xóa, cắt hình, tranh ảnh trong văn bản:
+ Bước 1: Chọn tranh, ảnh muốn xóa hoặc cắt.
+ Bước 2: Nhấn phím Delete để xóa, chọn Cut để cắt tranh, ảnh.
- GV hướng dẫn học sinh thực hành.
- Gọi 2 HS lên thực hành.
- Nhận xét.
- GV trình bày kết quả thực hành của một vài học sinh cho cả lớp xem và nhận xét.
- Nhận xét, đánh giá
HĐ 2: Sao chép và dán tranh ảnh trong văn bản vào vị trí khác:
- GV hướng dẫn học sinh sao chép và dán tranh ảnh trong văn bản vào vị trí khác.
+ Bước 1: Chọn tranh ảnh muốn sao chép.
+ Bước 2: Trong thẻ Home chọn Copy.
+ Bước 3: Đưa con trỏ đến vị trí cần dán phần văn bản rồi chọn Paste.
- GV thực hành mẫu.
- Gọi 2-3 HS thực hành mẫu.
- Yêu cầu HS thực hành theo nhóm máy. GV quan sát để kịp thời giúp đỡ các em gặp khó khăn.
- Hiển thị một số bài làm để HS quan sát và nhận xét.
- Nhận xét và tuyên dương.
HĐ 3: Di chuyển vị trí của tranh, ảnh trong văn bản:
- GV hướng dẫn học sinh di chuyển vị trí của tranh, ảnh trong văn bản.
+ Bước 1: Chọn tranh, ảnh cần di chuyển.
+ Bước 2: Kéo thả chuột để di chuyển phần tranh ảnh đã chọn đến vị trí mới.
- GV hướng dẫn học sinh thực hành.
- Nhận xét.
- GV trình bày kết quả thực hành của một vài học sinh cho cả lớp xem và nhận xét.
2. Hoạt động thực hành:
- GV hướng dẫn học sinh trao đổi nhận xét sự khác nhau giữa hai thao tác sao chép và cắt.
- Hướng dẫn học sinh thao tác sao chép và cắt bảng trong văn bản.
- HS thực hành làm bài tập trang 69, 70 SGK.
3. Hoạt động ứng dụng, mở rộng
Hãy tạo một bảng có ba dòng, ba cột và sao chép bảng đã tạo để được bảng mới theo mẫu.
- Yêu cầu HS trao đổi với nhau rồi thực hành theo nhóm máy. GV quan sát để kịp thời giúp đỡ các em gặp khó khăn.
- Hiển thị một số bài làm sinh động để HS quan sát, nhận xét và rút kinh nghiệm.
- Nhận xét và tuyên dương.
C. Củng cố - dặn dò: 
- Tóm tắt lại nội dung chính.
- Nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài Luyện tập tổng hợp. 
- Giữ trật tự.
- HS lên thực hành.
- HS nhận xét bài của bạn.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.
- Lắng nghe.
- HS làm theo hướng dẫn của GV
- Lên máy GV thực hành.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm
-Quan sát, nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm
- Lắng nghe.
- Lắng nghe, quan sát.
- Thực hành.
- Thực hành theo nhóm máy.
- Quan sát, lắng nghe.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.
- HS làm theo hướng dẫn của GV
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.
- Quan sát, lắng nghe.
- Lắng nghe.
- Quan sát, lắng nghe.
- Thực hành.
- Lắng nghe.
- Trao đổi với bạn, thực hành theo nhóm máy.
- Quan sát, nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe.

Tài liệu đính kèm:

  • docxCD3 Bai 5 Xu li mot phan van ban hinh va tranh anh_12252677.docx