Giáo án Tin học 5 - Học kì 1

TIẾT : BÀI 1- KHÁM PHÁ COMPUTER

1.Mục tiêu bài học:

- Làm quen với cửa sổ chương trình quản lí tệp và thư mục;

- Thực hiện các thao tác điều khiển cửa sổ và cách hiển thị các biểu tượng trong mỗi ngăn của cửa sổ;

- Thực hiện các thao tác như: tạo, mở, sao chép, xóa đối với các thư mục/tệp trong chương trình quản lí tệp và thư mục.

II.Chuẩn bị

1.Giáo Viên: - Giáo án, nghiên cứu trước bài 1

- Phòng máy tín đảm bảo 2-3em 1 máy tính

2.Học sinh: - đọc trước bài 1 ; kiến thức tin học

- Vở ghi, bút, sách giáo khoa

 

doc 47 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 11/01/2021 Lượt xem 398Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tin học 5 - Học kì 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ổ chức HS Hoạt động nhóm.
- GV: Theo dõi và hỗ trợ, giúp đỡ những khó khăn của học sinh
-GV: Gọi đại diện các nhóm báo cáo kết quả học tập
GV: tổ chức HS nhận xét và chốt kiến thức
HS: đọc thông tin trao đổi với bạn thực hiện thao tác gửi thư như SGK.
B1. Nháy chuột để xem nội dung thư đính kèm.
B2. Nháy vào mũi tên để tải về.
B3. mở thư mục muốn lưu tệp tải về.
B4. Chọn Save.
- Báo cáo với thầy (cô).
- HS tự nhận xét và nhận xét chéo nhau.
3. Xem lại thư đã gửi, thư nháp
GV: tổ chức HS Hoạt động nhóm.
- GV: Theo dõi và hỗ trợ, giúp đỡ những khó khăn của học sinh
-GV: Gọi đại diện các nhóm báo cáo kết quả học tập
GV: tổ chức HS nhận xét và chốt kiến thức
- HS: đọc thông tin trao đổi với bạn thực hiện thao tác thư đã như SGK.
a. xem lại những thư đã gửi.
- Nháy chuột thư đã gửi.
b. Xem lại và hoàn thiện thư nháp
- Nháy chuột thư nháp.
- Mở soạn tiếp và gửi.
- Báo cáo với thầy (cô).
- HS tự nhận xét và nhận xét chéo nhau.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH.
- GV: tổ chức HS Hoạt động nhóm.
- GV: Theo dõi và hỗ trợ, giúp đỡ những khó khăn của học sinh
-GV: Gọi đại diện các nhóm báo cáo kết quả học tập
GV: tổ chức HS nhận xét và chốt kiến thức
- HS: đọc thông tin trao đổi với bạn thực hiện thao tác thư theo yêu cầu đầu bài.
1. Soạn và gửi thư cho bạn trong nhóm có tệp đính kèm.
2. Đăng nhập hòm thư, tải tệp.
3. Đăng xuất khỏi hòm thư.
- Báo cáo với thầy (cô).
- HS tự nhận xét và nhận xét chéo nhau.
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG VÀ MỞ RỘNG
- GV: tổ chức HS Hoạt động nhóm.
- GV: Theo dõi và hỗ trợ, giúp đỡ những khó khăn của học sinh
-GV: Gọi đại diện các nhóm báo cáo kết quả học tập
GV: tổ chức HS nhận xét và chốt kiến thức
-HS đọc thông tin và quan sát trao đổi với bạn các bước tìm kiếm thư cần xem lại nội dung trong hộp thư của mình theo hướng dẫn các bước SGK;
- Báo cáo với thầy (cô).
- HS tự nhận xét và nhận xét chéo nhau.
- Em cần ghi nhớ.
Kí duyệt ngày..tháng..năm..
Tuần:5
Ngày soạn .
Ngày dạy:..
	HỌC VÀ CHƠI CÙNG MÁY TÍNH
	STELLARIUM
1.Mục tiêu bài học:
- Thực hiện thao tác để biết về thiên văn học và không gian xung quanh em trên phần mềm.
- Năng lực: Tự học, hợp tác, giải quyết vấn đề, sử dụng máy tính, ứng dụng CNTT.
II.Chuẩn bị
1.Giáo Viên: 	- Giáo án, nghiên cứu trước bài 
- Phòng máy tín đảm bảo 2-3em 1 máy tính
2.Học sinh: 	- đọc trước bài ; kiến thức tin học
- Vở ghi, bút, sách giáo khoa
III. Tiến trình dạy học
- Ổn định lớp: -
Tên lớp
Tên học sinh vắng
HS thiếu vở
HS Thiếu sách
Nhận xét HS 
Bài mới
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của trò
Ghi chép nhận xét
1. Giới thiệu phần mềm.
- GV: yêu cầu HS đọc thông tin và nêu hiểu biết của em về phần mềm.
1. Giới thiệu phần mềm.
-HS đọc thông tin và trao đổi với bạn những điều em biết về phần mềm.
- GV: tổ chức HS Hoạt động nhóm.
- GV: Theo dõi và hỗ trợ, giúp đỡ những khó khăn của học sinh
-GV: Gọi đại diện các nhóm báo cáo kết quả học tập
GV: tổ chức HS nhận xét và chốt kiến thức
- Báo cáo với thầy (cô).
- HS tự nhận xét và nhận xét chéo nhau.
2.Hướng dẫn sử dụng.
- GV: tổ chức HS Hoạt động nhóm.
- GV: Theo dõi và hỗ trợ, giúp đỡ những khó khăn của học sinh
-GV: Gọi đại diện các nhóm báo cáo kết quả học tập
GV: tổ chức HS nhận xét và chốt kiến thức
a. HS đọc và trao đổi với bạn ý nghĩa của các công cụ thanh dọc và thanh ngang.
b. HS đọc và trao đổi với bạn cách chọn địa điểm để quan sát.
c. HS đọc và trao đổi với bạn cách tìm hành tinh và ngôi sao nào đó.
d. Thoát khỏi ứng dụng
- HS thực hành nhóm.
- Báo cáo với thầy (cô).
- HS tự nhận xét và nhận xét chéo nhau.
Kí duyệt ngày..tháng..năm..
Tuần:6
Ngày soạn .
Ngày dạy:..
	CHỦ ĐỀ 2- SOẠN THẢO VĂN BẢN
BÀI 1 - NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT
1.Mục tiêu bài học:
- Củng cố các thao tác về gõ văn bản tiếng việt, chọn phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, chèn tranh, ảnh vào văn bản.
- Luyện tập các thao tác sao chép, cắt dán, di chuyển một đoạn văn bản hoặc hình/tranh ảnh tới vị trị khác của văn bản.
- Sử dụng được phím tab khi soạn văn bản.
- Biết thêm được thao tác định dạng văn bản.
II.Chuẩn bị
1.Giáo Viên: 	- Giáo án, nghiên cứu trước bài 
- Phòng máy tín đảm bảo 2-3em 1 máy tính
2.Học sinh: 	- đọc trước bài ; kiến thức tin học
- Vở ghi, bút, sách giáo khoa
III. Tiến trình dạy học
- Ổn định lớp: -
Tên lớp
Tên học sinh vắng
HS thiếu vở
HS Thiếu sách
Nhận xét HS 
Bài mới
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của trò
Ghi chép nhận xét
A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
GV yêu cầu học sinh đọc thông tin và trả lời câu hỏi mục 1,2,3,4
-Em cùng các bạn nhắc lại các cách gõ?
-GV: tổ chức cho HS thảo luận nhóm;
-GV theo dõi, gợi ý cho học sinh khi gặp khó khăn.
-Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả.
- GV nhận xét và chốt kiến thức cần ghi nhớ.
HS thảo luận nhóm và trả lời:
+Kiểu gõ Telex hay dùng:
Chữ cần gõ
Cách gõ
â
aa
ô
oo
ê
ee
đ
dd
ơ
ow
ư
uw
ă
aw
Dấu cần gõ
Phím gõ
Sắc
S
Huyền
F
Hỏi
R
Ngã
X
Nặng
J
2. HS chọn từ thích hợp vào chỗ ....
a..... hình
b......đối tượng nào đó
c. .... tranh/ảnh
d....bảng
e. ....căn đều hai bên...
3.HS trao đổi với bạn :
a. Để di chuyển phần văn bản đến vị trí mới ta làm theo các bước: 
B1. Chọn phần văn bản cần di chuyển.
B2. Kéo thả chuột để di chuột phần văn bản đã chọn đến vị trí mới.
b. Muốn sao chép bức tranh rồi dán vào 1 vị trí khác của VB ta thực hiện như sau:
B1. Chọn bức tranh cần sao chép -> nháy phải chuột chọn copy (Ctrl + C).
B2. đưa con trỏ đến vị trí cần dán bức tranh -> Paste (Ctrl +V)
4. Hs soạn rồi trình bày văn bản dưới đây. Tìm kiếm hình ảnh rồi chèn hình ảnh vào văn bản cho phù hợp với nội dung đoạn văn bản, lưu văn bản vào máy tính.
- HS thực hành theo nhóm.
-Thao tác khó hỏi bạn, GV
- Hs báo cáo và nhận xét kết quả của các nhóm.
B. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, MỞ RỘNG
GV yêu cầu học sinh đọc thông tin SGK và trả lời câu hỏi mục 1,2.
-Em cùng các bạn nhắc lại các cách gõ?
-GV: tổ chức cho HS thảo luận nhóm;
-GV theo dõi, gợi ý cho học sinh khi gặp khó khăn.
-Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả.
- GV nhận xét và chốt kiến thức cần ghi nhớ.
1.HS Gõ phím cách và phím tab. thảo luận nhóm nêu sự khác nhau khi gõ hai phím này.
2. Thực hiện định dạng lại đoạn đầu của văn bản về Hang Sơn DDooong theo mẫu sau, rồi sao chép định dạng của đoạn này sang đoạn tiếp theo.
- các bước thực hiện SGK.
 HS thực hành theo nhóm.
-Thao tác khó hỏi bạn, GV
- Hs báo cáo và nhận xét kết quả của các nhóm.
Kí duyệt ngày..tháng..năm..
Tuần: 7
Ngày soạn .
Ngày dạy:..
	CHỦ ĐỀ 2- SOẠN THẢO VĂN BẢN
BÀI 2 KĨ THUẬT ĐIỀU CHỈNH MỘT ĐOẠN VĂN BẢN
1.Mục tiêu:
- Ấn định được độ rộng của lề trái, lề phải, lề trên, lề dưới theo ý muốn.
- Điều chỉnh được khoảng cách giữa các dòng trong một đoạn, khoảng cách giữa hai đoạn;
- Biết cách thụt lề đoạn văn bản.
- Năng lực: tự học, hợp tác, giải quyết vấn đề, ứng dụng CNTT...
II.Chuẩn bị
1.Giáo Viên: 	- Giáo án, nghiên cứu trước bài 
- Phòng máy tín đảm bảo 2-3em 1 máy tính
2.Học sinh: 	- đọc trước bài ; kiến thức tin học
- Vở ghi, bút, sách giáo khoa
III. Tiến trình dạy học
- Ổn định lớp: -
Tên lớp
Tên học sinh vắng
HS thiếu vở
HS Thiếu sách
Nhận xét HS 
Bài mới
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của trò
Ghi chép nhận xét
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
- GV mở một đoạn văn bản có đuôi.docx. Nháy chọn thẻ home và quan sát nhóm Paragrap như hình. Nhóm này có các nút lệnh mà em biết: như căn lề trái, phải, căn giữa, căn đều hai bên...ngoài ra còn một số lệnh mà em chưa biết. Hãy cùng tìm hiểu các nút chức năng này.
- HS quan sát và năng nghe và cần chú ý các nút lệnh đã biết và chưa biết để tiếp tục nghiên cứu nút lệnh mới.
1. Thụt lề đoạn văn bản
- GV yêu cầu HS đọc thông tin và thao tác theo yêu cầu và quan sát sự thay đổi đoạn văn bản.
2. Điều chỉnh khoảng cách giữa các dòng:
3. Định dạng độ rộng lề trái, phải của đoạn văn bản.
4. Định dạng lề trên và lề dưới.
-GV: tổ chức cho HS thảo luận nhóm;
-GV theo dõi, gợi ý cho học sinh khi gặp khó khăn.
-Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả.
- GV nhận xét và chốt kiến thức cần ghi nhớ.
1.HS đọc thông tin và thực hành và báo cáo:
1.Để thụt lề đoạn văn bản:
+ Bôi đen đoạn văn bản.
+ Nháy nút lệnh để tăng kích thước lề.
+ Nháy vào nút lệnh để giảm thụt lề.
- HS báo cáo kết quả.
2. HS Điều chỉnh khoảng cách giữa các dòng:
- Bôi đen phần văn bản
- Nháy nút lệnh tạo khoảng cách các dòng.
- chọn một trong các thông số 1.0;1.5;...
- Hoặc nháy nút lệnh thêm hay bót khoảng trắng.
- HS báo cáo và nhận xét kết quả...
3. Định dạng độ rộng lề trái, phải của đoạn văn bản.
- HS quan sát và thực hành
+ Di chuyển phím trượt trên: điều chỉnh dòng đầu đoạn văn bản.
+ Di chuyển phím trượt dưới: căn lề trái đoạn văn bản.
+ Di chuyển phím trượt bên phải đoạn văn bản: căn lề phải đoạn văn bản.
- HS báo cáo và nhận xét kết quả...
4. Định dạng lề trên và lề dưới.
- HS thực hành thao tác:
+ Đưa con trỏ chuột vào lề trên của trang văn bản con trỏ chuyển thành hình mũi tên 2 chiều kéo lên trên hoặc xuống dưới để mở rộng hoặc thu hẹp trang văn bản.
+ Đưa con trỏ chuột vào lề dưới của trang văn bản con trỏ chuyển thành hình mũi tên 2 chiều kéo lên trên hoặc xuống dưới để mở rộng hoặc thu hẹp trang văn bản.
- HS báo cáo và nhận xét kết quả...
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
- GV yêu cầu HS đọc nội dung hoạt động thực hành
-GV tổ chức cho học sinh thực hành theo nhóm. 
-GV theo dõi, gợi ý cho học sinh khi gặp khó khăn.
-Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả.
- GV nhận xét và chốt kiến thức cần ghi nhớ.
- HS đọc và thực hành theo nhóm.
- HS báo cáo và nhận xét kết quả
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, MỞ RỘNG
1. Tìm hiểu chức năng và nút lệnh trong nhóm Paragrap, giải thích với bạn chức năng em tìm hiểu được?
2. Mặc đinh đơn vị đo trước khi khởi động Word là inch. em có thể chuyển đổi thành đơn vị đo là mm, cm như trên hình
-GV tổ chức cho học sinh thực hành theo nhóm. 
-GV theo dõi, gợi ý cho học sinh khi gặp khó khăn.
-Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả.
- GV nhận xét và chốt kiến thức cần ghi nhớ.
- HS đọc thông tin và quan sát hình thực hành theo yêu cầu.
-HS báo cáo kết quả và nhận xét...
Kí duyệt ngày..tháng..năm..
Tuần: 8
Ngày soạn .
Ngày dạy:..
	CHỦ ĐỀ 2- SOẠN THẢO VĂN BẢN
	BÀI 3. CHỌN KIỂU TRÌNH BÀY CÓ SẴN CHO ĐOẠN VĂN BẢN.
1.Mục tiêu :
- Chọn được kiểu trình bày có sẵn cho đoạn văn bản.
- Biết cách trình bày đoạn văn bản theo nhiều kiểu khác nhau.
- Thực hiện các thao tác chọn kiểu trình bày có sẵn , chọn kiểu khác nhau cho mỗi đoạn văn bản.
- HS có năng lực tự học, tự chủ, hợp tác, yêu thích môn tin học, vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề liên quan thực tiễn.
II.Chuẩn bị
1.Giáo Viên: 	- Giáo án, nghiên cứu trước bài 
- Phòng máy tín đảm bảo 2-3em 1 máy tính
2.Học sinh: 	- đọc trước bài ; kiến thức tin học
- Vở ghi, bút, sách giáo khoa
III. Tiến trình dạy học
- Ổn định lớp: -
Tên lớp
Tên học sinh vắng
HS thiếu vở
HS Thiếu sách
Nhận xét HS 
Bài mới
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của trò
Ghi chép nhận xét
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
1. Em mở văn bản có sẵn.
-GV hướng dẫn và theo dõi hoạt động của học sinh.
-HS thự hiện mở văn bản đã gõ ở bài trước.
2. Em hãy quan sát các kiểu các kiểu văn bản có sẵn trong nhóm Styles trong thẻ home ở hình dưới đây rồi thực hiện thao tác sau.
GV: yêu cầu HS thực hiện 
GV: theo dõi điều chỉnh thao tác khi học sinh gặp khó khăn.
GV. đánh giá kết quả học tập của HS và chốt kiến thức.
-a. HS thao tác: home->Styles-đưa con trỏ đến đầu đoạn VB->chọn mẫu Heading1->
-HS kết luận: Phông chữ, kiểu chữ, của đoạn văn bản sẽ thay đổi theo mẫu.
 b. Chọn kiểu trình bày văn bản khác.
-HS: mỗi biểu với 1 kiểu trình bày đoạn văn bản, với phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ...
HS báo cáo với thầy cô.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH.
GV: giao nhiệm nhiệm vụ HS thực hiện theo yêu cầu:
1. em mở vẳn bản có nhiều đoạn đã có sẵn, sau đó luyện tập các thao tác.
2. Trao đổi với bạn cách điều chỉnh để nhiều đoạn văn bản có cùng một kiểu trình bày.
3. Em soạn thảo văn bản mới gồm 4 đoạn, sau đó luyện tập các thao tác theo yêu cầu SGK:
GV: quan sát theo dõi, hướng dẫn những thao tác khó cho HS.
GV: đánh giá kết quả của học sinh đã thực hiện...
1.HS: mở văn bản có nhiều đoạn:
a. Chọn kiểu trình bày khác nhau cho mỗi đoạn văn bản.
b. Tìm hiểu các kiểu trình bày đoạn văn bản có sẵn theo hướng dẫn :
2.HS thực hiện:
+ Đánh dấu các đoạn VB cần thay đổi..
+ Chọn kiểu trình bày thích hợp.
+HS báo cáo kết quả
3. Hs soạn văn ban gồm 4 đoạn.
a. Dịch chuyển đoạn thứ nhất của văn bản sang phải 1 đoạn, chọn kiểu Heading 2.
b. Đoạn 2,3 chọn mức giãn dòng 1.0, kiểu heading3;
c. Đoạn thứ 4. chọn kiểu heading 4.
-HS kiểm tra kết quả chéo nhau.
-HS báo cáo kết quả 
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, MỞ RỘNG
1. Em soạn thảo văn bản với tiêu đề “quê hương em” theo yêu cầu SGK T45,46 .
2. em điều chỉnh kiểu trình bày các đoạn văn bản vừa soạn.
3. Em trao đổi với bạn và nhận xét về cách trình bày của bạn nào hợp lí nhất.
-HS thực hiện theo hướng dẫn.
- Báo cáo kết quả em đã làm.
Kí duyệt ngày..tháng..năm..
Tuần: 9
Ngày soạn .
Ngày dạy:..
	CHỦ ĐỀ 2- SOẠN THẢO VĂN BẢN
BÀI 4. ĐỊNH DẠNG TRANG VĂN BẢN, ĐÁNH SỐ TRANG TRONG VĂN BẢN
1.Mục tiêu :
-Nêu được các thao tác định dạng văn bản, đánh số trang văn bản
- HS thực hiện đúng thao tác định dạng văn bản, đánh số trang cho văn bản.
- HS có năng lực tự học, tự chủ, hợp tác, yêu thích môn tin học, vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề liên quan thực tiễn.
II.Chuẩn bị
1.Giáo Viên: 	- Giáo án, nghiên cứu trước bài 
- Phòng máy tín đảm bảo 2-3em 1 máy tính
2.Học sinh: 	- đọc trước bài 4; kiến thức tin học
- Vở ghi, bút, sách giáo khoa
III. Tiến trình dạy học
- Ổn định lớp: -
Tên lớp
Tên học sinh vắng
HS thiếu vở
HS Thiếu sách
Nhận xét HS 
Bài mới
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của trò
Ghi chép nhận xét
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
- GV hướng dẫn học sinh thực hiện yêu cầu SGK. 
- 1. Tạo văn bản và đánh số trang văn bản, tạo nhiều trang trắng nhấn tổ hợp Ctrl+ enter.
2. Tạo đường viên cho văn bản.
-GV: quan sát theo dõi và hướng dẫn những thao tác còn lúng túng của HS
-GV tổ chức cho HS báo cáo và nhận xét, chốt kiến thức.
-HS thực hiện theo yêu cầu:
1. Tạo văn bản với tiêu đề “Tập định dạng và đánh số trang văn bản”, sau đó tạo trang trăng liên tiếp, tạo nhiều trang trắng nhấn tổ hợp Ctrl+ enter
2. Chọn thẻ Page layout
+ Page borders-> hộp thoại xuất hiện-> khung Style lựa chọn đường viền khung->nháy chọn khung Preview để tạo đường viền.
+ Page color thay đổi màu nền của trang soạn thảo văn bản.
+ Thay đổi hướng trang giấy: Orientation có hai lựa chọn:
portrait : hướng giấy dọc
Landscape: Hướng giấy ngang.
+ Thay đổi kích cỡ trang giấy: A4 (21cmx29,7cm) 
3. Đánh số trang
-GV: giới thiệu khi văn bản có nhiều hơn 1 trang , em cần đánh số trang để tiện theo dõi và tìm kiếm, em đọc thông tin và làm theo hướng dẫn.
-GV: quan sát theo dõi và hướng dẫn những thao tác còn lúng túng của HS
-GV tổ chức cho HS báo cáo và nhận xét, chốt kiến thức.
-HS lắng nghe và thực hiện thao tác đánh số trang:
+ B1. Chọn Insert
+B2. Page number ->Bottom of page vi trí phía dưới trang.
B3. Chọn vị trí số trang trong hộp Simple
-HS trao đổi kiểm tra kết quả chéo nhau.
- Báo cáo kết quả TH
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNNH
Gv: yêu cầu HS tạo một văn bản mới có 4 trang trắng thực hiện theo yêu cầu:
-GV: quan sát theo dõi và hướng dẫn những thao tác còn lúng túng của HS
-GV tổ chức cho HS báo cáo và nhận xét, chốt kiến thức.
- HS soạn văn bản 4 trang trắng thực hiện theo yêu cầu.
a. Chọn trang hướng nằm ngang.
b. Đánh số trang theo vị trí mà em muốn.
c. Trang thứ 2 chèn 1 bảng trống, định dạng theo mẫu.
d. trang thứ 3 chèn hình ảnh tùy ý.
e. lưu văn bản vào máy tính.
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, MỞ RỘNG
- Em hãy bổ sung thông tin vào trang văn bản với gợi ý SGK T49-50.
GV: quan sát theo dõi và hướng dẫn những thao tác còn lúng túng của HS
-GV tổ chức cho HS báo cáo và nhận xét, chốt kiến thức.
HS: thao tác nháy thẻ Insert ->header->edit header-> Gõ nội dung : họ và tên của em vào phía trên trang giấy.
->ESC về trang soạn thảo
-HS quan sát và trao đổi kết quả với bạn.
	kí duyệt ngày...tháng....năm......
Tuần: 10
Ngày soạn .
Ngày dạy:..
	CHỦ ĐỀ 2- SOẠN THẢO VĂN BẢN
BÀI 5. THỰC HÀNH TỔNG HỢP
1.Mục tiêu :
- Ôn lại các thao tác đã học khi soạn thảo văn bản.
- Tìm hiểu một số chức năng khác khi soạn thảo văn bản.
- HS có năng lực tự học, tự chủ, hợp tác, yêu thích môn tin học, vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề liên quan thực tiễn.
II.Chuẩn bị
1.Giáo Viên: 	- Giáo án, nghiên cứu trước bài 
- Phòng máy tín đảm bảo 2-3em 1 máy tính
2.Học sinh: 	- đọc trước bài 4; kiến thức tin học
- Vở ghi, bút, sách giáo khoa
III. Tiến trình dạy học
- Ổn định lớp: -
Tên lớp
Tên học sinh vắng
HS thiếu vở
HS Thiếu sách
Nhận xét HS 
Bài mới
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của trò
Ghi chép nhận xét
A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
1. Em tự nhận xét mức độ thành thạo của từng công việc (đánh dấu [x] vào ô trống thích hợp):
-GV hướng dẫn và theo dõi hoạt động của học sinh.
- GV tổ chức cho HS tự nhận xét chéo nhau, giáo viên bổ sung và chốt kiến thức học sinh cần ôn tập.
2. Em hãy soạn một văn bản với nội dung mô tả về những thành phố lớn ở nước ta theo các gợi ý SGK.
3. Em tìm cách trình bày văn bản, bố trí ảnh minh họa phù hợp.
4. Các bạn góp ý cho bài soạn của em.
5. Em lập bảng thống kê tóm lược những thông tin cơ bản về các thành phố theo mẫu SGK.
- GV hướng dẫn và theo dõi hoạt động của học sinh.
- GV tổ chức cho HS báo cáo, tự nhận xét chéo nhau, giáo viên bổ sung và chốt kiến thức học sinh cần ôn tập.
-HS thự hiện theo yêu cầu
- Các thao tác khi soạn thảo: công việc, mức độ hoàn thành ứng với mỗi học sinh.
- HS báo cáo kết quả 
-HS thực hiện theo yêu cầu:
a. Tiêu đề văn bản;
b. Nội dung:
c. Phần minh họa.
d. Nguồn thông tin.
- HS soạn thảo và báo cáo kết quả đã làm được.
3. HS tìm cách trình bày văn bản, bố trí các ảnh minh họa phù hợp.
4. HS nhận xét góp ý cho bạn về bài soạn.
5. HS lập bảng theo mẫu.
- HS soạn thảo và báo cáo kết quả đã làm được.
B. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG VÀ MỞ RỘNG
-GV:Em hãy khởi động Word
để biểu diễn các phân số như: 3/4;1/2,... 
-GV theo dõi và hướng dẫn những thao tác con chưa chuẩn cho HS.
-GV: tổ chức cho HS báo cáo và nhận xét và chốt kiến thức cho HS.
HS: thao tác chọn 
- Chọn insert->object->MS Equation 3.0->OK
- Chọn các hình minh họa dạng phân số.
- Học sinh hoàn thành BT yêu cầu.
- HS báo cáo kết quả đã làm được.
- HS đọc phần em cần ghi nhớ.
	Kí duyệt ngày....tháng .....năm.......
Tuần: 11
Ngày soạn .
Ngày dạy:..
	HỌC VÀ CHƠI CÙNG MÁY TÍNH
XMIND
1.Mục tiêu :
- Luyện tập kĩ năng mềm về lập bản đồ tư duy.
- Sử dụng phần mềm để tạo và quản lí bản đồ tư duy.
II.Chuẩn bị
1.Giáo Viên: 	- Giáo án, nghiên cứu trước bài 
- Phòng máy tín đảm bảo 2-3em 1 máy tính
2.Học sinh: 	- đọc trước bài 4; kiến thức tin học
- Vở ghi, bút, sách giáo khoa
III. Tiến trình dạy học
- Ổn định lớp: -
Tên lớp
Tên học sinh vắng
HS thiếu vở
HS Thiếu sách
Nhận xét HS 
Bài mới
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của trò
Ghi chép nhận xét
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
1. Giới thiệu phần mềm.
GV yêu cầu HS đọc thông tin sau đó thảo luận với bạn các câu hỏi sau .
? Em nêu những hiểu biết của em về phần mềm Xmind.
? Em hãy nêu cách khởi động , cửa sổ màn hình có những gì?
- GV tổ chức HS thảo luận, Báo cáo kết quả, nhận xét, chốt kiến thức.
2. Hướng dẫn sử dụng phần mềm. 
- Em đọc thông tin và hãy cho biết cách sử dụng phần mềm.
- GV yêu cầu HS thực hành theo hướng dẫn.
- GV gọi 1-2 em làm thử
 - GV tổ chức HS trao đổi, Báo cáo kết quả, nhận xét, chốt kiến thức.
-HS thực hiện theo yêu cầu:
1. Giới thiệu phần mềm:
- XMind là phần mềm hỗ trợ rất tốt trong việc thiết kế bản đồ tư duy để ghi nhớ bài học hoặc việc thực hiện các kế hoạch đã đặt ra một cách hợp lí, khoa học.
- Mở phần mềm bằng cách nháy 
đúp chuột vào biểu tượng.
- Giao diện phần mềm Xmind 7.5 có nhiều kiểu bản đồ.
+ Bản đồ tư duy (Map) : 
+ Hình xương cá.
+ Bản đồ Balanced Map(Bản đồ cân đối).
+ Tree chart (lược đồ cây)
+ Org chart (Lược đồ tổ chức).
+ Logic Chart : Lược đồ Logic..
2. Sử dụng phần mềm.
để lập bản đồ về một công việc nào đó, em cần tiến hành theo các bước sau:
B1:tạo chủ đề chính.
B2:tạo các chủ đề nhỏ.
chẳng hạn , muốn lập bản 
đồ về công việc của em 
em cần hình dung các bước :
- Nháy chuột chọn kiểu biểu đồ thích hợp.
- Cửa sổ xuất hiện.
- Nháy chọn một mẫu bất kì.
-Cửa sổ mới mở ra:
+ B1. Nháy đúp chuột và gõ tiều đề chính: công việc của em.
B2. Nháy vào tiêu đề chính rồi nhấn enter hoặc Tab để xuất hiện chủ đề nhỏ.
B3. Nháy đúp vào ô và gõ tiêu đề chủ đề nhỏ. em quét nhà.
B4. Tiếp tục nháy vào tiêu đề chính rồi nhấn enter hoặc Tab để xuất hiện chủ đề nhỏ. Gõ Trông em, Học bài.
+B5. Chèn thêm ảnh để biểu đồ thêm sinh động. Nháy chuột phải vào tiêu đề tên chủ đề chính, nhỏ ->insert->image->chọn hình để chèn.
+ B6 nháy vào BT SAVE để lưu bài.
+ B7. Thoát khỏi ứng dụng File->Exit
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
GV tổ chức HS thực hành
- Em tao biểu đồ các hoạt động và kết quả HĐ của em trong ngày.
- GV theo dõi và điều chỉnh những thao tác còn chưa chuẩn cho HS.
- GV tổ chức cho HS báo cáo và trưng bày sản phẩm biểu đồ đã hoàn thành.
- GV nhận xét và chốt kiến thức cần nhớ.
HS thực hành theo nhóm:
- Biểu đồ: các hoạt động của em->Học bài, đọc truyện, thể thao, xem tivi, quét nhà.
- HS thực hành theo nhóm.
- Báo cáo kết quả với thầy cô.
C. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG VÀ MỞ RỘNG
-Em hãy tìm kiếm thêm một số phần mềm có thể thiết kế biểu đồ và vẽ biểu đồ hoàn trình và báo cáo kết quả với thầy cô và các bạn vào buổi sau.
- HS thực hiện tìm kiếm thông tin trên mạng, người lớn và vẽ thiết kế biểu đồ trên phần mềm bất kì, báo cáo kết quả với bạn và thầy cô.
	Kí duyệt ngày ....tháng ....năm......
Tuần: 12
Ngày soạn .
Ngày dạy:..
CHỦ ĐỀ 3- THIẾT KẾ BÀI TRÌNH CHIẾU.
NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT.
1.Mục tiêu :
- Ôn lại các kiến thức đã học về thiết kế bài trình chiếu.
II.Chuẩn bị
1.Giáo Viên: 	- Giáo án, nghiên cứu trước bài 
- Phòng máy tín đảm bảo

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an hoc ki 1_12200886.doc