Giáo án Tin học 6 - Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì

A.Mục tiêu :

 Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng:

1. Về kiến thức:

- Biết được Hệ điều hành là phần mềm máy tính được cài đặt đầu tiên trong máy tính và được chạy đầu tiên khi khởi động máy tính.

2. Về kỹ năng:

- Biết được hai nhiệm vụ chính của hệ điều hành là điều khiển hoạt động máy tính và cung cấp môi trường giao tiếp giữa người và máy tính.

3. Về thái độ:

- Cĩ tính cẩn thận, bảo quản cơ sở vật chất.

B. Chuẩn bị :

- GV: Giáo án, SGK, phịng my.

- HS : Xem trước bài + SGK

C. Các hoạt động trên lớp:

1. Ổn định: kiểm tra sĩ số, tác phong, dụng cụ học tập.

2. Kiểm tra bài cũ:

HS: Hệ điều hành có vai trò như thế nào trong hoạt động của máy tính?

 

doc 2 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 566Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 6 - Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§10. HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ ?
Tuần: 11
Tiết: 21 + 22
Ngày soạn: 
A.Mục tiêu : 
 	Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng:
1. Về kiến thức: 
- Biết được Hệ điều hành là phần mềm máy tính được cài đặt đầu tiên trong máy tính và được chạy đầu tiên khi khởi động máy tính. 
2. Về kỹ năng:
- Biết được hai nhiệm vụ chính của hệ điều hành là điều khiển hoạt động máy tính và cung cấp mơi trường giao tiếp giữa người và máy tính.
3. Về thái độ:
- Cĩ tính cẩn thận, bảo quản cơ sở vật chất.
B. Chuẩn bị : 
- GV: Giáo án, SGK, phịng máy.
- HS : Xem trước bài + SGK
C. Các hoạt động trên lớp:
1. Ổn định: kiểm tra sĩ số, tác phong, dụng cụ học tập.
2. Kiểm tra bài cũ: 
HS: Hệ điều hành có vai trò như thế nào trong hoạt động của máy tính?
3. Tiến hành:
Nội dung bài dạy
Hoạt động của thầy
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1
1. Hệ điều hành là gì?
- Hệ điều hành khơng phải là thiết bị máy tính mà hệ điều hành là một chương trình máy tính.
- HĐH là chương trình đầu tiên được cài đặt trên máy tính. 
- Hệ điều hành là chương trình đặt biệt. Không có hệ điều hành máy tính không thể thực hiện được.
+ Hệ điều hành là chương trình điều khiển sự hoạt động của máy tính và điều khiển các chương trình khác hoạt động.
- GV: Hệ điều hành có phải là một thiết bị lắp đặt trong máy tính không?
- GV: Vậy Hệ điều hành là phần mềm hay phần cứng?
® GV nhận xét và nhấn mạnh: Hệ điều hành là một chương trình máy tính. Tuy nhiên khác với các phần mềm khác hệ điều hành là phần mềm đầu tiên được cài đặt trong máy tính. 
- GV giới thiệu một số hệ điều hành trên thế giới như DOS, WINDOWS  và hiện nay, Windows là hệ điều hành thơng dụng nhất.
- HS trả lời.
- HS theo dõi và ghi bài
Hoạt động 2
2. Nhiệm vụ chính của hệ điều hành:
- Điều khiển phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình máy tính. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất của mọi HĐH.
- Cung cấp giao diện cho người dùng. Giao diện là mơi trường giao tiếp cho phép con người trao đổi thơng tin với máy trong quá trình làm việc
- Tổ chức và quản lý thơng tin trong máy tính
- GV yêu cầu HS đọc thông tin sgk – trang 42 và nêu nhận xét 
® GV kết luận nhiệm vụ của hệ điều hành điều khiển phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình máy tính và cung cấp giao diện cho người dùng.
- GV gọi HS đọc phần ghi nhớ sgk trang 42.
® GV ghi bảng
- HS đọc thông tin sgk – trang 42 và nêu nhận xét.
- HS theo dõi và ghi bài.
- HS đọc phần ghi nhớ sgk trang 42 và ghi bài.
4. Củng cố: 
1 Hãy thử hình dung nếu máy tính không có hệ điều hành thì điều gì sẽ xảy ra?
® HS trả lời.
2. Hãy nêu sự khác nhau chính giữa hệ điều hành với một phần mềm ứng dụng?
3. Hệ điều hành có những nhiệm vụ gì đối với máy tính?
4. Hãy liệt kê các tài nguyên của máy tính theo sự hiểu biết của mình?
® HS trả lời
 ® GV nhận xét bổ sung: tài nguyên của máy tính là tất cả các thiết bị phần cứng, phần mềm và dữ liệu có trên máy tính. Trong số các tài nguyên phần cứng thì bộ nhớ là quan trọng nhất.
5- Dặn dị: 
+ Học bài.
+ Xem trước Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính.

Tài liệu đính kèm:

  • docTin hoc 6 _T21+22.doc