Giáo án môn Tin học lớp 6 - Bài 7: Sử dụng phần mềm mario để luyên gõ phím

Bài 7. SỬ DỤNG PHẦN MỀM MARIO ĐỂ LUYÊN GÕ PHÍM

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

+ Biết cách khởi động/thoát khỏi phần mềm Mario.

+ Biết sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ mười ngón.

2. Kỹ năng:

+ Thực hiện được việc khởi động/thoát khỏi phần mềm Mario.

+ Biết cách đăng ký, thiết lập tùy chọn, lựa chọn bài học phù hợp.

+ Thực hiện được gõ bàn phím ở mức đơn giản nhất.

3. Thái độ:

+ Hình thành tác phong làm việc chuẩn mực, thao tác dứt khoát.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên: sách Tin học THCS ,giáo án, phòng máy tính (phần mềm Mario)

 - Học sinh: sách Tin học THCS .

IV. Tiến trình dạy học:

1 .Ổn định lớp (1 phút): Kiểm tra sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ (5 phút):

- Nêu các hàng phím trên vùng phím chính. Hai phím có gai là phím nào? Nằm ở đâu?

- Tư thế ngồi gõ phím bằng mười ngón. Nêu ích lợi của việc gõ phím bằng mười ngón.

 

doc 4 trang Người đăng minhkhang45 Lượt xem 636Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học lớp 6 - Bài 7: Sử dụng phần mềm mario để luyên gõ phím", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN
Tuần: 07
Ngày soạn: /10/2017
Tiết: 13
Ngày dạy: /10/2017
Bài 7. SỬ DỤNG PHẦN MỀM MARIO ĐỂ LUYÊN GÕ PHÍM
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 
+ Biết cách khởi động/thoát khỏi phần mềm Mario.
+ Biết sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ mười ngón.
Kỹ năng: 
+ Thực hiện được việc khởi động/thoát khỏi phần mềm Mario.
+ Biết cách đăng ký, thiết lập tùy chọn, lựa chọn bài học phù hợp.
+ Thực hiện được gõ bàn phím ở mức đơn giản nhất.
Thái độ:
+ Hình thành tác phong làm việc chuẩn mực, thao tác dứt khoát.
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: sách Tin học THCS ,giáo án, phòng máy tính (phần mềm Mario)
	- Học sinh: sách Tin học THCS .
IV. Tiến trình dạy học:
1 .Ổn định lớp (1 phút): Kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ (5 phút):
- Nêu các hàng phím trên vùng phím chính. Hai phím có gai là phím nào? Nằm ở đâu?
- Tư thế ngồi gõ phím bằng mười ngón. Nêu ích lợi của việc gõ phím bằng mười ngón.
3. Bài mới (33 phút)
Thời Gian
HĐ của Thầy
HĐ của Trò
Ghi bảng
Hoạt động 1: Giới thiệu phần mềm Mario(10 phút)
Mục tiêu: Giúp Hs dùng phần mềm Mario làm gì?
10phút
GV giới thiệu một cách tổng quan về phần mềm Mario dùng để luyện gõ phím.
- GV giới thiệu và thao tác từng bước một để HS quan sát.
- Yêu cầu HS khởi động phần mềm Mario
- GV giới thiệu trực quan màn hình làm việc của phần mềm Mario.
* Các lệnh con của bảng chọn Student:
* Các lệnh con của bảng chọn Lessons:
- HS lắng nghe.
- HS quan sát.
- HS thực hiện thao tác.
1. Giới thiệu phần mềm Mario:
- Mario là phần mềm được sử dụng để luyện gõ bàn phím bằng mười ngón.
- Khởi động chương trình:
C1: Nháy đúp chuột vào biểu tượng phần mềm trên màn hình nền desktop.
C2: Vào start/ All program/ Mario
23phút
Hoạt động 2: Luyện tập (23 phút)
Mục tiêu: Giúp HS luyện tập bàn phím 
- GV hướng dẫn thực hành, làm mẫu
- Quan sát và chỉnh sửa cho HS
2. Luyện tập:
a. Đăng kí người luyện tập.
b. Nạp tên người luyện tập.
c. Tiêu chuẩn WPM đánh giá khả năng gõ bàn phím.
d. Lựa chọn bài học và mức luyện gõ bàn phím.
e. Luyện gõ bàn phím.
g. Thoát khỏi phần mềm.
4.Củng cố (4 phút):
-Nhận xét thái độ và tư thế ngồi.
-Tuyên dương HS thao tác tốt.
- Nhắc nhở HS chưa thao tác tốt cần cố gắng thêm.
5. Dặn dò (2 phút):
- Trả lời các câu hỏi cuối bài.
- Học bài theo vở ghi và SGK.
IV. Rút kinh nghiệm:	
GIÁO ÁN
Tuần: 07
Ngày soạn: /10/2017
Tiết: 14
Ngày dạy: /10/2017
Bài 7: SỬ DỤNG PHẦN MỀM MARIO ĐỂ LUYỆN GÕ PHÍM
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 
+ Biết cách khởi động/thoát khỏi phần mềm Mario.
+ Biết sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ mười ngón.
Kỹ năng: 
+ Thực hiện được việc khởi động/thoát khỏi phần mềm Mario.
+ Biết cách đăng ký, thiết lập tùy chọn, lựa chọn bài học phù hợp.
+ Thực hiện được gõ bàn phím ở mức đơn giản nhất.
Thái độ:
+ Hình thành tác phong làm việc chuẩn mực, thao tác dứt khoát.
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: sách Tin học THCS ,giáo án, phòng máy tính (phần mềm Mario)
	- Học sinh: sách Tin học THCS .
III. Tiến trình dạy học:
1 .Ổn định lớp (1 phút): Kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra
3. Bài mới (39 phút):
Thời Gian
HĐ của Thầy
HĐ của Trò
Ghi Bảng
Hoạt động 1: Thực hành(37 phút)
Mục tiêu: Giúp HS luyện tập độ nhanh với bàn phím
(37 phút)
- GV giới thiệu 
Học sinh thực hiện.
Từng HS luyện tập theo 4 mức sau:
+ Mức 1: Mức đơn giản nhất.
+ Mức 2: Mức luyện trung bình.
+ Mức 3: Mức luyện tập luyện.
+ Mức 4: Mức luyện tập tự do.
Hoạt động 2: Thoát chương trình (2phút)
Mục tiêu: HS thoát được chương trình.
2phút
Hướng dẫn HS
- HS thực hiện.
Nhấn phím Q hoặc chọn File/ quit để thoát khỏi chương trình.
 	4. Củng cố: (4 phút)
 - Nhận xét ý thức, thái độ học tập của HS.
- Cách thoát khỏi màn hình?
- Muốn đăng kí người luyện tập ta phải làm như thế nào?
 	 5. Dặn dò (1 phút):
Học bài theo SGK và vở ghi
Đọc trước Bài 8: “ Quan sát trái đất & các vì sao trong hệ mặt trời”
IV. Rút kinh nghiệm:	

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 13 14.doc