Giáo án môn Tin học 6 - Trường THCS Quảng Đông

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

+ HS bước đầu làm quen với khái niệm thông tin.

+ Giúp HS hiểu về các hoạt động thông tin trong đời sống hàng ngày của con người.

2. Kỹ năng: + Rèn tư duy sáng tạo, tính cẩn thận cho học sinh, từ đó giúp cho học sinh yêu thích môn học.

3. Thái độ: - ý thức học tập tốt, tập trung cao độ.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Giáo án, SGK

2. Học sinh: Vở ghi, đồ dùng

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY

1. Kiểm tra bài cũ: Sự chuẩn bị của học sinh về tài liệu, dụng cụ học tập

 

doc 95 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 415Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Tin học 6 - Trường THCS Quảng Đông", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ạt động của GV - HS
Nội dung
!Cho HS khởi động My Computer, My Documents hoặc mở thư mục có chứa ít nhất 1 tệp tin
HS: mở máy tính,..
!Tương tự như với thư mục, chúng ta làm tn để đổi tên tệp tin, xoá tệp tin?->HS: trả lời
- Đổi tên tệp tin
B1: Nháy chuột vào tên của tệp
B2: Nháy chuột vào tên một lần nữa
B3: Gõ tên mới rồi nhấn Enter
- Xoá tệp tin
B1: Nháy chuột vào tệp cần xoá
B2: Nhấn phím Delete
B3: Chọn Yes/ No để xoá hoặc không
!Bổ sung, nhận xét, có thể cho HS nhắc lại đổi tên, xoá thư mục; Các cách khác dùng để đổi tên, xoá thư mục đều có thể thực hiện với tệp, cho HS thực hành trong 5’-> HS: Thực hành
!Chúng ta có thể biến một tệp tin thành nhiều tệp khác có nội dung tương tự sang thư mục khác không? Cách làm ntn?->HS: thảo luận, trả lời
B1: Chọn tệp tin cần sao chép
B2: Trong bảng chọn Edit, chọn Copy
B3: Chuyển đến thư mục sẽ chứa tệp được sao
B4: Trong bảng chọn Edit chọn Paste
!Nhận xét,thao tác nhanh trên máy cho HS q/sát
HS: Quan sát, thực hành trên máy
- GV quan sát HS thực hành và sử lỗi cho các nhóm nếu có. 
a/ Khởi động My Computer
- Mở cửa sổ My Computer, My Documents.
b/ Đổi tên tệp tin, xoá tệp tin
- Đổi tên tệp tin
B1: Nháy chuột vào tên của tệp
B2: Nháy chuột vào tên một lần nữa
B3: Gõ tên mới rồi nhấn Enter
- Xoá tệp tin
B1: Nháy chuột vào tệp cần xoá
B2: Nhấn phím Delete
B3: Chọn Yes/ No để xoá hoặc không
- Lưu ý: không đổi phần mở rộng của tên
c/ Sao chép tệp tin vào thư mục khác
B1: Chọn tệp tin cần sao chép
B2: Trong bảng chọn Edit, chọn Copy
B3: Chuyển đến thư mục sẽ chứa tệp được sao
B4: Trong bảng chọn Edit chọn Paste
3.Củng cố, luyện tập:Cho HS tự thực hành các thao tác vừa học, tìm các cách khác để TH.
- GV kiểm tra kết quả thực hành của các nhóm và đặt yêu cầu cho vài nhóm thao tác và cho điểm.
4.Hướng dẫn về nhà:- Tìm thêm các cách khác về các thao tác thực hành trên
-Đọc trước phần còn lại bài thực hành 4: “Các thao tác với tệp tin”
IV. Rút kinh nghiệm:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Tiết: 28	 NS: 20/11/2014
Bài thực hành 4:
Các thao tác với tệptin(t2)
Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Các tệp tin và cách quản lý các tệp tin trong Windows XP.
2. Kỹ năng: - Thực hiện được các thao tác di chuyển tệp tin, xem nội dung tệp và chạy chương trình.
3. Thái độ: HS có thái độ học tập nghiêm túc.
II.Chuẩn bị:	
1. Giáo viên: Máy chiếu, phòng máy
2. Học sinh: Vở ghi, đồ dùng
III.Tiến trình bài dạy
1. Kểm tra bài cũ: Thực hiện các thao tác đổi tên và xoá tệp tin?
	? Thực hiện các thao tác sao chép tệp tin sang thư mục khác?
2. Bài mới
Hoạt động của GV 
Hđ của hs-ghi bảng
a) hoạt động 1: Hướng dẫn ban đầu
!GV kiểm tra an toàn điện và giới thiệu nội dung thực hành
-HS ổn định theo nhóm thực hành
b) hoạt động 2: Nội dung thực hành 
? Chúng ta muốn di chuyển một tệp tin nào đó sang thư mục khác để công việc quản lý được thuận lợi và dễ dàng hơn thì phải làm ntn?
! Nhận xét, bổ sung; Các thao tác sao chép, di chuyển ta cũng có thể thực hiện với thư mục
!Ta đã biết cách xem nội dung thư mục, để xem nội dung tệp và chạy chương trình?
Để xem nội dung tệp nháy đúp vào tệp cần xem (tên hay biểu tượng). Chương trình thích hợp sẽ khởi động và mở tệp đó trong một cửa sổ riêng
!Nhận xét, bổ sung; Nếu tệp tin là một chương trình, khi nháy đúp vào tệp chương trình sẽ được khởi động
d/ Di chuyển tệp tin sang thư mục khác 
HS: thảo luận trả lời
B1: Chọn tệp tin cần di chuyển
B2: Trong bảng chọn Edit chọn Cut
B3: Chuyển đến thư mục sẽ chứa tệp tin
B4: trong bảng chọn Edit chọn Paste
HS: thảo luận, trả lời
Lưu ý: Cũng giống như với tệp tin, bằng các thao tác nói trên ta cũng có thể sao chép và di chuyển thư mục
e/ Xem nội dung tệp và chạy chương trình
- Để xem nội dung tệp nháy đúp vào tệp cần xem (tên hay biểu tượng). Chương trình thích hợp sẽ khởi động và mở tệp đó trong một cửa sổ riêng
- Nếu tệp tin là một chương trình, khi nháy đúp vào tệp chương trình sẽ được khởi động
3. Củng cố, luyện tập: 
- HS thực hành phần tổng hợp
GV: Cho HS tự thực hành mục g/ Tổng hợp(SGK)
!GV kiểm tra kết quả thực hành của HS và ghi điểm
4. Hướng dẫn về nhà:
Học bài: Tìm thêm các cách khác về các thao tác thực hành trên
Ôn tập chương 3 chuẩn bị tiết – kiểm tra thực hành.
IV. Rút kinh nghiệm:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
	Tổ phú CM ký duyệt
Ngày. Thỏng.. năm 2014
Nguyễn Thanh Quỳnh 
Tiết: 29	 NS: 21/11/2014
kiểm tra thực hành 1 tiết
I/ Mục tiêu:
1. Kiến thức: Học sinh nắm vững được các kiến thức cơ bản nhất về Hệ điều hành trong Windows XP.
2. Kỹ năng: - Biết và thực hành tốt các thao tác với máy tính.
- Thành thục với các thao tác xem nội dung, đổi tên, sao chép, di chuyển hay xoá đối với thư mục và tệp tin.
II/ Yêu cầu của đề: Kiểm tra kiến thức của HS về:
- Tổ chức thông tin trong máy tính
- Hệ điều hành windows
- Các thao tác với tệp và thư mục trong windows.
III/ Chuẩn bị: 	
1. Giáo viên:, đề bài, đáp án, phòng máy	
2. Học sinh: HS chuẩn bị kiến thức thực hành đã học.
IV/ Đề bài
Ca 1: 	
1.Khởi động (vào) My Computer
2. Trongn ổ đĩa D, hãy tạo 2 thư mục có tên Bai Tap và Games.
3. Đổi tên thư mục Games thành Trochoi.
Ca 2: 1.Sao chép tệp bất kỳ trong ổ đĩa D sang thư mục Bai Tap vừa được tạo ra ở Ca 1.
2. Xóa thư mục Trochoi.
Ca 3: 	1. Tạo một thư mục mới có tên là Lop6 và thư mục Lop7 trong ổ đĩa E:.
2. Đổi tên thư mục Lop6 thành thư mục mang tên em.
3. Xóa thư mục vừa tạo.
Đáp án - thang điểm
Ca TH
Nội dung
Điểm
Ca1
10điểm
1.Khởi động được My Computer:
- Thao tác nhanh
- Mở được My computer
2. - Tạo được thư mục Baitap
 - Tạo được thư mục Games
3. Đổi tên thư mục Games thành Trochoi
2đ
2đ
2đ
2đ
2đ
Ca 2
10điểm
1.Sao chép được tệp bất kỳ trong My Computer sang thư mục Bai Tap 
Mở cửa sổ My Computer
Chọn tệp cần sao chép ->Chọn Edit, chọn Copy
Mở thư mục Bai Tap->Chọn Edit chọn Paste
2.Xóa thư mục trochoi
- Các thao tác nhanh
2đ
2đ
2đ
2đ
2đ
Ca 3
10điểm
1. Tạo được thư mục Lop6 trong ổ đĩa E
 - Tạo được thư mục Lop7 trong ổ E
2. Đổi tên thư mục Lop6 thành thư mục mang tên em
3.Xóa thư mục vừa tạo
- Thao tác nhanh
2đ
2đ
2đ
2đ
2đ
V/ củng cố: Cuối mỗi ca thực hành GV kiểm tra và chấm điểm cho từng ca.
VI/ Hướng dẫn về nhà:
- Xem trước bài 7 “Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím”chuẩn bị tiết sau
IV. Rút kinh nghiệm:
..................................................................................................................................
Tiết: 30	 NS: 23/11/2014 
bài 7: sử dụng phần mềm mario để luyện gõ phím(t1)
I/ mục tiêu:
1. Kiến thức- Biết cách khởi động/Thoát khỏi phần mềm Mario, biết sử dụng phần mềm Mario để gõ mười ngón.
2. Kỹ năng:- - Thực hiện được việc khởi động/thoát khỏi phần mềm, biết cách đăng ký, thiết đặt tuỳ chọn, lựa chọn bài học phù hợp. Thực hiện được gõ bàn phìm ở mức đơn giả nhất.
3. Thái độ: - Hình thành phong cách làm việc chuẩn mực, thao tác dứt khoát.
II/ Chuẩn bị:	
1. Giáo viên: Máy tính
2. Học sinh:: Vở ghi, đồ dùng
III/ Tiến trình bài dạy
1. Kiểm tra bài cũ: Gọi HS lên bảng minh hoạ các hàng phím trên bàn phím.
2. Bài mới:
Hoạt động của GV
Hđ của hs -ghi bảng
Hoạt động 1: Đặt vấn đề
? Lợi ích của việc gõ mười ngón.
? Thế nào là tư thế ngồi làm việc đúng với máy tính.
HS tình nguyện phát biểu
Hoạt động 2: Giới thiệu về phần mềm Mario.
Giới thiệu bằng hình ảnh cho HS biết về các bài luyện tập và yêu cầu HS thực hiện các bài theo thứ tự bắt buộc, bắt đầu bằng việc luyện tập với hàng phím cơ sở. 
Hướng dẫn cài đặt phần mềm
Hoạt động 3: Rèn luyện với phần mềm Mario
GV thao tác mẫu hướng dẫn HS khởi động, nhập tên để đăng ký sử dụng. Hướng dẫn HS về cách đặt mức độ kĩ năng cần đạt, chọn biểu tượng người dẫn đường bằng chuột. . . nên hướng dẫn HS lựa chọn các bài học bắt đầu từ dễ rồi nâng dần lên.
Giải thích cho HS về màn hình của Mario tự động đánh giá kết quả rèn luyện của HS. Hướng dẫn HS về cách tự đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm về quá trình học tập rèn luyện của bản thân nhờ sự đánh giá tự động của PM.
Hướng dẫn HS cách thoát khỏi PM.
Các lệnh của Student:
New: Khởi tạo 1 HS mới.
Load: Mở thông tin của một HS.
Edit:Nhập, điều chỉnh thông tin về bài học của HS.
Lesson Times: Đặt thời gian cho các mức bài học.
Certificates: Xem thông tin.
Các lệnh con của Lessons:
Home Row Only: Bài tập hàng cơ sở
Add Top Row: Thêm các phím ở hàng trên.
Add Bottom Row: Thêm các phím ở hàng dưới.
Add Numbers: Thêm các phím ở hàng phím số.
Add Symbols: Thêm các phím kí hiệu.
All Keyboard: Toàn bộ bàn phím.
Khuyến cáo HS chỉ cần làm đúng không cần nhanh, không nên nóng vội và kiểm tra sau mỗi bài tập trước khi chuyển sang phần kế tiếp.
Tổ chức cho học sinh thực hành
HS quan sát và làm theo hướng dẫn của GV trên phòng máy.
-HS quan sát và tập rèn luyện.
Học sinh quan sát, theo dõi và thực hiện bài rèn luyện theo sự hướng dẫn của giáo viên.
Học sinh nghiêm túc thực hành trong phòng máy.
3. Củng cố, luyện tập:
Cho HS luyện tập ở mức 1 hoặc 2 xem ai nhanh và chính xác nhất, tuyên dương các em luyện tập tốt, nhanh và chính xác
4. Hướng dẫn về nhà:Luyện tập ở nhà với phần mềm mario (nếu có).
IV. Rút kinh nghiệm:
..................................................................................................................................
	Tổ phú CM ký duyệt
Ngày. Thỏng.. năm 2014
Nguyễn Thanh Quỳnh 
Tiết: 31	 NS: 1/12/2014 
Bài 7: sử dụng phần mềm mario để luyện gõ phím(t2)
I/ mục tiêu:
1. Kiến thức:- Biết cách vào/ra phần mềm Mario. Biết sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ 10 ngón.
2. Kỹ năng:- Thực hiện được việc khởi động/thoát khỏi phần mềm, biết cách đăng ký, thiết đặt tuỳ chọn, lựa chọn bài học phù hợp. Thực hiện được gõ bàn phìm ở mức đơn giả nhất.
3. Thái độ: - Hình thành phong cách làm việc chuẩn mực, thao tác dứt khoát.
II/ Chuẩn bị:	
1.Giáo viên: Máy tính
2.Học sinh: Vở ghi, đồ dùng
III/ Tiến trình bài dạy
1.Kiểm tra bài cũ: ? Cách thiết đặt các lựa chọn để luyện tập trong phần mềm mario?
2. Bài mới
Hoạt động của GV
Hđ của hs- ghi bảng
a) Hoạt động 1: Hướng dẫn ban đầu
- GV đóng điện và kiểm tra an toàn trong phòng thực hành.
- GV hướng dẫn cho HS khởi động máy và khởi động phần mềm Mario để tiến hành thực hành luyện gõ 10 ngón.
b) Hoạt động 2: Luyện tập
GV: Hướng dẫn học sinh luyện tập gõ phím với phần mềm mario. Lưu ý HS là phải sử dụng cả 10 ngón tay để luyện gõ theo yêu cầu nội dung bài học đã học.
GV: Quan sát HS thực hành tại phòng máy, uốn nắn HS luyện tập nghiêm túc, HD cụ thể các HS còn yếu.
Luyện tập: gõ phím với phần mềm mario
HS: luyện tập nâng cao mức độ gõ phím: nhanh hơn, chính xác hơn.
HS:Nghiêm túc tập luyện
3. Củng cố, luyện tập:
-Cho HS luyện tập gõ một đoạn văn bản không dấu và theo dõi xem ai gõ nhanh hơn, Tuyên dương những HS gõ nhanh và chính xác, cho điểm một vài em được kiểm tra.
-HS luyện tập theo yêu cầu của GV
4. Hướng dẫn về nhà:Luyện tập ở nhà (nếu có)
Ôn tập kĩ lại những nội dung được học từ đầu năm. chuẩn bị kiểm tra học kì.
IV. Rút kinh nghiệm:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Tiết: 32	 	 	NS: 2/12/2014
ôn tập
I. mục tiêu:
1. Kiến thức: - Học sinh nắm vững kiến thức lí thuyết Windows XP.
2. Kỹ năng : - Biết vận dụng thực hành tốt các thao tác với máy tính.
- Thành thục với các thao tác xem nội dung, đổi tên, sao chép, di chuyển hay xoá đối với thư mục và tệp tin.
3. Thái độ: - Nghiêm túc, chú ý cao độ trong ôn tập, có ý thức khi thực hành phòng máy.
II - CHUẨN BỊ:	
1. Giỏo viờn: nội dung ụn tập, phũng mỏy tớnh.
2. Học sinh: Bài cũ.
III - TIẾN TRèNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG
Hoạt động 1: Lý thuyết
- GV đưa ra từ khúa và yờu cầu HS vẽ sơ đồ tư duy, và hướng dẫn HS đưa ra những nội dung trọng tõm cần ụn tập.
Hoạt động 2: Thực hành
- ễn lại nội dung lý thuyết cần chỳ ý cho học sinh
- Hs ụn tập lý thuyết
- Hướng đẫn học sinh làm bài tập: Đưa ra cõy thư mục, hướng đẫn học sinh cỏch viết đường đón đến tệp tin, thư mục
- Làm bài tập: viết đường đẫn đến cỏc tệp tin và thư mục cú trong cõy thư mục trờn
D:\ TOMMY
D:\ TOMMY\HINH
D:\TOMMY\HINH\BCA.IPG
- Gọi một số em lờn bảng làm 
- Thư mục mẹ của thư mục VIET là thư mục nào? 
- Trả lời
- Thư mục TOMMY chứa những thư mục nào?
- Hướng đẫn học sinh về nhà thực hành
* Bài tập: Viết đường đẫn đến tệp tin, thư mục. Chỉ ra thư mục mẹ, thư mục con.
2. Thực hành: cỏc thao tỏc với tệp tin và thư mục: tạo, sao chộp, di chuyển, đổi tờn, xúa(bài thực hành kốm theo)
3. Củng cố,luyện tập: GV chấm điểm cho một số học sinh thực hành tốt.
4. Hướng dẫn về nhà:
Về nhà học kỹ lý thuyết, làm lại bài tập và thực hành thờm, chuẩn bị thi học kỡ 1
IV. Rút kinh nghiệm:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
	Tổ phú CM ký duyệt
Ngày. Thỏng.. năm 2014
Nguyễn Thanh Quỳnh 
Tiết:33	 NS: 3/12/2013
kiểm tra học kì I –lý thuyết
I - MỤC TIấU:
1.Kiến thức: Kiểm tra kiến thức đó học trong chương trỡnh kỡ I.
2.Kĩ năng: HS biết sử dụng cỏc kiến thức đó học để làm bài kiểm tra
3.Thỏi độ: HS nghiờm tỳc, linh hoạt và trung thực khi làm bài kiểm tra 
II - CHUẨN BỊ: 
1. Giỏo viờn:: bài kiểm tra học kỡ I
2. Học sinh: ễn tập kỹ kiến thức đó học.
III – ĐỀ BÀI	 
Mã đề 01
Cõu 1(2điểm): Em hiểu thế nào là phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng? Kể tờn một vài phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng mà em biết.
Cõu 2(1,5điểm): Hệ điều hành là phần mềm hay phần cứng? Phần mềm Mouse Skill cú phải là hệ điều hành khụng? Vỡ sao?
Cõu 3 (3điểm): Giả sử trong ổ đĩa D cú tổ chức thụng tin được mụ tả trong hỡnh bờn:
 a) Viết đường dẫn đến thư mục Tin.
 b) Thư mục mẹ của thư mục Nghenhac là thư mục nào?
 c) Thư mục con của thư mục Album cua em là những thư mục nào?
 d) Cú thể tạo thờm một thư mục mới cú tờn là Ly trong thư mục Hoctap được khụng? Vỡ sao?
 e) Thư mục Hoctap nằm trong thư mục gốc, đỳng hay sai?
Cõu 4(2điểm): Nờu cỏc bước để tạo một thư mục mới trong cửa sổ của Windows?
Cõu 5(1,5điểm): Cỏc cửa sổ của windows đều cú cỏc lệnh sau:
Hóy cho biết chức năng của cỏc lệnh đú?
Mã đề 02
Cõu 1(1điểm): Kể tờn cỏc thiết bị vào/thiết bị ra mà em biết?
Cõu 2(2điểm): Hệ điều hành cú những nhiệm vụ gỡ đối với mỏy tớnh?
Cõu 3(3điểm): Giả sử trong ổ đĩa D cú tổ chức thụng tin được mụ tả trong hỡnh bờn:
 a) Viết đường dẫn từ ổ đĩa E tới thư mục Toan?
 b) Thư mục con của thư mục NgocHa là những thư mục nào?
 c) Thư mục mẹ của tệp tin Tin6B là thư mục nào?
 d) Thư mục PhanMem nằm trong thư mục gốc, đỳng hay sai?
 e) Cú thể tạo thờm một thư mục mới cú tờn là Tinhoc trong thư mục NgocHa được khụng? Vỡ sao?
Cõu 4(3điểm):Nờu cỏc bước để đổi tờn thư mục và xúa thư mục trong cửa sổ của Windows.
Cõu 5(1điểm): Cú cỏch nào để nhận biết rằng hiện tại em đang mở bao nhiờu cửa sổ trong windows? Nờu chi tiết cỏch nhận biết?
IV. HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ
MÃ ĐỀ 01
Cõu/điểm
Nội dung
Điểm TP
Cõu 1
(2 điểm)
* Phần mềm hệ thống: Là những chương trỡnh tổ chức việc quản lý, điều phối cỏc bộ phận của mỏy tớnh hoạt động nhịp nhàng.
* Phần mềm ứng dụng: Là chương trỡnh đỏp ứng yờu cầu ứng dụng cụ thể.
* Một vài phần mềm:
- Phần mềm hệ thống: Windows
- Phần mềm ứng dụng: Mouse skill, word..
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
Cõu 2
(1,5điểm)
- Hệ điều hành là phần mềm mỏy tớnh
-Mouse skill khụng phải là hệ điều hành 
vỡ phần mềm này chỉ đỏp ứng yờu cầu cụ thể là luyện tập chuột mà thụi.
0,5đ
0,5đ
0,5đ
Cõu 3
(3 điểm)
a) Viết đường dẫn đến thư mục Tin:
D:\Album cua em\Hoctap\Tin
b) Thư mục mẹ của thư mục Nghenhac là thư mục Albumcuaem
c) Thư mục con của thư mục Hoctap là thư mục Ly và Tin.
d) Khụng thể tạo thờm thư mục Ly trong thư mục hoctap được nữa 
Vỡ trong một thư mục khụng thể tồn tại hai thư mục trựng tờn nhau.
e) Thư mục Hoctap nam trong thư mục gốc là sai
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
Cõu 4
(2điểm)
* Cỏc bước tạo thư mục mới:
- Mở cửa sổ cần chứa thư mục mới
- Nhỏy phải chuột tại vựng trống
- Chọn mục Folder/New
- Gừ tờn thư mục/Nhấn enter
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
Cõu 5
(1,5điểm)
* Nỳt lệnh 1: Thu của sổ về thành biểu tượng tại thanh cụng việc
* Nỳt 2: Phúng to thu nhỏ cửa sổ trờn màn hỡnh
* Đúng cửa sổ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
MÃ ĐỀ 02
Cõu/điểm
Nội dung
Điểm TP
Cõu 1
(1điểm)
- Cỏc thiết bị vào: chuột, bàn phớm
- Cỏc thiết bị ra: Màn hỡnh, mỏy in
0,5đ
0,5đ
Cõu 2
(2 điểm)
* Nhiệm vụ của hệ điều hành:
- Điều khiển phần cứng
- Tổ chức thực hiện cỏc chương trỡnh
- Cung cấp giao diện cho người dựng
- Tổ chức và quản lý thụng tin trong mỏy tớnh.
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
Cõu 3
(3điểm)
a) E:\ NgocHa\Toan
b) Thư mục con của thư mục NgocHa là Tinhoc và Toan
c) Thư mục mẹ của tệp tin 6B là Tinhoc
d) Thư mục PhanMem nằm trong thư mục gốc là đỳng
e) khụng thể tạo thờm thư mục Tinhoc trong thư mục NgocHa nữa 
Vỡ: Trong một thư mục khụng thể tồn tại hai thư mục trựng tờn nhau.
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
Cõu 4
(3 điểm)
* Cỏc bước đổi tờn thư mục:
- Nhỏy vào thư mục
- Nhỏy vào tờn thư mục một lần nữa
- Gừ tờn mới/ nhấn enter
* Cỏc bước xúa thư mục:
- Nhỏy chọn thư mục cần xúa
- Nhấn phớm Delete
- Nhỏy chọn Yes để xúa
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
Cõu 5
(1 điểm)
* Để nhận biết hiện tại em đang mở bao nhiờu cửa sổ:
Nhỡn lờn thanh cụng việc
Mỗi cửa sổ đang mở thể hiện một biểu tượng của cửa sổ đú.
0,5đ
0,5đ
Tiết:34	 NS: 3/12/2012 
kiểm tra học kì I –thực hành
I - MỤC TIấU:
1.Kiến thức: Kiểm tra kiến thức đó học trong chương trỡnh kỡ I.
2.Kĩ năng: HS biết sử dụng cỏc kiến thức đó học để thực hiện cỏc thao tỏc trờn mỏy tớnh.
3.Thỏi độ: HS nghiờm tỳc, linh hoạt và trung thực khi làm bài kiểm tra 
II - CHUẨN BỊ: 
1. Giỏo viờn:: bài kiểm tra học kỡ I
2. Học sinh: ễn tập kỹ kiến thức đó học.
III – ĐỀ BÀI	
Kíp 1:
Câu 1 (5đ): Mở biểu tượng My compuer, sau đó mở ổ đĩa D: Trong thư mục này, tạo hai thư mục có tên Luutru và thư mục Baitap.
Câu 2 (2đ): Thực hiện sao chép một tệp bất kì vào thư mục Luutru được tạo ở câu 1.
Câu 3(2đ): Đổi tên thư mục Baitap thành thư mục Dethi.
Câu 4(1đ): Đóng tất cả các cửa sổ đang mở trên windows
Kíp 2:
Câu 1(5đ): Khởi động Mycomputer, mở ổ đĩa E: Trong thư mục này tạo hai thư mục có tên THCS và TH.
Câu 2(2đ): Di chuyển một tệp bất kì vào thư mục THCS.
Câu 3(2đ): Xóa thư mục TH đã tạo ở câu 1.
Câu 4(1đ): Đóng tất cả các ổ đĩa đang mở trong windows.
Kíp 3:
Câu 1(4đ): Tạo một thư mục có tên Lop6 trong ổ đĩa D: trong thư mục Lop6 tạo thư mục khác có tên là Lop6AB.
Câu 2(2đ): Sao chép một tệp bất kì vào thư mục lớp6 đã tạo ở câu 1.
Câu 3(2đ): Đổi tên tệp trong thư mục Lớp 6 thành tên khác.
Câu 4(2đ): - Thực hiện xóa thư mục Lop6.
Tiết: 35 	Ngày soạn: 4/1/2015
chương 4: Soạn thảo văn bản
Bài 13: làm quen với soạn thảo văn bản (t1)
i. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Học sinh biết được vai trò của phần mềm soạn thạo văn bản, biết được Word là phần mềm soạn thảo văn bản ,nhận biết được biểu tượng và biết cách khởi động Word.
- Học sinh nhận biết và phân biệt được các thành phần cơ bản của cửa sổ Word.
2. Kĩ năng: Biết cách tạo văn bản mới, mở văn bản đã lưu trên máy tính, lưu văn bản và kết thúc phiên làm việc với Word.
3. Thỏi độ: HS cú thỏi độ nghiờm tỳc, tỡm hiểu phần mềm soạn thảo văn bản.
II - CHUẨN BỊ:
1. Giỏo viờn: Mỏy chiếu, bài giảng 
2. Học sinh: Xem trước bài học ở nhà.
III - TIẾN TRèNH DẠY HỌC
1. Kiểm tra bài cũ: khụng kiểm tra
2. Dạy bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HĐ CỦA HS- GHI BẢNG
Hoạt động 1: Văn bản và phần mềm soạn thảo
!GV: Hàng ngày cỏc em thường tiếp xỳc với những loại văn bản nào? 
!GV Ta cú thể tạo ra văn bản bằng cỏch nào?
- Hiện nay cú rất nhiểu chương trỡnh soạn thảo văn bản nhưng phổ biến nhất là phần mềm soạn thảo Microsoft word
-> Giỏo viờn giới thiệu về phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft W ord
HS: - Lắng nghe và ghi bài
HS: Sỏch vở, bỏo 
HS: Cú thể viết trờn giấy hoặc đỏnh mỏy
1. Văn bản và phần mềm soạn thảo
- Một số vớ dụ về văn bản: bài bỏo, sỏch vở 
Hoạt động 2: Khởi động Word
? Để khởi động một phần mềm trong Window em làm thế nào?
- Tương tự để khởi động Word?
->GV thực hành ngay trờn mỏy và chiếu cho HS quan sỏt
- Em nào biết cỏch khỏc cú thể lờn thực hành cho cỏc bạn cựng quan sỏt?
->Vậy ta cú thể khởi động Word theo những cỏch nào?
2. Khởi động Word
HS: trả lời theo cỏch hiểu của mỡnh
HS: Nhỏy đỳp chuột vào biểu tượng
- C1: Nhỏy đỳp vào biểu tượng word trờn màn Hỡnh.
- C2: Nhỏy nỳt Start chọn All Programs chọn Microsoft Word.
HS: Nghe và ghi bảng
Hoạt động 3: Cỏc thành phần trờn cửa sổ Word
 !GV: Chiếu cửa sổ Word lờn màn Hỡnh và giới thiệu cỏc thành phần trờn cửa sổ Word cho học sinh quan sỏt
- Giới thiệu cỏc nỳt lệnh thường dựng như mở tệp mới, mở tệp đó cú, lưu tệp..
!GV:giới thiệu cỏc khỏi niệm bảng chọn, lệnh, nỳt lệnh
a/ Bảng chọn: 
- Cho học sinh quan sỏt và trả lời thanh bảng chọn gồm những bảng chọn nào?
- GV giới thiệu cỏc nỳt lệnh trờn thanh cụng cụ
- Giỏo viờn thực hiện một vài thao tỏc chọn lệnh trong bảng chọn và cỏc nỳt lệnh trờn thanh cụng cụ
- HS quan sỏt và ghi nhớ.
!GV giới thiệu thờm để học sinh nhận biết sự giống nhau giữa cỏc lệnh trong bảng chọn và cỏc nỳt lệnh trờn thanh cụng cụ.
3. Cỏc thành phần trờn cửa sổ Word 
- Thanh bảng chọn cú cỏc bảng chọn
- Thanh cụng cụ cú cỏc nỳt lệnh
- Thanh cuộn dọc
- Thanh cuộn ngang
- Vựng soạn thảo

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_tin_6.doc