Giáo án Tin học 6 - Chương 1: Làm quen với Tin học và máy tính - Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin - Phan Tri Huyện - Trường THCS Thường Thới Tiền

I - MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Phân biệt các dạng thông tin cơ bản.

- Biết được khái niệm biểu diễn thông tin. Cách biểu diễn thông tin trong máy tính.

2. Kỹ năng:

- Biết Cách biểu diễn thông tin trong máy tính dưới dạng dãy bit chỉ gồm bit 0 và bit 1.

3. Thái độ

- Ý thức học tập nghiêm túc, tập trung thực hiện.

II - PHƯƠNG PHÁP

- Vấn đáp, nêu vấn đề, tìm hiểu và giải quyết vấn đề.

III - CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Giáo trình, SGK, bảng phụ quá trình xử lí thông tin.

2. Học sinh: Chuẩn bị bài cũ, nghiên cứu trước bài mới.

IV - TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN

 

doc 2 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 848Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 6 - Chương 1: Làm quen với Tin học và máy tính - Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin - Phan Tri Huyện - Trường THCS Thường Thới Tiền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 2: THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN
— & –
- Ngày soạn:	10/08/2010	Tuần: 2
- Ngày dạy:	24/08/2010	Tiết CT: 3
I - MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Phân biệt các dạng thông tin cơ bản.
- Biết được khái niệm biểu diễn thông tin. Cách biểu diễn thông tin trong máy tính.
2. Kỹ năng:
- Biết Cách biểu diễn thông tin trong máy tính dưới dạng dãy bit chỉ gồm bit 0 và bit 1.
3. Thái độ
- Ý thức học tập nghiêm túc, tập trung thực hiện.
II - PHƯƠNG PHÁP
- Vấn đápï, nêu vấn đề, tìm hiểu và giải quyết vấn đề.
III - CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình, SGK, bảng phụ quá trình xử lí thông tin.
2. Học sinh: Chuẩn bị bài cũ, nghiên cứu trước bài mới.
IV - TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN
1. Ổn định lớp.(1’)
2. Kiểm tra bài củ:(7’)
1. Hoạt động thông tin của con người?
- Việc tiếp nhận, xử lý, lưu trữ và truyền (trao đổi) thông tin được gọi gọi chung là hoạt động thông tin.
2. Hoạt động thông tin và tin học?
- Một trong các nhiệm vụ chính của tin học là nghiên cứu việc thực hiện các hoạt động thông tin một cách tự động nhờ sự trợ giúp của máy tính điện tử.
3. Hãy nêu một số ví dụ minh hoạ về hoạt động thông tin của con người?
- Để giao lưu, học hỏi với các HS trên khắp thế giới thì ta nhớ vào máy tính có kết nối mạng intenet với nhau
3. Gảng bài mới:
TT
Nội dung ghi bảng
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động HS
16’
15’
1. Các dạng thông tin cơ bản:
- Dạng văn bản:
- Dạng hình ảnh:
- Dạng âm thanh:
- Ngoài 3 dạng thông tin cơ bản trên còn có thên dạng thông tin mùi vị và cảm giác.
2. Biểu diễn thông tin:
- Để máy tính có thể xử lí được, thông tin cần được biểu diễn thành dạng dãy các Bit (Kí hiệu 0 và 1).
- Thông tin được biểu diễn thành dãy các Bit được gọi là sự mã hoá thông tin.
- Thông tin có các dạng nào?
- VD như các văn bản, báo chí, sách vở
- VD như các loại hình ảnh, phim ảnh, tranh
- VD như tiếng nhạc, đàn, chim
- Ngoài 3 dạng thông tin cơ bản trên còn dạng thông tin nào nữa không?
- Lấy ví dụ thêm về các dạng thông tin?
- Khi chúng ta giao tiếp với máy tính, máy tính chỉ có thê hiểu được nhờ vào công cụ giải mã dữ liệu thành dãy các Bit số.
- Như thế nào được gọi là mã hoá thông tin?
- HS tình nguyện phát biểu trả lời 3 dạng của thông tin.
- HS ghi nhớ các dạng thông tin.
- HS trả lời là mùi vị và cảm giác.
- HS tình nguyện phát biểu trả lời tích cực.
- Hs không trả lời được.
- Hs ghi nhớ sự mã hoá thông tin
4. Củng cố :(5’)
1. Thông tin có các dạng nào? Lấy ví dụ cho từng dạng của thông tin?
-Dạng văn bản:
- Dạng hình ảnh:
- Dạng âm thanh:
- Ngoài 3 dạng thông tin cơ bản trên còn có thên dạng thông tin mùi vị và cảm giác.
2. Để máy tính hiểu được thông tin từ người sử dụng thì máy tính cần gì?
- Sự mã hóa thông tin.
3. Như thế nào được gọi là mã hoá thông tin?
- Thông tin được biểu diễn thành dãy các Bit được gọi là sự mã hoá thông tin.
5. Dặn dò:(1’)
- Các em về học thuộc bài. Trả lời các câu hỏi và bài tập trong SGK.
- Xem và chuẩn bị bài kế tiếp “EM CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC GÌ NHỜ MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ”

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 2. Thông tin và biểu diễn thông tin - Phan Tri Huyện - Trường THCS Thường Thới Tiền.doc