Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài thực hành 4 - Các thao tác với tệp tin

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

Đ Biết đổi tên tập tin, xóa tập tin

Đ Thực hiện các thao tác sao chép và di chuyển tập tin

II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Nghiên cứu kĩ nội dung bài dạy, phòng máy

- Học sinh: Xem trước bài học.

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:

1). Ổn định lớp:

2). Tổ chức thực hành

Hoạt động 1: Sử dụng My Computer.

 

doc 2 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1024Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài thực hành 4 - Các thao tác với tệp tin", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 15/11/2007	Ngày dạy: 22/11/2007
Tuần 16
Tiết 31 
Bài thực hành 4
các thao tác với tập tin
I. Mục đích, yêu cầu:
Biết đổi tên tập tin, xóa tập tin
Thực hiện các thao tác sao chép và di chuyển tập tin
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Nghiên cứu kĩ nội dung bài dạy, phòng máy
- Học sinh: Xem trước bài học.
III. Tiến trình tiết dạy:
1). ổn định lớp:
2). Tổ chức thực hành
Hoạt động 1: Sử dụng My Computer.
- Giáo viên làm mẫu cho học sinh theo dõi:
+ Nháy đúp vào biểu tượng để mở cửa sổ My Computer
Nháy đúp vào biểu tượng My Computer
 +Mở một thư mục có chứa ít nhất một tệp tin, ví dụ như thu mục My Documents.
- Học sinh thực hành.
Hoạt động 2: Đổi tên tệp tin.
	- Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện các thao tác như sách giáo khoa.
	+ Nháy chuột vào tên tệp tin cần đổi tên.
	+ Nháy chuột vào tên tệp tin một lần nữa
	+ Gõ tên mới rồi bấm Enter.
	- Học sinh thực hành.
	- Giáo viên theo dõi bổ sung những thiếu sót của học sinh.
Hoạt động 3: Xóa tệp tin.
	- Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện các thao tác như sách giáo khoa.oa1
	+ Nháy chuột vào tên tệp tin cần xóa.
	+ Nhấn phím Delete
	- Học sinh thực hành.	
	- Giáo viên theo dõi bổ sung những thiếu sót của học sinh.
Hoạt động 4: Sao chép tệp tin vào thư mục khác.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện các thao tác như sách giáo khoa.oa1
	+ Chọn tệp tin cần sao chép.
	+ Trong bảng chọn Edit, chọn mục Copy (hình dưới).
	+ Chuyển đến thư mục chứa tệp tin mới.
	+ Trong bảng chọn Edit, chọn mục Paste.
	- Học sinh thực hành.	
	- Giáo viên theo dõi bổ sung những thiếu sót của học sinh.
IV. Nhận xét và đánh giá tiết thực hành
Giáo viên nhận xét đánh giá giờ thực hành (trật tự kỷ luật, kỹ năng thực hành, kết quả đạt được..)
Các nhóm thu phiếu thực hành, sắp xếp lại thiết bị như vị trí ban đầu (nếu có thay đổi, di chuyển). Nộp bài cho GV
Tắt máy đúng thao tác.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 4 - Các thao tác với tệp tin (4).doc