Giáo án Tin học 6 - Chương 1: Làm quen với Tin học và máy tính - Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin - Trần Văn Hải - Trường THCS Đạ Long

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Biết được những dạng cơ bản của thông tin

- Biết khái niệm biểu diễn thông tin.

2. Kĩ năng: Phân biệt được các dạng thông tin cơ bản.

3. Thái độ: Nghiêm túc, có ý thức, tập trung trong học tập và yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị:

- Gv: Sách giáo khoa, phòng máy, giáo án, máy chiếu.

- Hs: Vở ghi, sách giáo khoa.

 III. Phương pháp:

 

doc 2 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1152Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 6 - Chương 1: Làm quen với Tin học và máy tính - Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin - Trần Văn Hải - Trường THCS Đạ Long", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 25/08/2013
Ngày dạy: 27/08/2013
Tuần: 2
Tiết: 3
Bài 2: THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 
- Biết được những dạng cơ bản của thông tin 
- Biết khái niệm biểu diễn thông tin.
2. Kĩ năng: Phân biệt được các dạng thông tin cơ bản.
3. Thái độ: Nghiêm túc, có ý thức, tập trung trong học tập và yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị:
- Gv: Sách giáo khoa, phòng máy, giáo án, máy chiếu.
- Hs: Vở ghi, sách giáo khoa.
 III. Phương pháp: 
- Gv tổ chức trò chơi, hướng dẫn, đặt vấn đề, Hs giải quyết vấn đề, quan sát, thuyết trình.
 IV. Tiến trình bài dạy:
 Ổn định lớp: (1’) 
6A1 :....................................................................................................
6A2 :....................................................................................................
2. Kiểm tra bài cũ: (5’) 
	Câu 1: Thông tin là gì? Trình bày nội dung hoạt động thông tin của con người?
Câu 2: Trình bày nội dung hoạt động thông tin và tin học?
3. Nội dung bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
GHI BẢNG
Hoạt động 1: (20’) Tìm hiểu các dạng thông tin cơ bản.
+ GV: Yêu cầu HS đọc mục 1 tìm hiểu các dạng thông tin cơ bản.
+ GV: Cho HS cho trò chơi “tam sao thất bản”.
+ GV: HS thực hiện truyền thông tin theo sự hướng dẫn của GV.
+ GV: Thông tin mà bạn A truyền cho bạn B bằng cách nào?
+ GV: Như vậy đó là thông tin ở dạng gì?
+ GV: Thông tin mà bạn B truyền cho bạn C bằng cách nào?
+ GV: Như vậy đó là thông tin ở dạng gì?
+ GV: Thông tin mà bạn A nhận được ở dạng gì?
+ GV: Như vậy đó là thông tin ở dạng gì.
+ GV: Yêu cầu HS rút ra nhận xét có những dạng thông tin cơ bản nào cho ví dụ minh họa của từng dạng thông tin.
+ GV: Lắng nghe va hướng dẫn HS nhận biết tìm ví dụ để các em hiểu và nắm bắt được bài học.
+ GV: Đưa ra các ví dụ minh họa khác cho HS tìm hiểu và trả lời đó là những dạng thông tin nào.
+ GV: Nhận xét chốt nội dung bài học cho HS thực hiện ghi bài.
Hoạt động 2: (13’) Tìm hiểu về biểu diễn thông tin.
+ GV: Yêu cầu HS đọc và tìm hiểu nội dung mục 2 SGK.
+ GV: Thuyết trình, diễn giải về biểu diễn thông tin.
+ GV: Đưa ra các ví dụ minh họa để các em có thể nắm vững hơn.
+ GV: Vậy thế nào là biểu diễn thông tin?
+ GV: Nhận xét chốt nội dung bài học yêu cầu một số HS nhắc lại.
+ GV: Yêu cầu HS hãy nêu một ví dụ khác?
+ GV: Theo em nếu cuộc sống hàng ngày của chúng ta không có thông tin và xử lí thông tin thì sẽ như thế nào?
+ GV: Vậy việc biểu diễn thông tin có vai trò như thế nào? 
+ GV: Hãy cho ví dụ cụ thể?
+ GV: Nhận xét chốt nội dung bài.
+ HS: Đọc SGK trang 6 - 7 và tìm hiểu nội dung bài.
+ HS: 3 HS lên thực hiện trò chơi theo yêu cầu của GV.
+ HS: Các bạn khác quan sát và nhận xét khi có yêu cầu.
+ HS: Bạn A nói cho bạn B thông tin bạn A nhận được.
+ HS: Dạng âm thanh.
+ HS: Bạn C nhận được thông tin từ bạn B thông qua việc nhìn. 
+ HS: Dạng hình ảnh.
+ HS: Bạn A nhận thông tin thông qua chữ viết trên tờ giấy.
+ HS: Dạng văn bản.
+ HS: Các dạng thông tin cơ bản:
- Dạng âm thanh; Ví dụ: Thông tin từ đài phát thanh huyện Đam Rông
- Dạng hình ảnh; Ví dụ: Áp phích tuyên truyền an toàn giao thông dán tại trường THCS Đạ Long.
- Dạng văn bản. Ví dụ: Vở học Tin học quyển 6.
+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe và tìm hiểu trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của GV đưa ra.
+ HS: Thực hiện ghi bài vào vở nội dung bài học.
+ HS: Đọc SGK trang 6 - 7 tìm hiểu nội dung biểu diễn thông tin.
+ HS: Chú ý lắng nghe tìm hiểu nội dung bài.
+ HS: Quan sát và nhận biết cách biểu diễn thông tin.
+ HS: Biểu diễn thông tin là cách thể hiện thông tin dưới dạng cụ thể nào đó.
+ HS: Thực hiện ghi bài vào vở nội dung bài học.
+ HS: Đưa ra một số ví dụ khác từ thực tế mà các em biết.
+ HS: Chúng ta không thể sống được nếu không có thông tin.
+ HS: Biểu diễn thông tin có vai trò quan trọng đối với việc truyền và tiếp nhận thông tin.
+ HS: Cho các ví dụ hằng ngày.
+ HS: Thực hiện ghi bài vào vở.
1. Các dạng thông tin cơ bản.
- Dạng văn bản.
- Dạng hình ảnh.
- Dạng âm thanh.
2. Biểu diễn thông tin
- Biểu diễn thông tin là cách thể hiện thông tin dưới dạng cụ thể nào đó.
- Biểu diễn thông tin có vai trò quan trọng đối với việc truyền và tiếp nhận thông tin.
 	4. Củng cố: (5’)
 	- Các dạng thông tin cơ bản.
- Biểu diễn thông tin.
 5. Hướng dẫn và dặn dò về nhà: (1’)	
 - Xem phần tiếp theo: Biểu diễn thông tin trong máy tính.
 6. Rút kinh nghiệm: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 2. Thông tin và biểu diễn thông tin - Trần Văn Hải - Trường THCS Đạ Long.doc