Giáo án Tin học 6 - Chương II: Phần mềm học tập - Bài 5.: Luyện tập chuột - Trần Trung Hiếu

1. Mục tiêu:

1.1/ Kiến thức:

- Phân biệt các nút chuột.

- Biết các thao tác cơ bản với chuột.

1.2/ Kĩ năng: Thực hiện được các thao tác cơ bản với chuột.

1.3/ Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.

2. Chuẩn bị:

2.1/ Chuẩn bị của GV: Một số tranh ảnh, hoặc BGĐT (nếu có ĐK).

2.2/ Chuẩn bị của HS: Nghiên cứu SGK, vở ghi.

3. Tổ chức các hoạt động học tập:

3.1/ Ổn định lớp:

3.2/ Kiểm tra bài cũ:

3.3/ Tiến trình bài học:

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1144Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 6 - Chương II: Phần mềm học tập - Bài 5.: Luyện tập chuột - Trần Trung Hiếu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG II: PHẦN MỀM HỌC TẬP
§5. LUYỆN TẬP CHUỘT
Ngày soạn: ././2014
Tiết theo PPCT: 9-10
Tuần: 05
1. Mục tiêu:
1.1/ Kiến thức:
- Phân biệt các nút chuột.
- Biết các thao tác cơ bản với chuột.
1.2/ Kĩ năng: Thực hiện được các thao tác cơ bản với chuột.
1.3/ Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.
2. Chuẩn bị:
2.1/ Chuẩn bị của GV: Một số tranh ảnh, hoặc BGĐT (nếu có ĐK).
2.2/ Chuẩn bị của HS: Nghiên cứu SGK, vở ghi.
3. Tổ chức các hoạt động học tập:
3.1/ Ổn định lớp:
3.2/ Kiểm tra bài cũ:
3.3/ Tiến trình bài học:	
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
Hoạt động 1 : Các thao tác chính với chuột .
a/ Phương pháp : .................................
b/ Các bước của hoạt động :
- GV : Giới thiệu công dụng chuột.
nút trái
nút phải
+ Chuột có thể giúp người sử dụng máy tính thực hiện các lệnh hoặc nhập dữ liệu vào máy nhanh và thuận tiện.
+ Giới thiệu chuột và các nút.
 	 Chuột
+ Hướng dẫn thao tác cầm chuột: Dùng tay phải giữ chuột, ngón trỏ đặt lên nút trái, ngón giữa đặt lên nút phải ® lưu ý: các phần mềm khác nhau có thể có biểu tượng chuột khác nhau
.: máy chờ người sử dụng chọn lệnh
. : máy đang thực hiện chương trình.
- Giới thiệu các thao tác chính với chuột :
+ Di chuyển chuột: Giữ và di chuyển chuột trên mặt phẳng.
+ Nháy chuột: Nhấn nhanh nút trái chuột và thả tay.
+ Nháy nút phải chuột: Nhấn 1 lần nút phải.
+ Nháy đúp: Nhấn nhanh liên tục hai lần nút trái chuột.
+ Kéo và thả chuột: Nhân và giữa nút trái, kéo đến vị trí đích và thả tay để kết thúc thao tác.
- GV hướng dẫn từng thao tác và cho HS thục hành những thao tác đó ít nhất 1 lần. 
- Hướng dẫn cầm chuột đúng cách và di chuyển chuột nhẹ nhàng nhưng thả tay dứt khoát.
- Nút trái chuột thường được sử dụng nhiều trong phần lớn các công việc còn nút phải chuột ít dùng hơn.
HS quan sát.
Lắng nghe và ghi nhớ.
1/ Các thao tác chính với chuột:
- Di chuyển chuột: Giữ và di chuyển chuột trên mặt phẳng.
- Nháy chuột: Nhấn nhanh nút trái chuột và thả tay.
- Nháy nút phải chuột: Nhấn 1 lần nút phải.
- Nháy đúp: Nhấn nhanh liên tục hai lần nút trái chuột.
- Kéo và thả chuột: Nhấn và giữ nút trái, kéo đến vị trí đích và thả tay để kết thúc thao tác.
Hoạt động 2: Luyện tập sử dụng chuột với phần mền Mouseskills. 
a/ Phương pháp : .................................
b/ Các bước của hoạt động :
- Phầm mềm Mouse skills giúp luyện tập các thao tác sử dụng chuột theo 5 mức:
Mức 1: Luyện thao tác di chuyển chuột.
Mức 2: Luyện thao tác nháy chuột.
Mức 3: Luyện thao tác nháy đúp chuột.
 Mức 4: Luyện thao tác nháy nút phải chuột.
Mức 5: Luyện thao tác kéo và thả chuột.
* Lưu ý: 
+ Khởi động: nháy đúp vào biểu tượng phần mềm.
+ Với mỗi mức phần mềm cho phép thực hiện 10 lần thao tác luyện tập chuột tương ứng. GV yêu cầu HS đọc SGK để nắm rõ các thao tác làm.
Lắng nghe và ghi nhớ.
2/ Luyện tập sử dụng chuột với phần mền Mouseskills
+ Mức 1: Luyện thao tác di chuyển chuột.
+ Mức 2: Luyện thao tác nháy chuột.
+ Mức 3: Luyện thao tác nháy đúp chuột.
+ Mức 4: Luyện thao tác nháy nút phải chuột.
+ Mức 5: Luyện thao tác kéo và thả chuột.
4. Tổng kết và hướng dẫn học tập:
4.1/ Củng cố: 
- Nêu công dụng của chuột.
- Nêu các thao tác chính với chuột.
- Nêu các mức luyện tập sử dụng chuột với phần mền Mouse skills.
 HS lần lượt trả lời.
4.2/ Hướng dẫn về nhà:
- Học sinh nắm chắc các thao tác chính với chuột. 
- Luyện tập chuột với các mức khác nhau (nếu có điều kiện). 
- Xem trước mục 3. Tiết sau xuống phòng máy thực hành.
Tiết 2: 
3. Tổ chức các hoạt động học tập:
3.1/ Ổn định lớp:
3.2/ Kiểm tra bài cũ:
- Nêu các thao tác chính với chuột.
- Cho HS nhận xét. GV cho điểm.
- HS trả lời theo SGK.
3.3/ Tiến trình bài học:	
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 2: Luyện tập.
a/ Phương pháp : .................................
b/ Các bước của hoạt động :
Yêu cầu HS :
- Khởi động phần mền bằng cách nháy đúp vào biểu tượng trên màn hình nền. 
- Nhấn 1 phím bất kì để bắt đầu vào cửa sổ luyện tập chính. 
- Luyện tập các thao tác sử dụng chuột qua từng bước. 
Lưu ý: trong khi đang luyện tập có thể nhấn phím N để chuyển sang mức khác mà không cần thực hiện tất cả 10 thao tác luyện tập chuột tương ứng.
- GV theo dõi HS thực hành, uốn nắn kịp thời những sai sót.
3. Luyện tập:
HS thực hiện.
4. Tổng kết và hướng dẫn học tập:
4.1/ Củng cố: Nhận xét tiết thực hành.
4.2/ Hướng dẫn về nhà:
- HS ôn và nắm chắc các thao tác chính với chuột. 
- Luyện tập chuột với phần mềm Muose Skills (nếu có điều kiện).
- Đọc bài đọc thêm 4. Xem trước bài 6. 

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 5. Luyện tập chuột - Trần Trung Hiếu.doc