Giáo án môn Tin học lớp 6 - Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em

BÀI THỰC HÀNH 9:

DANH BẠ RIÊNG CỦA EM

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Tạo bảng, soạn thảo và biên tập nội dung trong các ô của bảng

 2. Kỹ năng: Vận dụng các kĩ năng định dạng để trình bày nội dung trong các ô của bảng, thay đổi độ rộng của cột, chiều cao của hàng.

3. Thái độ: Nghiêm túc.

II. Chuẩn bị:

- GV: SGK, gián án, tài liệu, phòng máy

- HS: Học bài ở nhà và chuẩn bị trước bài.

III. Tiến trình:

1. Ổn định tổ chức lớp: Kiểm tra sỉ số.(1’)

2. Kiểm tra bài cũ: Nêu các thao tác thay đổi độ rộng của cột. (3’)

 

doc 2 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 10/03/2020 Lượt xem 473Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học lớp 6 - Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN
Tuần: 33
Ngày soạn:26/04/2017
Tiết: 63
Ngày dạy:29/04/2017
BÀI THỰC HÀNH 9:
DANH BẠ RIÊNG CỦA EM
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Tạo bảng, soạn thảo và biên tập nội dung trong các ô của bảng 
	2. Kỹ năng: Vận dụng các kĩ năng định dạng để trình bày nội dung trong các ô của bảng, thay đổi độ rộng của cột, chiều cao của hàng.
3. Thái độ: Nghiêm túc.
II. Chuẩn bị:
- GV: SGK, gián án, tài liệu, phòng máy
- HS: Học bài ở nhà và chuẩn bị trước bài.
III. Tiến trình:
1. Ổn định tổ chức lớp: Kiểm tra sỉ số.(1’)
2. Kiểm tra bài cũ: Nêu các thao tác thay đổi độ rộng của cột. (3’)
3. Bài mới:
T/G
HĐ của Thầy
HĐ của trò
Ghi bảng
Hoạt động 1: Nội dung thực hành
36’
GV: thực hành tạo danh bạ của lớp em theo mẫu đã phát
GV quan sát và hướng đẫn thêm cho HS trong quá trình thực hành, uốn nắn các lỗi sai của HS
GV: hướng dẫn tạo bảng trên máy và biên tập nội dung cho hợp lí.
HS: thực hành tạo bảng theo mẫu 
HS: quan sát và sửa lỗi còn mắc phải trong bài thực hành
1. Tạo danh bạ theo mẫu:
 - Tạo bảng gồm 4 cột và 7 hàng theo mẫu.
- Điền thông tin vào các ô.
- Trình bày nội dung theo mẫu
- Thay đổi độ rộng của cột hàng cho phù hợp
- Lưu ở My Documnets với tên của từng nhóm.
4. Củng cố:(4’)
- Gọi học sinh lên thao tác lại các bước vừa thực hành.
5. Dặn dò: (1’): Chuẩn bị cho tiết thực hành tiếp theo.
IV. Rút kinh nghiệm:	
GIÁO ÁN
Tuần: 33
Ngày soạn:26/04/2017
Tiết: 64
Ngày dạy: 29/04/2017
BÀI THỰC HÀNH 9:
DANH BẠ RIÊNG CỦA EM
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Tạo bảng, soạn thảo và biên tập nội dung trong các ô của bảng 
	2. Kỹ năng: Vận dụng các kĩ năng định dạng để trình bày nội dung trong các ô của bảng, thay đổi độ rọng của cột, chiều cao của hàng
3. Thái độ: Nghiêm túc.
II. Chuẩn bị:
- GV: SGK, gián án, tài liệu, phòng máy
- HS: Học bài ở nhà và chuẩn bị trước bài.
III. Tiến trình:
1. Ổn định tổ chức lớp: Kiểm tra sỉ số.(1’)
2. Kiểm tra bài cũ: 
3. Bài mới:
T/G
HĐ của Thầy
HĐ của trò
Ghi bảng
Hoạt động 1: Nội dung thực hành
39’
GV: thực hành tạo báo cáo kết quả học tập của em theo mẫu đã phát
GV quan sát và hướng đẫn thêm cho HS trong quá trình thực hành, uốn nắn các lỗi sai của HS
GV: hướng dẫn tạo bảng trên một máy chiếu lên màn hình, học sinh quan sát và sửa lại bài nếu cần thiết
HS: thực hành tạo bảng theo mẫu 
HS: quan sát và sửa lỗi còn mắc phải trong bài thực hành
1. Tạo báo cáo kết quả học tập của em theo mẫu:
 - Tạo bảng gồm 4 cột và 10 hàng theo mẫu
- Trình bày nội dung theo mẫu
- Thay đổi độ rộng của cột hàng cho phù hợp
- Lưu ở My Documnets với tên ketquahoctap.
4. Củng cố:(4’)
- Gọi học sinh lên thao tác lại các bước vừa thực hành.
5. Dặn dò: (1’): Chuẩn bị cho tiết thực hành tổng hợp.
IV. Rút kinh nghiệm:	

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet63-64.doc