Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản - Thái Quang Tiến - Trường THCS Bổ Túc

1. MỤC TIÊU

1.1. Kiến thức:

-HS biết:

Học sinh biết được những thao tác cơ bản khi sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản MicroSoft Word.

- HS hiểu:

Hs hiểu các khái nệm cơ bản của soạn thảo.

1.2. Kỉ năng:

-Rèn luyện kĩ năng làm việc với MS Word.

1.3. Thái độ:

Nghiêm túc học tập.

2. TRỌNG TÂM

 

doc 5 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1354Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản - Thái Quang Tiến - Trường THCS Bổ Túc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài: 13 – tiết 37,38
Tuần dạy: 20	
 SOẠN THẢO VĂN BẢN
LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN
1. MỤC TIÊU
1.1. Kiến thức:
-HS biết:
Học sinh biết được những thao tác cơ bản khi sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản MicroSoft Word.
- HS hiểu:
Hs hiểu các khái nệm cơ bản của soạn thảo.
1.2. Kỉ năng:
-Rèn luyện kĩ năng làm việc với MS Word.
1.3. Thái độ:
Nghiêm túc học tập.
2. TRỌNG TÂM
Văn bản và phần mềm soạn thảo văn bản.
Khởi động Word.
Tìm hiểu chương trình Microsoft Word.
Mở và lưu văn bản.
3. CHUẨN BỊ
3.1. Giáo viên:
Máy chiếu, phòng máy, giáo án
3.2. Học sinh:
Tập ghi, sách giáo khoa, đồ dụng học tập
4. TIẾN TRÌNH 
4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện: 
Lớp 6a1: 	
Lớp 6a2: 	
4.2. Kiểm tra miệng: không
4.3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động 1:
	Cũng như các phần mềm ứng dụng khác trong hệ điều hành Windows, MS Word cũng được khởi động nhanh chóng bằng những cách thông dụng sau:
GV: Còn cách nào khác để khởi động phần mềm MS Word nữa không?
(HS có thể nêu ra vài trương hợp khác nhau: Chạy trực tiếp bằng file Word.exe hoặc kích hoạt vào biểu tượng của Word nằm trên thanh office bar... ).
Hoạt động 2:
	Các em hãy quan sát và mô tả một vài thành phần chính của cửa sổ MS Word.
Thanh bảng chọn
Thanh công cụ
Nút lệnh
Vùng soạn thảo
Thanh cuốn ngang
Thanh định dạng
Thanh bảng chọn
Thanh công cụ
Nút lệnh
- HS cần phân biệt và chỉ ra được.
+ Bảng chọn: 
Nút lệnh
 Nút lệnh
Tiết 38 - Hoạt động 3:
? Mở văn bản mới bằng nút lệnh nào
(Nháy chuột vào nút lệnh trên thanh công cụ)
? Mở văn bản mới bằng bảng chọn
(Nháy chuột chọn File\New)
? Mở văn bản đã cĩ bằng nút lệnh nào
(Nháy chuột vào nút lệnh trên thanh cơng cụ)
? Mở văn bản đã cĩ bằng bảng chọn
(Nháy chuột chọn File\Open chọn tệp tin cần mở và nhấn OK).
? Ta cĩ thể mở nhiều văn bản cùng lúc, các em hãy cho biết cách mở, đĩng file, lưu file. . .
(HS trả lời: Cĩ nhiều cách khác nhau, dùng thanh cơng cụ chuẩn, dùng bảng chọn hoặc dùng tổ hợp phím nĩng trên bàn phím. . .)
Hoạt động 4:
	Một số tổ hợp phím thường dùng:
+ Ctrl+S: Lưu file
+ Ctrl+O: Mở một file đã cĩ
+ Alt+F4: Thốt khỏi cửa sổ đang hoạt động
+ Alt+F: Mở bảng chọn file
+ Kích hoạt bảng chọn --> Nhấn phím Alt sau đĩ dùng các phím mũi tên để di chuyển chọn mục cần dùng.
Khởi động MS Word:
- Cách khởi động MS Word.
C1: Nháy đúp chuột lên biểu tượng ngoài màn hình nền.
C2: Chọn Start\Program\MS Word.
Màn hình làm việc chính của MS Word
Màn hình làm việc
(Xem hình) 
Các đối tượng chính nhìn thấy trên màn hình MS Word.
Các bảng chọn (Menu Bar).
Các nút lệnh.
Thanh công cụ chuẩn (Standar).
Thanh định dạng (Formating).
Vùng soạn thảo (Text area).
Thanh cuốn ngang, dọc (Scroll bar).
3. Mở văn bản
Để mở một văn bản mới ta thực hiện bằng 1 trong các cách sau:
Nháy chuột vào nút lệnh New trên thanh cơng cụ.
Nháy chuột vào Menu File\chọn tiếp lệnh New.
Dùng tổ hợp phím CTRL + N trên bàn phím.
Để mở một văn bản đã cĩ ta thực hiện bằng 1 trong các cách sau:
Nháy chuột vào nút lệnh Open trên thanh cơng cụ.
Nháy chuột vào Menu File\chọn tiếp lệnh Open.
Dùng tổ hợp phím CTRL + O trên bàn phím.
4. Lưu văn bản và kết thúc
- Để lưu file văn bản ta thực hiện như sau:
	Chọn File\Save và tên cho tệp tin, muốn lưu và đặt lại tên cho tệp tin ta dùng File\Save As.
- Kết thúc (thốt khỏi) văn bản đang làm việc: File\Exit hoặc nhấn tổ hợp phím tắt: Alt+F4.
	Ghi nhớ:
- Các thành phần cơ bản của văn bản: Kí tự, từ, câu, dịng, đoạn văn và trang văn bản.
- Cần tuân thủ một số qui tắc chung khi soạn thảo văn bản.
	Khi soạn thảo nội dung văn bản từ bàn phím, giữa các từ chỉ cĩ một kí tự trống và giữa các đoạn văn chỉ nhấn Enter một lần.
	Cĩ thể gõ văn bản theo kiểu Telex hoặc kiểu Vni.
4.4. Câu hỏi, bài tập củng cố:
	- Câu 1: Trình bày cách mở màn hình soạn thảo của MS Word?
	- Đáp án câu 1:
	C1: Nháy đúp chuột lên biểu tượng ngoài màn hình nền.
	C2: Chọn Start\Program\MS Word.
	- Câu 2: Kể ra một số thành phần cơ bản có trên màn hình soạn thảo của Word?
	- Đáp án câu 2:
	+ Màn hình làm việc
	+ Các đối tượng chính nhìn thấy trên màn hình MS Word.
	+ Các bảng chọn (Menu Bar).
+ Các nút lệnh.
+ Thanh công cụ chuẩn (Standar).
+ Thanh định dạng (Formating).
+ Vùng soạn thảo (Text area).
+ Thanh cuốn ngang, dọc (Scroll bar).
4.5. Hướng dẫn học sinh tự học
	- Đối với bài học ở tiết này:
Học bài vừa ghi
Trả lời các câu hỏi trong sách
	- Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
Nghiên cứu bài 14: SOẠN THẢO VĂN BẢN ĐƠN GIẢN
5. RÚT KINH NGHIỆM

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 13. Làm quen với soạn thảo văn bản - Thái Quang Tiến - Trường THCS Bổ Túc.doc