Giáo án Tin học 6 - Tiết 25 - Bài thực hành 2: Làm quen với windows

BÀI THỰC HÀNH 2: LÀM QUEN VỚI WINDOWS

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Bước đầu làm quen sử dụng bảng chọn Start.

2. Kĩ năng:

- Rèn luyện kĩ năng sử dụng chuột.

- Thực hiện các thao tác vào/ra hệ thống.

- Thực hiện các thao tác cơ bản với cửa sổ, biểu tượng, thanh bảng chọn trong môi trường Windows.

3. Thái độ: Học tập tích cực, có ý thức tự giác, vượt qua khó khăn, nghiêm túc.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, phòng máy, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

6A1:.

6A2:.

2. Kiểm tra bài cũ: (5’)

Câu 1: Trình bày màn hình làm việc chính của Windows?

Câu 2: Thực hiện các thao tác trên cửa sổ làm việc theo yêu cầu?

3. Bài mới:

 * Hoạt động khởi động: Nhằm ôn lại các kiến thức đã học ta vào bài thực hành.

 

doc 2 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 603Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 6 - Tiết 25 - Bài thực hành 2: Làm quen với windows", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 14/11/2017
Ngày dạy: 16/11/2017
Tuần: 13
Tiết: 25
BÀI THỰC HÀNH 2: LÀM QUEN VỚI WINDOWS
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Bước đầu làm quen sử dụng bảng chọn Start.
2. Kĩ năng: 
- Rèn luyện kĩ năng sử dụng chuột.
- Thực hiện các thao tác vào/ra hệ thống.
- Thực hiện các thao tác cơ bản với cửa sổ, biểu tượng, thanh bảng chọn trong môi trường Windows.
3. Thái độ: Học tập tích cực, có ý thức tự giác, vượt qua khó khăn, nghiêm túc. 
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Sách giáo khoa, phòng máy, giáo án, máy chiếu.
2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1. Ổn định lớp: (1’)
6A1:................................................................................................................
6A2:................................................................................................................
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
Câu 1: Trình bày màn hình làm việc chính của Windows?
Câu 2: Thực hiện các thao tác trên cửa sổ làm việc theo yêu cầu?
3. Bài mới:
	* Hoạt động khởi động: Nhằm ôn lại các kiến thức đã học ta vào bài thực hành.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: (15’) Đăng nhập phiên làm việc.
+ GV: Hướng dẫn khởi động Windows.
+ GV: Yêu cầu HS nhắc lại các bước khởi động Windows.
+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác.
+ GV: Quan sát sửa sai các thao tác.
+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác trên.
+ GV: Yêu cầu HS tự thực hiện theo cá nhân.
+ GV: Quan sát hướng dẫn và sửa sai cho các em.
+ GV: Yêu cầu một HS thực hiện còn thiếu sót thực hiện thao tác, yêu cầu các bạn khác nhận xét bổ sung.
+ GV: Nhận xét và sửa các lỗi sai mà HS thường gặp.
+ GV: Yêu cầu một số HS khác lên thao tác lại các nội dung trên.
+ GV: Sau khi đăng nhập, trên màn hình em thấy những gì?
+ HS: Tiến hành mở máy, đăng nhập hệ thống theo hướng dẫn.
+ HS: Khởi động Windows: 
- Dùng tay nhấn nút Power;
- Chọn tên đăng nhập;
- Nhập mật khẩu;
- Nhấn Enter.
+ HS: Quan sát GV thực hiện các thao tác trên.
+ HS: Thực hiện các thao tác theo từng cá nhân.
+ HS: Thao tác dưới sự hướng dẫn của GV.
+ HS: Quan sát nhận xét và góp ý bổ sung sai sót của các bạn.
+ HS: Chú ý lắng nghe và sửa chữa những sai sót thường gặp.
+ HS: Một số HS lên bảng thao tác lại các nội dung đã chỉnh sửa.
+ HS: Các biểu tượng, nút Start, thanh công việc,... .
a) Đăng nhập phiên làm việc.
- Dùng tay nhấn nút Power;
- Chọn tên đăng nhập đã đăng ký;
- Nhập mật khẩu;
- Nhấn phím Enter.
Hoạt động 3: (12’) Làm quen với màn hình nền và thanh công việc.
+ GV: Giới thiệu cho HS một số biểu tượng thông thường trên màn hình nền.
+ GV: Hướng dẫn cho HS sử dụng các thao tác với các biểu tượng.
+ GV: Yêu cầu HS thực hiện thao tác với các biểu tượng trên màn hình nền để nhận biết các thành phần chính của cửa sổ.
+ GV: Quan sát, sửa sai các thao tác cho HS.
+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác trên.
+ GV: Nhận xét và sửa các lỗi sai mà HS thường gặp.
+ GV: Cho HS quan sát thanh công việc phân biệc các khu vực chính của thanh công việc.
+ HS: Quan sát các biểu tượng: My Documents, My Computer, Recycle Bin.
+ HS: Thực hành nhóm theo hướng dẫn của giáo viên.
+ HS: Một số thao tác:
* Khởi động một chương trình ứng dụng có biểu tượng trên màn hình nền.
* Xóa biểu tượng trên màn hình nền.
* Di chuyển, sắp xếp lại vị trí các biểu tượng.
+ HS: Chú ý lắng nghe và sửa chữa những sai sót thường gặp.
+ HS: Nút Start, các biểu tượng chương trình ứng dụng và các tiện ích hệ thống.
b) Làm quen với màn hình nền và thanh công việc.
Một số thao tác:
* Khởi động một chương trình ứng dụng có biểu tượng trên màn hình nền.
* Xóa biểu tượng trên màn hình nền.
* Di chuyển, sắp xếp lại vị trí các biểu tượng.
Hoạt động 2: (11’) Làm quen với bảng chọn Start và màn hình Start
+ GV: Hướng dẫn cho HS làm quen với bảng chọn Start gồm có 4 khu vực chính.
+ GV: Giới thiệu khu vực 1, 2, 3, 4.
Khu vực 1: Cho phép mở các thư mục chứa dữ liệu chính của người dùng như My Documents.
Khu vực 2: All Program. Nháy nút này sẽ hiện ra bảng chọn các chương trình đã cài đặt. 
Khu vực 3: Các phần mềm người dùng hay sử dụng nhất trong thời gian gần đây.
Khu vực 4: Các lệnh vào ra Windows.
+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác trên.
+ GV: Yêu cầu HS tự thực hiện theo cá nhân.
+ GV: Quan sát hướng dẫn và sửa sai cho các em.
+ HS: Quan sát, nhận biết từng khu vực tương ứng và ghi nhớ kiến thức.
+ HS: Làm theo ở khu vực 1. 
+ HS: Quan sát, cho nhận xét à ghi nhớ kiến thức.
+ HS: Làm theo ở khu vực 2.
+ HS: Quan sát, cho nhận xét à ghi nhớ kiến thức.
+ HS: Làm theo ở khu vực 3.
+ HS: Quan sát, cho nhận xét à ghi nhớ kiến thức.
+ HS: Làm theo ở khu vực 4.
+ HS: Quan sát, cho nhận xét.
+ HS: Quan sát GV thực hiện các thao tác trên.
+ HS: Thực hiện các thao tác theo từng cá nhân.
+ HS: Thao tác dưới sự hướng dẫn của GV.
c) Làm quen với bảng chọn Start và màn hình Start.
- Nháy chuột vào nút Start, bảng chọn Start hiện ra.
4. Củng cố:
- Củng cố trong nội dung bài học.
5. Dặn dò: (1’)
- Ôn lại các thao tác đã được thực hiện. Xem trước nội dung phần tiếp theo của bài.
IV. RÚT KINH NGHIỆM:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 13 tiet 25_12193403.doc