Giáo án môn Tin học 6 (trọn bộ)

I. Mục tiêu:

1) Về kiến thức

- Học sinh biết được khái niệm thông tin của con người.

- Biết máy tính là công cụ hỗ trợ con người trong hoạt động thông tin.

- Có khái niệm ban đầu về tin học và nhiệm vụ chính của Tin học.

2) Về kỹ năng

- Ban đầu làm quen với tin học và các thao tác cơ bản trong tin học

3) Về thái độ.

- Thấy được tầm quan trọng của thông tin. Tầm quan trọng của môn tin học.

- Say mê hứng thú trong học tập.

II. Chuẩn bị của GV và HS:

1) Chuẩn bị của GV:

- Giáo án, đồ dùng dạy học, sưu tập các loại thông tin tranh ảnh., Phiếu học tập, nghiên cứu trước tài liệu tham khảo

 

doc 156 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 506Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Tin học 6 (trọn bộ)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
.....tại lớp.............sỹ số lớp.....................vắng.............................
Ngày dạy....../....../..............tại lớp.............sỹ số lớp.....................vắng.............................
Ngày dạy....../....../..............tại lớp.............sỹ số lớp.....................vắng.............................
1. Mục tiêu:
a) Về kiến thức: 
 Hiểu được cách tạo mới, đổi tên, xoá thư mục đã có.
b) Về kỹ năng: 
Biết tạo mới, đổi tên, xoá thư mục đã có.
c) Về thái độ: 
 Tạo sự ham muốn làm việc trên máy tính, có ý thức bảo vệc tốt các trang thiết bị, hệ thống máy tính của nhà trường.
2. Chuẩn bị của GV và HS:
a) Chuẩn bị của GV:
 Máy chiếu, giáo án, sách giáo khoa tin học.
b) Chuẩn bị của HS:
Sách giáo khoa, vở ghi chép, Tìm hiểu sách, báo
3. Phương pháp giảng dạy:
 - Đặt vấn đề, giảng giải vấn đáp, nhóm.
4. Tiến trình bài dạy:
a) Ổn định tổ chức lớp học (1’)
b) Kiểm tra bài cũ (15’)
Kiểm tra 15 phút thực hành
Cuối giờ, GV chấm bài thực hành tổng hợp, thao tác nhanh 	(1đ)
- Mở My Computer, xem nội dung ổ đĩa C dưới dạng 2 ngăn;	(1đ)
- Xem nội dung thư mục bất kỳ;	(1đ)
- Tạo các thư mục mới để có đường dẫn như sau: C:\Têncủaem\THUVIEN\ SACHGIAOKHOA\LOP6	(4đ)
- Đổi tên thư mục LOP6 thành LOP7; SACHGIAOKHOA thành SACHTHAMKHAO; 	(2đ)
- Xóa thư mục LOP7 	(1đ)
c) Thực hành
Hoạt động của GV và HS
Nội dung chính
* HĐ1: (10’)
GV: Hướng dẫn học sinh thực hành cách tạo mới thư mục: chiếu cách làm để HS quan sát, Gv làm mẫu trực tiếp.
HS: Quan sát, thực hành trên máy chiếu và ghi chép thông tin.
* HĐ2: (5’)
GV: Hướng dẫn học sinh thực hành đổi tên thư mục
HS: Quan sát, thực hành trên máy chiếu và ghi chép thông tin
* HĐ3: (10’)
GV : Hướng dẫn học sinh thực hành xoá thư mục
GV hướng dẫn HS thực hành phần tổng hợp
HS : Quan sát, thực hành trên máy chiếu và ghi chép thông tin.
2. Nội dung 
d) Tạo mới thư mục :
B1: Mở cửa sổ thư mục sẽ chứa thư mục đó.
B2: Nháy nút phải chuột tại vùng trống trong cửa sổ thư mục, đưa con trỏ xuống thư mục New trong bảng chọn để mở bảng chọn con, đưa con trỏ tới mục Folder rồi nháy trái chuột.
B3 : Trên màn hình sẽ xuất hiện biểu tượng thư mục mới với tên tạm thời New folder. Em gõ tên lên thư mục, chẳng hạn Album cua em rồi nhấn Enter
Đặt tên thư mục
* Lưu ý : Trong Windows tên của thư mục có thể dài tới 215 kí tự, không chứa các dấu \ . : * ? “ . Không phân biệt chữ hoa chữ thường.
e) Đổi tên thư mục :
 B1: Nháy chuột phải vào thư mục cần đổi tên.
B2 : Nháy chuột chọn Rename
B3 : Gõ tên mới -> ấn Enter.
* Lưu ý : Nếu chỉ cần sửa tên thì ở B3 dùng các phím mũi tên để sửa.
f)Xóa thư mục
 B1: Nháy chuột phải vào thư mục cần xoá B2: Nhấn phím Delete
* Lưu ý : Thư mục xoá sẽ đưa vào thùng rác
h) Tổng hợp : :
 B1: Sử dụng My Computer để xem nội dung đĩa C : 
B2: Tạo thư mục mới có tên TRUONG
B3: Đổi tên trường thành HUNGTHANH
B4: Xoá thư mục có tên HUNGTHANH.
d) Củng cố, luyện tập (3’)
Nhắc lại những nội dung chính của bài thực hành.
e) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (1’)
- Thực hành các thao tác yêu cầu theo các bước đã học 
- Xem trước nội dung bài thực hành
5. Rút kinh nghiệm giờ dạy:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
 TIẾT 32
BÀI THỰC HÀNH SỐ 4 - CÁC THAO TÁC VỚI TỆP TIN
Ngày soạn: 7/12/2014
Ngày dạy....../....../..............tại lớp.............sỹ số lớp.....................vắng.............................
Ngày dạy....../....../..............tại lớp.............sỹ số lớp.....................vắng.............................
Ngày dạy....../....../..............tại lớp.............sỹ số lớp.....................vắng.............................
Ngày dạy....../....../..............tại lớp.............sỹ số lớp.....................vắng.............................
1. Mục tiêu:
a) Về kiến thức: 
Biết cách đổi tên, sao chép, xoá tệp tin.
b) Về kỹ năng: 
 Biết sử dụng My Computer để xem nội dung các tệp, tạo mới tệp, đổi tên tệp, xóa tệp
c) Về thái độ: 
Tạo sự ham muốn làm việc trên máy tính, có ý thức bảo vệc tốt các trang thiết bị, hệ thống máy tính của nhà trường.
2. Chuẩn bị của GV và HS:
a) Chuẩn bị của GV:
Máy chiếu, giáo án, sách giáo khoa.
b) Chuẩn bị của HS:
 Sách giáo khoa, vở ghi chép, Tìm hiểu sách, báo.
3. Phương pháp giảng dạy:
 - Đặt vấn đề, giảng giải vấn đáp, nhóm.
4. Tiến trình bài dạy:
a) Ổn định tổ chức lớp học (1’)
b) Kiểm tra bài cũ Kiểm tra trong quá trình thực hành.
c) Thực hành 
Hoạt động của GV và HS
Nội dung chính
* HĐ1: (5’)
HS khởi động máy tính
GV: Yêu cầu học sinh thực hành cách mở một thư mục có chứa tệp.
HS : Quan sát, thực hành trên máy và ghi chép thông tin.
* HĐ2 (15’)
GV: Hướng dẫn học sinh thực hành các thao tác đổi tên tệp tin
GV nêu môt số lưu ý khi đổi tên tệp tin
HS : Quan sát và thực hành độc lập trên máy tính
GV thao tác mẫu việc đổi tên tệp bằng lệnh File/Rename hoặc chuột phải
HS quan sát thực hành.
GV: Hướng dẫn học sinh thực hành các thao tác xóa tệp tin
GV nêu môt số lưu ý khi xóa tệp tin
HS : Quan sát và thực hành độc lập trên máy tính
* HĐ3: (20’)
GV: Hướng dẫn học sinh thực hành cách sao chép tệp tin vào thư mục khác.
HS : Quan sát, thực hành và ghi chép thông tin.
1. Mục đích, yêu cầu :
* Thực hiện các thao tác đổi tên, xoá, sao chép và di chuyển tệp tin.
2. Nội dung : 
a) Khởi động My computer
B1: Nháy đúp vào biểu tượng để mở cửa sổ My Computer. 
B2: Mở một thư mục có chứa ít nhất một tệp tin, ví dụ thư mục My Documents.
b) Đổi tên tệp tin, xoá tệp tin.
+ Đổi tên: Cách 1 SGK
Cách 2:
B1 : Nháy chuột phải vào tên của tệp.
B2 : chọn Rename trong thực đơn nhỏ.
B3 : Gõ tên mới rồi nhấn Enter.
Lưu ý : Không nên đổi phần mở rộng của tệp tin.
+ Xóa tệp tin : 
B1 : Nháy chuột chọn tệp tin cần xoá.
B2: Nhấn phím Delete trên bàn phím
Lưu ý : thư mục xoá sẽ đưa vào thùng rác, chỉ khi nào ta xoá từ thùng rác thì thư mục đó mới bị xoá thực sự.
c) Sao chép tệp tin vào thư mục khác
B1 : Chọn tệp tin cần sao chép.
B2 : Trong bảng Edit, chọn mục Copy 
B3 : Chuyển đến thư mục sẽ chứa tệp mới
B4 : Trong bảng Edit, chọn Paste. 
d) Củng cố, luyện tập (3’)
 - Nhắc lại những nội dung chính của bài thực hành.
e) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (1’)
	- Thực hành các thao tác yêu cầu theo các bước đã học 
- Xem nội dung còn lại của bài thực hành.
5. Rút kinh nghiệm giờ dạy:
............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................
TIẾT 33
BÀI THỰC HÀNH SỐ 4 
CÁC THAO TÁC VỚI TỆP TIN (tiếp theo)
Ngày soạn: 7/12/2014
Ngày dạy....../....../..............tại lớp.............sỹ số lớp.....................vắng.............................
Ngày dạy....../....../..............tại lớp.............sỹ số lớp.....................vắng.............................
Ngày dạy....../....../..............tại lớp.............sỹ số lớp.....................vắng.............................
Ngày dạy....../....../..............tại lớp.............sỹ số lớp.....................vắng.............................
1. Mục tiêu:
a) Về kiến thức: 
Biết cách di chuyển tệp tin sang thư mụ khác, xem nội dung tệp và chạy chương trình.
b) Về kỹ năng: 
 Biết sử dụng My Computer để xem nội dung các tệp, chạy chương trình và di chuyển tệp.
c) Về thái độ: 
 Tạo sự ham muốn làm việc trên máy tính, có ý thức bảo vệc tốt các trang thiết bị, hệ thống máy tính của nhà trường.
2. Chuẩn bị của GV và HS:
a) Chuẩn bị của GV:
Máy chiếu, giáo án, sách giáo khoa
b) Chuẩn bị của HS:
Sách giáo khoa, vở ghi chép, tìm hiểu sách, báo.
3. Phương pháp giảng dạy:
 - Đặt vấn đề, giảng giải vấn đáp, nhóm.
4. Tiến trình bài dạy:
a) Ổn định tổ chức lớp học (1’)
b) Kiểm tra bài cũ Kiểm tra trong quá trình thực hành.
c) Thực hành 
Hoạt động của GV và HS
Nội dung chính
* HĐ1 : (10’)
GV: Làm mẫu và hướng dẫn học sinh thực hành di chuyển tệp tin sang thư mục khác
HS : Quan sát, thực hành trên máy và ghi chép thông tin.
* HĐ2: (10’)
GV : Hướng dẫn học sinh thực hành cách xem nội dung tệp và chạy chương trình
HS : Quan sát, thực hành trên máy và ghi chép thông tin.
* HĐ3: (20’)
GV: Yêu cầu học sinh thực hành theo 5 bước trên máy tính
- Gọi học sinh lên kiểm tra trên máy chiếu.
2. Nội dung : 
d) Di chuyển tệp tin sang thư mục khác
B1 : Chọn tệp tin cần di chuyển;
B2 : Trong bảng chọn Edit chọn lệnh Cut.
B3 : Chuyển đến thư mục mới sẽ chứa tệp tin.
B4 : Trong bảng Edit, chọn Paste.
e) Xem nội dung tệp và chạy chương trình 
- Để xem nội dung các tệp văn bản, đồ hoạ, nháy đúp chuột vào tên hay biểu tượng của tệp tin. 
- Nếu tệp tin là một chương trình, khi nháy đúp chuột vào biểu tượng của tệp tin , chương trình sẽ được khởi động
g) Tổng hợp
B1: Tạo hai thư mục mới có tên là Album cua em và HUNGTHANH trong My Documents
B2: Mở một thư mục khác có chứa ít nhất một tệp tin. Sao chép tệp tin đó vào trong thư mục của em.
B3: Di chuyển tệp tin từ thư mục Album cua em sang thư mục HUNGTHANH.
B4: Đổi tên tệp tin vừa di chuyển vào thư mục HUNGTHANH sau đó xoá tệp tin đó.
B5: Xoá cả hai thư mục Album cua em và HUNGTHANH. 
d) Củng cố, luyện tập (3’)
- Nhắc lại những nội dung chính của bài thực hành.
e) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (1’)
- Thực hành các thao tác yêu cầu theo các bước đã học.
5. Rút kinh nghiệm giờ dạy:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
 TIẾT 34
KIỂM TRA THỰC HÀNH (1 TIẾT)
Ngày soạn: 7/12/2014
Ngày dạy....../....../..............tại lớp.............sỹ số lớp.....................vắng.............................
Ngày dạy....../....../..............tại lớp.............sỹ số lớp.....................vắng.............................
Ngày dạy....../....../..............tại lớp.............sỹ số lớp.....................vắng.............................
Ngày dạy....../....../..............tại lớp.............sỹ số lớp.....................vắng.............................
1. Mục tiêu:
a) Về kiến thức: 
 - HS nhận biết được giao diện của HĐH Windows, màn hình nền và các đối tượng trên màn hình nền, cửa sổ Windows và các chương trình ứng dụng chạy trên nền Windows.
b) Về kỹ năng: 
- Xem được thông tin trong các ổ đĩa, thư mục theo một vài cách hiển thị khác nhau.
- Nhận dạng được tên tệp, thư mục, đường dẫn. Thực hiện được một số thao tác đơn giản với thư mục và tên như tạo mới, xóa, đổi tên, sao chép, di chuyển.
c) Về thái độ: 
 - Có ý thức bảo vệ, gìn giữ thông tin lưu trong máy tính.
2. Chuẩn bị của GV và HS:
a) Chuẩn bị của GV:
Đề kiểm tra, phòng máy cài HĐH Windows XP cho HS thực hành.
b) Chuẩn bị của HS:
Chuẩn bị bài ở nhà.
3. Tiến trình bài dạy:
a) Ổn định tổ chức lớp học (1’)
b) Kiểm tra bài cũ 
c) Dạy nội dung bài mới
Đề bài
1/ Khởi động máy tính vào My Documents, xem cửa sổ dưới dạng 2 ngăn (1điểm)
2/ Tạo cây thư mục như hình vẽ dưới đây: (4 điểm) 
 (với HOVATEN-LOP là tên và lớp của học sinh).
3/ Sao chép thư muc Lythuyet và Thuchanh trong thư mục Tinhoc sang thư mục Toan (2 điểm)
My Documents:\
 HOVATEN-LOP
	 Toan 
Baitap
	Sohoc
	 Tinhoc
	Lythuyet
	Thuchanh
 Nhac
4/ Đổi tên thư mục Thuchanh trong thư mục Toan thành thư mục Vandung (1 điểm)
5/ Di chuyển thư mục Baitap trong thư mục Toan vào thư mục Nhac, Sao chép tệp tin bất kì vào thư mục Baitap. (1 điểm)	
6/ Xóa tên thư mục Sohoc trong thư mục Toan (1 điểm)
IV. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:
1/ Khởi động máy tính vào My Documents, xem được cửa sổ dưới dạng 2 ngăn (1đ)
2/ Tạo được cây thư mục theo đề cho -Tạo đúng cây thư mục (4đ)
3/ Sao chép được tên thư mục, đúng mổi thư mục đạt (2đ).
4/ Đổi đúng tên thư mục ( 1đ) 
5/ Di chuyển đúng thư mục đến dúng vị trí đích (1đ)
6/ Xóa được thư mục (1đ)
 TIẾT 35
ÔN TẬP 
Ngày soạn: 7/12/2014
Ngày dạy....../....../..............tại lớp.............sỹ số lớp.....................vắng.............................
Ngày dạy....../....../..............tại lớp.............sỹ số lớp.....................vắng.............................
Ngày dạy....../....../..............tại lớp.............sỹ số lớp.....................vắng.............................
Ngày dạy....../....../..............tại lớp.............sỹ số lớp.....................vắng.............................
1. Mục tiêu:
a) Về kiến thức: 
Giúp học sinh ôn tập lại kiến thức toàn bộ 3 chương đã học trong học kỳ I.
b) Về kỹ năng: 
Biết vận dụng các bài lý thuyết vào thực hành.
c) Về thái độ: 
- Nhận thức được tầm quan trọng của môn học.
- Có ý thức bảo vệ thông tin trên máy
2. Chuẩn bị của GV và HS:
a) Chuẩn bị của GV:
Máy vi tính, giáo án, sách giáo khoa tin học, máy chiếu
b) Chuẩn bị của HS:
 Sách giáo khoa, vở ghi chép.
3. Phương pháp giảng dạy:
 - Đặt vấn đề, giảng giải vấn đáp, nhóm.
4. Tiến trình bài dạy:
a) Ổn định tổ chức lớp học (1’)
b) Kiểm tra bài cũ Kiểm tra trong quá trình ôn tập.
c) Dạy nội dung bài mới
Hoạt động của GV và HS
Nội dung chính
* HĐ1 : (15’)
GV: Hướng dẫn học sinh Ôn tập lại kiến thức của chương I (3 bài lý thuyết ; 1 bài thực hành số 1 ) 
- Trả lời các câu hỏi và bài tập sau mỗi bài học trong sách.
- Giáo viên gợi ý và giải đáp cho học sinh những câu hỏi và bài tập khó
HS: Ôn tập lý thuyết trả lời các câu hỏi đề xuất những câu khó hỏi giáo viên trực tiếp trên lớp.
* HĐ2: (10’)
GV: Hướng dẫn học sinh Ôn tập lại các thao tác sử dụng phần mềm Mario luyện tập chuột và sử dụng phần mềm Mouse Skills luyện gõ bàn phím.
HS: Yêu cầu học sinh Quan sát, gọi học sinh lên thực hành trên máy chiếu và ghi chép thông tin.
*HĐ3: (15’)
GV: Hướng dẫn học sinh Ôn tập lại kiến thức của chương III (4 bài lý thuyết )
- Trả lời các câu hỏi và bài tập sau mỗi bài học trong sách.
- Giáo viên gợi ý và giải đáp cho học sinh những câu hỏi và bài tập khó
HS: Ôn tập lý thuyết trả lời các câu hỏi đề xuất những câu khó hỏi giáo viên trực tiếp trên lớp.
GV: Hướng dẫn học sinh thực hành trên máy tính ôn tập lại các kỹ năng, thao tác đã học.
 HS: Thực hành trên máy tính
I. Lý thuyết : 
Chương I : Làm quen với tin học và máy tính điện tử
Bài 1 : Thông tin và tin học
Bài 2 : Thông tin và biểu diễn thông tin
Bài 3: Em có thể làm được gì nhờ máy tính
Bài 4 : Máy tính và phần mềm máy tính
 Chương 2 : Phần mềm học tập
Bài 5 : Luyệt tập chuột
Bài 6 : Học gõ mười ngón
Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ bàn phím.
Bài 8 : Quan sát Trái đất và các vì sao trong hệ Mặt trời.
Chương 3 : Hệ điều hành
Bài 9 : Vì sao cần có hệ điều hành?
Bài 10 : Hệ điều hành làm được những việc gì?
Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính
Bài 12 : Hệ điều hành Windows.
II. Thực hành 
Bài thực hành số 1: Các thao tác luyện tập chuột ; các thao tác luyện 10 ngón.
Bài thực hành số 2: làm quen với Windows
Bài Thực hành số 3: Các thao tác với thư mục.
Bài thực hành số 4: Các thao tác với tệp.
d) Củng cố, luyện tập (3’)
Nhấn mạnh những bài học cần lưu ý trong nội dung học kì.
+ Chương I : ( Bài 1; 2; 4); 
+ Chương II : Các thao tác luyệt tập chuột và luyện gõ bàn phím ; 
+ Chương III : Hệ điều hành 
e) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (1’)
- Thực hành các thao tác yêu cầu theo các bước đã học 
- Ôn tập kỹ bài.
5. Rút kinh nghiệm giờ dạy:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
TIẾT 36
KIỂM TRA HỌC KÌ I 
Ngày soạn: 7/12/2014
Ngày dạy....../....../..............tại lớp.............sỹ số lớp.....................vắng.............................
Ngày dạy....../....../..............tại lớp.............sỹ số lớp.....................vắng.............................
Ngày dạy....../....../..............tại lớp.............sỹ số lớp.....................vắng.............................
Ngày dạy....../....../..............tại lớp.............sỹ số lớp.....................vắng.............................
1. Mục tiêu:
a) Về kiến thức: 
- Kiểm tra kiến thức chương trình đã học.
- Đánh giá kết quả học tập của học sinh trong học kì I.
b) Về kỹ năng: 
- Kiểm tra kỹ năng thực hành và thao tác trên máy của học sinh.
c) Về thái độ: 
- Nghiêm túc, không trao đổi.
- Rèn luyện tính độc lập, sáng tạo, chủ động cho học sinh.
2. Hình thức đề kiểm tra
25% trắc nghiệm, 25% tự luận, 50% thực hành
3. Thiết lập ma trận đề kiểm tra
Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Bài 1: Thông tin và tin học
Biết được khái niệm thông tin và hoạt động thông tin 
 Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
0.75
2
0.75đ
=7.5%
Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin
Các dạng thông tin cơ bản của máy tính
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.25
1
0.25đ
=2.5%
Bài 3: Em có thể làm được gì nhờ máy tính
Biết được hạn chế lớn nhất của máy tính hiện nay
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.25
1
0.25đ
=2.5%
Bài 4: Máy tính và phần mềm máy tính
Biết các khối chức năng chính trong cấu trúc chung của máy tính điện tử theo Von Neumann.
Biết phân loại phần mềm.
Hiểu được đơn vị chính để đo dung lượng nhớ
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
0.5
1
0.25
3
0.75đ
=7.5%
Bài thực hành 1: Làm quen với một số thiết bị máy tính
Biết cách tắt máy tính
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
1
1
1 đ
=10%
Bài 5: Luyện tập chuột
Hiểu các thao tác chính với chuột.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
1
1
1đ
=10%
Bài 6: Học gõ mười ngón
Biết được các phím quan trọng trên bàn phím, 
Luyện gõ mười ngón với phần mềm Microsoft Word
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.25
1
5
2
5.25đ
=52.5%
Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím
Biết sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.25
1
0.25đ
=2.5%
Bài 10: hệ điều hành làm những việc gì?
Biết được nhiệm vụ chính của hệ điều hành
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.25
1
0.25đ
=2.5%
Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính
Hiểu được khái niệm tệp tin.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.25
1
0.25đ
=2.5%
Tổng số câu
Tổngsố điểm
%
9
2.5
25%
1
1
10%
2
0.5
5%
1
1
10%
1
5
50%
14
10
=100%
4. Biên soạn đề theo ma trận đề kiểm tra
A/ LÝ THUYẾT: (5 điểm)
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM:(2,5 điểm)
 Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu mỗi ý mà em cho là đúngnhất ở các câu:
Câu 1: Hệ điều hành máy tính thực hiện:
A. Chỉ điều khiển bàn phím và chuột;
B. Chỉ điều khiển các thiết bị phần cứng;
C. Chỉ điều khiển các chương trình phần mềm;
D. Điều khiển tất cả các thiết bị phần cứng và mọi chương trình hoạt động trên máy tính.
Câu 2: Hoạt động thông tin bao gồm việc:
A. Tiếp nhận và xử lí các thông tin về thế giới xung quanh.
B. Tiếp nhận, xử lí, lưu trữ và truyền (trao đổi) thông tin.
C. Lưu trữ các chương trình và dữ liệu.
D. Trao đổi thông tin với máy tính.
Câu 3: Trên bàn phím có hai phím có gai là:
A. H và J	 B. F và S C. F và J	 D. S và D 
Câu 4: Hạn chế lớn nhất của máy tính hiện nay là:
A. Khả năng lưu trữ còn hạn chế B. Kết nối Internet còn chậm
C. Không có khả năng tư duy như con người D. Không thể lưu trữ những trang nhật kí của em
Câu 5: 1 byte bằng ?
A. 10000 MG	 B. 10240 KB C. 10 bit	D. 8 bit 
Câu 6: Các khối chức năng chính trong cấu trúc chung của máy tính điện tử theo Von Neuman gồm có:
A. Bộ nhớ ; Bàn phím ; Màn hình ; B. Bộ xử lí trung tâm;Thiết bị vào/ ra;Bộ nhớ
C. Bộ xử lí trung tâm ; Bàn phím và chuột D. Bộ xử lí trung tâm ; Loa ; Máy in ;
Câu 7: Người ta chia phần mềm thành hai loại chính:
A. Phần mềm giải trí và phần mềm làm việc.
B. Phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng.
C. Phần mềm của hãng Microsoft và phần mềm của hãng IBM.
D. Phần mềm soạn thảo văn bản và phần mềm quản lí cơ sở dữ liệu.
Câu 8

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao_an_tin_hoc_6.doc