Giáo án Tin học 6 - Tiết 25 đến tiết 28

A.Mục tiêu :

 Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng:

1. Về kiến thức:

- Bước đầu biết được và chỉ đúng tên các biểu tượng chính trên giao diện khởi động của hệ điều hành Windows.

 - Biết ý nghĩa của cc khi niệm quan trọng sau của hệ điều hành Windows: Màn hình nền (Desktop), thanh cơng việc (Task bar), nt Start, cc biểu tượng chương trình ứng dụng v khi niệm của sổ (Window) trong hệ điều hành.

2. Về kỹ năng:

- Hiểu được các thành phần chính của một cửa sổ trong Windows.

3. Về thái độ:

- Cĩ tính cẩn thận, ham thích mơn học, bảo quản cơ sở vật chất.

B. Chuẩn bị :

- GV: Giáo án, SGK, phịng my.

- HS : Xem trước bài + SGK

 

doc 7 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 618Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 6 - Tiết 25 đến tiết 28", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§12. HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS
Tuần: 13
Tiết: 25
Ngày soạn: 
A.Mục tiêu : 
 	Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng:
1. Về kiến thức: 
- Bước đầu biết được và chỉ đúng tên các biểu tượng chính trên giao diện khởi động của hệ điều hành Windows.
	- Biết ý nghĩa của các khái niệm quan trọng sau của hệ điều hành Windows: Màn hình nền (Desktop), thanh cơng việc (Task bar), nút Start, các biểu tượng chương trình ứng dụng và khái niệm của sổ (Window) trong hệ điều hành.
2. Về kỹ năng:
- Hiểu được các thành phần chính của một cửa sổ trong Windows.
3. Về thái độ:
- Cĩ tính cẩn thận, ham thích mơn học, bảo quản cơ sở vật chất.
B. Chuẩn bị : 
- GV: Giáo án, SGK, phịng máy.
- HS : Xem trước bài + SGK
C. Các hoạt động trên lớp:
1. Ổn định: kiểm tra sĩ số, tác phong, dụng cụ học tập.
2. Kiểm tra bài cũ: 
HS1: Hãy nêu những thao tác chính với tệp và thư mục.Vì sao chúng ta cần các thao tác này?
HS2: Trong một đĩa cứng có thể tồn tại hai tệp hoặc hai thư mục có tên giống nhau được hay không. 
® GV nhận xét, ghi điểm.
3. Tiến hành:
Nội dung bài dạy
Hoạt động của thầy
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1
1/ Màn hình làm việc chính của Windows: 
a/ Màn hình nền
b/ Một vài biểu tượng chính trên màn hình nền:
- Một số biểu tượng chính: My Computer (Phần mềm quản lý tệp tin và thư mục); Recycle Bin...
- Để khởi động chương trình nào đĩ trên màn hình nền, ta đưa trỏ chuột đến biểu tượng và nháy đúp chuột.
- Để xem nội dung một đĩa, một thư mục, một tệp tin (trong phần mềm My Computer) ta đưa trỏ chuột đến biểu tượng tương ứng và nháy đúp chuột.
c/ Các biểu tượng chương trình: 
sgk – trang 48 – 49 
- Cho HS quan sát hình SGK trang 48 
- Hãy nêu một số biểu tượng chương trình.
- GV: Trên thanh cơng việc cĩ chứa gì?
® GV giới thiệu biểu tượng “thùng rác” 
® dùng để chứa thư mục tệp tin đã bị xĩa.
- GV: Giới thiệu 2 biểu tượng như SGK: Để khởi động chương trình, ta thực hiện như thế nào? 
- Cho HS quan sát cửa sổ My Computer.
- GV quy định: khung bên trái là khung Folder, khung bên phải là khung Panel.Để thấy cây thư mục trong khung folder thì nháy chuột vào nút lệnh 
® Giới thiệu cách xem thơng tin bằng cách nháy chuột ở khung Folder hay nháy đúp chuột ở khung Panel vào thơng tin cần xem.
- GV Giới thiệu các biểu tượng chương trình như SGK.
- GV: hãy nêu một vài biểu tượng chương trình khác trên màn hình nền.
- HS quan sát và trả lời theo yêu cầu của GV.
- HS lắng nghe
- HS quan sát.
- HS theo dõi 
- HS trả lời 
Hoạt động 2
2/ Nút Start và bảng chọn Start
- Khi nháy vào nút Start, một bảng chọn Start xuất hiện. Trong đĩ cĩ lệnh Programs chứa các chương trình được cài đặt trong máy. Để khởi động chương trình nào thì đưa trỏ chuột đến chương trình đĩ và nháy chuột.
- GV giới thiệu nút Start và bảng chọn Start như SGK.
- HS theo dõi và ghi bài
Hoạt động 3
3/ Thanh cơng việc
- Khi khởi động chương trình, biểu tượng của nĩ nằm trên thanh cơng việc. 
- Để chuyển đổi giữa các chương trình thì nháy chuột vào biểu tượng tương ứng.
- GV: giới thiệu Thanh cơng việc 
- GV: Thanh cơng việc thường nằm ở đâu trên màn hình? Khi khởi động chương trình, trên thanh cơng việc cĩ chứa gì?
- GV : Cĩ 2 chương trình được khởi động thì trên thanh cơng việc cĩ 2 biểu tượng ® để chuyển đổi giữa 2 chương trình ta làm sao?
- HS theo dõi
- HS: Nằm ở dưới màn hình Windws.Biểu tựong của chương trình
- HS: Nháy chuột vào chương trình tương ứng.
Hoạt động 4
4/ Cửa sổ làm việc:
Sgk trang 50
- GV: Treo bảng phụ vẽ cửa sổ làm việc của chương trình soạn thảo văn bản.
- GV :Cho biết thanh tiêu đề nằm ở đâu? chứa gì? Nêu cơng dụng của 3 nút lệnh bên phải? Thanh bảng chọn chứa các nhĩm lệnh nào?
® GV dịch sang tiếng Việt các nhĩm lệnh. Giới thiệu các thanh cơng cụ và thanh cuốn.
- Yêu cầu HS về nhà ghi nội dung.
- HS theo dõi.
- HS Trả lời các câu hỏi của GV.
- HS về nhà ghi tập
4. Củng cố:
 Có cách nào để biết rằng hiện tại đang mở bao nhiêu cửa sổ trong windows?Hãy nêu chi tiết cách nhận biết.
® HS trả lời® GV nhận xét.
5- Dặn dị: 
+ Học bài.
+ Xem trước Bài thực hành 2: Làm quen với Windows.
Bài thực hành 2.
 LÀM QUEN VỚI WINDOWS
Tuần: 13 + 14
Tiết: 26 + 27
Ngày soạn: 
A.Mục tiêu : 
 	Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng:
1. Về kiến thức: 
- Củng cố lại các thao tác cơ bản với chuột.
2. Về kỹ năng:
- Thực hiện các thao tác vào/ra hệ thống;
- Làm quen với bản chọn Start.
- Thực hiện các thao tác cơ bản với cửa sổ, biểu tượng, thanh bảng chọn... trong mơi trường Windows XP.
3. Về thái độ:
- Cĩ tính cẩn thận, ham thích mơn học, bảo quản cơ sở vật chất.
B. Chuẩn bị : 
- GV: Giáo án, SGK, phịng máy.
- HS : Xem trước bài + SGK
C. Các hoạt động trên lớp:
1. Ổn định: kiểm tra sĩ số, tác phong, dụng cụ học tập.
2. Kiểm tra bài cũ: 
HS1 : Trong bảng chọn Start cĩ lệnh nào chứa chương trình đã được cài đặt vào máy? Để khởi động chương chương trình trong bảng chọn Start, thực hiện như thế nào? 
HS2: Cĩ 2 chương trình đã được khởi động, để chuyển đổi giữa 2 chương trình ta phải làm sao?
® GV nhận xét, ghi điểm 
3. Tiến hành:
Nội dung bài dạy
Hoạt động của thầy
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1
a/ Đăng nhập phiên làm việc – Log on
b/ Làm quen với bảng chọn Start.
- GV: Giới thiệu màn hình đăng nhập vào tài khoản nếu máy cĩ nhiều người dùng chung máy tính ® vì máy tính phịng máy khơng cĩ chia tài khoản nên khơng thấy được màn hình đăng nhập vào tài khoản.
- GV giới thiệu bảng chọn Start sau khi nháy chọn Start và các khu vực như SGK.
- HS theo dõi
- HS nháy vào nút Start và tìm các khu vực như trong SGK.
Hoạt động 2
c/ Biểu tượng:
sgk trang 53 - 54
Các thao tác với cửa sổ:
- Chọn: Nháy chuột vào biểu tượng cần chọn
- Di chuyển: Đưa trỏ chuột đến biểu tượng cần di chuyển rồi đè chuột trái kéo đến vị trí mới (thao tác kéo thả).
- Kích hoạt: Nháy đúp vào biểu tượng cần khởi động.
- Nháy chuột phải: Đưa trỏ chuột đến biểu tượng rồi nháy chuột phải.
- GV yêu cầu HS tìm biểu tượng My Document trên màn hình nền Windows.
- GV: Biểu tượng chương trình này chứa tài liệu của người đăng nhập chương trình. Tương tự cho biểu tượng My Computer và Rycycle Bin 
- GV giới thiệu các thao tác với cửa sổ
? Chọn biểu tượng My Document ta làm sao? Biểu tượng được chọn như thế nào?
? Để di chuyển biểu tượng My Computer lên trên cùng màn hình ta làm sao? Khởi động My Computer phải làm sao?
® Hướng dẫn các em thao tác nháy chuột phải® Nháy vào nút để đĩng cửa sổ My Computer
- HS tìm biểu tượng chương trình My Document, my Computer, Recycle Bin.
- HS :Đưa trỏ chuột đến biểu tượng My Document rồi nháy chuột ® thực hiện ® đổi thành màu xanh.
- HS: Đưa trỏ chuột đến biểu tượng My Computer rồi kéo và thả chuột ® thực hiện.
Đưa trỏ chuột đến nháy đúp ® thực hiện
- HS thực hiện nháy chuột phải tại My Computer, nháy bên ngồi để mất danh sách lệnh di động.
Hoạt động 3
d/ Cửa sổ:
* Thay đổi kích thứơc cửa sổ: đưa trỏ chuột đến biên đến khi con trỏ chuột đổi thành n hoặc o rồi kéo và thả chuột
* Di chuyển cửa sổ: Đưa trỏ chuột đến bên trong thanh tiêu đề rồi kéo và thả chuột.
e/ Kết thúc phiên làm việc: 
Chọn Start\Log off Users\Log off
f/ Để ra khỏi hệ thống: Chọn Start\Turn off Computer\ Turn off
- Cho HS khởi động chương trình My Computer.
- GV: Trên cùng cửa sổ là thanh gì? Chứa gì?
? Nêu tác dụng của từng nút lệnh ? Để thu nhỏ cửa sổ xuống thanh cơng việc ta cĩ thể nháy chuột vào biểu tượng của nĩ trên thanh cơng việc, nháy 1 lần nữa để phĩng to® thu nhỏ cửa sổ.
- GV : Hướng dẫn thay đổi kích thứơc cửa sổ: đưa trỏ chuột đến biên đến khi con trỏ chuột đổi thành n hoặc o rồi kéo và thả chuột. Hướng dẫn di chuyển cửa sổ: Đưa trỏ chuột đến bên trong thanh tiêu đề rồi kéo và thả chuột.
- GV giới thiệu kết thúc phiên làm việc như SGK 
® dùng để chuyển quyền đăng nhập vào tài khoản khác.
- GV giới thiệu:
 - GV: Để ra khỏi hệ thống chọn lệnh gì?
- HS thực hiện khởi động.
- HS :Thanh tiêu đề chức biểu tượng chương trình, tên chương trình và các nút điều khiển.
HS: Thu nhỏ xuống thanh cơng việc, phĩng to, thốt chương trình
- HS thực hành từng thao tác.
- HS theo dõi.
- HS: Start\Turn off Computer\ Turn off
4. Củng cố:
 Nêu cách thay đổi kích thước cửa sổ, Nêu cách di chuyển cửa sổ, Để thốt máy ta chọn lệnh gì? ® HS trả lời® GV nhận xét.
5- Dặn dị: 
+ Học bài.
+ Xem lại bài 10, 11, 12 để tiết sau làm bài tập.
Tuần: 14
Tiết: 28
Ngày soạn: 
BÀI TẬP
A.Mục tiêu : 
 	Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng:
1. Về kiến thức: 
- Bước đầu giúp HS nắm các thao tác làm quen với các thao tác chính với thư mục tệp tin. 
2. Về kỹ năng:
 - Biết tạo một câu thư mục.
3. Về thái độ:
- Cĩ tính cẩn thận, ham thích mơn học, bảo quản cơ sở vật chất.
B. Chuẩn bị : 
- GV: Giáo án, SGK, phịng máy.
- HS : Xem trước bài + SGK
C. Các hoạt động trên lớp:
1. Ổn định: kiểm tra sĩ số, tác phong, dụng cụ học tập.
2. Kiểm tra bài cũ: 
HS1: Nêu các thao tác chính với thư mục tệp tin? Thư mục cĩ chứa thư mục bên trong, thư mục bên trong là thư mục gì? Bên ngồi? Thư mục ngồi cùng?
® GV nhận xét, ghi điểm.
3. Tiến hành:
Nội dung bài dạy
Hoạt động của thầy
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1
+ Thao tác với thư mục, tệp tin
+ Xem thơng tin:
Nháy chuột vào ổ đĩa, thư mục cần xem thơng tin trong khung Folder. Nháy đúp chuột vào ổ đĩa, thư mục, tệp tin cần xem trong khung Panel.
+ Tạo thư mục: 
B1: Mở ổ đĩa, thư mục chứa thư mục cần tạo.
B2: Chọn File\New\Folder
B3: Gõ tên thư mục.
B4: Nhấn Enter.
+ Đổi tên thư mục, tệp tin:
B1: Chọn thư mục tệp tin cần đổi tên
B2: Chọn Flie\Rename
B3: Gõ tên mới
B4: Nhấn Enter
- GV quy định: Trong cửa sổ My Computer, khung bên trái gọi là khung Folder, bên phải là khung Panel. Để xem thơng tin của đĩa hay thư mục, ta mở chương trình My Computer ® thực hiện như nội dung.
- GV: Để tạo thư mục ta phải mở thư mục mẹ của thư mục cần tạo.
® GV hướng dẫn các bước cịn lại.
- Thơng tin trên đĩa rất nhiều, để HĐH biết xử lý thơng tin nào thì ta phải chọn thơng tin đĩ trước ® vậy muốn đổi tên thư mục bước đầu tiên ta làm gì? 
- HS theo dõi và ghi bài.
- HS: Chọn thư mục cần đổi tên.
Hoạt động 2
+ Xĩa thư mục, tệp tin
B1: Chọn thư mục tệp tin cần xĩa
B2: Chọn File\Delete hoặc nhấn phím Delete trên bàn phím
B3: Chọn Yes ® xĩa; No ® khơng xĩa; Cancel ® huỷ lệnh.
+ Sao chép thư mục, tệp tin:
B1: Chọn thư mục và tệp tin cần sao chép
B2: Chọn Edit\Copy
B3: Mở ổ đĩa, thư mục chứa thư mục, tệp tin cần sao chép đến.
B4: Chọn Edit\Paste.
+ Di chuyển thư mục, tệp tin:
Tương tự như các bước sao chép nhưng bước 2 chọn Edit\Cut.
- GV: Bước đầu tiên ta làm gì?
® Treo bảng phụ vẽ hộp thoại Delete.
- GV: Trong 2 thư mục khác nhau cần cĩ 2 tệp tin giống nhau, ta đã cĩ tệp trong thư mục thứ I, thư mục thứ II cần cĩ tệp như thế thì phải làm sao? 
® GV hướng dẫn các bước và lưu ý: sao chép cả thư mục và tệp tin.
- Sao chép thì thư mục, tệp tin nguồn cịn, thư mục đích cĩ.
- GV: Di chuyển thì thư mục, tệp tin nguồn mất, thư mục đích cĩ và các bước tương tự như các bước sao chép nhưng bước 2 chọn Edit\Cut ® gọi HS nêu các bước?
- HS: Yes ® xĩa; No ® khơng xĩa; Cancel ® huỷ lệnh.
- HS theo dõi và ghi bài
4. Củng cố:
- Nêu lại các thao tác về thư mục, tệp tin. ® HS trả lời® GV nhận xét.
- Cho cây thư mục: 
Thực hiện tạo cây thư mục trên ® yêu cầu thảo luận nhĩm
® GV nhận xét.
5- Dặn dị: 
+ Học bài.
+ Tạo lại cây thư mục trên.
+ Xem lại bài 10, 11, 12 để tiết sau thực hành. 

Tài liệu đính kèm:

  • docTin hoc 6 _T25-28.doc