Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài 12: Hệ điều hành Windows

 Yêu cầu

+ Nhận biết được một số biểu tượng chính trên màn hình của hệ điều hành Windows.

+ Biết ý nghĩa của các đối tượng: màn hình nền , thanh công việc , nút Start, các biểu tượng chương trình ứng dụng và khái niệm cửa sổ trong hệ điều hành.

+ Biết và hiểu được chức năng của các thành phần chính của một cửa sổ trong Windows.

 Chuẩn bị:

+ Giáo viên: giáo án, SGK, SGV, slide hình ảnh: màn hình nền , thanh công việc , nút Start, các biểu tượng chương trình ứng dụng, một cửa sổ trong Windows.

+ Học sinh: SGK, vở ghi, xem trước bài 12: “Hệ điều hành Windows

doc 4 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1533Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài 12: Hệ điều hành Windows", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 13-14	Bài 12: 
Tiết: 26-27	HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS
Ä Yêu cầu
+ Nhận biết được một số biểu tượng chính trên màn hình của hệ điều hành Windows.
+ Biết ý nghĩa của các đối tượng: màn hình nền , thanh công việc , nút Start, các biểu tượng chương trình ứng dụng và khái niệm cửa sổ trong hệ điều hành.
+ Biết và hiểu được chức năng của các thành phần chính của một cửa sổ trong Windows.
Ä Chuẩn bị:
+ Giáo viên: giáo án, SGK, SGV, slide hình ảnh: màn hình nền , thanh công việc , nút Start, các biểu tượng chương trình ứng dụng, một cửa sổ trong Windows.
+ Học sinh: SGK, vở ghi, xem trước bài 12: “Hệ điều hành Windows”.
Ä Lên lớp:
{ Ổn định: 
{ Bài cũ:
1- Trong các câu sau đây, những câu nào đúng ?
a) Thư mục có thể chứa tập tin; 	 c) Thư mục có thể chứa các thư mục con;
b) Tập tin có thể chứa trong các tập tin khác; d) Tập tin luôn chứa các thư mục con.
2- Một thư mục có thể chứa bao nhiêu tập tin ?
a) 1;	 b) 10;	c) Không hạn chế số lượng, chỉ phụ thuộc vào dung lượng lưu trữ.
3- Em hãy nêu những thao tác chính với tập tin và thư mục ?
[ Xem thông tin về các tập tin và thư mục; tạo mới; xóa; đổi tên; sao chép; di chuyển.
+ GV: gọi 2 học sinh trả bài.
+ HS: trả bài theo yêu cầu của giáo viên.
+ GV: nhận xét – đánh giá.
{ Bài mới:
Trong các bài trước chúng ta đã biết HĐH điều khiển mọi thiết bị phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình, hôm nay chúng ta cùng nghiên cứu một hệ điều hành cụ thể trong bài: “Hệ điều hành Windows”.
Windows là hệ điều hành của hãng phần mềm Microsoft. Phiên bản đang được sử dụng phổ biến hiện nay trên thế giới là Windows XP.
Nội dung
Hoạt động của giáo viên và học sinh
1- Màn hình làm việc chính của Windows:
Thanh công việc 
Các biểu tượng chính 
Các biểu tượng chương trình
a) Màn hình nền : chứa tất cả những gì có thể làm việc với Windows.
b) Một vài biểu tượng chính trên màn hình nền:
+ Biểu tượng My Computer : dùng để xem thông tin có trên máy tính.
+ Biểu tượng Recycle Bin : chứa đối tượng bị xóa (tập tin, thư mục, ).
c) Các biểu tượng chương trình: mỗi chương trình chạy trong Windows đều có biểu tượng riêng, trên màn hình nền là các biểu tượng của các chương trình thường sử dụng.
Ví dụ: 
+ GV: y/c HS đọc thông tin mục 1 trang 48 SGK.
+ HS: 1 HS đọc, các Hs khác theo dõi SGK.
+ GV: chiếu cho HS quan sát slide màn hình giao diện chính của Windows XP. Hãy cho biết các thành phần chính của màn hình làm việc chính của Windows ?
+ HS: quan sát trên màn hình, dựa vào kiến thức SGK trả lời: các biểu tượng chương trình, thanh công việc.
+ GV: My Computer dùng để làm việc gì ?
+ HS: dựa vào kiến thức thực tế trả lời.
+ GV: Recycle Bin (thùng rác) để làm gì ?
+ HS: dựa vào kiến thức thực tế trả lời.
+ GV: trong các bài học trước chứng ta đã làm quen với các biểu tượng chương trình nào ?
+ HS: dựa vào kiến thức thực tế trả lời: Mouse Skills, Mario, Solar System 3D Simulator.
+ GV: tổng hợp ý kiến, giới thiệu các thành phần chính của màn hình làm việc chính của Windows XP và cho HS ghi bài.
+ HS: ghi bài vào vở.
2- Nút Start và bảng chọn Start:
+ Nút Start : thường nằm ở góc trái thanh công việc, là nơi bắt đầu mọi việc với Windows.
+ Bảng chọn Start: khi nhấp vào nút Star, bảng chọn Start xuất hiện, bảng chọn này chứa mọi lệnh cần thiết để bắt đầu sử dụng Windows.
+ GV: y/c HS đọc thông tin mục 2 trang 49 SGK.
+ HS: 1 HS đọc, các HS khác theo dõi SGK.
+ GV: chiếu lại slide màn hình làm việc chính cho HS quan sát, cho biết vị trí nút Start ?
+ HS: quan sát và trả lời: góc trái thanh công việc.
+ GV: nút Start là nơi bắt đầu mọi việc, theo em bảng chọn Start để làm gì ?
+ HS: dựa vào kiến thức thực tế và SGK trả lời.
+ GV: tổng hợp các ý kiến và cho HS ghi bài.
+ HS: ghi bài vào vở.
3- Thanh công việc :
+ Thanh công việc thường nằm ở đáy màn hình.
+ Mỗi chương trình đang chạy trong Windows có một biểu tượng thu nhỏ trên thanh công việc.
+ Muốn làm việc với chương trình nào ta nháy chuột vào biểu tượng của chương trình đó.
+ GV: y/c HS đọc thông tin mục 3 trang 50 SGK.
+ HS: 1 HS đọc, các HS khác theo dõi SGK.
+ GV: chiếu lại slide màn hình làm việc chính cho HS quan sát, cho biết vị trí của thanh công việc ?
+ HS: quan sát trên màn hình và kiến thức SGK trả lời: thanh công việc thường nằm ở đáy màn hình.
+ GV: mở rộng, ngoài vị trí ở đáy màn hình, thanh công việc có thể đặt ở đỉnh hoặc bên trái hoặc bên phải màn hình nền. Giới thiệu cụ thể thanh công việc và cho HS ghi bài.
+ HS: ghi bài vào vở.
4- Cửa sổ làm việc:
- Trong Windows, mỗi chương trình được thực hiện trong một cửa sổ riêng.
- Ngưới sử dụng giao tiếp với chương trình thông qua cửa sổ đó.
- Các cửa sổ trong hệ điều hành Windows đều có các đặc điểm chung sau:
* Thanh tiêu đề : dùng để hiển thị tên cửa sổ.
* Có thể dịch chuyển cửa sổ bằng cách kéo thả thanh tiêu đề. 
* Thanh bảng chọn : chứa các nhóm lệnh của chương trình.
* Thanh công cụ : chứa biểu tượng các lệnh chính thường sử dụng của chương trình.
* Có nút phóng to , thu nhỏ , thoát chương trình .
+ GV: y/c HS đọc thông tin mục 4 trang 50 SGK.
+ HS: 1 HS đọc, các HS khác theo dõi SGK.
+ GV: giới thiệu về “cửa sổ” trong Windows.
+ HS: nghe GV giới thiệu và ghi bài.
+ GV: chiếu Slide một cửa sổ cho HS quan sát, y/c HS thảo luận nhóm. Trả lời câu hỏi: Qua quan sát, hãy liệt kê các thành phần của một cửa sổ ?
+ HS: quan sát cửa sổ trên màn hình và SGK thảo luận nhóm (3’).
+ GV: y/c HS kết thúc thảo luận, đại diện các nhóm trình bày ý kiến của nhóm.
+ HS: đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận của mình.
+ GV: y/c các nhóm nhận xét chéo.
+ HS: đại diện các nhóm nhận xét chéo lẫn nhau.
+ GV: tổng hợp ý kiến – khẳng định kiến thức và cho HS ghi bài.
+ HS: ghi bài vào vở.
{ Củng cố:
1- Nút Start nằm ở đâu trên màn hình nền ?
a) Nằm trên thanh công việc;
b) Nằm tại một góc của màn hình;
c) Nằm trong cửa sổ My Computer.
2- Có cách nào để biết hiện tại em đang mở bao nhiêu cửa sổ trong Windows ? Hãy nêu chi tiết cách nhận biết ?
[ Nhìn số biểu tượng thu nhỏ trên thanh công việc sẽ biết được có bao nhiêu cửa sổ đang mở trong Windows.
{ Dặn dò:
+ Học bài, nắm vững kiến thức các bài đã học để chuẩn bị cho bài thực hành số 2.
+ Xem trước mục đích yêu cầu và nội dung thực hiện của Bài TH số 2 trang 51 SGK: “Làm quen với Windows”.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 12. Hệ điều hành Windows (3).doc