Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài 21: Trình bày cô đọng bằng bảng

1- MỤC TIÊU:

1.1 Kiến thức:

- HS biết: - Thấy được tác dụng của bảng biểu

- HS hiểu: - Trình bày được cách chèn thêm hàng cột, xóa hàng cột

1.2 Kỹ năng:

- HS thực hiện được: - Sử dụng được các lệnh vào việc tạo văn bản có sử dụng bảng và làm cho văn bẩn thêm sinh động.

- HS thực hiện thành thạo: biết cách tạo bảng.

1.3 Thái độ:

 - Tính cách: Giáo dục thái độ học tập nghiêm túc, tích cực nghiên cứu

- Thói quen: Ứng dụng để phục vụ cho học tập, cuộc sống, gia đình, xã hội.

2- NỘI DUNG HỌC TẬP

- Chèn thêm cột hoặc dòng.

- Xoá hàng, cột hoặc bảng

3- CHUẨN BỊ:

 3.1 Giáo viên: Giáo án, SGK, bài tập hoạt động nhóm, máy tính, máy chiếu.

 3.2 Học sinh: Dụng cụ học tập, sách, vở.

4- TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

 

doc 4 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1362Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài 21: Trình bày cô đọng bằng bảng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 31 - Tiết: 59 
Ngày dạy:
Bài 21: TRÌNH BÀY CÔ ĐỌNG BẰNG BẢNG (Tiết 2)
1- MỤC TIÊU:
1.1 Kiến thức:
- HS biết: - Thấy được tác dụng của bảng biểu
- HS hiểu: - Trình bày được cách chèn thêm hàng cột, xóa hàng cột
1.2 Kỹ năng:
- HS thực hiện được: - Sử dụng được các lệnh vào việc tạo văn bản có sử dụng bảng và làm cho văn bẩn thêm sinh động.
- HS thực hiện thành thạo: biết cách tạo bảng.
1.3 Thái độ: 
	- Tính cách: Giáo dục thái độ học tập nghiêm túc, tích cực nghiên cứu
- Thói quen: Ứng dụng để phục vụ cho học tập, cuộc sống, gia đình, xã hội.
2- NỘI DUNG HỌC TẬP
- Chèn thêm cột hoặc dòng.
- Xoá hàng, cột hoặc bảng
3- CHUẨN BỊ:
	3.1 Giáo viên: Giáo án, SGK, bài tập hoạt động nhóm, máy tính, máy chiếu.
	3.2 Học sinh: Dụng cụ học tập, sách, vở.
4- TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện
 6/2......... 6/3............... 6/4................... 	
4.2 Kiểm tra miệng (không)
4.3 Tiến trình bài học
	 	Đặt vấn đề 
Các em quan sát bảng danh sách học sinh giỏi của khối 6 sau:
Giả sử danh sách lớp học sinh giỏi đó của chúng ta có sự thay đổi. VD như nhà trường đánh thiếu giờ muốn bổ sung thêm, theo các em phải làm như thế nào?
HS: Xóa bảng đi rồi tạo bảng mới
GV: Làm như thế cũng được, nhưng mất nhiều thời gian và không khoa học.
Vậy làm cách nào, chúng ta qua tiếp mục 3: chèn thêm cột hoặc dòng.
	Hoạt động của GV và HS
Nội dung bài học
Hoạt động 1: Chèn thêm cột hoặc dòng (17’)
Mục tiêu: Giúp HS biết chèn thêm cột hoặc dòng
Chia lớp thành 4 nhóm: 
- Nhóm 1, nhóm 2 thảo luận tìm cách chèn hàng.
- Nhóm 3, nhóm 4: Chèn cột
HS: thảo luận theo nhóm và trả lời, lên máy thực hiện
GV: Khi đó một hàng mới được chèn thêm sau hàng có con trỏ và con trỏ soạn thảo chuyển tới ô đầu tiên của hàng mới.
GV thực hiện lại, gọi HS nêu lại các bước
GV: Đưa ra các bước.
Chiếu lại 2 văn bản ở đặt vấn đề, giờ có 2 em chuyển trường thìn ta làm như thế nào? Xóa hàng và cột. Vậy xóa như thế nào ta vào mục 4. Xóa hàng, cột hoặc bảng
3. Chèn thêm cột hoặc dòng.
a. Chèn thêm hàng
Cách 1: Di chuyển con trỏ soạn thảo sang bên phải bảng và nhấn Enter.
Cách 2: 
B1: lựa chọn hàng cần chèn thêm hàng mới lên trên hay xuống dưới.
B2: nháy chuột vào bảng chọn table, insert, rows above (chèn phía trên)
+ rows below: chèn phía dưới (hoặc nháy chuột phải vào hàng đã lựa chọn rồi chọn insert)
- Đưa con trỏ soạn thảo vào ô cuối cùng rồi nhấn phím Tab.
b. Chèn thêm cột
- Đặt con trơ soạn thảo vào vị trí cần chèn thêm cột.
- Chọn lệnh Table/Insert/Columns to the Left (chèn 1 cột mới bên trái cột chứa con trỏ soạn thảo); Columns to the Right (chèn 1 cột mới bên phải cột chứa con trỏ soạn thảo);
Hoạt động 2: Xoá hàng, cột hoặc bảng (20’)
Mục tiêu: Giúp HS biết xóa hàng, cột.
Thảo luận nhóm, trả lời cho cô các câu hỏi sau: 
? Để xoá hàng em dùng lệnh nào?
? Để xoá cột em làm ntn?
? Để xoá bảng em làm ntn?
HS: Thảo luận, trả lời.
Yêu cầu HS đếm xem có bao nhiêu hàng, bao nhiêu cột.
* Giới thiệu cho HS thêm cách liên kết các ô hàng cột.
4. Xoá hàng, cột hoặc bảng
Xoá hàng: Table / Delete/ Rows
Xoá cột: Table / Delete/ Columns
Xoá bảng: Table / Delete/ Table
* Liên kết các ô hàng cột.
Cách 1: 
B1: Đánh dấu các ô, hàng, hàng, cột cần liên kết.
B2: Table/ Merge Cells
Cách 2: 
B1: Đánh dấu các ô, hàng, hàng, cột cần liên kết.
B2: Bấm chuột vào biểu tượng của Merge Cells trên thanh công cụ
4.4 Tổng kết
GV nhắc lại kiến thức đã học
4.5. Hướng dẫn học tập
- Bài cũ : 	Học bài: vở ghi + ghi nhớ SGK/102
Trả lời tất cả các câu hỏi và bài tập SGK/102
- Bài mới : 	Bài thực hành 8: Em “viết” bào tường. 
	+ Mục đích, yêu cầu của bài thực hành là gì?
	+ Tìm hiểu nội dung bài thực hành?

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 21. Trình bày cô đọng bằng bảng (3).doc