Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài 12: Hệ điều hành Windows - Phạm Thị Xuân Trường - Trường THCS Xuân Trường

I - MỤC TIÊU

· Kiến thức: hệ điều hành Windows

· Kỉ năng: HS nắm được màn hình làm việc chính của Windows, nút Start và bảng chọn Start, thanh công việc, cửa sổ làm việc

· Thái độ: HS nghiêm túc, linh hoạt khi thảo luận

II - PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

· Phấn màu, bảng, SGK, SGV, Giáo án.

III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

 1. On định kiểm tra sĩ số lớp(1 phút)

 2. Phát bài kiểm tra 15 phút

 3. Bài mới

Trong các phần mềm sau đây, phần mềm nào là hệ điều hành: Windows XP, Windows 2000, Mouse Skill, Windows 98, Mario

HS: Windows XP, Windows 2000, Windows 98

Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về hệ điều hành Windows

 

doc 2 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1071Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài 12: Hệ điều hành Windows - Phạm Thị Xuân Trường - Trường THCS Xuân Trường", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 13 - Tiết 25
Bài 12: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS
I - MỤC TIÊU
Kiến thức: hệ điều hành Windows
Kỉ năng: HS nắm được màn hình làm việc chính của Windows, nút Start và bảng chọn Start, thanh công việc, cửa sổ làm việc 
Thái độ: HS nghiêm túc, linh hoạt khi thảo luận 
II - PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
Phấn màu, bảng, SGK, SGV, Giáo án.
III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Oån định kiểm tra sĩ số lớp(1 phút)
	2. Phát bài kiểm tra 15 phút
	3. Bài mới
Trong các phần mềm sau đây, phần mềm nào là hệ điều hành: Windows XP, Windows 2000, Mouse Skill, Windows 98, Mario
HS: Windows XP, Windows 2000, Windows 98
Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về hệ điều hành Windows
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: MÀN HÌNH LÀM VIỆC CHÍNH CỦA WINDOWS (10 phút)
 Giới thiệu màn hình làm việc chính của Windows
 Giới thiệu một vài biểu tượng chính trên màn hình nền
Giới thiệu các biểu tượng chương trình 
Lưu ý cách khởi động chương trình cho HS
 Lắng nghe
 Quan sát và lắng nghe
 Lắng nghe
Lắng nghe
1. Màn hình làm việc chính của windows 
A/ Màn hình nền
B/ Một vài biểu tượng trên màn hình nền
C/ Các biểu tượng chương trình 
Lưu ý : muốn chạy chương trình nào thì nháy đúp chuột vào biểu tượng tương ứng của chương trình
Hoạt động2: NÚT START VÀ BẢNG CHỌN START (5 phút)
Giới thiệu nút Start và bảng chọn Start
All Programs là nơi chứa tất cả các chương trình của máy tính 
Cho biết vài chương trình chứa trong All Programs?
Nhận xét và chốt lại
Quan sát và lắng nghe
Lắng nghe
Trả lời
Lắng nghe
2. Nút Start và bảng chọn Start
Hoạt động 3: THANH CÔNG VIỆC (5 phút)
 Giới thiệu thanh công việc nằm ở đáy màn hình
 Khi chạy chương trình nào đó, biểu tượng của chương trình xuất hiện trên thanh công việc
 Quan sát thanh công việc 
 Lắng nghe
3. Thanh công việc
Nằm ở đáy màn hình
Hoạt động 4: CỬA SỔ LÀM VIỆC (5 phút)
Cho HS quan sát cửa sổ làm việc của word
Trên màn hình em thấy được những gì?
Nhận xét và giải thích các thành phần cho HS
 Các cửa sổ trong HĐH đều có các điểm chung như trên
Nhắc lại các điểm chung đó?
 Chốt lại 
Quan sát 
Trả lời theo quan sát 
Lắng nghe
Nhắc lại nhiều lần
Nghe và ghi chép
4. Cửa sổ làm việc 
- Mỗi cửa sổ có một tên hiển thị trên thanh tiêu đề
- Di chuyển cửa sổ bằng cách kéo thả thanh tiêu đề
- Nút thu nhỏ, phóng to, đóng cửa sổ
- Thanh bảng chọn
- Thanh công cụ
Củng cố: (3 phút)
Câu hỏi 1/51
Dặn dị: ( 1 phút)
Học bài, làm các bài tập vào vở.
	Đọc bài tiếp theo trước ở nhà
Rút kinh nghiệm:
	............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 12. Hệ điều hành Windows - Phạm Thị Xuân Trường - Trường THCS Xuân Trường.doc