Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài 15: Chỉnh sửa văn bản - Đặng Kim Xuyến - Trường THCS Phú Bình

I. Mục tiêu:

 Kiến thức:

 - Hiểu mục đích của thao tác chọn phần văn bản.

 - Biết các thao tác biên tập văn bản đơn giản: xoá sao chép và di chuyển các phần văn bản.

 Kỹ năng:

 – Đòi hỏi hs nắm vững lý thuyết vận dụng vào thực hành tốt

 Thái độ:

 - Hs rất hứng thú cách tạo, chỉnh sửa văn bản bằng máy tính. Tích cực.

II. Chuẩn bị:

 - Giáo viên: Phấn màu, sách.

 - Học sinh: sách, tập, viết.

III. Nội dung:

 1. Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp

 2. Bài mới:

 

docx 2 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 2035Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài 15: Chỉnh sửa văn bản - Đặng Kim Xuyến - Trường THCS Phú Bình", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngaøy soaïn: 18/01/2013	 Tuaàn: 21 - 22 Ngaøy dạy: 23/01/2013 (tiết 42) 	Tieát PPCT: 42, 43 
 28/01/2013 (tiết 43) Lớp dạy: 6A1, 6A2, 6A3, 6A4 
 	 	 7A1, 7A2, 7A3
Bài 15
CHỈNH SỬA VĂN BẢN
I. Mục tiêu:
	Kiến thức:
 - Hiểu mục đích của thao tác chọn phần văn bản.
	- Biết các thao tác biên tập văn bản đơn giản: xoá sao chép và di chuyển các phần văn bản.
	Kỹ năng:
 – Đòi hỏi hs nắm vững lý thuyết vận dụng vào thực hành tốt
	Thái độ:
 - Hs rất hứng thú cách tạo, chỉnh sửa văn bản bằng máy tính. Tích cực.
II. Chuẩn bị:
	- Giáo viên: Phấn màu, sách. 
	- Học sinh: sách, tập, viết.
III. Nội dung:
	1. Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp
	2. Bài mới:
Hoạt động Giáo viên
Hoạt động Học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Xóa và chèn thêm văn bản
- Để xóa kí tự trong văn bản ta có thể dùng các phím nào?
- Phím Delete xóa kí tự ở đâu?
- Phím Backspace xóa kí tự ở đâu?
- Muốn chèn thêm văn bản vào một vị trí nào thì ta phải làm thế nào?
Kết luận: Nội dung 
Hoạt động 2: Chọn phần văn bản
- Để chọn phần văn bản ta làm như thế nào?
 - Kết luận: Nội dung
Hoạt động 3: Hủy bỏ các thao tác sai
- Nếu thực hiện một thao tác mà kết quả không như ý muốn, ta có thể khôi phục trạng thái của văn bản trước khi thực hiện thao tác đó bằng cách nào?
- Kết luận: Nội dung
Hoạt động 4: Sao chép
- Khi gõ văn bản thấy có nhiều phần giống nhau lặp đi lặp lại ở những vị trí khác nhau thì ta có cần gõ lại hay không?
- không gõ lại thì ta phải làm thế nào?
- Muốn sao chép được đoạn văn bản đó thì phải qua những bước?
Kết luận: Nội dung
- Nếu muốn sao chép một nội dung nhưng tại nhiều vị trí khác nhau, ta có cần sử dụng nhiều lần lệnh Copy hay không? 
- Lưu ý:
Hoạt động 5: Di chuyển
- Muốn thực hiện được lệnh di chuyển ta sử dụng lệnh gì? Và phải qua các bước nào?
- Sao chép và di chuyển khác nhau chỗ nào?
- Phím Delete và phím Backspace
- Xóa kí tự sau con trỏ soạn thảo
- Xóa kí tự trước con trỏ soạn thảo
- Nháy con trỏ tại vị trí cần chèn rồi gõ nội dung vào
- Ghi vào vở
- Xem SGK trả lời.
- Ghi vào vở
- Đọc SGK trả lời
- HS khác nhận xét.
- Ghi vào tập
- Không cần gõ lại
- Tiến hành sao chép đoạn văn bản đó.
- Xem SGK trả lời.
- Ghi nội dung
- Không cần. Chỉ thực hiện một lần lệnh Copy nhưng sử dụng nhiều lần lệnh Paste để sao chép ở nhiều nơi.
- Chép lưu ý vào tập.
- Sao chép thì dùng nút lệnh Copy, còn di chuyển dùng lệnh Cut
1. Xóa và chèn thêm văn bản:
a. Xóa:
-Dùng phím Backspace để xóa kí tự trước con trỏ soạn thảo.
-Dùng phím Delete để xóa kí tự sau con trỏ soạn thảo.
b. Chèn: Muốn chèn thêm văn bản vào một vị trí, em di chuyển con trỏ soạn thảo vào vị trí đó để gõ thêm nội dung.
2. Chọn phần văn bản:
-Nháy chuột tại vị trí bắt đầu
-Kéo thả chuột đến vị trí cuối của phần văn bản cần chọn.
3. Hủy bỏ các thao tác sai:
- Nút lệnh Undo: Hủy bỏ thao tác vừa thực hiện.
- Nút lệnh Redo: khôi phục thao tác vừa hủy bỏ
4. Sao chép:
- Chọn phần văn bản muốn sao chép.
- Nháy nút Copy trên thanh công cụ (hoặc mở bảng chọn Edit -> Copy). Phần văn bản đã chọn được lưu vào bộ nhớ của máy tính.
- Đưa con trỏ soạn thảo tới vị trí cần sao chép.
- Nháy nút Paste (hoặc mở bảng chọn Edit -> Paste).
* Lưu ý: Có thể nháy nút Copy một lần và nháy nút Paste nhiều lần để sao chép cùng một nội dung vào nhiều vị trí khác nhau.
5. Di chuyển:
- Chọn phần văn bản cần di chuyển.
- Nháy nút Cut trên thanh công cụ (hoặc mở bảng chọn Edit -> Cut). Phần văn bản đã chọn được lưu vào bộ nhớ của máy tính.
- Đưa con trỏ soạn thảo tới vị trí cần mới.
- Nháy nút Paste (hoặc mở bảng chọn Edit -> Paste)
IV. Củng cố:
Trình bày cách chọn phần văn bản?
Thao tác chung cần phải có khi thực hiện xóa, sao chép, di chuyển đoạn văn bản?
Nhắc lại 2 nút xoá để hs khắc sâu hơn. gọi hs lên phát biểu cách sao chép, chọn phần văn bản, di chuyển.
V. Dặn dò:
Học bài, xem các câu hỏi trong SGK làm bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 81 và xem trước bài thực hành 6 “Em tập chỉnh sửa văn bản”.

Tài liệu đính kèm:

  • docxBài 15. Chỉnh sửa văn bản - Đặng Kim Xuyến - Trường THCS Phú Bình.docx