Giáo án Tin học 6 - Tổ chức thông tin trong máy tính

A.Mục tiêu :

 Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng:

1. Về kiến thức:

- Bước đầu hiểu được các khái niệm cơ bản của tổ chức thông tin trên máy tính như tệp tin, thư mục, đĩa và khái niệm đường dẫn.

- Biết được vai trị của hệ điều hnh trong việc tạo ra, lưu trữ và quản lý thơng tin trn my tính.

2. Về kỹ năng:

- Hiểu và chỉ ra được quan hệ mẹ - con của thư mục.

- Liệt kê được các thao tác chính đối với tệp và thư mục.

3. Về thái độ:

- Cĩ tính cẩn thận, bảo quản cơ sở vật chất.

B. Chuẩn bị :

- GV: Giáo án, SGK, phịng my.

- HS : Xem trước bài + SGK

 

doc 3 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 427Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 6 - Tổ chức thông tin trong máy tính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§11. TỔ CHỨC THƠNG TIN TRONG MÁY TÍNH
Tuần: 12
Tiết: 23 + 24
Ngày soạn: 
A.Mục tiêu : 
 	Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng:
1. Về kiến thức: 
- Bước đầu hiểu được các khái niệm cơ bản của tổ chức thơng tin trên máy tính như tệp tin, thư mục, đĩa và khái niệm đường dẫn.
- Biết được vai trị của hệ điều hành trong việc tạo ra, lưu trữ và quản lý thơng tin trên máy tính.
2. Về kỹ năng:
- Hiểu và chỉ ra được quan hệ mẹ - con của thư mục.
- Liệt kê được các thao tác chính đối với tệp và thư mục.
3. Về thái độ:
- Cĩ tính cẩn thận, bảo quản cơ sở vật chất.
B. Chuẩn bị : 
- GV: Giáo án, SGK, phịng máy.
- HS : Xem trước bài + SGK
C. Các hoạt động trên lớp:
1. Ổn định: kiểm tra sĩ số, tác phong, dụng cụ học tập.
2. Kiểm tra bài cũ: 
HS: Nêu nhiệm vụ của HĐH? Liệt kê một số tài nguyên máy tính mà em biết?
3. Tiến hành:
Nội dung bài dạy
Hoạt động của thầy
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1
1/ Tệp tin:
 Tệp tin là đơn vị cơ bản để lưu trữ thơng tin trên các thiết bị lưu trữ.
- Tên tệp tin cĩ 2 phần: phần tên và phần mở rộng, phần mở rộng (đuơi)
- GV : Vào thư viện, sách được xếp ngăn nắp theo danh mục, chủ đề... và sắp để khơng ngăn nắp thì cách nào em tìm sách dễ dàng hơn ? 
- GV: Máy tính cĩ chức năng chính là xử lý thơng tin, muốn máy tính tìm kiếm để xử lý thơng tin nhanh thì phải tổ chức thơng tin hợp lý. 
® Tổ chức thơng tin theo hình cây ® giới thiệu đĩa, thư mục, tệp tin (đĩa thường là thư mục gốc).
- GV: Các tờ rơi, quyển sách, tờ báo, tệp chương trình... là đơn vị cơ bản lưu trử thơng tin trên các thiết bị lưu trữ của máy tính – GV: Các thiết bị lưu trữ theo em, là bộ phận nào của máy?
- GV giới thiệu các loại tệp tin.
® Lưu ý tên tệp tin cĩ 2 phần: phần tên và phần mở rộng, phần mở rộng cĩ 3 ký tự và hệ điều hành quản lý, chúng ta chỉ xem để phân biệt phần mở rộng đĩ là thuộc phần mềm nào.
- GV: Phần mở rộng của 2 phần mềm khác nhau như thế nào? 
® Lưu ý: Tệp tin chỉ chứa nội dung như văn bản, hình ảnh, âm thanh...
- HS: Sách được xếp ngăn nắp
- HS Lắng nghe.
- HS : Bộ nhớ ngồi
- HS Lắng nghe.
- HS trả lời.
Hoạt động 2
2/ Thư mục:
- Thư mục là tập hợp gồm các thư mục con và tệp tin.
* Lưu ý:
Thư mục cĩ thư mục bên trong:
Thư mục bên trong gọi là thư mục con
Thư mục bên ngồi gọi là thư mục mẹ
- Thư mục ngồi cùng (khơng cĩ thư mục mẹ) là thư mục gốc.
- GV: ví dụ cặp da cĩ nhiều ngăn, ngăn chức tập, ngăn chứa sách, ngăn chứa sách cĩ ngăn nhỏ bên trong chứa viết... đĩ là hình ảnh gì?
- Vậy thư mục là gì?
® Thư mục khơng chứa gì gọi là thư mục rỗng.
- GV: Cặp da thường cĩ mấy ngăn lớn?
- GV giới thiệu ngăn sách và tập gọi là thư mục con của cặp® Cặp gọi là thư mục mẹ của ngăn sách và tập.
- GV: Thư mục mẹ của ngăn viết là? Thư mục con của ngăn sách là?
- GV giới thiệu ngăn sách và ngăn tập là 2 thư mục ngang hàng
- Y/cầu HS xem cây thư mục trang 43. Quan hệ mẹ con giữa các thư mục, thư mục gốc là thư mục nào?
- HS: Cây thư mục.
- HS phát biểu
- HS lắng nghe.
- HS: 2 (sách và tập)
- HS theo dõi.
- HS: Ngăn sách, găn viết
- HS trả lời.
Hoạt động 3
3/ Đường dẫn:
- Đường dẫn là tên các thư mục lồng vào nhau và đặt cách nhau bởi dấu gạch \, bắt đầu từ một thư mục xuất phát nào đĩ và kết thúc bằng một thư mục hay tệp tin để chỉ ra đường tới thư mục hoặc tệp tin tương ứng.
- GV: Khi ai đĩ cho biết địa chỉ, em muốn tìm đến nhà họ em tìm gì trước? 
- GV khẳng định đĩ là đường dẫn.
- GV nêu khái niệm đường dẫn 
- GV giới thiệu đường dẫn đến thư mục Mon van và tệp tin Tin hoc 6.doc như sách giáo khoa.
- HS: Tỉnh, huyện, xã, ấp, số nhà.
- HS theo dõi và ghi tập
Hoạt động 4
4/ Các thao tác chính với tệp và thư mục:
+ Xem thơng tin về các tệp và thư mục
+ Tạo mới.
+ Xĩa.
+ Đổi tên.
+ Sao chép.
+ Di chuyển.
- GV giới thiệu các thao tác chính với tệp và thư mục
- Chú ý cho HS nhận biết là phần mềm hệ điều hành cho phép thực hiện các thao tác được nêu.
® GV nêu các thao tác và tác dụng của từng thao tác 
- GV: các thao tác này được sẽ được thực hiện trong bài thực hành 2.
- HS theo dõi và ghi bài 
4. Củng cố: 
1. Treo bảng phụ ghi đề bài tập 1, 2, 3/47 lên bảng ® gọi HS trả lời
Câu 1: Câu đúng a, c
Câu 2: c
Câu 3: 
a/ C:\THUVIEN\KHTN\
TOAN-Hinh.bt
b/ Sai
c/ THUVIEN
d/ Đúng
2. Hãy nêu các thao tác chính với tệp và thư mục. Vì sao chúng ta cần các thao tác này?
5- Dặn dị: 
+ Học bài.
+ Xem trước Bài 12: Hệ điều hành Windows.

Tài liệu đính kèm:

  • docTin hoc 6 _T23+24.doc