Giáo án Tin học 6 - Chương II: Phần mềm học tập - Bài 6: Học gõ mười ngón

I - MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Học sinh có thái độ nghiêm túc khi luyện tập gõ bàn phím, gõ phím đúng theo ngón tay quy định, ngồi và qua sát đúng tư thế.

2. Kỹ năng

- Tác phong làm việc chuyên nghiệp, thao tác gõ mau lẹ, chính xác.

3. Thái độ

- Ý thức học tập nghiêm túc, tập trung cao độ.

II - CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy.

2. Học sinh: Chuẩn bị bài cũ, nghiên cứu trước bài mới.

III - PHƯƠNG PHÁP

- Thuyết trình và thực hành với máy tính.

 

doc 4 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 956Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 6 - Chương II: Phần mềm học tập - Bài 6: Học gõ mười ngón", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 6: Học gõ Mười ngón
I - Mục tiêu
1. Kiến thức
- Học sinh có thái độ nghiêm túc khi luyện tập gõ bàn phím, gõ phím đúng theo ngón tay quy định, ngồi và qua sát đúng tư thế.
2. Kỹ năng
- Tác phong làm việc chuyên nghiệp, thao tác gõ mau lẹ, chính xác.
3. Thái độ
- ý thức học tập nghiêm túc, tập trung cao độ.
II - Chuẩn bị
1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy.
2. Học sinh: Chuẩn bị bài cũ, nghiên cứu trước bài mới.
III - Phương pháp
- Thuyết trình và thực hành với máy tính.
III - Tiến trình bài giảng
A - ổn định lớp
B - Kiểm tra bài cũ
? Thực hành luyện tập với các hàng phím ở hàng cơ sở:
sa sa sa as as as sa as sa as
sl sl sl ls ls ls sl ls sl ls sl ls
ah ah ah ha ha ha ah ha ah 
C - Bài mới
HĐ của GV
HĐ của HS
Ghi bảng
GV: Thuyết trình và hướng dẫn học sinh cách đặt tay, gõ phím ở hàng phím trên.
GV: Thuyết trình và hướng dẫn học sinh cách đặt tay, gõ phím ở hàng phím dưới.
GV: Thuyết trình và hướng dẫn học sinh cách đặt tay, gõ các phím kết hợp.
GV: Hướng dẫn học sinh thực hành với các phím ở hàng dưới.
GV: Hướng dẫn học sinh thực hành với các phím ở hàng phím số.
GV: Hướng dẫn học sinh thực hành với các phím ở hàng phím số.
GV: Hướng dẫn học sinh biết cách sử dụng phím Shift khi gõ phím.
HS: Nghe và thực hiện theo yêu cầu của giáo viên. Thực hành với các mẫu trong sách giáo khoa.
HS: Nghe và thực hiện theo yêu cầu của giáo viên. Thực hành với các mẫu trong sách giáo khoa.
HS: Thực hiện theo mẫu SGK.
HS: Thực hiện theo mẫu SGK.
HS: Thực hiện theo mẫu SGK.
HS: Thực hiện theo mẫu SGK.
HS: Thực hiện theo hướng dẫn và mẫu SGK.
4. Luyện tập
c) Luyện gõ các phím hàng trên
- Quan sát các hình để nhận biết các ngón tay sẽ phụ trách các phím ở hàng trên. 
- Gõ các phìm hàng trên theo mẫu:
qw qw qw wq wq wq qw wq 
ur ur ur ru ru ru ur ru ur ru 
ei ei ei ie ie ie ei ie ei ie ei 
tp tp tp pt pt pt tp pt tp pt tp 
oy oy oy yo yo yo oy yo oy
d) Luyện gõ các phím hàng dưới
- Quan sát các hình để nhận biết các ngón tay sẽ phụ trách các phím ở hàng dưới. 
- Gõ các phìm hàng dưới theo mẫu:
c, c, c, ,c ,c ,c c, ,c ,c
b. b. b. .b .b .b b. .b b. 
bv bv bv vb vb vb bv vb
xm mx xm mx vn nv xz 
e) Luyện gõ kết hợp các phím
* Gõ kết hợp các phím ở hàng cơ sở và hàng trên:
furl full gaud grass afar rafg 
auk ajar argus drag drug
hurl hush husk dulk jar
* Gõ kết hợp các phím ở hàng cơ sở và hàng dưới:
lam lama lamas lava mama
mad madam mash adam alma
dam damask aslam aham smash
g) Luyện gõ các phím ở hàng số
- Quan sát các hình để nhận biết các ngón tay sẽ phụ trách các phím ở hàng số. 
- Gõ các phìm hàng số theo mẫu:
10 10 10 2222 3333 23 32 49 49 94
86 86 68 68 12 12 21 21 34 43 54 45
94 94 49 49 57 57 75 75 67 67 76 78
h) Gõ kết hợp các phím kí tự trên toàn bàn phím
maul mud muff mug mam magg slang 
snag abaft ballgh sabtkl tab guhk hgfsd
tgik fdse hgfght sadfr hfryh dsee dfdyyn
i) Luyện gõ kết hợp với phím Shift
Sử dụng ngón út bàn tay trái hoặc phải nhấn giữ phím Shift kết hợp gõ phím tương ứng để gõ chữ hoa.
D - Củng cố
? Thực hành gõ phím ở hàng trên, hàn dưới, gõ kết hợp các phím, các phím hàng số, kết hợp các phím trên toàn bàn phím, kết hợp phím Shift.
E - Hướng dẫn về nhà
- Ôn lại toàn bài.
- Sử dụng mẫu trong SGK làm bàn phím bằng bìa Cát tông hoặc miếng xốp tự luyện tập gõ phím ở nhà (GV cho số đo chính xác). 
V- Rút kinh nghiệm
- Học sinh thực hành nghiêm túc và thực hành tốt trên máy tính
- Giáo viên cần quản lý tốt HS trong quá trình thực hành
- Thời gian đảm bảo.
- Hoàn thành nội dung iáo án.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 6. Học gõ mười ngón (4).doc