Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán

Hàm trong chương trình bảng tính:

Các bước để nhập công thức vào ô tính:

B1. Chọn ô cần nhập công thức.

B2. Gõ dấu =

B3. Nhập công thức

B4. Nhấn Enter để kết thúc

 

ppt 18 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1074Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 4SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁNBài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN1. Hàm trong chương trình bảng tính: Các bước để nhập công thức vào ô tính:B1. Chọn ô cần nhập công thức.B2. Gõ dấu =B3. Nhập công thứcB4. Nhấn Enter để kết thúcEm hãy nhắc lại các bước nhập công thức vào trong ô tính?=(3+10+2)/3=(A1+A2+A3)/3=Average (A1,A2,A3)=Average (3,10,2)Em hãy lập công thức tính trung bình cộng của ba giá trị 3; 10; 2 lần lượt nằm trong các ô dưới đây?1. Hàm trong chương trình bảng tính:Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁNNgoài các công thức trên chương trình bảng tính còn có thể sử dụng hàm AVERAGE giúp em tính trung bình cộng cho các giá trị trên.Vậy hàm trong chương trình bảng tính là gì? Hàm là công thức được định nghĩa từ trước. Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với các giá trị dữ liệu cụ thể.Ví dụ: =Average (3,10,2) =Average (A1,A2,A3)AVERAGE33,10,2)2. Cách sử dụng hàm:Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁNĐể nhập hàm vào trong ô tính em cần thực hiện những bước nào?B1. Chọn ô cần nhập hàmB2. Gõ dấu =B3. Nhập hàm theo đúng cú phápB4. Nhấn phím Enter.Nhập hàmKết quả sau khi nhập hàm2. Cách sử dụng hàm:Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN Chú ý: Khi nhập hàm vào một ô tính giống như với công thức, dấu bằng là kí tự bắt buộc.a) Hàm tính tổngLàm thế nào để có tổng điểm của từng học sinh?Ta lần lượt cộng điểm tất cả các môn học của từng học sinh3. Một số hàm trong chương trình bảng tính:Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁNTên hàm: SUM Cú pháp: =SUM(a,b,c...) Trong đó: các biến a,b,c là các số hay địa chỉ của các ô tính. Số lượng các biến là không hạn chếVí dụ: Tính tổng điểm=SUM(7,6,6,9,9,10)Hoặc =SUM(C4,D4,E4,F4,G4,H4)Hoặc =SUM(C4:H4)47a) Hàm tính tổng3. Một số hàm trong chương trình bảng tính:Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁNLàm thế nào để tính điểm trung bình của từng học sinh?Ta lần lượt cộng từng điểm của từng học sinh rồi chia cho tổng số môn họcb) Hàm tính trung bình cộng3. Một số hàm trong chương trình bảng tính:Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN Tên hàm: AVERAGE Cú pháp: =AVERAGE(a,b,c...) Trong đó: các biến a,b,c là các số hay địa chỉ của các ô tính. Số lượng các biến là không hạn chếVí dụ: Tính trung bình cộng= AVERAGE(7,6,6,9,9,10)Hoặc =AVERAGE(C4,D4,E4,F4,G4,H4)Hoặc = AVERAGE(C4:H4)7.8333b) Hàm tính trung bình cộng3. Một số hàm trong chương trình bảng tính:Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁNc) Hàm xác định giá trị lớn nhấtHãy tìm giá trị lớn nhất điểm từng môn, tổng điểm và điểm trung bình của các học sinh?Ta lần lượt so sánh các điểm của học sinh trong cùng một cột để tìm ra giá trị lớn nhất3. Một số hàm trong chương trình bảng tính:Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN Tên hàm: MAX Cú pháp: =MAX(a,b,c...) Trong đó: các biến a,b,c là các số hay địa chỉ của các ô tính. Số lượng các biến là không hạn chế3. Một số hàm trong chương trình bảng tính:Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁNc) Hàm xác định giá trị lớn nhấtVí dụ: Xác định giá trị lớn nhất cho các cột điểm= MAX(7,8,9,6,7,8)Hoặc =MAX (C4,C5,C6,C7,C8,C9)Hoặc = MAX (C4:C9)d) Hàm xác định giá trị nhỏ nhấtHãy tìm giá trị nhỏ nhất điểm từng môn, tổng điểm và điểm trung bình của các học sinh?Ta lần lượt so sánh các điểm của học sinh trong cùng một cột để tìm ra giá trị nhỏ nhất3. Một số hàm trong chương trình bảng tính:Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN Tên hàm: MIN Cú pháp: =MIN(a,b,c...) Trong đó: các biến a,b,c là các số hay địa chỉ của các ô tính. Số lượng các biến là không hạn chế3. Một số hàm trong chương trình bảng tính:Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁNd) Hàm xác định giá trị nhỏ nhấtVí dụ: Xác định giá trị nhỏ nhất cho các cột điểm= MIN(7,8,9,6,7,8)Hoặc =MIN(C4,C5,C6,C7,C8,C9)Hoặc = MIN (C4:C9)a) =sum(A1,B2,3);	b)=SUM(A1;B2;3);c) =SUM (A1,B2,3);	d)=SUM(A1,B2,3);BT 1: Cách nhập hàm nào sau đây không đúng, vì sao?Sai, vì sd dấu chấm phẩysai vì chứa dấu cáchCủng cốBT 2: Giả sử trong các ô A1,B1 lần lượt chức các số -4, 3. Em hãy cho biết kết quả của các công thức tính sau:a) =SUM(A1,B1)b) =SUM(A1,B1,B1)c) =SUM(A1,B1,-5)d) =SUM(A1,B1,2)e) =AVERAGE(A1,B1,4)g) =AVERAGE(A1,B1,5,0)-1-62111c) =sum(A1:C3)  24 b) =sum(A1,C3)  24a) =sum(A1,C3)  0 d) =sum(A1,A3,B2,C1,C3)  0 BT 3: Chọn công thức và kết quả đúng nếu tính tổng của khối A1:C3b) =average(SUM(A1:B3))c) =sum(A1:B3)/3a) =average(A1,A3,B2)d) =sum(-5,8,10)/3BT4: Công thức nào cho kết quả sai khi tính trung bình cộng của tất cả các giá trị trong khối A1:B3DẶN DÒ Học bài Làm bài tập trong sgk Đọc bài đọc thêm Xem trước bài thực hành

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 4. Sử dụng các hàm để tính toán (2).ppt