Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài 5: Thao tác với bảng tính - Phan Hữu Hà - Trường THCS Liêng Trang

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết cách điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng.

- Biết cách chèn thêm cột hoặc hàng.

2. Kỹ năng:

- Điều chỉnh thành thạo thao tác đối với cột hoặc hàng.

- Biết cách chèn thêm cột hoặc hàng.

3. Thái độ:

- Có ý thức học tập, cần cù, ham học hỏi và sáng tạo.

- Tích cực phát biểu xây dựng bài.

II. CHUẨN BỊ

1. Chuẩn bị của Giáo viên:

- Sách giáo khoa, giáo án.

- Tranh, bảng phụ, bài thực hành, phòng máy vi tính.

2. Chuẩn bị của học sinh:

- Sách vở, bút thước.

- Học thuộc lý thuyết và xem trước nội dung thực hành.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc 5 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 953Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài 5: Thao tác với bảng tính - Phan Hữu Hà - Trường THCS Liêng Trang", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 14	 Ngày soạn:15/11/2013
Tiết: 27	Ngày dạy: 18 /11/2013
Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết cách điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng.
- Biết cách chèn thêm cột hoặc hàng.
2. Kỹ năng:
- Điều chỉnh thành thạo thao tác đối với cột hoặc hàng.
- Biết cách chèn thêm cột hoặc hàng.
3. Thái độ: 
- Có ý thức học tập, cần cù, ham học hỏi và sáng tạo.
- Tích cực phát biểu xây dựng bài.
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của Giáo viên:
- Sách giáo khoa, giáo án.
- Tranh, bảng phụ, bài thực hành, phòng máy vi tính.
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Sách vở, bút thước.
- Học thuộc lý thuyết và xem trước nội dung thực hành.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Tổ chức lớp: 
- Ổn định tổ chức.
- Kiểm tra sĩ số:7ª1..................,7ª2.................,7ª3...............,7ª4.................,7ª6.....................,
2. Kiểm tra bài cũ: 
* Câu hỏi: 
1. Trình bày cách nhập hàm vào trang tính?
2. Trình bày hàm tính giá trị lớn nhất, ví dụ ?
3. Giảng bài mới:
	* Giới thiệu bài mới:	
	- Khi ta mở một trang tính mới, trang tính mới xuất hiện với các cột có độ rộng cột và độ cao hàng bằng nhau. Khi nhập dữ liệu vào các ô tính có thể xuất hiện các trường hợp như minh hoạ trên hình 32 trang 36 SGK. Để khắc phục tình trạng này, đồng thời tạo được trang tính đẹp mang tính thẩm mỹ cao, tiết học hôm nay sẽ giúp các em thực hiện được điều đó.
* Tiến trình bài dạy:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động học sinh
Nội dung
Hoạt động 1:Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng
1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng:
a) Điều chỉnh độ rộng cột:
- Đưa con trỏ chuột vào vạch ngăn cách hai cột.
- Kéo thả sang phải để mở rộng hay sang trái để thu hẹp độ rông của cột.
b) Điều chỉnh độ cao hàng:
- Tương tự như thay đổi độ rộng cột.
Lưu ý: Nháy đúp chuột trên vạch phân cách cột hoặc hàng sẽ điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng vừa khít với dữ liệu có trong cột và hàng đó.
- Quan sát hình 32/SGK cho nhận xét về trang tính này.
- Giới thiệu cách điều chỉnh độ rộng cột.
 Đưa con trỏ chuột vào vạch ngăn cách hai cột.
 Kéo thả sang phải để mở rộng hay sang trái để thu hẹp độ rông của cột.
- Yêu cầu học sinh lên thực hiện
- Nháy chuột chọn vào ô A1, ta thấy nội dung hiển thị trên thanh công thức (h.33). Nháy chuột chọn ô bên phải nó (B1) thì trên thanh công thức không có nội dung gì cả.
- Giải thích thêm cho hs hiểu hiện tượng trên.
- Hướng dẫn cách điều chỉnh độ cao hàng.
- Yêu cầu học sinh lên thực hiện
- Nhận xét.
- Lắng nghe, ghi nhớ kiến thức cơ bản.
- Thực hành trên máy
- Chú ý, ghi nhớ nội dung.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe, ghi nhớ kiến thức cơ bản.
- Thực hành trên máy
Hoạt Động 2: Chèn thêm hoặc xoá cột và hàng
2.Chèn thêm hoặc xoá cột và hàng:
a) Chèn thêm cột hoặc hàng:
- Nháy chọn một cột/hàng
- Mở bảng chọn Insert -> columns (nếu chèn cột)/ row (nếu chèn hàng).
- Quan sát hai trang tính hình 38/SGK. Cho biết hai trang tính này có gì khác nhau.
- Nhận xét và điều chỉnh.
- Hàng tiêu đề của trang tính h.38b được tách ra khỏi 
- Trả lời: dữ liệu giống nhau, chỉ có trật tự các cột là khác nhau.
- Lắng nghe, ghi nhớ nội dung.
vùng dữ liệu bằng một hàng trống -> dữ liệu được trình bày rõ ràng hơn.
- Nêu lợi ích của việc chèn thêm cột hoặc hàng.
- Nếu chọn cột cần xoá và nhấn phím delete thì chỉ dữ liệu trong cột đó bị xoá thôi, còn cột thì không.
- Hướng dẫn xoá cột/hàng. 
- Lắng nghe, theo dõi.
- Phát biểu
- lắng nghe, ghi nhớ nội dung chính
b) Xoá cột hoặc hàng:
- Chọn cột hoặc hàng cần xoá -> Edit -> Delete.
Hoạt động3: Củng cố
- Hệ thống lại toàn bộ nội dung.
- Trình cách thay đổi độ cao của hàng, độ rộng của cột
- Lắng nghe.
- Thực hiện trên máy
	4. Dặn dò : 	
	- Học bài về các thao tác điều chỉnh độ rộng, cao của cột, hàng.
	- Tìm hiểu trước nội dung còn lại
IV. RÚT KINH NGHIỆM
Tuần: 14	Ngày soạn:19/11/2012
Tiết: 28	Ngày dạy: /11/2012
Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH(tt) 
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết cách điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng.
- Biết cách chèn thêm cột hoặc hàng.
2. Kỹ năng:
- Điều chỉnh thành thạo thao tác đối với cột hoặc hàng.
- Biết cách chèn thêm cột hoặc hàng.
3. Thái độ: 
- Có ý thức học tập, cần cù, ham học hỏi và sáng tạo.
- Tích cực phát biểu xây dựng bài.
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của Giáo viên:
- Sách giáo khoa, giáo án.
- Tranh, bảng phụ, bài thực hành, phòng máy vi tính.
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Sách vở, bút thước.
- Học thuộc lý thuyết và xem trước nội dung thực hành.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Tổ chức lớp: 
- Ổn định tổ chức.
- Kiểm tra sĩ số:7ª1..................,7ª2.................,7ª3...............,7ª4.................,7ª6.....................,
2. Kiểm tra bài cũ: 
* Câu hỏi: 
1. Trình bày chèn hàng vào trang tính?
3. Giảng bài mới:
	* Giới thiệu bài mới:	
	- Sao chép và di chuyển dữ liệu là một ưu điểm khi làm việc với máy tính và phần mềm. Sao chép và di chuyển dữ liệu giúp tiết kiệm đáng kể về thời gian và công sức. Các em đã được làm quen với khả năng này khi soạn thảo văn bản thông qua các nút lệnh copy, cut, paste. Chương trình này cũng có nút lệnh tương tự, ta sang nội dung mới.
	* Tiến trình bài dạy:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động học sinh
Nội dung
Hoạt động 1:Tìm hiểu Sao chép và di chuyển dữ liệu(17’)
3. Sao chép và di chuyển dữ liệu:
a) Sao chép nội dung ô tính
- Chọn các ô hoặc các cột cần sao chép.
- Nháy nút Copy trên thanh công cụ hoặc Edit/Copy 
- Chọn ô muốn đưa thông tin sao chép vào.
- Nháy nút Paste trên thanh công cụ hoặc Edit/Paste
b)Di chuyển nội dung ô tính
-Chọn các ô hoặc các cột, các hàng cần sao chép.
-Nháy nút Cut trên thanh công cụ hoặc Edit/Cut.
- Chọn ô muốn đưa thông tin sao chép vào.
-Nháy nút Paste trên thanh công cụ hoặc Edit/Paste.
- Hãy cho biết lợi ích của thao tác sao chép và di chuyển dữ liệu?
- GV nêu lợi ích của thao tác sao chép và di chuyển dữ liệu.
- Để sao chép và di chuyển dữ liệu trong chương trình soạn thảo văn bản ta thực hiện như thế nào ?
- Nhận xét
- Trong CTBT cũng có các lệnh và nút lệnh tương tự như vậy.
- VD: Muốn đổi các cột dữ liệu B và C trong hình 42a, sau khi chèn thêm cột thì em chỉ cần sd các lệnh để sao chép dữ liệu trong cột C vào cột trống (h.42b)
- yêu cầu học sinh thực hiện
- Khi sao chép cần chú ý đến những điều sau: SGK/trang 41.
b) Di chuyển nội dung ô tính tương tự như sao chép nội dung ô tính, chỉ thay lệnh Copy = Cut.
- yêu cầu học sinh thực hiện
- Nhắc lại sự khác biệt giữa sao chép hoặc di chuyển.
- Nhận xét.
- Phát biểu:giúp tiết kiệm thời gian và công sức.
- Lắng nghe.
- Trả lời.
- Chú ý, ghi nhớ nội dung
- Lắng nghe.
- Thực hành trên máy
- Lắng nghe.
- Chú ý lắng nghe.
- Thực hành trên máy
- Phát biểu.
Hoạt Động 2: Sao chép công thức
4. Sao chép công thức:
a) Sao chép nội dung các ô có công thức
- Khi sao chép một ô có công thức chứa địa chỉ, các địa chỉ được điều chỉnh để giữ nguyên quan hệ tương đối về vị trí so với ô đích.
- Thực hiện tương tự như sao chép nội dung ô tính.
- VD: SGK/trang 43
b) Di chuyển nội dung các ô có công thức
- Khi di chuyển nội dung các ô có chứa địa chỉ, các địa chỉ trong công thức không bị điều chỉnh.
- Thực hiện tương tự như di chuyển nội dung ô tính.
*Lưu ý: Để khôi phục lại trạng thái trước đó, kích vào nút Undo.
- Khi sao chép công thức chứa địa chỉ thì các địa chỉ được tự động thay đổi để cho các kết quả tính toán đúng.
- Xét VD minh họa trang 42
-Lưu ý: Khi chèn thêm hay xoá hàng hoặc cột làm thay đổi địa chỉ của các ô trong công thức, các địa chỉ này sẽ được điều chỉnh thích hợp để công thức vẫn đúng.
-Việc thực hiện sao chép nội dung các ô có công thức tương tự như sao chép nội dung ô tính. 
- Yêu cầu học sinh thực hiện sao chép trên máy.
-Khi di chuyển nội dung các ô có chứa địa chỉ, các địa chỉ trong công thức không bị điều chỉnh.
-Thực hiện tương tự như di chuyển nội dung ô tính.
- Lắng nghe, ghi nhớ nội dung.
- Thảo luận cùng GV.
 - Lắng nghe, theo dõi.
- Lắng nghe.
- Thực hành.
- Chú ý ghi nhớ kiến thức
- Thực hành trên máy
Hoạt động3: Củng cố
- Hệ thống lại toàn bộ nội dung.
- Trình cách sao chép công thức.
- Lắng nghe.
- Thực hiện trên máy
	4. Dặn dò : 	
	- Học bài về các thao tác điều chỉnh độ rộng, cao của cột, hàng.
	- Tìm hiểu trước nội dung còn lại
IV. RÚT KINH NGHIỆM

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 5. Thao tác với bảng tính - Phan Hữu Hà - Trường THCS Liêng Trang.doc