Giáo án Tin học 7 - Tiết 40 - Bài thực hành 7: In danh sách lớp em

BÀI THỰC HÀNH 7: IN DANH SÁCH LỚP EM

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Biết cách đặt lề và hướng giấy in, in trang tính.

2. Kĩ năng: Thực hiện được việc đặt lề và hướng giấy cho trang in;

3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, tinh thần vươn lên vượt qua khó khăn.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

7A1:

7A2:

2. Kiểm tra bài cũ: (4’)

 Câu 1: Em hãy thực hiện các bước đặt lề và hướng giấy in?

3. Bài mới:

 * Hoạt động khởi động: Để tiếp tục củng cố nội dung lý thuyết ta vào bài thực hành.

 

doc 2 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 698Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Tiết 40 - Bài thực hành 7: In danh sách lớp em", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 07/01/2018
Ngày dạy: 09/01/2018
Tuần 21
Tiết: 40 
BÀI THỰC HÀNH 7: IN DANH SÁCH LỚP EM
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Biết cách đặt lề và hướng giấy in, in trang tính.
2. Kĩ năng: Thực hiện được việc đặt lề và hướng giấy cho trang in;
3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, tinh thần vươn lên vượt qua khó khăn.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.
2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 
1. Ổn định lớp: (1’)
7A1:
7A2:
2. Kiểm tra bài cũ: (4’)
	Câu 1: Em hãy thực hiện các bước đặt lề và hướng giấy in? 
3. Bài mới: 
	* Hoạt động khởi động: Để tiếp tục củng cố nội dung lý thuyết ta vào bài thực hành.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: (18’) Thiết đặt lề trang in, hướng giấy và điều chỉnh các dấu ngắt trang.
+ GV: Tiếp tục sử dụng bảng tính.
+ GV: Yêu cầu HS mở hộp thoại Page Setup.
+ GV: Quan sát và ghi nhận các thông số trong các ô Top, Bottom, Left và Right.
+ GV: Thay đổi các thông số này tương ứng là 1.5, 1.5, 2 và 2.
+ GV: Yêu cầu HS đánh dấu 2 lựa chọn Horizontally và Vertically, quan sát kết quả nhận được.
+ GV: Yêu cầu HS quan sát và cho biết thiết đặt Portrait là gì?
+ GV: Đánh dấu chọn trong ô Landscape và quan sát tác dụng.
+ GV: Yêu cầu HS sử dụng lựa chọn co dãn tỉ lệ. Đánh dấu ô Fit to và giữ nguyên các thông số khác.
+ GV: Cho HS mở hộp thoại quan sát sự thay đổi trong ô Adjust to.
+ GV: Cho HS chọn lại ô Adjust to và sửa lại thông số là 100.
+ GV: Yêu cầu HS trở lại với các thiết đặt trang đứng và không có tỉ lệ.
+ GV: Kiểm tra các trang bằng chế độ hiển thị Page Break Preview.
+ GV: Kéo thả chuột điều chỉnh lại mỗi trang in khoảng 25 hàng.
+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác khó ở trên.
+ HS: Dùng bảng tính bài tập 1.
+ HS: Sử dụng dải lệnh Page Layout à Page Setup.
+ HS: Quan sát ghi các thông số ra giấy theo đúng trình tự.
+ HS: Thay Top (1.5), Bottom (1.5), Left (2) và Right (2)
+ HS: Horizontally: Căn giữa theo chiều ngang và Vertically: Căn giữa theo chiều đứng.
+ HS: Hướng giấy được đặt theo chiều thẳng đứng.
+ HS: Hướng giấy được đặt theo chiều ngang.
+ HS: Thực hiện các thao tác theo từng cá nhân và quan sát sự thay đổi.
+ HS: Thao tác dưới sự hướng dẫn của GV.
+ HS: Thực hiện thao tác theo yêu cầu đặt ra.
+ HS: Thực hiện thao tác theo yêu cầu quan sát và ghi nhận.
+ HS: Thao tác theo yêu cầu của GV kiểm tra theo sự hướng dẫn.
+ HS: Thao thác điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu.
+ HS: Quan sát và thực hiện theo GV hướng dẫn.
2. Bài tập 2.
* Thực hiện yêu cầu sau:
- Thiết đặt lề trang in, hướng giấy và điều chỉnh các dấu ngắt trang.
Hoạt động 2: (17’) Định dạng và trình bày trang tính.
+ GV: Đưa ra yêu cầu và nội dung bài tập 3.
+ GV: Yêu cầu HS mở bảng tính So theo doi the luc.
+ GV: Thực hiện yêu cầu sau:
- Dữ liệu trong hàng tiêu đề (hàng 3) được căn giữa với kiểu chữ đậm và cỡ chữ to hơn.
- Dữ liệu trong các cột Stt, Chiều cao, Nặng được căn giữa; trong các cột Họ và tên, địa chỉ, Điện thoại – căn trái; trong cột Ngày sinh – căn phải.
- Dữ liệu số trong cột chiều cao được định dạng với hai chữ số thập phân.
- Các hành được tô màu nên phân biệt để dễ tra cứu.
+ GV: Yêu cầu HS xem trước các trang in, kiểm tra các dấu ngắt trang và thiết đặt hướng trang nằm ngang để in hết các cột trên một trang.
+ GV: Yêu cầu thiết đặt lề thích hợp và lựa chọn để in nội dung giữa trang giấy theo chiều ngang.
+ GV: Lưu bảng tính và thực hiện lệnh in dưới sự hướng dẫn của GV.
+ GV: Lưu ý có thể sử dụng nút lệnh căn thẳng lề trái hoặc lề phải trong các ô được gộp.
+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác trên.
+ GV: Yêu cầu HS thực hiện theo cá nhân tự thực hiện trên máy.
+ GV: Nhận xét chốt nội dung.
+ HS: Đọc thông tin bài tập 3 SGK.
+ HS: Mở bảng theo dõi thể lực File à Open.
+ HS: Thực hiện các yêu cầu:
+ HS: Căn giữa dùng nút lệnh Center, kiểu chữ dùng nút lệnh Bold, chọn cỡ chữ Font Size.
+ HS: Các cột Stt, Chiều cao, Nặng dùng nút lệnh Center. Các cột Họ và tên, địa chỉ, Điện thoại dùng nút lệnh Left. Cột Ngày sinh dùng nút lệnh Right.
+ HS: Sử dụng nút lệnh tăng giảm chữ số thập phân theo đúng yêu cầu.
+ HS: Chọn màu sử dụng bảng Font Color và Fill Color.
+ HS: Xem trước khi in dùng nút lệnh Print Preview kiểm tra các dấu ngắt trang và thiết đặt hướng trang nằm ngang theo yêu cầu.
+ HS: Thiết đặt lề thích hợp và lựa chọn Horizontally để in nội dung giữa trang giấy theo chiều ngang.
+ HS: Lưu dùng nút lệnh Save, in bảng tính dùng nút lệnh Print.
+ HS: Thực hiện theo hướng dẫn của GV đưa ra.
+ HS: Quan sát GV thực hiện các thao tác trên.
+ HS: Tự thực hiện thao tác thực hành theo đúng yêu cầu.
+ HS: Tập trung lắng nghe.
3. Bài tập 3:
* Thực hiện yêu cầu sau:
- Thực hiện các định dạng cần thiết để có trang tính tương tự như hình.
- Dữ liệu trong hàng tiêu đề được căn giữa với kiểu chữ đậm và cỡ chữ to hơn.
- Dữ liệu trong các cột Stt, Chiều cao, Nặng được căn giữa; trong các cột Họ và tên, địa chỉ, Điện thoại – căn trái; trong cột Ngày sinh – căn phải.
- Dữ liệu số trong cột chiều cao được định dạng với hai chữ số thập phân.
- Các hành được tô màu nên phân biệt để dễ tra cứu.
- Xem trước các trang in, kiểm tra các dấu ngắt trang và thiết đặt hướng trang nằm ngang để in hết các cột trên một trang.
- Thiết đặt lề thích hợp và lựa chọn để in nội dung giữa trang giấy theo chiều ngang.
- Lưu bảng tính và thực hiện lệnh in.
 4. Củng cố: (4’)
- Các thao tác đặt lề và hướng giấy in.
5. Dặn dò: (1’)
- Ôn lại các thao tác thực hiện. Xem trước nội dung bài tiếp theo.
IV. RÚT KINH NGHIỆM: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 21 tiet 40_12244881.doc