Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 9 - Tạo biểu đồ để minh họa

1. MỤC TIÊU

 1.1. Kiến thức:

- HS biết: nhập các công thức và hàm vào ô tính

- Hs hiểu: thực hiện được các thao tác tạo biểu đồ đơn giản.

1.2. Kỹ năng:

- HS thực hiện được: lập trang tính và tạo biểu đồ đơn giản

- HS thực hiện thành thạo: Sử dụng được các công cụ vẽ biểu đồ

1.3 Thái độ

- Thói quen: thực hành nghiêm túc trong phong thực hành

- Tính cách: tính thẩm mỹ chính xác trong việc vẽ biểu đồ

2-NỘI DUNG HỌC TẬP

- Lập trang tính và tạo biểu đồ

- Tạo và thay đổi dạng biểu đồ

3-CHUẨN BỊ

3.1Giáo viên:

- SGK, giáo án, bài giảng.

- Chuẩn bị phòng thực hành

3.2 học sinh:

- SGK đầy đủ.

- Vở ghi chép

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1064Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 9 - Tạo biểu đồ để minh họa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 29 - Tiết: 56 
Ngày dạy : 18/3/2013
Thực hành: TẠO BIỂU ĐỒ ĐỂ MINH HỌA
1. MỤC TIÊU
 1.1. Kiến thức:
HS biết: nhập các công thức và hàm vào ô tính
Hs hiểu: thực hiện được các thao tác tạo biểu đồ đơn giản.
1.2. Kỹ năng:
HS thực hiện được: lập trang tính và tạo biểu đồ đơn giản
HS thực hiện thành thạo: Sử dụng được các công cụ vẽ biểu đồ
Thái độ 
- Thói quen: thực hành nghiêm túc trong phong thực hành
- Tính cách: tính thẩm mỹ chính xác trong việc vẽ biểu đồ
2-NỘI DUNG HỌC TẬP
- Lập trang tính và tạo biểu đồ
- Tạo và thay đổi dạng biểu đồ
3-CHUẨN BỊ
3.1Giáo viên:
SGK, giáo án, bài giảng.
Chuẩn bị phòng thực hành
3.2 học sinh:
SGK đầy đủ.
Vở ghi chép
4-TỔ CHỨC CÁC HOẠT DỘNG HỌC TẬP
4.1 Ổn dịnh tổ chức và kiểm diện 
7/1:...............	7/2:...................	7/3:...................	7/4:.........................
	4.2. Kiểm tra miệng
	 Kiểm tra trong bài học
	4.3 Tiến trình bài học
Hoạt động của Giáo viên và học sinh
Nội dung học tập
Hoạt đọng 1: Lập trang tính và tạo biểu đồ
Mục tiêu: Giúp HS lập được trang tính và tạo được 1 biểu đồ đơn giản
Yêu cầu học sinh khởi động chương trình bảng tính Excel và nhập nội dung bảng tính ở hình 113
Học sinh khởi động phần mềm MS Excel, và nhập nội dung bảng tính
Yêu cầu các nhóm thảo luận: So sánh sự khác nhau giữa hai bảng tính ở hình 113 và 114
HS trả lời: Ở hình 113 đã xóa cột B, ở hình 114 dữ liệu được tính lại khi xóa cột B.
Nhóm HS trả lời, các nhóm còn lại nhận xét.
Em hãy trình bày cách xóa 1 hay nhiều cột trong bang tính.
HS trả lời
Hãy thực hiện theo nhóm: Tạo biểu đồ hình cột trên cơ sở dữ liệu của khối A4:C9
Học sinh thực hiện theo nhóm
GV chiếu kết quả thực hiện của các nhóm lên máy chiếu
HS theo dõi, nhận xét kết quả
Hoạt động 2: Tạo và thay đổi dạng biểu đồ
Mục tiêu: Giúp HS biết tạo và thay đổi dạng biểu đồ
Tạo mới một biểu đồ đường gấp khúc trên cơ sở dữ liệu của khôi A4:C9.
HS thực hiện theo nhóm
Ở biểu đồ trong mục d của bt 1, hãy đổi sang dạng đường gấp khúc. Hãy nêu cách đổi dạng của biểu đồ?
HS thảo luận, trả lời và thực hiện theo nhóm (để đổi dạng biểu đồ ta thực hiện: Chuột phải vào biểu đồ, chọn Chart type, chọn lại dạng cần đổi).
Giáo viên chiếu kết quả của các nhóm lên máy chiếu.
HS quan sát và nhận xét.
Từ dạng biểu đồ này, hãy đổi sang dạng biểu đồ hình tròn. Hãy nêu cách đổi dạng biểu đồ sang dạng hình tròn?
Học sinh thảo luận nhóm và thực hiện việc chuyển đổi.
Sau khi chuyển đổi, hãy cho biết biểu đồ hình tròn có thể biểu diễn mấy cột (hay mấy hàng) dữ liệu?
Hãy thực hiện xóa cột để có bảng dữ liệu như ở hình 117, quan sát biểu đồ có gì thay đổi?
HS quan sát biểu đồ, trả lời.
Hãy thực hiện đổi biểu đồ sang dạng đường gấp khúc và dạng biểu đồ hình cột.
HS thực hiện theo nhóm.
GV chiếu kết quả mỗi nhóm lên máy chiếu
Các nhóm theo dõi và nhận xét.
1. Bài tập 1: Lập trang tính và tạo biểu đồ
a) Nhập dữ liệu
=SUM(B5,C5)
b) Tạo biểu đồ với dữ liệu khối A:D9
c) Thực hiện các thao tác để có trang tính như hình 114
d) Tạo biểu đồ với dữ liệu khối A4:C9
2. Bài tập 2
a) Tạo biểu đồ đường gấp khúc với dữ liệu khối A 4:C9
b) Thay đổi dạng biểu đồ
c) Thay đổi dạng biểu đồ
d) Xoá cột
e) Tạo biểu đồ hình tròn
g) Lưu bảng tính
4.4 Tổng kết
Hãy cho biết, để vẽ biểu đồ hình cột ta thực hiện các thao tác nào?
Xem lại các bước thực hiện trong bài thực hành.
4.5 hướng dẫn tự học ở nhà:
- Xem lại bài thực hành, thực hành lại ở nhà nếu có máy
- Xem trước bài tập 3 để tiết sau thực hành tiếp

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 9 - Tạo biểu đồ để minh họa (4).doc