Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 10 - Thực hành tổng hợp

I. MỤC TIÊU:

* Thực hành, tổng hợp các kiến thức và kỹ năng đã học:

 1. Kiến thức:

- Biết nhập dữ liệu, nhập công thức tính.

- Củng cố lại cho HS cách chỉnh sửa, chèn thêm hàng, cột, định dạnh văn bản, sắp xếp và lọc dữ liệu.

- Củng cố cách tạo biểu đồ, trình bày trang in, sao chép vùng dữ liệu và di chuyển biểu đồ.

 2. Kỹ năng:

- Thực hiện thành thạo các thao tác.

 3. Thái độ:

- Có thái độ học tập nghiêm túc, hăng say học hỏi.

II. CHUẨN BỊ:

- Chuẩn bị của GV:

 + Giáo án, SGK

 + Projector, máy tính (02 hs/ máy)

- Chuẩn bị của HS: Kiến thức đã học ở tiết trước, tập, viết, SGK đầy đủ. Xem trước nội dung của bài thực hành.

- Thực hành theo nhóm trên máy, GV giải đáp, hướng dẫn.

III. Lưu ý sư phạm:

- Ổn định phòng máy, chia nhóm 2 em học sinh ngồi vào 1 máy tính.

- Học sinh khó khăn về cách chọn nhiều ô để đóng khung

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 980Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 10 - Thực hành tổng hợp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 57, 58 Ngày dạy:
Bài thực hành 10: THỰC HÀNH TỔNG HỢP
I. MỤC TIÊU:
* Thực hành, tổng hợp các kiến thức và kỹ năng đã học:
 1. Kiến thức:
- Biết nhập dữ liệu, nhập công thức tính.
- Củng cố lại cho HS cách chỉnh sửa, chèn thêm hàng, cột, định dạnh văn bản, sắp xếp và lọc dữ liệu.
- Củng cố cách tạo biểu đồ, trình bày trang in, sao chép vùng dữ liệu và di chuyển biểu đồ.
 2. Kỹ năng:
- Thực hiện thành thạo các thao tác.
 3. Thái độ:	
- Có thái độ học tập nghiêm túc, hăng say học hỏi.
II. CHUẨN BỊ:
- Chuẩn bị của GV: 
 + Giáo án, SGK
	 + Projector, máy tính (02 hs/ máy)
- Chuẩn bị của HS: Kiến thức đã học ở tiết trước, tập, viết, SGK đầy đủ. Xem trước nội dung của bài thực hành.
- Thực hành theo nhóm trên máy, GV giải đáp, hướng dẫn.
III. Lưu ý sư phạm:
- Ổn định phòng máy, chia nhóm 2 em học sinh ngồi vào 1 máy tính.
- Học sinh khó khăn về cách chọn nhiều ô để đóng khung.
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
 1. Ổn định lớp:
- Kiểm tra sỉ số.
 2. Kiểm tra bài cũ:
- Cho bảng dữ liệu sau:
A
B
1
Tên
Chiều cao
2
Nam
1.50
3
Vân
1.54
4
Lan
1.49
+ Sắp xếp tên theo thứ tự từ A®Z.
+ Vẽ biểu đồ đường gấp khúc thể hiện chiều cao của các bạn trong tổ.
- GV gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét, cho điểm.
 3. Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động: Lập trang tính, định dạng, sử dụng công thức và trình bày trang in
- GV yêu cầu HS mở máy, khởi động Excel và nhập dữ liệu vào trang tính như sau:
- Hãy thay đổi độ rộng của cột B sao cho cột đó chứa hết chữ “Sách giáo khoa”.
- Để căn chỉnh tiêu đề ta làm thế nào?
- Em hãy nhắc lại các thao tác kẻ khung cho ô tính?
- Yêu cầu HS nhập dữ liệu vào cột Số lượng, thực hiện điều chỉnh hàng, cột và định dạng trang tính:
- Nhắc lại các thao tác sao chép dữ liệu?
- Để tạo màu chữ và màu nền cho ô ta làm thế nào?
- Thực hiện các thao tác sao chép và chỉnh sửa dữ liệu, định dạng để có trang tính như sau:
- Để tính cột tổng cộng ta làm như thế nào?
- Lập công thức tính tổng số hiện vật quyên góp ủng hộ các bạn vào cột số lượng trong bảng Tổng cộng như trên
- Để xem trang tính trước khi in em dùng lệnh nào?
a. Khởi động chương trình bảng tính Excel và nhập dữ liệu vào trang tính.
- HS thực hiện yêu cầu của GV.
b. Điều chỉnh hàng, cột và định dạng
- HS đưa chuột tới khoảng giữa cột B và C và kéo chuột.
- HS suy nghĩ trả lời: Chọn các ô cần căn chỉnh và nháy nút Merge and Center.
- HS nhớ lại và trả lời: Chọn các ô cần kẻ khung, sau đó nháy nút Boder để chọn kiểu vẽ.
- HS thực hiện theo yêu cầu của GV.
c. Sao chép và chỉnh sửa dữ liệu
- HS trả lời:
 + Chọn ô cần sao chép
 + Nháy nút Copy
 + Trỏ tới vị trí mới
 + Nháy nút Paste.
- Để tạo màu chữ ta chọn ô cần tạo màu chữ và nháy nút Font Color
- Để tạo màu nền ta chọn ô hoăch các ô cần tạo màu nền và nháy chọn nút lệnh Fill Color.
- HS thao tác trên máy
d. Lập công thức tính tổng:
- Dùng công thức: =D5+D14
- Dùng hàm: =Sum(D5,D14)
- HS thực hiện theo yêu cầu trên máy tính của mình.
- HS trả lời: Dùng nút lệnh Print Preview.
- Nhận xét tiết thực hành của lớp (khen thưởng nhóm nào, phê bình nhóm nào), ý thức làm bài và kết quả thực hành của HS.
- GV nhận xét đánh giá kết quả thực hành của từng nhóm, tuyên dương các nhóm thực hành nghiêm túc, đồng thời phê bình những em chưa nghiêm túc khi thực hành.
- GV có thể cho điểm những nhóm thực hành tốt.
- Xem lại các bước thực hiện trong bài thực hành.
- Thực hành lại các bài tập nếu có điều kiện.
- Hướng dẫn HS về nhà ôn tập chuẩn bị tiết sau làm bài tập và “kiểm tra thực hành”

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 10 - Thực hành tổng hợp.doc