Giáo án Tin học 7 - Tiết 44 - Bài thực hành 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu

BÀI THỰC HÀNH 8: SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Biết các bước sắp xếp và lọc dữ liệu.

2. Kĩ năng:

- Thực hiện được các thao tác sắp xếp dữ liệu.

- Thực hiện được việc lọc dữ liệu.

3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, tinh thần vươn lên vượt qua khó khăn.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

7A1:

7A2:

2. Kiểm tra bài cũ:

Lồng ghép trong nội dung bài học.

3. Bài mới:

* Hoạt động khởi động: Để tiếp tục củng cố nội dung lý thuyết ta vào bài thực hành.

 

doc 2 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 23/12/2020 Lượt xem 506Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Tiết 44 - Bài thực hành 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 21/01/2018
Ngày dạy: 23/01/2018
Tuần 23
Tiết: 44 
BÀI THỰC HÀNH 8: SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Biết các bước sắp xếp và lọc dữ liệu.
2. Kĩ năng:
- Thực hiện được các thao tác sắp xếp dữ liệu.
- Thực hiện được việc lọc dữ liệu. 
3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, tinh thần vươn lên vượt qua khó khăn.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.
2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 
1. Ổn định lớp: (1’) 
7A1:
7A2:
2. Kiểm tra bài cũ: 
Lồng ghép trong nội dung bài học.
3. Bài mới:
* Hoạt động khởi động: Để tiếp tục củng cố nội dung lý thuyết ta vào bài thực hành.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: (23’) Bài tập 2: lập trang tính , sắp xếp và lọc dữ liệu.
+ GV: Ôn lại nội dung kiến thức.
+ GV: Đưa ra yêu cầu và nội dung bài tập 2.
+ GV: Khởi động chương trình bảng tính Excel. Yêu cầu học sinh mở bảng tính Cac nuoc DNA đã được lưu trong Bài thực hành 6.
+ GV: Thực hiện các thao tác sắp xếp các nước theo:
- Diện tích tăng dần hoặc giảm dần.
- Dân số tăng dần hoặc giảm dần.
- Tỉ lệ dân số thành thị tăng dần hoặc giảm dần.
+ GV: Yêu cầu HS sử dụng công cụ lọc dữ liệu để:
- Lọc ra các nước có diện tích là một trong năm diện tích lớn nhất.
- Lọc ra các nước có số dân là một trong ba số dân nhỏ nhất.
- Lọc ra các nước có mật độ dân số là 1 trong 3 mật độ dân số cao nhất.
+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác trên.
+ GV: Yêu cầu một số HS lên bảng thực hiện các thao tác trên.
+ GV: Các bạn quan sát theo dõi và nhận xét bài làm của bạn thực hiện.
+ GV: Quan sát hướng dẫn và sửa sai cho các em.
+ GV: Nhận xét và sửa các lỗi sai mà HS thường gặp.
+ GV: Trình chiếu một bài hoàn chỉnh của HS và nhận xét.
+ HS: Nhớ lại kiến thức.
+ HS: Đọc thông tin bài tập 2 SGK.
+ HS: Khởi động phần mềm. Thực hiện mở bảng tính đã lưu File à Open à Cac nuoc DNA.
+ HS: Nháy chuột chọn một ô trong cột cần sắp xếp dữ liệu.
+ HS: Chọn các nút lệnh phù hợp để sắp xếp theo thứ tự tăng dần và để sắp xếp theo thứ tự giảm dần.
+ HS: Mở dải lệnh Data à Filter trong nhóm Sort & Filter:
+ HS: Nháy chọn Top số hàng cần lọc 5.
+ HS: Nháy chọn Bottom số hàng cần lọc là 3.
+ HS: Nháy chọn Top số hàng cần lọc 3.
 + HS: Quan sát GV thực hiện các thao tác trên.
+ HS: Một số HS lên bảng thực hiện các thao tác.
+ HS: Các bạn khác theo dõi và nhận xét bài làm của các bạn.
+ HS: Thao tác dưới sự hướng dẫn của GV.
+ HS: Chú ý lắng nghe và sửa chữa những sai sót thường gặp.
+ HS: Quan sát và học tập bài làm tốt.
2. Bài tập 2. Sắp xếp và lọc dữ liệu.
+ Thực hiện các thao tác sắp xếp các nước theo:
- Diện tích tăng dần hoặc giảm dần.
- Dân số tăng dần hoặc giảm dần.
- Tỉ lệ dân số thành thị tăng dần hoặc giảm dần.
+ Sử dụng công cụ lọc dữ liệu để:
- Lọc ra các nước có diện tích là một trong năm diện tích lớn nhất.
- Lọc ra các nước có số dân là một trong ba số dân nhỏ nhất.
- Lọc ra các nước có mật độ dân số là 1 trong 3 mật độ dân số cao nhất.
Hoạt động 2: (20’) Bài tập 3: tìm hiểu thêm về sắp xếp và lọc dữ liệu.
+ GV: Đưa ra yêu cầu và nội dung bài tập 3.
+ GV: Sử dụng bảng tính Bài tập 2, nháy chuột tại một ô ngoài danh sách dữ liệu.
+ GV: Thực hiện các thao tác sắp xếp hoặc lọc dữ liệu.
+ GV: Các thao tác có thực hiện được hay không? Tại sao?
+ GV: Chèn thêm ít nhất một hàng trống vào giữa hai nước Ma-lai-xi-a và Mi-an-ma.
+ GV: Nháy chọn ô C3 và thực hiện thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu. 
+ GV: Quan sát kết quả nhận được và cho nhận xét.
+ GV: Chèn thêm ít nhất một cột trống vào giữa cột D và cột E.
+ GV: Thực hiện các thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu tương tự như câu a). Cho nhận xét kết quả đạt được.
+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác trên.
+ GV: Yêu cầu một số HS lên bảng thực hiện các thao tác trên.
+ GV: Các bạn quan sát theo dõi và nhận xét bài làm của bạn thực hiện.
+ GV: Quan sát hướng dẫn và sửa sai cho các em.
+ GV: Nhận xét và sửa các lỗi sai mà HS thường gặp.
+ HS: Đọc thông tin bài tập 3 SGK.
+ HS: Nháy chuột chọn một ô bất kì ngoài bảng dữ liệu.
+ HS: Chọn nút lệnh sắp xếp và lọc dữ liệu.
+ HS: Các thao tác không thực hiện được. Vì không có dữ liệu.
+ HS: Chọn một hàng. Nháy chọn Insert à Rows.
+ HS: Nháy chuột chọn thực hiện thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu.
+ HS: Chỉ thực hiện được từ hàng nước Ma-lai-xi-a trở lên.
+ HS: Chọn một cột. Nháy chọn Insert à Column.
+ HS: Sắp xếp thực hiện bình thường. Lọc sử dụng cho hàng tiêu đề.
+ HS: Quan sát GV thực hiện các thao tác trên.
+ HS: Một số HS lên bảng thực hiện các thao tác.
+ HS: Các bạn khác theo dõi và nhận xét bài làm của các bạn.
+ HS: Thao tác dưới sự hướng dẫn của GV.
+ HS: Chú ý lắng nghe và sửa chữa những sai sót thường gặp.
3. Bài tập 3. Tìm hiểu thêm về sắp xếp và lọc dữ liệu.
- Sử dụng bảng tính Bài tập 2. Thực hiện các thao tác sắp xếp hoặc lọc dữ liệu.
- Các thao tác có thực hiện được hay không? Tại sao?
- Chèn thêm ít nhất một hàng trống vào giữa hai nước Ma-lai-xi-a và Mi-an-ma. Nháy chọn ô C3 và thực hiện thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu. 
- Chèn thêm ít nhất một cột trống vào giữa cột D và cột E. Thực hiện các thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu tương tự như câu trên.
4. Củng cố:
- Củng cố trong nội dung bài thực hành.
5. Dặn dò: (1’)
- Ôn tập lại các nội dung đã được học ở học kì II chuẩn bị cho tiết bài tập.
IV. RÚT KINH NGHIỆM: 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 23 tiet 44_12259880.doc