Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 5 - Chỉnh sửa trang tính của em - Phan Hữu Hà - Trường THCS Liêng Trang

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Thực hiện các thao tác điều chỉnh độ rộng của cột hoặc độ cao của hàng, chèn thêm hoặc xoá hàng và cột của trang tính.

- Thực hiện các thao tác sao chép và di chuyển dữ liệu.

 2. Kỹ năng:

- Rèn luyện kỹ năng điều chỉnh độ rộng của cột hoặc độ cao của hàng, chèn thêm hoặc xoá hàng và cột của trang tính, thực hiện các thao tác sao chép và di chuyển dữ liệu.

 3. Thái độ:

- Nghiêm túc trong thực hành.

- Có ý thức, thói quen suy nghĩ và làm việc hợp lý, khoa học và chính xác.

II. CHUẨN BỊ

1. Chuẩn bị của Giáo viên:

- Sách giáo khoa, giáo án.

- Tranh, bảng phụ, bài thực hành, phòng máy vi tính.

2. Chuẩn bị của học sinh:

- Sách vở, bút thước.

- Học thuộc lý thuyết và xem trước nội dung thực hành.

 

doc 4 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 887Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 5 - Chỉnh sửa trang tính của em - Phan Hữu Hà - Trường THCS Liêng Trang", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 15	 Ngày soạn:22/11/2013
Tiết: 29	Ngày dạy: 25 /11/2013
Bài thực hành số 5: CHỈNH SỬA TRANG TÍNH CỦA EM
I. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
- Thực hiện các thao tác điều chỉnh độ rộng của cột hoặc độ cao của hàng, chèn thêm hoặc xoá hàng và cột của trang tính.
- Thực hiện các thao tác sao chép và di chuyển dữ liệu.
	2. Kỹ năng: 
- Rèn luyện kỹ năng điều chỉnh độ rộng của cột hoặc độ cao của hàng, chèn thêm hoặc xoá hàng và cột của trang tính, thực hiện các thao tác sao chép và di chuyển dữ liệu.
	3. Thái độ:
Nghiêm túc trong thực hành.
Có ý thức, thói quen suy nghĩ và làm việc hợp lý, khoa học và chính xác.
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của Giáo viên:
- Sách giáo khoa, giáo án.
- Tranh, bảng phụ, bài thực hành, phòng máy vi tính.
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Sách vở, bút thước.
- Học thuộc lý thuyết và xem trước nội dung thực hành.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Tổ chức lớp: 
- Ổn định tổ chức.
- Kiểm tra sĩ số:7ª1..................,7ª2.................,7ª3...............,7ª4.................,7ª6.....................,
2. Kiểm tra bài cũ: 
3. Giảng bài mới:
	* Giới thiệu bài mới:	
	* Tiến trình bài dạy:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động học sinh
Nội dung
Hoạt động 1:Hướng dẫn bài tập 1
1. Bài tập 1: 
a) - Chọn cột D
- InsertàColumns
- Nhập thêm cột môn tin học như minh hoa h.48a trang 45.
b) - Chọn hàng 1
- InsertàRows
- Chọn hàng 3
- InsertàRows
- Điều chỉnh độ cao hàng. 
c) Kiểm tra lại công thức trong cột G (Điểm trung bình)
d) Di chuyển dữ liệu.
- Nhắc lại để chèn thêm cột ta thực hiện như thế nào?
- Vậy để chèn thêm cột trống vào trứơc cột D ta làm như thế nào?
- Sau khi đã chèn xong cột mới, ta tiến hành nhập thông tin vào.
- Tương tự chèn thêm hàng trống và điều chỉnh độ rộng của cột , độ cao của hàng để có trang tính tương tự như trên hình 48a
- Vậy sau khi chèn thêm cột hoặc hàng thì hàng nào, cột nào sẽ được chèn?
- Kiểm tra lại công thức trong cột G (Điểm trung bình).
-HS trả lời.
- Chọn cột D
- InsertàColumns
- HS thực hiện trên máy.
- Một hàng trống sẽ được chèn lên trên hàng được chọn. (Hoặc nếu là cột thì một cột trống sẽ được chèn bên trái cột được chọn)
- HS thực hiện trên máy.
Hoạt Động 2: Hướng dẫn bài tập 2
2.Bài tập 2: 
a) -Chọn cột D à Cut à chọn ô bất kỳà Paste
-Chọn lại cột Dà Edit / Delete
-Tính ĐTB trong ô F5.
b) –Chọn cột F à Insert / Columns
a) GV yêu cầu HS hãy di chuyển dữ liệu trong cột D (tin học) tạm thời sang một cột khác và xoá cột D.
- Sử dụng hàm Average để tính điểm trung bình ba môn học (Toán, Vật Lý, Ngữ văn) của bạn đầu tiên trong ô F5.
b)Chèn thêm một cột vào sau cột E (Ngữ văn) và sao chép dữ liệu từ cột lưu tạm thời(câu a)vào cột mới được chèn thêm. Ktra CT trong cột ĐTB còn đúng không? 
- Thực hiện theo yêu cầu và hướng dẫn của giáo viên.
- Lắng nghe, theo dõi.
c) Chèn thêm 1 cột mới vào trước cột ĐTB và nhập dữ liệu để có trang tính như h.49. 
- Thực hành theo hướng dẫn
c) –Chọn cột ĐTBà Insert / Columns
Hoạt động3: Củng cố
- Hệ thống lại toàn bộ nội dung.
- Nếu chọn nhiều cột/hàng số cột/hàng mới được chèn thêm sẽ đúng bằng số cột/hàng đã chọn.
- Lắng nghe.
- Ghi nhơ kiến thức.
	4. Dặn dò : 	
- Về nhà học bài cũ, Xem trước nội dung phần 3 và 4, Làm bài tập sách giáo khoa
IV. RÚT KINH NGHIỆM
Tuần: 15	 Ngày soạn:22/11/2013
Tiết: 30	Ngày dạy: 25 /11/2013
Bài thực hành số 5: CHỈNH SỬA TRANG TÍNH CỦA EM(tt)
I. MỤC TIÊU:
Kiến thức
- Tiếp tục thực hiện các thao tác điều chỉnh độ rộng của cột hoặc độ cao của hàng, chèn thêm hoặc xoá hàng và cột của trang tính, thực hiện các thao tác sao chép và di chuyển dữ liệu.
	2. Kỹ năng
Rèn luyện kỹ năng thao tác về nhập công thức, sử dụng hàm trên chương trình Excel.
3 . Thái độ
Nghiêm túc trong thực hành.
Có ý thức, thói quen suy nghĩ và làm việc hợp lý, khoa học và chính xác.
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của Giáo viên:
- Sách giáo khoa, giáo án.
- Tranh, bảng phụ, bài thực hành, phòng máy vi tính.
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Sách vở, bút thước.
- Học thuộc lý thuyết và xem trước nội dung thực hành.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Tổ chức lớp: 
- Ổn định tổ chức.
- Kiểm tra sĩ số:7ª1..................,7ª2.................,7ª3...............,7ª4.................,7ª6....................., 
2. Kiểm tra bài cũ: 
3. Giảng bài mới:
	* Tiến trình bài dạy:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Hướng dẫn bài tập 3
Bài tập 3: 
Thực hành sao chép và di chuyển công thức và dữ liệu 
- Khi sao chép ô có công thức chứa địa chỉ thì các địa chỉ tự động điều chỉnh để giữ quan hệ tương đối theo ô đích.
 -Tạo trang tính như mẫu 
Tạo trang tính mới với nội dung như hình 50 sau đó: Sử dụng hàm hoặc công thức thích hợp trong ô D1 để tính tổng các số trong các ô A1, B1 và C1?
Hãy sao chép công thức trong ô D1 vào các ô : D2; E1; E2 và E3. Quan sát các kết quả nhận được và giải thích. Di chuyển công thức trong ô D1 vào ô G1 và công thức trong ô D2 vào ô G2. Quan sát kết quả nhận được và rút ra nhận xét của em?
- Kiểm tra kết quả của các nhóm.
=> Rút ra kết luận
- Thực hành tạo trang tính
- Ở đây ta sử dụng hàm SUM để tính tổng ở ô D1 như sau: = SUM(A1, B1, C1).
- Ví dụ, ở ô D1 ta nhập công thức: =A1+B1+C1, cho kết quả là 6(=1+2+3); khi sao chép công thức này ở ô D1 sang ô D2, tại ô D2 công thức sẽ là:=A2+B2+C2 cho kết quả là 15(=4+5+6); Như vậy có thể hiểu là khi địa chỉ hàng của ô đích tăng lên 1 (từ D1 sang D2)thì địa chỉ hàng của các ô tính trong công thức cũng tăng tương ứng lên 1(A1 thành A2, B1 thành B2, C1 thành C2)
Hoạt Động 2: Hướng dẫn bài tập 4
Bài tập 4: Thực hành chèn và điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng 
Chèn hàng: InsertàRows
Chèn cột: Insertàcolumns
- Mở bảng tính So theo doi the luc đã lưu trong bài tập 2. Thực hiện các thao tác chèn thêm hàng, thêm cột, điều chỉnh các hàng và cột để có trang tính tương tự như hình 51.
- Ta cần chèn vào những hàng, cột nào để bảng tính giống mẫu?
- Nhận xét
- Thực hành theo hướng dẫn.
- Phát biểu: Chèn hàng hang danh sách lớp em và cột địa chỉ và cột điện thoại.
- Chú ý lắng nghe, ghi nhớ nội dung chính
Nhập dữ liệu vo cc cộ v chn dữ liệu vo bảng tính
- Thực hành theo yêu cầu
Hoạt động3: Củng cố
- Kiểm tra kết quả thực hành rồi nhận xét.
- Lắng nghe.
- Ghi nhơ kiến thức.
	4. Dặn dò : 
- Về nhà học bài cũ.
- Làm bài tập sách giáo khoa
IV. RÚT KINH NGHIỆM

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 5 - Chỉnh sửa trang tính của em - Phan Hữu Hà - Trường THCS Liêng Trang.doc