Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 4 - Bảng điểm của lớp em - Phan Thanh Minh

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Dùng các hàm SUM, AVERAGE,MAX,MIN để tính toán

2. Kỹ Năng: Sử dụng thành thạo 4 hàm đã nêu trên.

3. Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, làm việc khoa học, có hệ thống. Nghiêm túc trong học tập.

II. Chuẩn bị:

- GV: Phòng máy, phần mềm.

- HS: Xem trước bài học.

III. Tiến trình lên lớp:

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ.

3. Bài thực hành:

 

doc 2 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1082Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 4 - Bảng điểm của lớp em - Phan Thanh Minh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 21. 	Ngày dạy: 
Bài thực hành 4:
BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EM
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Dùng các hàm SUM, AVERAGE,MAX,MIN để tính toán
2. Kỹ Năng: Sử dụng thành thạo 4 hàm đã nêu trên.
3. Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, làm việc khoa học, có hệ thống. Nghiêm túc trong học tập.
II. Chuẩn bị:
GV: Phòng máy, phần mềm.
HS: Xem trước bài học.
III. Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định lớp 
2. Kiểm tra bài cũ.
3. Bài thực hành:
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung
GV: Đưa nội dung yêu cầu trên bảng phụ.
a) Nhập điểm thi các môn của lớp tương tự như hình trên bảng phụ.
b) Sử dụng công thức thích hợp để tính điểm trung bình của các bạn lớp em trong cột điểm trung bình.
c) Tính điểm trung bình của cả lớp và ghi vào ô dưới cùng của cột điểm trung bình.
d) Lưu bảng tính với tên bảng điểm của lớp em.
GV: Yêu cầu học sinh mở bảng tính Sổ theo dõi thể lực đã được lưu trong bài tập 4 của bài thực hành 2 và tính chiều cao trung bình, cân nặng trung bình của các bạn trong lớp em.
1. Bài 1
Lập trang tính và sử dụng công thức
Bài 2 SGK/35
So theo doi the luc
4. Củng cố:
Nêu các bước nhập công thức trên trang tính ?
5. Dặn dò:
Xem trước bài 4: “Sử dụng các hàm để tính toán” (mục 3).
Tiết 22. 	Ngày dạy: 
Bài thực hành 4:
BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EM (tt)
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Dùng các hàm SUM, AVERAGE,MAX,MIN để tính toán
2. Kỹ Năng: Sử dụng thành thạo 4 hàm đã nêu trên.
3. Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, làm việc khoa học, có hệ thống. Nghiêm túc trong học tập.
II. Chuẩn bị:
GV: Phòng máy, phần mềm.
HS: Xem trước bài học.
III. Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định lớp (1’).
2. Kiểm tra bài cũ.
3. Bài thực hành:
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung
a) Hãy sử dụng hàm thích hợp để tính lạo các kết quả đã tính trong bài tập 1 và so sánh với cách tính bằng công thức.
b) Sử dụng hàm AVERAGE để tính điểm trung bình tong môn học của cả lớp trong dòng điểm trung bình
c) Sử dụng hàm MAX, MIN để xác định điểm trung bình cao nhất và điểm trung bình thấp nhất.
GV: Sử dụng hàm thích hợp để tính tổng giá trị sản xuất của từng vùng đó theo năm vào cột bên phảI và tính giá trị sản xuất trung bình theo sáu năm theo từng ngành sản xuất.
- Lưu bảng tính vơí tên Gia tri san xuat
3. Bài 3
Sử dụng hàm AVERAGE, MAX, MIN
= AVERAGE(a,b,c,.)
= MAX( a,b,c,.)
= MIN( a,b,c,.)
Bài 4. Lập trang tính và sử dụng hàm SUM
4. Củng cố:
Nêu cách nhập các hàm trên trang tính ?
5. Dặn dò:
- Tiết tiếp theo ôn tập.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 4 - Bảng điểm của lớp em - Phan Thanh Minh.doc