Giáo án môn Tin học 7, kì II - Tiết 67: Ôn tập

ÔN TẬP

1. MỤC TIÊU:

1.1 Kiến thức:

 * Hoạt động: - Học sinh biết cách hệ thống lại các kiến thức, thao tác đã được học để áp dụng giải các bài tập.

 - Học sinh hiểu được các thao tác để vận dụng vào giải quyết các bài tập.

1.2 Kĩ năng:

• Hs thực hiện được:

- Học sinh thực hiện vận dụng được các kiến thức, các thao tác trong chương trình bảng tính để giải quyết các bài tập cụ thể.

• Hs thực hiện thành thạo:

- Học sinh thực hiện thành thạo vận dụng được các kiến thức, các thao tác trong chương trình bảng tính để giải quyết các bài tập cụ thể.

 

doc 3 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 1563Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 7, kì II - Tiết 67: Ôn tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 33 - Tiết 67
 Ngày dạy: 06/04/2015
ÔN TẬP
1. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
 * Hoạt động: - Học sinh biết cách hệ thống lại các kiến thức, thao tác đã được học để áp dụng giải các bài tập.
 - Học sinh hiểu được các thao tác để vận dụng vào giải quyết các bài tập. 
Kĩ năng: 
Hs thực hiện được:
- Học sinh thực hiện vận dụng được các kiến thức, các thao tác trong chương trình bảng tính để giải quyết các bài tập cụ thể.
Hs thực hiện thành thạo:
- Học sinh thực hiện thành thạo vận dụng được các kiến thức, các thao tác trong chương trình bảng tính để giải quyết các bài tập cụ thể.
Thái độ:
Thói quen:
- Học sinh thói quen tự rèn luyện trong của môn học có ‏ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học. 
Tính cách:
- Rèn luyện tính kiên trì trong học tập, rèn luyện.
2. NỘI DUNG BÀI HỌC:
- Ôn tập
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giáo viên: Phòng máy. Chương trình bảng tính hoạt động tốt.
3.2. Học sinh: Học bài cũ, xem trước bài mới.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Ổn định tổ chức và kiểm diện. (2 phút)
Giáo viên ổn định tổ chức và kiểm diện học sinh.
Kiểm tra miệng: 
Lòng trong tiết học.
Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động : Bài tập (35’)
Gv: Giới thiệu bài. Yêu cầu học sinh khởi động máy tính thực hiện bài tập..
Hs: Khỏi động máy tính. Nhận phiếu học tập.
Gv: Hướng dẫn sơ bộ bài tập để học sinh nắm.
Hs: Thực hành theo hướng dẫn.
Gv: Lòng ghép để kiểm tra các kiến thức cũ bằng các câu hỏi khác nhau.
Hs: Nhớ lại các kiến thức, thao tác cơ bản, áp dụng các kiến thức đó học để làm bài tập thực hành.
Gv: Quan sát HS làm bài.
Gv: Chữa bài tập
- Yêu cầu HS ghi bài tập với tên: Ontap 1
Cho bảng tính sau:
Số học sinh giỏi của lớp qua từng năm học
Năm
Nam
Nữ
Tổng
2001-2002
8
4
?
2002-2003
8
5
?
2003-2004
6
6
?
2004-2005
9
6
?
2005-2006
9
7
?
Tổng số HS giỏi trong các năm qua là:
?
a/ Lập bảng tính như trên.
b/ Tính tổng số học sinh giỏi của từng năm? (Sử dụng địa chỉ ô không nhập bằng tay).
c/ Tính tổng số HS giỏi trong các năm qua ? Sử dụng hàm phù hợp để tính.
d/ Sao chép bảng tính sang vị trí khác - sử dụng bảng tính vừa sao chép để sắp xếp số HS nam trong các năm theo thứ tự giảm dần.
e/ Sao chép bảng tính ban đầu sang vị trí mới - sử dụng bảng tính vừa sao chép để sắp xếp số HS nữ trong các năm theo thứ tự tăng dần.
f/ Sao chép bảng tính ban đầu sang vị trí mới - sử dụng bảng tính vừa sao chép để lọc ra các năm có số HS nam là 9 HS
g/ Sao chép bảng tính ban đầu sang vị trí mới - sử dụng bảng tính vừa sao chép để lọc ra 3 năm có tổng số HSG cao nhất.
h/ Tạo biểu đồ hình cột thể hiện tổng số HSG qua các năm.
i/ Thiết đặt lề cho trang tính để bảng tính ban đầu và biểu đồ vừa tạo cùng nằm trên một trang giấy.
Tổng kết. (5 phút)
Gv: Tổng kết giờ ôn tập: 
 - Tuyên giương các em làm tốt, nhiệt tình. Phê bình nhắc nhở những em chưa nghiêm túc trong tiết thực hành.
Hướng dẫn học tập. (3 phút)
Đối với bài học ở tiết này:
- Về nhà xem lại các kiến thức đã được học hôm nay.
- Về nhà thực hiện lại các thao tác đã được học (nếu có điều kiện).
Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
- Sưa tầm các bài tập, các câu hỏi thắc mắc để tiết ôn tập sau chúng ta cùng giải quyết.
5. PHỤ LỤC.
	----------˜˜&™™---------- 

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 67.doc