Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 7 - In danh sách lớp em - Hà Văn Việt

I. MỤC TIÊU:

- Kiến thức: Kiểm tra trang tính trước khi in, thiết lập lề và hướng giấy cho trang in, biết điều chỉnh các dấu ngắt trang cho phù hợp với yêu cầu in.

- Kỉ năng: Biết cách xem trang tính trước khi in, biết cách ngắt trang theo yêu cầu bản thân, biết cách đặt lề và hướng giấy in, biết cách in một trang tính sau khi đã kiểm tra trước khi in.

- Thái độ: Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc kiểm tra trang tính trước khi được in ra và trình bày trang in một cách dễ nhìn và hấp dẫn

II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: máy vi tính, đĩa mềm, máy chiếu, màn chiếu.

- Học sinh: bảng phụ, máy vi tính.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Ổn định: (1’) 7A1: ./ .

2. Kiểm tra bài cũ: xen kẽ lúc học bài mới

3. Bài mới:

 

doc 4 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1055Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 7 - In danh sách lớp em - Hà Văn Việt", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 23	 Ngày soạn: 12 – 01 - 2015
Tiết: 43	 Ngày dạy: 19 – 01 - 2015
Bài thực hành 7: IN DANH SÁCH LỚP EM
I. MỤC TIÊU: 
Kiến thức: Kiểm tra trang tính trước khi in, thiết lập lề và hướng giấy cho trang in, biết điều chỉnh các dấu ngắt trang cho phù hợp với yêu cầu in.
Kỉ năng: Biết cách xem trang tính trước khi in, biết cách ngắt trang theo yêu cầu bản thân, biết cách đặt lề và hướng giấy in, biết cách in một trang tính sau khi đã kiểm tra trước khi in.
Thái độ: Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc kiểm tra trang tính trước khi được in ra và trình bày trang in một cách dễ nhìn và hấp dẫn 
II. CHUẨN BỊ: 
Giáo viên: máy vi tính, đĩa mềm, máy chiếu, màn chiếu.
Học sinh: bảng phụ, máy vi tính.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ổn định: (1’)	7A1: ./...
2. Kiểm tra bài cũ: xen kẽ lúc học bài mới
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: KIỂM TRA BÀI CŨ (7 phút)
GV: nêu câu hỏi:
Hãy nêu ích lợi của việc xem trang tính trên màn hình trước khi in bằng lệnh Print Preview?
Làm thế nào để có thể thay đổi hướng giấy của bảng tính?
GV: nhận xét và cho điểm HS 
HS: trả lời:
Kiểm tra cách trình bày nội dung trên trang giấy trước khi in, nhờ đó tiết kiệm mực in, giấy in và thời gian.
Sử dụng hộp thoại Page Setup và chọn hướng giấy in thích hợp 
Hoạt động 2: MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU (5 phút)
GV: yêu cầu HS đọc mục đích và yêu cầu của bài
GV: chốt lại 
HS đọc mục đích và yêu cầu của bài
HS lắng nghe
Bài thực hành 7: 
IN DANH SÁCH LỚP EM
1. Mục đích, yêu cầu
Hoạt động 3: BÀI TẬP 1: KIỂM TRA TRANG TÍNH TRƯỚC KHI IN (10 phút)
GV: yêu cầu HS mở Bảng diem lớp em
GV: gọi HS sử dụng công cụ Print Preview để xem trang tính trước khi in. Sử dụng các nút lệnh Next và Previous trên thanh công cụ để xem các trang in
GV: cho các nhóm thảo luận tìm hiểu chức năng của các nút lệnh khác trên thanh công cụ Print Preview
GV: gọi đại diện từng nhóm lên giải thích chức năng của từng nút lệnh
GV: yêu cầu HS sử dụng nút lệnh Page Break Preview để xem các dấu ngắt trang
GV: ghi nhận các khiếm khuyết về ngắt trang và trên trang in; liệt các hướng khắc phục những khiếm khuyết đó
HS mở Bang diem lop em
HS sử dụng công cụ Print Preview để xem trang tính trước khi in. Sử dụng các nút lệnh Next và Previous trên thanh công cụ để xem các trang in
HS: thảo luận theo nhóm 
Zoom: dùng đề phóng to, thu nhỏ
Setup: mở hộp thoại Page Setup để thiết đặt trang in
Margins: sử dụng nút lệnh này để xem chi tiết các lề của trang in
Page Break Preview: chuyển sang chế độ xem trang in với các dấu ngắt trang
Print: in trang tính
Close: đóng chế độ xem trang in với các dấu ngắt trang.
2. Nội dung
Bài tập 1: Kiểm tra trang tính trước khi in
Hoạt động 4: THIẾT ĐẶT LỀ TRANG IN, HƯỚNG GIẤY VÀ ĐIỀU CHỈNH
 CÁC DẤU NGẮT TRANG (10 phút)
GV: vẫn tiếp tục cho HS sử dụng bài Bang diem lop em
GV: hãy nêu các cách để mở hộp thoại Page Setup mà em biết 
GV: yêu cầu HS thảo luận nhóm bài tập 2 thông qua hướng dẫn của GV:
1) Mở hộp thoại Page Setup, trên trang Margins của hộp thoại, quan sát và ghi nhận thông số ngầm định trong các ô Top, Bottom, Left và Right, sau đó thay đổi các thông số này.
Quan sát hai lựa chọn ở phần dưới trang Margins của hộp thoại Page Setup, đánh dấu một trong hai lựa chọn này và rút ra nhận xét.
2) Trên trang Page của hộp thoại Page Setup, quan sát và ghi nhận thiết đặt ngầm định Potrait. Đánh dấu chọn trong ô Landscape và quan sát tác dụng
Trên trang Page của hộp thoại còn có lựa chọn co giãn tỉ lệ nội dung vừa khít với số trang mà em có thể chỉ định trước. Đánh dấu ô Fit to và giữa nguyên các thông số khác. Quan sát và rút ra kết luận
3) Trở lại với các thiết đặt trang đứng và không có tỉ lệ, kiểm tra các trang bằng chế độ hiển thị Page Break Preview. Kéo thả chuột để điều chỉnh sao chó các cột được in hết trên một trang, mỗi trang in khoảng 25 hàng. 
GV: nhận xét bài thực hành của từng nhóm HS và đánh giá cho điểm. 
HS: sử dụng bài Bang diem lop em
HS: có hai cách đề mở hộp thoại Page Setup: chọn lệnh Page Setup trong bảng chọn File hoặc sử dụng nút Setup trên màn hình Print Preview.
HS: thảo luận nhóm bài tập 2
HS: thực hành theo hướng dẫn 
HS: quan sát và rút ra nhận xét 
Bài tập 2: thiết đặt lề trang in, hướng giấy và điều chỉnh các dấu ngắt trang
4. Củng cố: xen kẽ trong giờ học.
5. Dặn dò: (2’)
Xem lại lí thuyết của Bài học 
Xem tiếp bài tập 3 của bài thực hành 7: In danh sách lớp em.
IV. Rút kinh nghiệm:
Tuần 23	 Ngày soạn: 12 – 01 - 2015
Tiết: 44	 Ngày dạy: 19 – 01 - 2015
Bài thực hành 7: IN DANH SÁCH LỚP EM (tiếp)
I. MỤC TIÊU: 
Kiến thức: Kiểm tra trang tính trước khi in, thiết lập lề và hướng giấy cho trang in, biết điều chỉnh các dấu ngắt trang cho phù hợp với yêu cầu in.
Kỉ năng: Biết cách xem trang tính trước khi in, biết cách ngắt trang theo yêu cầu bản thân, biết cách đặt lề và hướng giấy in, biết cách in một trang tính sau khi đã kiểm tra trước khi in.
Thái độ: Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc kiểm tra trang tính trước khi được in ra và trình bày trang in một cách dễ nhìn và hấp dẫn 
II. CHUẨN BỊ: 
Giáo viên: máy vi tính, đĩa mềm, máy chiếu, màn chiếu.
Học sinh: SGK
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ổn định: (1’)	7A1: ./...
2. Kiểm tra bài cũ: xen kẽ lúc học bài mới
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: KIỂM TRA BÀI CŨ (10 phút)
GV: nêu câu hỏi:
Hãy nêu ích lợi của việc xem trang tính trên màn hình trước khi in bằng lệnh Print Preview?
Làm cách nào để có thể điều chỉnh đuợc các trang in cho hợp lí?
Làm thế nào để có thể thay đổi hướng giấy của bảng tính?
HS: trả lời:
Kiểm tra cách trình bày nội dung trên trang giấy trước khi in, nhờ đó tiết kiệm mực in, giấy in và thời gian.
Điều chỉnh lại (kéo thả) các đường ngắt trang trong chế độ Page Break Preview 
Sử dụng hộp thoại Page Setup và chọn hướng giấy in thích hợp 
Hoạt động 2: ĐỊNH DẠNG VÀ TRÌNH BÀY TRANG TÍNH (20 phút)
GV: yêu cầu HS xem và đọc qua bài tập 3
GV: Yêu cầu HS mở bảng tính "So theo doi the luc" của bài thực hành 5, thực hiện các thao tác định dạng, căn chỉnh theo các yêu cầu dưới đây:
Yêu cầu về định dạng:
Hàng 1: Gộp các cột A, B, C, D, E, F, G và căn chỉnh chữ "Danh sách lớp em ra giữa"
Hàng 3: Căn giữa, kiểu chữ đậm, cỡ chữ to hơn
Các cột Stt, chiều cao, cân nặng được căn giữa, các cột Họ và tên, Điện thoại căn trái
Dữ liệu trong cột Chiều cao được định dạng với hai chữ số thập phân sau dấu chấm
Các hàng được tô màu nên để phân biệt, dễ tra cứu
GV: quan sát HS thực hành theo nhóm những thao tác định dạng mà GV đã hướng dẫn
GV: yêu cầu về in: 
Điều chỉnh dấu ngắt trang sao cho hiển thị các cột trên cùng một trang (nếu cần thiết)
Thiết đặt hướng trang in là nằm ngang
Căn chỉnh lề sao cho bảng tính được in ở chính giữa giấy
Lưu lại trang in sau khi đã định dạng, căn chỉnh
Có thể in ra nếu điều kiện cho phép
GV: chọn một số nhóm để in ra và cho HS quan sát bài làm của nhóm mình và bổ sung những gì còn sai sót trong quá trình thực hành 
HS: xem và đọc qua bài tập 3
HS mở bảng tính "So theo doi the luc" của bài thực hành 5
HS: quan sát và chỉnh sửa theo yêu cầu.
HS: lắng nghe hướng dẫn của GV
HS: lắng nghe và thực hành theo hướng dẫn
HS: quan sát bài làm của các nhóm
Bài thực hành 7: 
IN DANH SÁCH LỚP EM
2. Nội dung
Bài tập 3: Định dạng và trình bày trang tính
Hoạt động 3: CỦNG CỐ (10 phút)
GV: Hãy nêu lợi ích của việc xem trang tính trên màn hình trước khi in?
GV: Để in trang tính ta sử dụng nút lệnh nào?
HS: Kiểm tra được những gì trước khi in ra
HS: nút lệnh Print
4. Củng cố: xen kẽ trong giờ học.
5. Dặn dò: (4’)
Xem lại lí thuyết của Bài học 
Xem Học toán với Toolkit Math.
IV. Rút kinh nghiệm:

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 7 - In danh sách lớp em - Hà Văn Việt.doc